T

 

T

Tesla.

 

T-SEGMENT

Alle op de markt zijnde personenauto’s kunnen, al naar gelang de grootte, worden onderverdeeld in twaalf groepen of segmenten. In het T-segment is de SUV’s en terreinwagens ingedeeld (bijvoorbeeld Audi Q7, BWM X5, Toyota Landcruiser).

 

TAAIVLOEIBAAR

Middenweg tussen ‘dunvloeibaar’ en ‘helemaal niet vloeibaar‘. Bij een stof geeft de consistentie aan in hoeverre deze dunvloeibaar, taaivloeibaar of helemaal niet vloeibaar is.

 

TACHOGRAAF

Is verplicht aanwezig op vrachtwagens en registreert zowel de rijtijd als de rijsnelheid. Is aangesloten op de aandrijving, meestal op de versnellingsbak..

 

TACHTIG-PROCENT-KLEP

De tachtig-procent-klep zorgt er automatisch voor, dat een in een auto gemonteerde brandstoftank van een LPG-installatie voor niet meer dan 80 % kan worden gevuld.

 

TAKT

Slag.

 

TANDEMHOOFDREMCILINDER

Onderdeel van een tweekringsremsysteem. Deze bestaat uit twee enkelvoudige, achter elkaar in een huis ondergebrachte hoofdremcilinders.

 

TANDEMSTEL

Dit is de ‘dubbele’ as van een zware vrachtwagen. Meestal is alleen de voorste van de twee assen aangedreven.

 

TANDFLANK

Zijkant van de tand van een tandwiel. De tandflanken vormen tesamen het oppervlak, waarmee dat tandwiel al ronddraaiend in aanraking komt met een ander tandwiel.

 

TANDHEUGEL

Rechte staaf, die aan één kant is getand. Daarin kan dan een tandwiel van een andere component aangrijpen.

 

TANDHEUGELSTUURINRICHTING

Hierbij wordt de stuurbeweging via een op het uiteinde van de stuuras gemonteerd tandwiel overgebracht op een tandheugel. De uiteinden daarvan staan via spoorstangen in verbinding met de gestuurde wielen.

 

TANDREEP

Tandheugel.

 

TANDREEPSTUURINRICHTING

Tandheugelstuurinrichting.

 

TANDWIEL

Stalen wiel met aan de omtrek tanden, die gelijkvormig zijn en zich op regelmatige afstand van elkaar bevinden.

 

TANDWIEL MET PIJLVERTANDING

Bij tandwielen met pijlvertanding hebben de tanden de vorm van een pijl. Daardoor is het tandoppervlak langer en kunnen ze dus (bij gelijke druk) grotere krachten overbrengen zonder stuk te gaan.

 

TANDWIEL MET RECHTE VERTANDING

Eenvoudigste soort tandwiel. Bij tandwielen met rechte vertanding lopen de tanden evenwijdig met de as, waaromheen de tandwielen draaien.

 

TANDWIEL MET SCHUINE VERTANDING

Bij tandwielen met schuine vertanding zijn de tanden schuin geplaatst. Daardoor is de tand langer en zijn steeds minimaal twee tanden van een tandwielpaar met elkaar in aangrijping.

 

TANDWIELOVERBRENGING

Mogelijk door middel van een tandwielpaar, bestaande uit twee tandwielen met een verschillend aantal tanden.

 

TANDWIELPAAR

Combinatie van een aandrijvend tandwiel en een aangedreven tandwiel. Samen vormen ze een tandwieloverbrenging met desgewenst een bepaalde overbrengingsverhouding.

 

TANDWIELPOMP

Zuig-/perspomp met twee in elkaar grijpende, in tegengestelde richting draaiende tandwielen. De vloeistof wordt ‘buitenom’ tussen de ronddraaiende tandholten en het pomphuis meegevoerd.

 

TANG

Twee staven, die om één gezamenlijk punt scharnieren en zo naar elkaar toe of van elkaar af kunnen worden bewogen. Een tang kan dienen om iets aan te pakken, vast te houden, in iets te knijpen of in iets te knippen.

 

TANK [1]

Militair gevechtsvoertuig met rupsaandrijving.

 

TANK [2]

Reservoir.

