U

 

U = in de vorm van een U, U-vormig

U beam = U-balk

U bend = U-bocht

U bolt = veerstrop van bladveerpakket

U gauge = U-meter 

U iron = U-balk

U-section rear axle = U-vormige achteras

U turn = bocht van 180°

 

UBC (underbody coating) = anti-corrosielaag op de voertuigbodem

 

UD (underdrive) = kruipversnelling

 

UDC (upper dead centre) = BDP 

 

UDS (urban driving schedule) = stadscyclus als deel van uitlaatgasemis­sie­meting

 

UE (polyurethane rubber) = poly-urethaanrubber

 

UH (underhood) = in het motorcompartiment ondergebracht

 

ULEV (ultra-low emission vehicle) = motorvoertuig met een uiterst geringe uitlaatgas­emissie

 

ultimate = hoogst, uiterst, ultiem

ultimate elongation = uitrekking bij breukbelasting

ultimate tensile strength = breukspanning, treksterkte

 

ultra = ultra

ultra-high speed tire (Am.) = band voor uiterst hoge snelheden

ultra-high speed tyre = band voor uiterst hoge snelheden

 

ultra-high strength steel = martensitisch staal

ultra-light weight = ultra-lichtgewicht als type-aanduiding op lichte auto­band

ultra-low emission vehicle = motorvoertuig met een uiterst geringe uitlaatga­semissie

ultra-short suspension beam = ultra-korte zwanenhals van oplegger

ultra-short wave = ultra-korte golf van radio

ultra-sonic = ultrasoon

ultra-sonic vibration moisture-removal mirror = buitenspiegel die door ultrasone trillingen wordt droog gemaakt

ultra-sonic welding = ultrasoonlassen

ultra-violet radiation = UV-straling

ultra-violet ray-absorbing agent = additive in lak die UV-straling absor­beert

 

ULW (ultra-light weight) = ultra-lichtgewicht als type-aanduiding op lichte autoband

 

unaffected = niet beïnvloed

 

unbalance = onbalans

 

unbalanced = [1] in onbalans

unbalanced = [2] niet uitgelijnd

 

unbelted = zonder veiligheidsgordel om

 

unbolt (verb) = losdraaien van een bout

 

unbraked = zonder reminrichting

unbraked permissible trailer weight = maximaal toelaatbaar gewicht van ongeremde aanhang­wagen

 

unburnt hydrocarbons = onverbrande koolwaterstofverbindingen

 

uncaulk (verb) = openbuigen

 

uncoated = onbedekt, zonder beschermende laag

 

uncomfortable = onaangenaam, oncomfortabel

 

uncontrollable = onbeheersbaar, oncontroleerbaar

 

uncontrolled = ongeregeld, spontaan

 

uncouple (verb) = losnemen, ontkoppelen

 

uncovered = niet bekleed, onbedekt

 

undamaged = onbeschadigd, schadevrij

 

undamped = ongedempt

 

under load = belast

 

underbed = voertuigbodem, voertuigonderkant

 

underbody = voertuigbodem, voertuigonderkant

underbody air flow = onderlangs stromende rijwind

underbody central section = middengedeelte van de voertuigbodem

underbody coating = anti-corrosielaag op de voertuigbodem

underbody front section = voorste gedeelte vande voertuigbodem

underbody protection = anti-corrosielaag op de voertuigbodem

underbody rear section = achterste gedeelte van de voertuigbodem

 

underbonnet = onder de motorkap

underbonnet catalyst = dicht bij de motor ingebouwde katalysator

underbonnet lighting = motorruimteverlichting

 

undercar = onder de auto

 

undercarriage = chassis, onderstel

 

undercoating = [1] basislaklaag

undercoating = [2] roestwerende laag aan onderkant van auto

undercoating paint = basislaklaag

 

undercooling = onderkoeling

 

undercover = afdekplaat aan de onderkant

 

undercut = insteekdiepte van een collector

undercut depth = insteekdiepte van een collector

 

undercutting saw = collectorzaagje

 

underdrive = kruipversnelling

underdrive brake = overdrive-rem van auto met automatische transmissie

underdrive clutch = overdrivekoppeling van auto met automatische trans­missie

underdrive one-way clutch = vrijloopkoppelingreductie van automati­sche transmissie

