v

 

 

V = [1] met de cilinders in V-vorm

V = [2] met V-vormige doorsnede, V-vormig

V belt = V-riem, V‑snaar

V block = motorblok van V-motor

V cut = V-vormige insnede

V cylinder block = cilinderblok van een V-motor

V engine = V-motor

V4 engine = V-motor met vier cilinders

V6 engine = V-motor met zes cilinders

V8 engine = V-motor met acht cilinders

V10 engine = V-motor met tien cilinders

V12 engine = V-motor met twaalf cilinders

V16 engine = V-motor met zestien cilinders

2V engine = motor met twee kleppen per cilinder

3V engine = motor met drie kleppen per cilinder

4V engine = motor met vier kleppen per cilinder

5V engine = motor met vijf kleppen per cilinder

8V engine = viercilindermotor met twee kleppen per cilinder

12V engine = viercilindermotor met drie kleppen per cilinder

16V engine = viercilindermotor met vier kleppen per cilinder

20V engine = vijfcilindermotor met vier kleppen per cilinder

24V engine = zescilindermotor met vier kleppen per cilinder

32V engine = achtcilindermotor met vier kleppen per cilinder

V-ribbed = met ribbels

V-ribbed belt = multi-V-riem

V-shaped = V-vormig

V valves = ten opzichte van elkaar in V-opstelling gemonteerde kleppen

 

VAC (vacuum) = onderdruk, vacuüm

 

VACC (variable-camshaft control) = variabele klepbediening

 

vacuum (verb) = onderdruk genereren

vacuum (subst.) = luchtledig, onderdruk, vacuüm

vacuum-actuated = onderdrukbediend, vacuümbediend

vacuum advance = onderdrukverstelinrichting, onderdrukverstelling

vacuum-advanced ignition = onderdrukverstelinrichting van voorontsteking

vacuum-assisted = onderdrukbekrachtigd

vacuum boost = onderdrukbekrachtiging, onderdrukbekrachtigingssysteem

vacuum booster = onderdrukhuis

vacuum box = onderdrukdoos

vacuum brake chamber = onderdrukremkamer

vacuum brakes = onderdrukbediend remsysteem

vacuum chamber = onderdrukremkamer

vacuum check valve = [1] onderdrukgeregelde vacuümterugslag­klep van een rembekrach­tigings­systeem

vacuum check valve = [2] onderdrukre­gelklep

vacuum cleaner = stofzuiger

vacuum control = onderdrukvervroegingssysteem

vacuum-controlled = onderdrukbediend

vacuum-controlled advance = onderdrukver­vroeging van een ontstekingssysteem

vacuum-controlled carburetter = onderdrukgestuurde carburateur

vacuum-controlled power screw = variabel afstelregister van een LPG-systeem

vacuum-control valve = onderdrukregelklep

vacuum delay valve = onderdrukgeregelde vertragingsklep

vacuum diaphragm = onderdrukmembraan

vacuum distillation = vacuümdestillatie

vacuum fluorescent = vacuüm-fluorescerend

vacuum-fluorescent display = vacuüm-fluorescerende verlichting van dashboardin­stru­menten

vacuum fuel-feed system = onderdrukgestuurde brandstoftoevoer

vacuum gage (Am.) = onderdrukmeter, vacuümmeter

vacuum gauge = onderdrukmeter, vacuümmeter

vacuum hose = onderdrukslang, vacüumslang

vacuum-hydraulic brakes = onderdrukbediend hydraulisch remsysteem

vacuum-hydraulic servo unit = onderdrukbekrachtiging van een hydraulisch remsys­teem