 

TANKINHOUDSMETER

Brandstofmeter van een auto, die op LPG rijdt.

 

TAP

Lichaam waaromheen de naaf plus het daaraan bevestigde wiel draait. Deze is door middel van wieldraagarmen met de carrosserie verbonden.

 

TAPBOUT

Bout met zeskantige kop en voorzien van volle schroefdraad (dus tot vlak onder de kop). In feite is een tapbout een tapeind met een kop erop..

 

TAPEIND

Metalen stift, die aan beide zijden van schroefdraad is voorzien. Een tapeind kan alleen worden vast- of losgedraaid met behulp van twee moeren.

 

TAPEINDTREKKER

Soort dopsleutel om over een stomp van een afgebroken tapeind of bout te laten zakken en los te draaien.

 

TAPPEN

Aanbrengen van schroefdraad in een geboord gat.

 

TAPS

In de vorm van een tap, kegelvormig.

 

TAPVERSTUIVER

In dieselmotoren met indirecte brandstofinspuiting worden tapverstuivers gemonteerd. Aan het uiteinde van de verstuivernaald bevindt zich een tap die in het verstuivergat steekt. Deze ‘bundelt’ de inspuitnevel.

 

TAPWRINGIJZER

Wringijzer om een draadsnij-apparaat mee vast te houden om met de hand schroefdraad te snijden.

 

TARGA-DAK

Dak met verwijderbare kunststofpanelen, zodat er ‘open’ kan worden gereden.

 

TBI

Throttle-body injection.

 

TECHNISCHE EENHEID

Elke basisgrootheid (bijvoorbeeld: massa) wordt uitgedrukt in één of meer technische eenheden (bijvoorbeeld:  kilogram). Als zo’n eenheid deel uitmaakt van het internationale eenhedenstelsel, geldt deze als zogenaamde SI-eenheid.

 

TECHNISCH TOTAL-LOSS

Een auto is technisch total-loss, als hij zo zwaar is beschadigd dat hij na reparatie nooit meer de weg op mag. Dat geldt bijvoorbeeld voor een auto die is uitgebrand.

 

TECHNISCHE THERMODYNAMICA

Toepassing van thermodynamica op werktuigkundige processen. Daaronder valt het arbeidsproces in een verbrandingsmotor.

 

TECHNOLOGIE

Leer van de bewerkingen, die natuurproducten moeten ondergaan om deze ten dienste van de industrie te laten functioneren. Meer op de praktijk gericht: technologie is de leer van fabricagemethoden.

 

TEFLON

Merknaam van poly-tetra-fluor-ethyleen. Dit is een kunststof, die zich in een dunne laag aan oppervlaktes hecht en deze super-glad maakt. In de handel zijn additives voor motorolie met teflon leverbaar. Er is ook  teflon-spray als smeermiddel voor plastic delen die moeten kunnen bewegen.

 

TEGENSTUUR

Tegenstuur geven is pas nodig als de achterkant van de auto in een bocht uitbreekt (overstuur). Daardoor wijst de neus van de auto naar de binnenkant van de bocht.

 

TEL

Tetra-ethyl lead.

 

TELESCOPISCH

In- en uitschuifbaar.

 

TELESCOPISCHE SCHOKDEMPER

Een telescopische schokdemper is het meest gebruikte type schokdemper. Functioneert zowel tijdens de inwaartse als tijdens de uitwaartse slag schokdempend.

 

TEMPERATUUR

Temperatuur wordt in Nederland algemeen uitgedrukt in graden Celsius. De SI-eenheid van temperatuur is echter kelvin.

 

TEMPERATUURSENSOR

Meet de temperatuur van bijvoorbeeld de cilinderkop, de koelvloeistof, de buitenlucht en de zonnewarmte. De sensor geeft deze data door aan het motormanagement.

 

TERREINBAND

Een terreinband is bedoeld om ermee door onverhard terrein (vaak met mul zand) te rijden en is daarom voorzien van extra-zwaar bandenprofiel.

 

TERUGROEPACTIE

Soms stelt een autofabriek een terugroepactie in werking voor een groot aantal eerder afgeleverde auto’s, als blijkt dat er sprake is van een zwaarwegend defect.