 

underfloor catalyst = ver van de motor ingebouwde katalysator

underfloor engine = underfloor-motor

 

underframe = hulpframe, sub-frame

 

underhead-valve engine = zijklepmotor

 

underhood(Am.) = onder de motorkap ondergebracht

underhood catalyst (Am.) = dicht bij de motor ingebouwde katalysator

underhood lighting (Am.) = motorruimteverlichting

 

underinflated = te zacht opgepompt

 

underinflation = onderspanning, te lage spanning

 

underloaded = onderbelast

 

underride guard = bodembeschermplaat

 

undersealant = bodembescherming

 

underseat = onder de stoel ondergebracht

 

underside = onderkant

undersize = ondermaats, te klein

 

underslung chassis = onder de assen doorlopend chas­sis, underslung-chassis

 

undersquare engine = ondervierkante motor

 

understeer (verb) = neigen naar onderstuur, ondersturen

understeer (subst.) = neiging tot onderstuur, onderstuur

 

undersurface = onderlaag van lak

 

undertread = gordel van autoband

 

undervoltage = onderspanning, te lage elektrische spanning

 

undivided = in één geheel, ongedeeld

undivided folding back seat = in één stuk omklapbare achterbank

 

undo (verb) = losdraaien, losmaken

 

undriven = niet-aangedreven

 

undulation = glooiing, golving

 

unearthed = ongeaard

 

uneconomic = oneconomisch

 

unequal = ongelijkmatig

unequal-length wishbones = dwarsge­plaatste wieldraagar­men van ongelijke lengte

 

uneven = eenzijdig, ongelijkmatig

 

unevenness = oneffenheid, ongelijkmatigheid

 

unfilled = niet gevuld

unfilled charged = droog geladen

 

unfinished = onvolledig

 

ungrounded = ongeaard

 

unhook (verb) = loshaken, losmaken

 

uniball = kogelgewricht

 

unibody = zelfdragende carrosserie

 

unidirectional = dezelfde richting opgaand, in één richting draaiend

unidirectional current = gelijkstroom

unidirectional tyre = band met specifieke rolrich­ting

 

unified screw thread = volgens UST genormeerde schroefdraad

 

uniflow scavenging = gelijkstroomspoeling

 

uniform = eenparig, gelijkmatig

uniform coat = gelijkmakende laag bij lakspuiten

 

unify (verb) = gelijk maken, tot één geheel maken

 

unilateral = in één richting doorlatend

 

uninflammable = ontbrandbaar, onontvlambaar

 

uninsulated = ongeïsoleerd

 

union = aansluitnippel, koppeling met wartelmoer

union bolt = banjobout

union nut = nippel, wartelmoer

union of the resin = harsstructuur

union pin = aansluitingspin

 

unit = aggregaat, eenheid, groep

unit air charge = maximale cilindervulling

unit-assembly system = aanbouwsysteem, systeembouw

unit body = zelfdragende carrosserie

unit charge = [1] eenheidslading van een atoom

unit charge = [2] lading van één coulomb

unit-construction body = zelfdragende carrosserie

unit power plant = krachtbron

unit supply = levering van een complete set

unit weight = specifieke massa

 

unitary = één geheel vormend

unitary body = zelfdragende carrosserie

 

unite (verb) = samenvoegen, verbinden

 

united injector = pompverstuiver

 

unitised body = zelfdragende carrosserie

unitised seal = cassettekeerring

unitized body (Am.) = zelfdragende carrosserie

unitized seal (Am.) = cassettekeerring

 