vacuum ignition advance = onderdrukvervroeging van een ontstekingssysteem

vacuum indicator = onderdrukmeter, vacuümmeter

vacuum line = onderdrukleiding, vacuümleiding

vacuum-modulator valve = klep die de mate van onderdruk regelt

vacuum multiplier = onderdrukbekrachtigingssysteem

vacuum-operated = onderdrukbediend, onderdrukgeregeld

vacuum-operated = onderdrukbediend

vacuum-operated advance = onderdruk­vervroeging van een ontstekingssysteem

vacuum-operated carburetter = onderdrukgestuurde carburateur

vacuum-operated power screw = variabel afstelregister van LPG-systeem

vacuum-over-hydraulic brake system = onderdrukbediend hydraulisch remsys­teem

vacuum pipe = onderdrukleiding, vacuümleiding

vacuum plunger = onderdrukplunjer, vacuümplunjer

vacuum-powered = onderdrukbekrachtigd

vacuum pump = onderdrukpomp, vacuümpomp

vacuum purging = aanzuiging door middel van onderdruk

vacuum-regulating valve = onderdrukklep

vacuum regulator = onderdrukklep, vacuümklep

vacuum reservoir = onderdrukketel, vacuümketel

vacuum restrictor = onderdrukbegrenzuingssysteem

vacuum servo = onderdrukbekrachtigingssysteem

vacuum-servo booster = onderdrukbekrachtigingssysteem

vacuum-servo brake = onderdrukrembekrachtigingssysteem

vacuum-servo power unit = onderdrukbekrachtigingssysteem

vacuum spark advance = onderdrukvoorontstekingssysteem

vacuum switch = onderdrukschakelaar

vacuum-switching valve = onderdrukge­regelde regelklep, vacuümregelklep

vacuum switch valve = onderdrukge­regelde schakelklep

vacuum tank = onderdruktank, vacuümtank

vacuum transmitting valve = onderdrukgeregelde doorlaatklep

vacuum unit = onderdrukdoos, vacuümdoos

vacuum valve = onderdrukklep, vacuümklep

 

VAD (voice-activated dialler) = systeem waarbij de autotelefoon op gespro­ken opdrachten reageert

 

VAF sensor (volume air-flow) sensor = VAF-sensor

 

valance = afhangende rand stof, omgekartelde rand

valance panel = paneel met afhangende rand

 

value = graad, maatstaf, waarde

value at new condition = nieuwwaarde

value maintenance = waardehandhaving

 

valve = klep, ventiel van een autoband

valve acceleration = klepversnelling

valve actuation = klepbediening

valve-adjusting screw = klepstelschroef

valve arrangment = klepopstelling

valve ball = kogel van kogelklep

valve base = klepvoet

valve block = kleppenblok

valve body = kleppenhuis

valve bounce = zwevende kleppen

valve bouncing = zwevende kleppen

valve breakage = klepbreuk

valve cam = nok voor bediening van klep

valve cap = stofdopje van ventiel van een autoband

valve-chatter spring = binnenste klepveer

valve clearance = klepspeling

valve-clearance adjuster = apparaat om kleppen mee te stellen

valve-clearance gauge = voelermaat voor kleppenstellen

valve-closing pressure = sluitingsdruk van een verstuiver

valve-closing retard = nasluiting van kleppen

valve collar = veerschotel

valve collet = klepspie

valve-collet groove = klepspiegroef

valve cone = halvemaanvormige klepspie

valve core = ventiel van autoband

valve cover = kleppendeksel

valve cutter = klepzetelfrees

valve diagram = kleppendiagram

valve diameter = klepschoteldiameter

valve disc = klepschotel

valve disk (Am.) = klepschotel

valve edge = klepschotelrand

2-valve engine = motor met twee kleppen per cilinder

3-valve engine = motor met drie kleppen per cilinder

4-valve engine = motor met vier kleppen per cilinder

5-valve engine = motor met vijf kleppen per cilinder

8-valve engine = viercilindermotor met twee kleppen per cilinder

12-valve engine = viercilindermotor met drie kleppen per cilinder

16-valve engine = viercilindermotor met vier kleppen per cilinder

20-valve engine = vijfcilindermotor met vier kleppen per cilinder

24-valve engine = zescilindermotor met vier kleppen per cilinder

32-valve engine = achtcilindermotor met vier kleppen per cilinder

valve face = klepschotel, klepschoteldraagvlak, klepschotelrand

valve fracture = klepbreuk

valve gear = klepbedienings­mechanisme, kleppentrein

valve-gear natural frequency = eigenfrequentie van distri­butie-onderdelen

valve grinding = (het) slijpen van kleppen

valve-grinding compound = klepschuurpasta

valve-grinding machine = klepslijpapparaat

valve guide = klepgeleider, klepgeleiding

valve-guide bushing = klepgeleider

valve-guide reamer = klepgeleiderruimer

valve head = klepschotel

valve-head thickness = randdikte van een klepschotel

valve housing = kleppenhuis van een hydraulisch systeem

valve-housing cover = kleppendeksel

valve-in-block engine = zijklepmotor

valve-in-head engine = kopklepmotor

valve inlet = [1] doorlaatopening van klep

valve inlet = [2[] ventielopening van autoband

valve insert = [1] binnenventiel van autoband

valve insert = [2] losse klepzittingring

valve-inserting tool = apparaat voor de montage van klepzetels

valve keeper = klepspie

valve key = halvemaanvormige klepspie

valve lap = klepoverlapping

valve lathe = apparaat voor het afdraaien van klepranden

valve lash = klepspeling

valve lead = klepvooropening

valve leakage = lekkage langs de kleppen

valve lever = kleptuimelaar

valve lift = kleplichthoogte

valve lift and timing control = elektronisch geregelde variabele klepbedie­ning en klepopening