 

TERUGSLAG

Terugslag in het inlaatsysteem als gevolg van ontbranding bij open inlaatkleppen bij een verkeerd ontstekingstijdstip. Terugslag gaat gepaard met knallen en mogelijke schade aan het inlaatsysteem.

 

TERUGSLAGKLEP

Hierbij kan een vloeistof of en gas slechts in één richting doorstromen. In geval van een hydraulische klep betreft dat een vloeistof. In beval van een pneumatische klep betreft dat een gas (of lucht).

 

TERUGSTOOT

Betreft de uitgaande beweging van een schokdemper. Met rebound wordt vaak de op de schokdemper ingestelde dempingswaarde voor de uitgaande slag bedoeld.

 

TESLA

Tesla (T) is de SI-eenheid van magnetische inductie.

 

TESTBANK

Apparaat, waarop in de fabriek gedeelten van een auto (bijvoorbeeld de motor of de wielophanging) worden getest. Zo kan een windtunnel als een testbank voor de aerodynamica worden beschouwd.

 

TETRA-ETHYL LEAD

TEL en TML zijn loodverbindingen, die tot voor kort het meest aangewezen middel waren om benzine voldoende klopvastheid te geven. Door toevoeging van lood gaat de motor pas bij nog hogere temperaturen detoneren.

 

TETRA-METHYL LEAD

TML en TEL ijn loodverbindingen, die tot voor kort het meest aangewezen middel waren om benzine voldoende klopvastheid te geven. Door toevoeging van lood gaat de motor pas bij nog hogere temperaturen detoneren.

 

THERMISCH

Betrekking hebbend op warmte, warmte-

 

THERMISCH RENDEMENT

Verhouding tussen enerzijds de energie die een motor aan de aangedreven wielen levert en anderzijds de energie die in de vorm van brandstof in die motor moet worden gestopt om dat mogelijk te maken.

 

THERMISTOR

Elektrisch weerstandselement. De mate van elektrische weerstand is afhankelijk van de temperatuur. Thermistors zijn daarom vooral in gebruik als temperatuursensor.

 

THERMODYNAMICA

Natuurwetenschap, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de omzetting van warmte naar energie en omgekeerd.

 

THERMO-ELEKTRICITEIT

Sommige zeer gevoelige temperatuursensoren werken op thermokoppels en meten elektrische stromen van een paar miljoenste ampère. Deze vorm van electriciteit heet thermo-elektriciteit.

 

THERMOHARDER

Soort kunststof, die bij verwerking tot bij hoge temperatuur hun vormvastheid behouden. Daarom worden thermoharders veel toegepast in vulstoffen, zoals die bij het lakspuiten worden gebruikt.

 

THERMOKOPPEL

Gevoelige temperatuurmeter, bestaande uit twee stukken verschillend metaal, die met de beide uiteinden aan elkaar zijn gehecht. Als één van die uiteinden wordt verhit, gaat er een elektrische stroom vloeien.

 

THERMOPLAST

Soort kunststof, die bij verwerking bij hoge temperatuur hun vormvastheid verliezen, week wordt en zelfs kan gaan smelten. Voorbeeld: nylon.

 

THERMOSCHAKELAAR

Schakelaar, die op temperatuurverschillen reageert. Bij overschrijding van een bepaalde temperatuur gaat hij open of dicht.

 

THERMOSTAAT

Voorkomt, dat (nog) niet op bedrijfstemperatuur zijnde koelvloeistof nodeloos in de radiateur wordt afgekoeld. Een thermostaat helpt de motor zo dus om snel op temperatuur te komen en op temperatuur te blijven.

 

THERMOSIFONKOELING

Zeer ouderwets koelsysteem zonder waterpomp, waarbij de koelvloeistof circuleert op grond van temperatuursvariaties. Op die manier zou een motor in theorie ook zonder waterpomp kunnen.

 

THERMO-SWITCH

Thermoschakelaar.

 

THINNER

Bruikbaar als verdunningsmiddel in lak, als ontvetter en als reinigingsmiddel. Thinner bestaat voor meer dan de helft uit tolueen en/of xyleen

 

THROTTLE-BODY INJECTION

Een motor met dit systeem heeft voor elke inlaatpoort een apart gasklephuis met een eigen verstuiver.