universal = algemeen bruikbaar, universeel

universal clamp = grijptang

universal coupling = kruiskoppeling

universal drive = cardanaandrijving, cardanasaandrijving

universal engine = meerbrandstofmotor

universal joint = cardankoppeling, kruiskoppeling

universal lathe = universele draaibank

universal drive-line lubricant = smeerolie voor versnellingsbak en dife­rentieel

universal milling machine = universele freesbank

universal pliers = combinatietang

universal shaft = cardanas

universal-shaft drive = cardanasaandrijving

 

unladen = onbelast, zonder lading

unladen kerb weight = eigengewicht, leeggewicht

 

unleaded petrol = ongelode benzine

 

unload (verb) = leegmaken, ontlasten

 

unloaded = onbelast, zonder lading

unloaded weight = leeggewicht

 

unloader = [1] ontlastinrichting van carburateur

unloader = [2] overdruk­klep

 

unloading system = lossysteem

unloading valve = ontlastklep

 

unlock (verb) = ontgrendelen, ontsluiten

unlock position = niet-geborgde positie

 

unmetered air = valse lucht

 

unmixed = onvermengd, puur, zuiver

 

unmodified = niet gemodificeerd, standaard

 

unobtainable = niet leverbaar, niet te koop

 

unplug (verb) = losmaken, ontkoppelen

 

unreel (verb) = afrollen, afwikkelen, afwinden

 

unregulated catalyst = ongeregelde katalysator

 

unresponsive = lui van karakter, traag reagerend

 

unrestrained = ombelemmerd

 

unrestrained reach = reikwijdte van inzittende zonder veiligheidsgordel om

 

unroll (verb) = afrollen, afwikkelen, afwinden

 

unrust (verb) = ontroesten

 

unsafe = onveilig

 

unsaturated hydrocarbons = onverzadigde koolwaterstofverbindingen

unsaturated polyester = onverzadigde polyester

 

unscrew (verb) = afschroeven, losschroeven

 

unseat (verb) = demonteren van een band vanaf de velg

 

unservicable = niet te repareren, onbruikbaar

 

unshort (verb) = een kortsluiting opheffen

 

unsold = niet verkocht, onverkocht

 

unsprung = zonder vering

unsprung weight = onafgeveerd gewicht

 

unstable = instabiel

 

unstake (verb) = borging verwijderen

 

unsteady = niet solide, wankel

 

unsteadiness = slaan van wielen

 

unsteered = ongestuurd, zonder stuurinrichting

 

unstressed = niet onder spanning staande, ontspannen

 

unsuspended = star, zonder ophanging

 

untie (verb) = losgaan, losmaken, ontwarren

 

untight = lek, ondicht

 

untrue = niet rond, onrond

 

unusable = onbruikbaar

 

unusual = ongebruikelijk

 

unwind (verb) = afrollen, afwikkelen

 

unwiped = niet door ruitenwissers bestreken

 

unzip (verb) = openritsen

 

UP (unsaturated polyester) = onverzadigde polyester

up-and-down = op en neer

up-down switch = aan-/uit-schakelaar

 

updated = bij de tijd, gemoderniseerd

 

updraft carbureter (Am.) = stijgstroomcarburateur

 

updraught carburetter = stijgstroomcarburateur

upgrade (verb) = verbeteren, vernieuwen

 

upgrading = [1] doorstoot naar hoger marktsegment

upgrading = [2] opwaardering van bestaand model

 

uphill = helling-op gaand, omhoog gaand

 

upholster (verb) = met stof bekleden, overtrekken

 

upholstery = interieurbekleding, stoffering

upholstery cleaner = bekledingsreiniger

upholstery covering = bekledingshoes, overtrek

 

upkeep = onderhoud

 

upper A arm = bovenste driehoekige wieldraagarm

 

upper anchor =  bovenste verankeringspunt van een veiligheidsgordel

 

upper anchorage point = bovenste verankeringspunt van een veiligheidsgordel

 