valve-lift diagram = kleplichthoogtediagram

valve lifter = klepveertang

valve lifter = klepstoter

valve-lifting angle = klepopeningshoek

valve-lifting time = klepopeningstijd

valve-locking split collet = halvemaanvormige klepspie

valve-locking split cone = halvemaanvormige klepspie

valve napper = zuignap als hulpmiddel bij het schuren van kleppen

valve neck = verdund gedeelte van de klepsteel vlak boven de klepschotel

valve noise = tikkende kleppen

valve-opening area = doorlaatoppervlak bij een geopende klep

valve-opening diagram = klepopeningsdiagram

valve-opening pressure = openingsdruk van een verstuiver

valve outlet = doorlaatopening van een uitlaatklep

valve overlap = klepoverlap

valve piston = plunjerklep

valve play = klepspeling

valve push rod = klepstoterstang

valve refacer = klepslijpapparaat

valve relief = uitsparing in de zuiger voor een klep

valve remover = klepveertang

valve ring = klepzittingring

valve rocker = kleptuimelaar

valve rocker arm = kleptuimelaar

valve rotation = kleprotatie

valve rotator = kleprotator

valve seal = klepsteelafdichting, valve-seal

valve seat = klepzitting, klepzittingring

valve-seat angle = klepzittinghoek

valve-seat cutter = klepzetelfrees

valve-seat grinder = klepzetelslijpmachine

valve-seat insert = demontabele klepzitting, losse klepzitting

valve-seat refacing machine = apparaat voor het slijpen van klepzittingen

valve-seat reseating machine = apparaat voor het slijpen van klepzittingen

valve-seat ring = losse klepzitting

valve-seat width = klepzittingbreedte

valve seating = klepzitting, klepzittingring

valve setting = (het) kleppen stellen

valve shank = klepsteel

valve spanner = klepstelsleutel

valve spindle = klepsteel

valve spring = klepveer

valve-spring cap = klepveerschotel

valve-spring clip = klepspieborgring

valve-spring collet = klepspie

valve-spring compressor = klepveerspanner, klepveertang

valve-spring cotter = klepspie

valve-spring disc = klepveerschotel

valve-spring disk (Am.) = klepveerschotel

valve-spring lifter = klepveerspanner, klepveertang

valve-spring retainer = klepveerschotel

valve-spring seat = klepveerschotel

valve stem = klepsteel

valve-stem cap = klephoedje aan bovenkant van klepsteel

valve-stem guide = klepgeleider

valve-stem oil seal = klepsteelafdichting, valve-seal

valve sticking = klevende kleppen

valve stroke = slag van klep

valve tappet = klepstoter

valve-tappet adjusting screw = stelschroef van een klepstoter

valve-tappet roller = rol van een klepstoter

valve-tappet spanner = klepstelsleutel

valve throat = doorlaatopening vaneen  klep

valve timing = klepbedieningssysteem, kleptiming

valve-timing diagram = [1] kleppendiagram van vierslagmotor

valve-timing diagram = [2] poortendiagram van tweeslag­mo­tor

valve-timing gear = klepbedieningssysteem, kleptiming

valve-timing gear = [2] nokkenastandwiel

valve-timing setting = kleptiming

valve train = klepbedieningsmechanisme, kleppentrein

valve wrench (Am.) = klepstelsleutel

 

van = [1] bestelauto

van [2] gesloten lichte vrachtauto

 

vanadium = vanadiumstaal

vanadium steel = vanadiumstaal 

 

vane (subst.) = [1] blad van een ventilator

vane (subst.) = [2] schoep van een schoepenwiel

vane (verb) = schoepen aanbrengen

vane air = door een schoepenwiel verplaatste lucht

vane compressor = schottencompressor

vane plate = schotje van een schottenpomp

vane pump = schottenpomp, vleugelpomp

 

vanity = ijdelheid

vanity mirror = make-up-spiegeltje in de zonneklep

vanity plate = vanwege een bijzondere kentekencode gewilde kentekenplaat (Engeland) 