 

THROTTLE RESPONSE

Tijd die de motor nodig heeft om te reageren op de neerwaartse beweging van het gaspedaal.

 

THUISKOMER

Noodreservewiel.

 

THYRISTOR

Elektronische schakelaar, die bestaat uit lagen van halfgeleidend materiaal. Hij werkt ongeveer als een diode, behalve dan dat hij alleen op ‘bevel’ van een stuurstroom een elektrische stroom doorlaat. Na het stoppen van de stuurstroom blijft de thyristor geleiden, totdat het spanningsverschil is opgeheven.

 

THYRISTORONTSTEKING

Hierbij wordt de bobine gevoed door een van te voren opgeladen condensator. Zo ontstaat een steile spanningstoename. Daardoor blijven ook vervuilde bougies nog vonken.

 

TIE WRAP

Kunststof spanbandje. Daarmee kan je allerlei dingen (draden, leidingen) bij elkaar binden. Een tie wrap kan slechts één keer worden gebruikt.

 

TIG-LASSEN

Hierbij wordt met een aparte laselektrode een vlamboog tot stand gebracht en met de hand of een automaat lasdraad in het smeltbad toegevoegd. Net als MAG-lassen en MIG-lassen is ook dit een vorm van vlambooglassen.

 

TIJD

Si-eenheid: seconde.

 

TIN

Week en rekbaar metaal. Wordt gebruikt voor de fabricage van glijlagers.

 

TIPTRONIC

Actieve vorm van automatische transmissie. Daarmee kan naar keuze automatisch of handmatig worden geschakeld. Het handmatig schakelen geschiedt met een sequentiële versnellingsbak maar zonder koppeling.

 

TITANIUM

Een metaal met de volgende eigenschappen: harder dan staal, 40 % lichter dan staal, zeer goed bestand tegen corrosie en opgewassen tegen extreme temperatuurschommelingen.

 

TML

Tetra-methyl lead.

 

TOE-IN

Toespoor.

 

TOE-OUT

Uitspoor.

 

TOERENTAL

Aantal omwentelingen aan van een krukas of een wiel per tijdseenheid. De gangbare eenheid is omwentelingen/minuut.

 

TOERENTALBEGRENZER

Niet alleen bij dieselmotoren, maar ook bij benzinemotoren wordt het motortoerental automatisch begrensd – niet om een technische reden maar om overtoeren te voorkomen.

 

TOERENTALREGULATEUR

Een dieselmotor zou zonder ‘ingrijpen van buitenaf’ op hol kunnen slaan. Daarom is een dieselinspuitpomp voorzien van een op centrifugaalkracht reagerende toerentalregulateur.

 

TOERENTALSENSOR

Meet motortoerentallen (voor de regeling van het ontstekingstijdstip) en wieltoerentallen (in verband met ABS).

 

TOERENTELLER [1]

Dashboardinstrument. Dit geeft het motortoerental aan. Aan de hand daarvan kan de bestuurder zijn schakelpunten zo uitkiezen, dat de motor het meest presteert of het minst verbruikt.

 

TOERENTELLER [2]

Betreft gereedschap. Monteurs hebben soms baat bij een ‘losse’ toerenteller. Daarmee kan in de garage het stationaire motortoerental exact worden afgesteld.

 

TOESPOOR

Bij een auto met achterwielaandrijving wordt de carrosserie tijdens het rijden door de aandrijfkracht naar voren geduwd, waardoor de voorwielen aan de voorkant iets uit elkaar gaan staan. Ter compensatie krijgen de voorwielen dan toe-in of toespoor.

 

TOHC-MOTOR

Een TOHC-motor heeft twee bovenliggende nokkenassen.

 

TOLERANTIE

Speling.

 

TOLUEEN

Of methyl-benzeen. Tolueen wordt gebruikt als verdunningsmiddel in lak (als bestanddeel van thinner) en als grondstof in de chemie. Tolueen komt ook voor in benzine.

 

TONNEAU-COVER

1] Bij een open sportwagen: los dekzeil over de op dat moment niet gebruikte zitrplaatsen.

2] Bij een stationcar: oprolbare hoes over de laadruimte om bagage aan het oof te onttrekken..

