O

 

 

O = in de vorm van een O

O ring = O-ring

 

OBC (on-board computer) = boordcomputer

 

OBD (on-board diagnostic) = OBD

 

OBO (or best offer) = of het hoogste bod

 

OBU (on-board unit) = in de auto aangebrachte zender in verband met rekeningrij­den

 

object = object, voorwerp

 

oblique = schuingeplaatst

oblique ball bearing = hoekcontactlager

 

observation = aflezing, waarneming

 

observe (verb) = aflezen, waarnemen

 

obsolete = niet meer bruikbaar, verouderd

 

obstacle = vast obstakel

 

obstruct (verb) = blokkeren, versperren

obstruct (verb) = verstoppen, verstopt raken

 

obstruction = [1] hindernis, versperring

obstruction = [2] verstopping

 

obtuse = stomphoekig, met stompe hoek 

 

OC (oxidation catalytic converter) = oxydatie-katalysator

OC (oxidation converter) = oxydatie-katalysator

  

occasional = zo nu en dan voorkomend

occasional seat = noodzitting

 

occupant = inzittende

occupant-restraint system = veilig­heidsgordels in combinatie met gordelspanners

 

ocher = oker

 

ochre = oker

 

octagonal = achthoekig, achtkantig

octagonal bolt = bout met achthoekige kop

 

octane = octaan

octane number = octaangetal van benzine

octane rating = octaangetal van benzine

octane requirement = octaanbehoefte van benzinemotor

octane value = octaangetal van benzine

 

OCV (oil-control valve) = olieregelklep

 

OD (outer diameter) = buitendiameter

OD (outside diameter) = buitendiameter

OD (overdrive) = overdrive

 

odd number = oneven getal

odd shape = merkwaardige vorm

 

ODO (odometer) = kilometerteller

 

odometer = kilometerteller

 

odor (Am.) = geur, stank

 

odorless (Am.) = reukloos

 

odour = geur, stank

 

odourless = reukloos

 

odrive = overdrive

 

ODS (on-board diagnosis system) = OBD

 ODS (on-board diagnostics) = OBD

 

OE (original equipment) = door de fabriek gemonteerd, eerste montage

 

OEM (original-equipment market) = fabrikant van eerste-montage-onderdelen

 

off = afgezet, uitgeschakeld

 

office = bureau, kantoor

 

off-idle jet = progressiepoort van carburateur

off-line = niet gekoppeld, niet rechtstreeks

off-road capability = geschiktheid om in ruw terrein te rijden

off-roader = terreinvoer­tuig

off-road tyre = terreinband

off-road vehicle = terreinvoertuig

off-set (adj.) = off-set, uit het middelpunt geplaatst

off-set (verb) = [1] buigen

off-set (verb) = [2] een tegenwicht vormen, in evenwicht brengen

off-set (subst.) =  [1] bocht in pijp

off-set (subst.) = [2] bolling in velg

off-set crash = half-frontale botsing

off-set phillips screwdriver = haakse kruiskopschroevedraaier

off-set radius = schuurstraal

off-side = [1] linkerkant van rechtsgestuurde auto

off-side = [2] rechterkant van linksgestuurde auto

off-side = [3] verst verwijderde kant

off-side front = [1] linkervoorkant van rechtsge­stuurde auto

off-side front = [2] rechtervoorkant van linksge­stuurde auto

off-side rear = [1] linkerachterkant van rechtsgestuurde auto

off-side rear = [2] rechterachterkant van linksgestuurde auto

off-size = incourante maat

off-the-road tyre = terreinband

 

OH (overhaul) = algehele revisie

 

OHC engine (overhead-camshaft engine) = motor met één bovenliggende nokkenas

 

Ohm’s Law = Wet van Ohm

 