 

vapor (Am.) = damp, stof in dampvorm

vapor lock (Am.) = dampbelvorming in brandstoftoe­voerleiding, vapour-lock

vapor-phase cooling (Am.) = dampfasekoeling

vapor pressure (Am.) = dampdruk, dampspanning

vapor state (Am.) = dampfase, dampvormige toestand

vapor tension (Am.) = dampdruk, dampspanning

vapor wash-off (Am.) = gordijnvorming tijdens het lakspuiten

 

vaporization (Am.) = verdamping

 

vaporize (verb; Am.) = verdampen

 

vaporizer (Am.) = verdamper

 

vapour = damp, stof in dampvorm

vapour lock = dampbelvorming in brandstoftoe­voerleiding, vapour-lock

vapour-phase cooling = dampfasekoeling

vapour pressure = dampdruk, dampspanning

vapour state = dampfase, dampvormige toestand

vapour tension = dampdruk, dampspanning

vapour wash-off = gordijnvorming tijdens het lakspuiten

 

VARI process (vacuum-assisted resin-injection process) = fabricage­procédé van kunststof carosse­riedelen waardoor haarscheurtjes niet meer voorkomen

 

variable (adj.) = ongelijkvormig, variabel, regelbaar, verstelbaar

variable (subst.) = variabele waarde, veranderlijke grootheid

variable acceleration = oneenparige versnelling

variable-area turbine = uitlaatgasturbo met instelbare schoepen

variable cam-lift system = variabele distributie, variabele klepbediening

variable cam phasing = variabele inlaatnokkenasversteling

variable camshaft control = variabele klepbediening

variable-choke carbureter (Am.) = VV-carburateur

variable-choke carburetter = VV-carburateur

variable damping system = verstelbaar schokdempersysteem

variable-effort steering = stuurbe­krachtiging met variable werking

variable engine-timing mechanism = variabele kleptiming

variable fuel-injection pattern = progressief-variabele opbrengst van een dieselin­spuitpomp

variable geometry turbocharger = uitlaatgasturbo met verstelbare schoepen

variable-induction control system = luchtinlaat­systeem met variabele diameter

variable-induction system = luchtinlaat­systeem met variabele diameter

variable inertia-charging system = luchtinlaat­systeem met variabele diameter

variable injection-pattern system = progressief-variabele opbrengst van dieselinspuit­pomp

­variable inlet manifold = inlaatspruitstuk met kanalen van variabele lengte

variable inlet-valve timing = variabele inlaatkleptiming

variable intake-air system = variabel luchtinlaatsysteem

variable intermittent wiper-control switch = schakelaar voor variabele ruitenwisserin­ter­valregeling

variable limited-slip differential = sperdifferentieel met elektronisch geregelde lamellenkoppeling

variable load valve = remkrachtregelaar

variable-nozzle turbine = uitlaatgasturbo met variabele inlaatopening

variable pin-wrench set = pensleutelset met verwisselbare pennen

variable power distribution = variabel aandrijfkrachtverdeelsysteem over voor- en achteras

variable power steering = variabele stuurbekrachtiging

variable-pressure carburetter = VV-carburateur

variable range-speed governor = all-speed-regulateur

variable-ratio steering = stuurinrichting met variabele overbrenging

variable resistor = regelbare weerstand, variabele weerstand

variable-resonance induction system = inlaatluchttoevoersysteem met in lengte variabele luchtinlaatkanalen 

variable-stroke engine = motor met variabele slag

variable-timing electronic camshaft = elektronisch nokkenasregelsysteem voor variabele klepopening en kleptiming

variable-torque distribution = elektronisch geregeld vierwielaandrijving in combinatie met een viertraps-automatische transmissie

va­riable valve control = elektronisch regelsysteem voor variabele klepbedie­ning

variable valve timing = elektronisch regelsysteem voor variabele klepbedie­ning

variable valve-timing & lift electronic control) = elektronisch regelsys­teem voor variabele klepbediening en klepopening

variable-venturi carburetter = VV-carburateur

variable-volume control-mechanism compressor = compressor met variabel volumeregelsys­teem

variable-volume induction system = inlaatspruitstuk met variabel volume voor een betere cilindervulling