 

TOP CHOPP[ING

Inkorting van de dakstijlen om een lagere daklijn te bewerkstelligen.

 

TOP END

Is bij een vermogenskromme het uiteinde van de kromme lijn rechtsbovenaan in de

grafiek. Dit is het bereik waarin de motor het meeste vermogen levert.

 

TOP-END POWER

Het door de motor geleverde vermogen ter hoogte van het hoogste punt van de vermogenskromme.

 

TOP SLEEPER

Vrachtwagen met de slaapplaats voor de chauffeur boven de cabine gesitueerd.

 

TOPLAGER

Het toplager is een lager in de krukas aan de koppelingszijde van de motor, waarmee het uiteinde van de prise-as (ingaande as van de versnellingsbak) ‘in’ de krukas is gelagerd.

 

TOPPING

Veeruitslag in opwaartse richting, dus  plaatsvindend op het moment dat de auto geheel ‘uit de veren komt’.

 

TOPSNELHEID

Maximumsnelheid.

 

TORDEREN

Een voorwerp spiraalvormig ineendraaien of zo bewerken, dat het oppervlak van dat voorwerp de neiging krijgt om een schroefvorm aan te nemen.

 

TORENBOUT

Bij een bladveer wordt de stapel veerbladen bij elkaar gehouden door een torenbout. Deze kan uit het midden zijn geplaatst. Dan is de ene helft van de bladveer stugger dan de andere helft.

 

TORNBOUT

Bout waarmee de krukas handmatig kan worden rondgedraaid.

 

TORQUE STEER

Stuurgedrag, dat tussen de beide wielen van dezelfde as een bepaald koppel teweegbrengt. Dat veroorzaakt een instabiel weggedrag tijdens het rechtuitrijden over een ongelijk wegdek.

 

TORSEN-DIFFERENTIEEL

Draaimomentafhankelijk werkend sperdifferentieel.

 

TORSIE

Er is sprake van torsie in een metalen staaf, als deze aan de ene kant ergens aan vast zit terwijl er aan de andere kant aan wordt gedraaid.

 

TORSIESTAAFVEER

Zit met het ene uiteinde ‘vast’ aan de auto (afgeveerde massa) en met het andere uiteinde ‘bewegend’ aan de wielophanging (onafgeveerde massa). bevestigd. Zo’n veer vervormt tijdens het inveren als gevolg van torsie.

 

TORSIESTABILISATOR

Stabilisatorstang.

 

TORSIESTIJFHEID

Weerstand tegen torsie.

 

TOTAL-LOSS

Een auto wordt als total-loss beschouwd, als de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de dagwaarde en de restwaarde.

 

TOTAL-LOSS-SMERING

Tweeslagmotoren hebben total-loss-smering. Dat betekent, dat de smeerolie vantevoren is vermengd met de benzine en uiteindelijk voor 100 % mee verbrandt. Daarom is de uitlaatgasemissie van een tweeslagmotor slecht voor het milieu.

 

TRACTIE

Grip in de rijrichting, dus met name tijdens accelereren en remmen.

 

TRACTIEREGELSYSTEEM

‘Omgekeerde ABS‘, dat ingrijpt als tijdens het gasgeven beide aangedreven wielen van dezelfde as met een duidelijk verschillend wieltoerental ronddraaien. In dat geval wordt het wiel dat het snelst ronddraait, afgeremd tot het toerental van het andere wiel.

 

TRACTION CONTROL

Tractieregelsysteem.

 

TRACTOR

Een tractor is bedoeld om er op lage snelheid zeer zware arbeid mee te verrichten.

De eerste auto ooit was een tractor. In het Engels is een  tractor behalve ‘tractor’ ook trekker van een opleggercombinatie), maar in het Nederlands niet.

 

TRANSAXLE

Combinatie van versnellingsbak en differentieel in één gezamenlijk huis tegen de achteras aan. Komt voor in auto’s met de motor voorin en voorzien achterwielaandrijving. Het kan ook bij vierwielaandrijving gebruikt worden.

 

TRANSFORMATOR

Apparaat, waarbij wisselstroom van hoogspanning kan worden omgezet in wisselstroom of gelijkstroom van laagspanning (of omgekeerd).