upper beam (Am.) = ongedimd groot licht

 

upper body = bovenste helft van de carrosserie

 

upper column tube =  bovenste gedeelte van het stuurkolombuis

 

upper control arm = bovenste wieldraagarm

 

upper crankcase = bovencarter

upper-crankcase half = bovencarter

 

upper cylinder lubrication = bovensmering

 

upper dash panel = waterkast onder de voorruit

 

upper dead center (Am.) = BDP

upper dead centre = BDP

 

upper face = bovenkant

 

upper fifth wheel = koppelingsplaat van oplegger

 

upper half of fifth wheel = aan oplegger bevestigd deel van een opleggerkop­peling

 

upper limit = bovengrens, maximumpeil

 

upper medium-size category car = grote middenklasse-auto

 

upper middle-class car = grote middenklasse-auto

 

upper radiator hose = bovenste radiateurslang

 

upper radius arm = bovenste duw-/trekstang, bovenste geleide-arm, bovenste reactie-arm

 

upper safety-belt anchorage = bovenste verankeringspunt van veiligheids­gor­del

 

upper step = stootrand in cilinder

 

upper surface = bovenkant, bovenzijde

upper suspension arm = bovenste wieldraagarm

upper suspension mounting = bovenste bevestigingspunt van een McPherson-veerpoot

 

upper tank = bovenste reservoir van radiateur

 

upper trailing arm = bovenste in langsrichting geplaatste wieldraagarm

 

upper traverse arm = bovenste dwarsgeplaatste wieldraagarm

 

upper valve-spring retainer = bovenste klepveerschotel

 

upper wishbone = bovenste dwarsgeplaatste wieldraagarm

 

upright (adj.) = rechtop staand, staand

upright (subst.) = asdrager, fuseedrager

upright (subst.) = staander, verticale stijl

upright pedal = staand pedaal

upright position = rechtopstaande stand

 

upset (verb) = opstuiken, stuiken

 

upshift (verb) = opschakelen

 

upside down = ondersteboven

 

upstroke = opwaartse slag van en zuiger

 

upswept = omhoog gebogen

 

upward = omhoog gaand, opwaarts gericht

 

upwards = omhoog gaand, opwaarts gericht

 

upwind = tegen de wind in

 

urban = stads-, stedelijk

urban bus = stadsbus

urban-bus transport = stadsvervoer

urban-combat car = stadsauto

urban driving = stadsverkeer

urban-driving schedule = stadscyclus als deel van uitlaatgasemissiemeting

 

ureum resin = ureumhars

 

urethane = urethaan

 

US (unsold) = onverkocht

 

usable = bruikbaar

usable dimensions = binnenafmetingen van een laadruimte

usable range = nuttig bereik

 

use (verb) = benutten, gebruiken, verbruiken

use up (verb) = opmaken, verbruiken

 

used car = gebruikte auto

used oil = afgewerkte olie

 

useful = bruikbaar, nuttig

useful carrying capacity = nuttig laadvermogen

useful effect = nuttige arbeid, werkelijk rendement

useful life = levensduur

useful load = nuttig laadvermogen

 

user = [1] gebruiker van apparatuur

user = [2] verbrui­ker van elektrische stroom

 

UST (unified screw thread) = volgens UST genormeerde schroefdraad

 

usual = gebruikelijk, normaliter voorkomend

 

USW (ultra-short wave) = ultra-korte golf van een radio

 

UTD (universal theft deterrent) = universeel anti-diefstalsysteem

 

utensil = gereedschap, werktuigen

 

utilisation = nuttige toepassing, nuttig gebruik

 

utility = bruikbaarheid, nut

utility vehicle = bestelauto, kleine bedrijfsauto

utility wagon = bestelauto, kleine bedrijfsauto

 

utilization = nuttige toepassing, nuttig gebruik

 

UV (ultra-violet) = UV (ultra-violet)