 

variance = [1] afwijking

variance = [2] afwisseling, variatie

 

variation = afwisseling, variatie

variation limit = maximaal toelaatbare afwijking

 

variety = variatie, verscheidenheid

 

variocam = elektronisch regelsysteem voor variabele klepbediening en klepope­ning

 

various = gevarieerd, uiteenlopend

 

varnish = [1] blanke lak, glazuur

varnish = [2] lak door olieneerslag

varnish thinner = lakverdunner

 

varnished wire = lakdraad

 

varnishing = lakvorming in vloeistoffen

 

vary (verb) = afwisselen, variëren

 

varying = afwisselend, variabel

 

vaseline = vaseline

 

VAT (value-added tax) = BTW (belasting toegevoegde waarde)

VAT (variable-area turbine) = uitlaatgasturbo met instelbare schoepen

 

VATS (vehicle anti-theft system) = anti-diefstalsysteem van een auto

 

VCC (viscous-converter clutch) = vloeistofkoppelom­vor­mer met lock-up

 

VCP (valve-closing pressure) = sluitingsdruk van een verstuiver

VCP (variable cam phasing) = variabele nokkenasversteling

 

VCR (video-cassette recorder) = video-cassetterecorder

 

VCU (viscous-coupling unit) = viscosekoppeling

 

VCV (vacuum check valve) = vacuümregelklep

 

VDS (vehicle-description section) = modelcode bestaande uit het 4…9e teken van het chassisnummer

 

VDV (vacuum-delay valve) = vacuümvertragingsklep

 

vegetable = plantaardig

vegetable oil = plantaardige olie

 

vehicle = auto, motorvoertuig

vehicle aftermarket = voertuigacces­soiremarkt

vehicle anti-theft system = anti-diefstalsysteem

vehicle approval = typegoedkeuring

vehicle behaviour = rij-eigenschappen, wegeigenschappen

vehicle body = carrosserie

vehicle-capacity weight = maximumlaadvermogen

vehicle centre line = wielbasis

vehicle combination = [1] aanhangwagencombinatie

vehicle combination = [2] opleggercombinatie

vehicle computer = boordcomputer

vehicle-control module = module van het motormanagement

vehicle crash = auto-ongeluk

vehicle dead weight = leeg voertuiggewicht

vehicle-description section = modelcode bestaande uit het 4e … 9e teken van het chassisnummer

vehicle dry weight = droog voertuiggewicht

vehicle dynamics = voertuigdynamica

vehicle electrician = auto-electricien

vehicle engineering = motorvoertuigtechniek

vehicle equipment = voertuiguitrusting

vehicle handling = rij-eigenschappen, weg-eigenschappen

vehicle hoist = hefbrug

vehicle homologation = voertuighomologatie

vehicle-identification code plate = identificatieplaatje

vehicle-identification number = chassisnummer

vehicle illumination = voertuigverlichting

vehicle-information code plate = identificatieplaatje van voertuig

vehicle jack = boordkrik

vehicle kerb weight = leeg voertuiggewicht

vehicle-lift location = opkrikpunt 

vehicle line = modellenserie

vehicle-maintenance monitor = waarschuwingslicht voor noodzakelijk onderhoud

vehicle make = automerk

vehicle-management information system = elektronisch voertuiginfor­matiesysteem

vehicle-management unit = elektronisch regelsysteem voor de gehele aandrijflijn

vehicle manufacturer = autofabrikant

vehicle mass = voertuigmassa

vehicle occupant = inzittende van een auto

vehicle overall height = totale hoogte van een auto

vehicle overall length = totale lengte van een auto

vehicle overall width = totale breedte van een auto

vehicle papers = autopapieren

vehicle production = autoproductie

vehicle profile = zij-aanzicht van voertuig

vehicle range = modellenserie

vehicle registration number = kentekennummer van voertuig

vehicle registration papers = autopapieren, kentekenbewijs

vehicle running weight = rijklaar voertuiggewicht

vehicle speed = rijsnelheid

vehicle-speed sensitive = rijsnelheidsafhankelijk werkend

vehicle-speed sensor = rijsnelheidssensor

vehicle-specification program = elektronisch programmering van het motormanagementsysteem

vehicle’s range = actieradius van een auto

vehicle stability = voertuigstabiliteit

vehicle-stability assist = op ABS en anti-doorslipregelsysteem gebaseerd stabiliteitsre­gelsysteem

vehicle-stability control = vier­kanaals-anti-blokkeerremsysteem

vehicle total weight = totaal voertuiggewicht

vehicle type = autotype

vehicle weight = voertuiggewicht

 

vehicular = de auto betreffend

 vehicular-navigation utility system = voertuignaviga­tiesys­teem

vehicular traffic = snelverkeer

 