 

TRANSISTOR

Een transistor bestaat uit twee diodes en werkt als een relais. Deel van een elektronisch systeem voor bijvoorbeeld de ontsteking of de brandstofinspuiting.

 

TRANSISTORONTSTEKING

Ontsteking met een transistor in plaats van contactpunten.

 

TRANSMATIC

Een doorontwikkelde versie van de originele (in Nederland uitgevonden) Variomatic. Alleen wordt bij de Transmatic geen gebruik gemaakt van een ‘trekkende’ V-riem maar een ‘duwband’ bestaande uit een groot aantal stalen schakeltjes.

 

TRANSMISSIE

Verzamelnaam voor de versnellingsbak, de koppeling, het complete schakelmechanisme en de eindoverbrenging in het differentieel (maar niet het differentieel zelf).

 

TRANSMISSIE MET TWEE KOPPELINGEN

Elektronisch gestuurde automatische transmissie met twee koppelingen, één voor de even en één voor de onmeven versnellingen. Hierbij wordtj niet naar een andere versnelling maar naar een andere koppeling geschakeld. Dit soort transmissie schakelt sneller en soepeler dan een gewone transmissie.

 

TRANSMISSIEREGELSYSTEEM

Hierbij worden de schakelmomenten elektronisch aan de rij-omstandigheden aangepast.

 

TRANSPONDER

Elektronisch apparaat met eigen voeding, dat op een signaal van buitenaf een identificatiesein afgeeft.

 

TRAPEZIUMVEER

Zuigerveer met een dwarsdoorsnede met een dubbelzijdige trapziumvorm.

 

TREINGEWICHT

Maximumtotaalgewicht van trekker en oplegger samen.

 

TREK

Als op een staaf in de lengterichting twee gelijke maar tegengestelde krachten worden uitgeoefend, ontstaat in de doorsnede trek als die krachten van elkaar af bewegen, of druk als die krachten naar elkaar toe bewegen. In beide gevallen is de SI-eenheid pascal.

 

TREKHAAKBALK

Een aan het chassis van de auto verbonden balk, waaraan de trekhaak is bevestigd.

 

TREKKER [1]

Stuk gereedschap om iets los te maken. Voorbeelden: kogeltrekker, poelietrekker.

 

TREKKER [2]

Gemotoriseerde (en dus trekkende) gedeelte van een opleggercombinatie.

 

TREKKRACHT

De trekkracht aan de uitgaande as van een motor wordt bepaald door de kracht, waarmee de krukas ronddraait.

 

TREKSPANNING

Als de trekspanning in een van een bepaalde stof gemaakt onderdeel een blijvende rek veroorzaakt, dan staat deze gelijk aan de rekgrens van die stof.

 

TREKSTANG [1]

Stang (enkelvoudig of als driehoekige constructie), die tussen een trekkende auto en een getrokken auto kan worden bevestigd om te dienen als trekinrichting.

 

TREKSTANG [2]

Maakt bij race-auto’s en sportwagens deel uit van de wielophanging. Een trekstang is aan het ene uiteinde verbonden met de bovenkant van de fusee, aan het andere uiteinde met de in-board veer-/schokdempereenheid.

 

TRIAC

Een triac (triode for alternating current) is een halfgeleiderschakelaar in de vorm van twee gecombineerde thyristors. .

 

TRIANGEL [1]

Stang (enkelvoudig of als driehoekige constructie), die tussen een trekkende auto en een getrokken auto kan worden bevestigd om te dienen als trekinrichting.

 

TRIANGEL [2]

Een wielophanging kan per wiel onder en boven twee triangels hebben: driehoekige wieldraagarmen in de vorm van een A. Komt voor bij sportwagens, grote personenauto’s en veel oudere ‘Amerikanen’.

 

TRIBUNECONCEPT

Tribuneconcept is een opstelling van de zitplaatsen in een personenauto. Daarbij zijn de achterstoelen, net als bij een tribune, iets hoger geplaatst dan de voorstoelen.

 

TRIGGER-SPANNING

Spanning, waarbij een drempelwaardedetector gaat schakelen.

 

TRIGGEREN

In gang zetten van een elektronisch gestuurde procedure op een moment waarop in een andere procedure wordt voldaan aan een bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld overschrijding van een maximumwaarde). .