OHV engine (overhead-valve engine) = kopklepmotor

 

oil (verb) = inoliën, van olie voorzien

oil (subst.) = olie

oil baffle = oliekeerschot van carterpan

oil-bath air filter = oliebadluchtfilter

oil bore = olieboring

oil can = oliekannetje, oliespuit

oil change = olieverversingsbeurt

oil catch ring = olie-opvangring

oil catcher = olie-opvangbak

oil change = olieverversingsbeurt

oil changing = olieverversing

oil-change interval = olieverversingstermijn

oil circulation = oliekringloop

oil cleaner = oliefilter

oil cleaner = motoroliefilter

oil cleaner = motoroliefilter

oil cleaner cartridge = motoroliefilterpatroon

oil cleaner element = motoroliefilterelement

oil cleaner housing = oliefilterhuis

oil cleanering element = oliefilterelement

oil cleaner spanner = motoroliefiltersleutel

oil cleaner unit = motoroliefilter inclusief filterelement

oil collector = olie-opvangbak

oil consumption = olieverbruik

oil container = olie-opvangbak

oil-control ring = olieschraapveer van zuiger

oil-control valve = olieregelklep

oil-cooled = oliegekoeld

oil cooler = oliekoeler

oil deflector = oliekeerschot

oil delivery = olietoevoer

oil deposit = afzetting van olieresten

oil dipper = olielikker

oil dipstick = oliepeilstok

oil drain plug = olie-aftapplug

oil duct = olieleiding

oil engine = dieselmotor

oil feed = olietoevoer, olievoorziening

oil-feed line = olietoevoerleiding

oil-fill capacity = olie-inhoud van motor

oil filler cap = olievuldop

oil-filler neck = korte olievulpijp

oil filling screw = olievulplug

oil filling tube = olievulleiding

oil film = oliefilm

oil filter = oliefilter

oil-filter cartridge = oliefilterpatroon

oil-filter element = oliefilterelement

oil-filter gauze = oliefilterzeef

oil-filter housing = oliefilterhuis

oil-filtering disc = lamel van oliefilter

oil-filtering element = oliefilterelement

oil-filter insert = [1] oliefilterelement

oil-filter insert = [2] oliefilterpatroon

oil-filter spanner = oliefiltersleutel

oil-filter strap spanner = oliefilterriemsleutel

oil-filter unit = oliefilter compleet met filterelement

oil-filter wrench (Am.) = oliefiltersleutel

oil flinger = oliespatring

oil gage (Am.) = 1] olieniveaumeter

oil gage (Am.) = 2] oliepeilstok

oil gauge = 1] olieniveaumeter

oil gauge = 2] oliepeilstok

oil gallery = galerij van dieselinspuitpomp

oil groove = oliegroef in glijlager

oil hole = oliegaatje in glijlager

oil-heat exchanger = oliekoeler

oiliness = smerend vermogen van olie

oil jet = oliesproeier, straal olie

oil leakage = olielekkage

oil-leakage detector = olielekkageverklikker

oil level = oliepeil

oil-level gage (Am.) = 1] olieniveaumeter

oil-level gage (Am.) = 2] oliepeilstok

oil-level gauge = 1] olieniveaumeter

oil-level gauge = 2] oliepeilstok

oil-level plug = olieniveauplug

oil-level sensor = olieniveausensor

oil line = olieleiding

oil-lubricated = met olie gesmeerd

oil nozzle = oliesproeier

oil pan (Am.) = oliecarter, oliepan

oil-pan drain plug (Am.) = aftapplug van oliecarter

oil passage = oliegeleider, oliekanaal

oil pick-up = olie-aanzuigpijp

oil pipe = olieleiding

oil plug = [1] olie-aftapplug

oil plug = [2] olievulplug

oil pressure = oliedruk

oil-pressure control light = oliedrukcontrolelicht

oil-pressure gage (Am.) = oliedrukmeter

oil-pressure gauge = oliedrukmeter

oil-pressure relief valve = overdrukklep van oliepomp

oil-pressure sensor = oliedruksensor

oil-pressure switch = oliedrukschakelaar

oil-pressure transmitter = oliedrukzender

oil-proof = oliebestendig

oil pump = oliepomp

oil-pump drive = oliepompaandrijving

oil-pump housing = huis van oliepomp

oil-resistant = oliebestendig

oil retainer = oliekeerplaat, oliekering

oil-retainer ring = oliekeerring

oil return line = olieretourleiding

oil ring = olieschraapveer van zuiger

oil-ring expander = expanderveer