VEL (velocity) = snelheid

 

velcro fastener = klittenband

 

velocity = snelheid

velocity sensor = rijsnelheidssensor

 

velours = velours

 

velvet = velours

 

vent (verb) = ontluchten, ventileren

vent (subst.; Am.) = ventilatie­ruitje, zijraampje van een auto

vent (subst.; Eng.) = ventilatie-opening

vent bore = ventilatiegat

vent cap = accudop

vent fan = ventilator

vent flap = ventilatieklep

vent grate = ventilatierooster

vent grille = ventilatierooster

vent hole = ventilatiegat

vent hose = carterventilatieslang

vent pipe = beluchtingsleiding, ontluchtingsleiding

vent plug = [1] accudop

vent plug = [2] ontluchtingsplug

vent register = ventilatierooster

vent screw = ontluchtingsnippel, ontluchtingsschroef

vent system = luchtverversingssysteem, ventilatiesysteem

 vent valve = ontluchtingsklep

vent window (Am.) = tochtraampje, ventilatieraampje

vent wing = klapraampje

 

ventilate (verb) = luchten, ventileren

 

ventilated = geventileerd

ventilated brake disc = geventileerde remschijf

ventilated brake disk (Am.) = geventileerde remschijf

ventilated filler cap = vuldop met ontluchtingsopening

ventilated oil-control ring = olieschraapveer

 

ventilating bore = ventilatiegat

ventilating cap = accudop

ventilating fan = fan, ventilator

ventilating flap = ventilatieklep

ventilating grate = ventilatierooster

ventilating grille = ventilatierooster

ventilating hole = ventilatiegat

ventilating hose = carterventilatieslang

ventilating line = beluchtingsleiding, ontluchtingsleiding

ventilating pipe = beluchtingsleiding, ontluchtingsleiding

ventilating plug = accudopje, ontluchtingsplug

ventilating register = ventilatierooster

ventilating screw = ontluchtingsnippel, ontluchtingsschroef

ventilating system = luchtverversingssysteem, ventilatiesysteem

ventilating valve = ontluchtingsklep

 

ventilation = beluchting, luchtverversing, ventilatie

ventilation bore = ventilatiegat

ventilation cap = accudop

ventilation fan = koelfan, ventilator

ventilation flap = ventilatieklep

ventilation grate = ventilatierooster

ventilation grille = ventilatierooster

ventilation hole = ventilatiegat

ventilation hose = carterventilatieslang

ventilation line = beluchtingsleiding, ontluchtingsleiding

ventilation pipe = beluchtingsleiding, ontluchtingsleiding

ventilation plug = [1] accudop

ventilation plug = [2] ontluchtingsplug

ventilation register = ventilatierooster

ventilation screw = ontluchtingsnippel, ontluchtingsschroef

ventilation system = luchtverversingssysteem, ventilatiesysteem

ventilation valve = ontluchtingsklep

ventilation window = tochtraampje, ventilatieraampje

ventilation wing = klapraampje

 

ventilator = ventilator

ventilator window = tochtraampje, ventilatieraampje

 

ventipane = klapraampje, ventilatieraampje

 

ventiport  = onechte ventilatie-opening aan de zijkant van het motorcom­partiment

 

venturi = venturi

venturi tube = venturi, venturibuis

  

vernier = schaalverdeling

vernier adjustment = noniusafstelling van een schuifmaat

vernier caliper = schuifmaat

vernier calipers = schuifmaat

vernier coupling flange = kruissleufflens

 

versatile = [1] gemakkelijk handelbaar

versatile = [2] veelzijdig bruikbaar

 

version = uitvoering, versie

 

vertical (adj.) = verticaal

vertical (subst.) = loodlijn, verticale lijn

vertical axis = verticale as

vertical bevel-drive shaft = koningsas

vertical carbureter (Am.) = stijgstroomcarburateur

vertical carburetter = stijgstroomcarburateur

vertical compressor = staande compressor

vertical drive shaft = koningsas

vertical engine = loodrecht ingebouwde motor

vertical force = normaalkracht, verticaalkracht

vertical plan = zijaanzicht

vertical seat-adjuster knob = knop voor de stoelhoogteverstelling

vertical seat adjustment = zithoogteverstelsysteem van stoel

vertical shaft = koningsas

vertical valve = zijklep

 

vertically adjustable = verticaal verstelbaar

vertically installed = verticaal ergens in gemonteerd

vertically mounted = verticaal ergens op gemonteerd

vertically retracted door = verticaal in de carrosserie wegzakkend ‘portier’