 

TRILLING

Verandering, die een bepaalde grootheid herhaaldelijk en regelmatig ondergaat en afwisselend een tegengestelde (positieve/negatieve) richting heeft.

 

TRILLINGSDEMPER [1]

Op een krukas draait een trillingsdemper mee, bestaande uit twee schijven. Om torsie in een krukas te vermijden ijlt de beweging van de ene schijf na ten opzichte van die van de andere schijf.

 

TRILLINGSDEMPER [2]

De term schokdemper is niet geheel juist. Een schokdemper dempt namelijk geen schokken, maar veeruitslag.

 

TRILLINGSTIJD

Tijd waarin één volledige trilling plaatsvindt.

 

TRIPTELLER

Dagteller.

 

TROEBELINGSPUNT

Bij dieselbrandstof: temperatuur waarop zich de eerste paraffine-afscheiding voordoet. Bij verdere vertroebeling (stolling) raakt het brandstoffilter verstopt. Daardoor slaat de motor vanzelfsprekend af.

 

TROEBELPUNT

Troebelingspunt.

 

TROMMELREMSYSTEEM

Bij een trommelremsysteem worden de niet-meedraaiende remschoenen naar buiten tegen de met het wiel ronddraaiende remtrommel gedrukt, waardoor het wiel wordt afgeremd.

 

TRUCK

Zware vrachtwagen,.

 

TUBELESS-BAND

Buitenband zonder binnenband. In plaats daarvan bevindt zich een aan de binnenkant van de buitenband een laagje synthetisch rubber, dat de band luchtdicht afsluit.

 

TUBE-TYPE-BAND

Buitenband met binnenband.

 

TUIMELAAR

Mechanisme dat een opgaande beweging kan veranderen in een neergaande beweging (of omgekeerd).

 

TUIMELAARMOTORREM

Motorrem die uitsluitend functioneert tijdens de uitlaatslag en de compressieslag.

 

TULE

Ringvormig doorvoerrubber. Als een kabelboom door een gat in de carrosserie moet worden getrokken, moet ter bescherming tegen de scherpe rand van het plaatstaal een tule worden gebruikt.

 

TUNEN

Opvoeren van een auto.

 

TUNING

Tuning van een auto houdt in, dat deze geschikt wordt gemaakt voor snel rijden, op de normale weg of op het circuit.

 

TUNING-UP

De term tuning-up heeft niets te maken met tuning. Dit betekent slechts, dat de auto volgens fabrieksgegevens afgesteld wordt en een controlebeurt krijgt.

 

TURBINEWIEL

Het traagst ronddraaiende deel van een koppelomvormer. Het snelst ronddraaiende deel (het pompwiel) stuwt de olie naar het traagst ronddraaiende deel (het turbinewiel) en drijft dat aldus aan tot grotere omwentelingssnelheden.

 

TURBO

Uitlaatgasturbo.

 

TURBO COMPOUNDING

Dit systeem kan bestaan uit een compressor die direct door de krukas wordt aangedreven, en een uitlaatgasturbo die door de uitlaatgassen wordt aangedreven. Het kunnen ook twee elkaar aanvullende turbo’s zijn.

 

TURBO LAG

De uitlaatgasstroom brengt het compressorwiel van de uitlaatgasturbo op toeren. Pas dan wordt er  vuldruk opgebouwd. Turbo lag is de vertraagde reactie van de uitlaatgasturbo op de bewegingen van het gaspedaal.

 

TURBOCOMPRESSOR

Utlaatgasturbo.

 

TURBODRUK

Overdruk, waarmee de uitlaatgasturbo de inlaatlucht de verbrandingsruimtes indrukt.

 

TURBODRUKMETER

Meet de overdruk in de luchtinlaatleiding. De turbodrukmeter meet overdruk, omdat dankzij die uitlaatgasturbo het brandstof-luchtmengsel naar de verbrandingsruimte wordt gestuwd in plaats van gezogen.

 

TURBOMOTOR

Motor met uitlaatgasturbo.