 

very good condition = zeer goede staat

very hard stop = noodstop

very high-frequency = met zeer hoge frequentie

very-highfrequency wave = ultra-korte golf van radio

very high-pressure = bestand tegen zeer hoge druk

very-low frequency wave = zeer lage radiofrequentie (10-30 kHz)

very short wave = ultra-korte golf van radio

 

VES (variable effort steering) = stuurbekrachtiging met variable werking

 

vessel = vat

vessel assembly = laadbak van een kiepauto

 

vestigial = rudimentair

vestigial seat = noodzitting

 

veteran car = klassieke auto uit 1905-1918

 

VF (vacuum fluorescent) = vacuüm-fluorescerend

 

VFD (vacuum-fluorescent display) = vacuüm-fluorescerende verlichting van dashboardin­stru­menten

 

VFIP (variable fuel-injection pattern) = progressief-variabele opbrengst van dieselin­spuitpomp

 

VGC (very good condition) = zeer goede staat

 

VGNF (valve-gear natural frequency) = eigenfrequentie van onderdelen van distributie

 

VHF (very high frequency) = zeer hoge frequentie van radio

 

VHP (very high-pressure) = bestand tegen zeer hoge druk

 

VI (viscosity index) = VI

 

VIAS (variable intake-air system) = variabel luchtinlaatsysteem

 

VIB engine (valve-in-block) engine = zijklepmotor

 

VIH engine (valve-in-head engine) = kopklepmotor

 

vibrate (verb) = doen trillen, trillen

 

vibrating grinder = vlakschuurmachine

 

vibration = slingering, trilling, vibratie

vibration absorber = trillingsdemper

vibration damper = trillingsdemper

vibration-free = trillingvrij

vibration frequency = trillingsgetal

vibration-reducing stiffener = in het hart van de krukas aangebracht ­blok ter vermijding van trillingen van de krukaslagers

 

vibrator = trilplaat

 

vibrometer = trillingmeter

 

VIC inlet system (variable inertia-charging inlet system) = luchtinlaatsysteem met inlaatkanalen van variabele lengte

 

vice (subst.) = bankschroef, opspanklem

vice (verb) = in een bankschroef vastzetten

vice grip = klemtang, lastang

vice-grip pliers = klemtang, lastang

vice-grip spanner = klemtang, lastang

 

VICS (variable-induction control system) = variabel luchtinlaat­systeem

VICS (variable inertia-charging system) = variabel luchtinlaat­systeem

VICS (vehicle information & communication system) = systeem dat radiogolven naar auto’s zendt waarna die op een scherm zichtbaar worden

 

victoria = ouderwetse open auto met twee zitplaatsen en een kap

 

video-cassette recorder = video-cassetterecorder

 

view (subst.) = overzicht, uitzicht

view (verb) = kijken

view angle = gezichtshoek

 

viewed in direction of travel = in rijrichting gezien

 

VIH engine (valve-in-head engine) = kopklepmotor

 

VIM (­variable inlet manifold) = inlaat­spruitstuk met kanalen van variabele lengte

 

VIN (vehicle-identification number) = chassisnummer van een auto

 

vintage car = klassieke auto uit 1919-1930

 

vinyl = vinyl

vinyl tape = plakband, tape

vinyl top = auto met een met vinyl overtrokken dak

vinyl tube = plastic slang

 

VIO (violet) = paarsachtig blauw als lakkleur

 

violet = paarsachtig blauw als lakkleur

 

VIPS (variable injection-pattern system) = progressief-variabele opbrengst van een dieselin­spuitpomp

 

virgin = maagdelijk

virgin petrol = straight-run-benzine

 