 

TURBULENTIE

Turbulentie van de inlaatlucht is noodzakelijk om zo snel mogelijk een homogene vermenging van brandstof en lucht tot stand te brengen tussen het inspuitmoment en het ontbrandingsmoment.

 

TUSSENAS

As met omkeertandwiel, waarmee de draairichting van het tandwielstelsel wordt omgedraaid.

 

TUSSENDIFFERENTIEEL

Centraal differentieel.

 

TUSSENKOELER

Interkoeler.

 

TUSSENTANDWIEL

Is binnen een tandwielstelsel een extra tandwiel, dat alleen is bedoeld om de draairichting van de ‘tandwieltrein’ om te draaien.

 

TWEEBED-DRIEWEGKATALYSATOR

Reductiekatalysator en daarachter een oxidatiekatalysator. Een dergelijke katalysator kan reducerende en oxiderende reacties uitvoeren.

 

TWEECOMPONENTENLAK

Mengsel van twee verschillende componenten. Deze moeten vóór of tijdens de verwerking van de lak met elkaar worden vermengd. Pas daarna gaat de twee tweecomponentenlak met compressor.

 

TWEEKRINGSREMSYSTEEM

Hierbij bedienen de twee gedeelten van de tandemhoofdremcilinder ieder zijn eigen deel van het remsysteem. Zo kan de auto niet door een defect aan één van de remkringen geheel zonder remmen komen te zitten.

 

TWEEPUNTSGORDEL

Hiermee kan zowel de diagonaalgordel als de heupgordel worden bedoeld. Beiden zijn tegenwoordig verboden.

 

TWEEPUNTSVEILIGHEIDSGORDEL

Tweepuntsgordel.

 

TWEESLAGCOMPRESSORMOTOR

Tweeslagmotor met compressor.

 

TWEETAKTCOMPRESSORMOTOR

Tweeslagcompressormotor.

 

TWEESLAGDIESELMOTOR

Deze motorsoort wordt tegenwoordig slechts toegepast in zware bedrijfswagens van Amerikaans fabrikaat. Zo’n Detroit Diesel heeft een ‘normale’ distributie met kleppen in plaats van poorten.

 

TWEETAKTDIESELMOTOR

Tweeslagdieselmotor.

 

TWEESLAGMOTOR

Verschilt principieel van de vierslagmotor, doordat het arbeidsproces zich in twee in plaats van vier slagen voltrekt en zowel boven als onder de zuiger plaatsvindt.

 

TWEETAKTMOTOR

Tweeslagmotor.

 

TWEETER

Hogetonenluidspreker.

 

TWEETRAPSAUTOMAAT

Automatische transmissie met twee versnellingen.

 

TWEETRAPSCOMPRESSOR

Compressor die de luchtdrukverhoging in twee achtereenvolgende fasen tot stand brengt. Soms is de vereiste drukverhoging zo groot, dat een normale eentrapscompressor dit niet kan opbrengen.

 

TWEEVOLUME-AUTO

Hierbij zijn (vanaf opzij gezien) twee duidelijk te onderscheiden delen  bedoeld als ruimte voor de motor en de inzittenden plus bagage. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een stationcar of een bestelwagen.

 

TWEEWEGKATALYSATOR

Katalysator met slechts één keramisch element. Vroeger werden voor motor en met ongeregelde carburateur zowel tweewegkatalysatoren als driewegkatalysatoren gebruikt. Daarmee kunnen alleen oxiderende reacties worden uitgevoerd.

 

TWEEWEGSTAND

Stand van ventilatie- en verwarmingsysteem, waarbij hoofd en voeten worden verwarmd.

 

TWEEWIELAANDRIJVING

Deze term dient als onderscheid t.o.v. vierwielaandrijving. Ten aanzien van tweewielaandrijving zijn er twee mogelijkheden: voorwielaandrijving en achterwielaandrijving.

 

TWIN-CAM-MOTOR

Motor met twee bovenliggende nokkenassen.

 

TWISTED PAIR

Bekabelingsvariant met ineengedraaide draden om onderlinge interferentie te voorkomen.

 

TYRE MATCHING

Aanpassing van een band op een velg. Hierbij wordt de band ten opzichte van de velg net zolang verdraaid, totdat een relatief hoogste punt van de band samenvalt met het relatief laagste punt van de velg.