VIS (variable induction system) = luchtinlaatsysteem met variabele diameter

 

viscodrive = viscokoppeling als differentieelsperinrichting

viscodrive fan = ventilator met viscokoppeling

 

viscomatic = elektronische viscokoppeling

 

viscosimeter = viscositeitsmeetapparaat

 

vis­cosity = viscositeit

viscosity/density ratio = kinematische viscositeit

viscosity index = viscositeitsindex

viscosity-index improver = viscositeitsindex‑verbeteraar

viscosity measurement = viscositeitsmeting

viscosity range = viscositeitsbereik

 

viscous = visceus

viscous clutch = vloeistofkoppeling

viscous converter clutch = vloeistofkoppelomvormer met lock-up

viscous-coupled differential = differentieel met vloeistofkoppeling

viscous coupling = vloeistofkoppeling

viscous-coupling unit = vloeistofkoppeling

viscous flow = laminaire stroming

viscous friction = vloeibare wrijving

viscous paper = papieren gedeelte van een luchtfilterelement

 

vice (subst.; Am.) = bankschroef

vice (verb; Am.) = in een bankschroef vastzetten

vice grip (Am.) = klemtang, lastang

vice-grip pliers (Am.) = klemtang, lastang

vice-grip wrench (Am.) = klemtang, lastang 

 

visible = optisch, visueel

visible signal = optisch signaal

visible wear indicator = optische slijtage-indicator

 

vision = zicht

 

visor = zonneklep

 

visual = zichtbaar

visual inspection = visuele inspectie

visual range = zichtafstand

 

viton seal = viton-afdichtring

 

vivid = helder, levendig

 

vividness = helderheid van kleur, levendigheid van kleur

 

VIVT (variable inlet-valve timing) = variabele inlaatkleptiming

 

vizor (Am.) = zonneklep

 

VLF (very-low frequency wave) = frequentie van radio tussen 10 en 30 kHz

 

VLTC (valve lift and timing control) = elektronisch regelsysteem voor variabele klepbedie­ning en klepopening

 

VMAX (maximum speed) = maximumsnelheid

 

VMV (vacuum-modulator valve) = klep die mate van onderdruk regelt

 

VNT (variable-nozzle turbine) = uitlaatgasturbo met variabele inlaatopening

 

voice = stem

voice-activated dialler = systeem waarbij de autotelefoon op gespro­ken opdrachten reageert

voice box = antwoordapparaat van telefoon

 

volatile = vluchtig

 

volatilise (verb) = vervliegen, vluchtig maken

 

volatility = vluchtigheid

 

volatilize (verb) = vervliegen, vluchtig maken 

 

volt meter = spanningsmeter, voltmeter

volt/ohm meter = volt-/ohmmeter

 

voltage = elektrische spanning

voltage control = spanningsregelsysteem

voltage-damping diode = dempingsdiode

voltage drop = spanningsval, spanningsverlies

voltage increase = spanningstoename

voltage-reduction relay = spanningsreductierelais

voltage reference = referentiespanning

voltage regulator = spanningsregelaar

voltage stabiliser = spanningsstabilisator

voltage stabilizer (Am.) = spanningsstabilisator

voltage supply = elektrische voeding

 

volume = volume

volume car = volume-auto

volume control = geluidssterkteregelsysteem van radio

volume-control knob = volumeknop van radio

volume-control screw = mengselkwantiteitsregelschroef van carburateur

volume of sound = geluidsvolume

volume resistivity = soortelijke weerstand

volume-sensing alarm system = auto-alarmsysteem dat reageert op luchtdrukgevoelige sensoren

 

volumetric = volumetrisch

volumetric efficiency = volumetrisch nuttig rendement, vullingsgraad

 

volute (adj.) = spiraalvormig

volute (subst.) = [1] slakkenhuis van uitlaatgasturbo

volute (subst.) = [2] spiraalvormig pomphuis

volute spring = kegelvormige schroefveer, torenveer

 

volution = draaibeweging, draaiing

 

vortex = werveling, wervelstroom

vortex-controlled flame ignition = gloeikopontsteking

vortex motion = wervelbeweging

 

vice (verb) = in een bankschroef vastzetten

VOP (valve-opening pressure) = openingsdruk van verstuiver

 

VP (vacuum pump) = vacuümpomp

VP (vapour pressure) = dampdruk, dampspanning

 

VR (voltage regulator) = spanningsregelaar

 

VRAS (vibration-reducing aluminium stiffener) = in het hart van de krukas aangebracht alumini­um­blok ter vermijding van trillingen van de krukaslagers

 

VREF (voltage reference) = referentiespanning

 

VRIS (variable-resonance induction system) = inlaatluchttoevoersysteem met in lengte variabele luchtinlaatkanalen

 

VSA (vehicle-stability assist) = op ABS en tractieregelsysteem gebaseerd stabiliteitsre­gel­sys­teem