oil-ring groove = groef van olieschraapveer

oil scoop = olielikker

oil-scoop ring = olieschraapveer

oil scraper ring = olieschraapveer

oil screen = oliezeef

oil seal = olie-afdichtring, oliekeerring

oil-seal ring = olie-afdichtring, oliekeerring

oil separator = olie-afscheider in luchtleiding van luchtdrukremsysteem

oil slinger ring = olieslingerring

oil sludge = oliebezinksel

oil sludging = vorming van oliebezinksel

oil strainer = oliezeef

oil suction pipe = olie-aanzuigleiding

oil sump = oliecarter, oliepan

oil-sump drain plug = olie-aftapplug in oliecarter

oil-sump gasket = carterpakking

oil supply = olievoorziening

oil tank = oliereservoir

oil temperature = olietemperatuur

oil-temperature control light = olietemperatuurcontrolelicht

oil-temperature gage (Am.) = olietemperatuurmeter

oil-temperature gauge = olietemperatuurmeter

oil thrower = olieslingerring

oil trap = olie-afscheider

oil tray = olie-opvangbak

oil up (verb) = vet slaan

oil vapor (Am.) = olienevel

oil vapour = olienevel

oil viscosity = viscositeit van olie

oil way = oliekanaal

oil-warning pressure = oliedrukwaarde waarbij oliedrukcontrolelicht gaat branden

oil well = oliereservoir, olietank

oil-wetted = bevochtigd door olie

oil-wetted air filter = nat oliefilter

oil-wetted spark plug = verzopen bougie

 

oiler = [1] doorsmeerder

oiler = [2] oliespuit

oiler port = olieboring

 

oilless = zonder olie

 

oily = olie-achtig, vettig door olie

 

OL (open loop) = open regelcircuit

 

old = antiek, oud

old-fashioned = ouderwets

old-timer = ouderwetse auto

 

olefine hydrocarbon = olefinische koolwaterstof

 

olive = tonnetje in pijpkoppeling

 

OM (owner’s manual) = instructiehandleiding

 

omnibus = autobus, lijnbus

 

ON (octane number) = octaangetal van benzine

on-board = in de auto aanwezig

on-board computer = boordcomputer

on-board diagnostic = boorddiagnosesysteem

on-board diagnostic system = boorddiagnosesysteem

on-board diagnosis tester = boorddiagnosesysteem

on-car lathe = bank voor het afdraaien van remschijven terwijl deze zich nog op de auto bevinden

 

on-off switch = aan-/uit-schakelaar

on overlap = op tuimelen

on-road ride = rijcom­fort van terreinauto op normale wegen

on-vehicle maintenance = onderhoud aan de auto

 

onctuosity = onctuositeit, zalfachtigheid

 

one-box model = één-volume-auto

one-hole nozzle = eengatsverstuiver

one-pack paint = eencomponentenlak

one-piece = eendelig, ongedeeld, uit één stuk

one-piece rim = eendelige velg

one piece-type seat rest = niet in delen neerklapbare rugleuning

one-seater = eenzits-raceauto, formule-auto

one-sided braking = scheeftrekken tijdens remmen

one-speed blower = niet in toerental verstelbare ventilator

one-spoke steering wheel = eenspakig stuurwiel

one touch = enkele slag van ruitenwisser tijdens wis-was-procedure

one touch-down button = knop waarbij na één keer drukken een bepaalde handeling compleet wordt uitgevoerd

one-tube shock absorber = schokdemper met enkele buis

one-way clutch = freewheel-koppeling, vrijloopkoppeling

one-way can = wegwerpblik

one-way cock = eenwegkraan

one-way valve = eenrichtingsklep

 

ONO (or nearest offer) = of dichtstbijzijnde bod

 

ooze (verb) = naar binnen sijpelen

ooze out (verb) = naar buiten sijpelen, uitzweten

 

oozing = oliesporen, vetsporen

 

open = geopend, open

open-centre wheel = wiel met open naaf

open chamber = verbrandingsruimte van direct ingespoten dieselmotor

open circuit = [1] nullast

open circuit = [2] open kring

open cooling system = open koelsysteem

open-end spanner = steeksleutel

open-end wrench (Am.) = steeksleutel

open-ended spanner = steeksleutel

open-ended wrench (Am.) = steeksleutel

open loop = open regelcircuit

open-ring spanner = open ringsleutel

pen-ring wrench (Am.) = open ringsleutel

open ventilation = ventilatie van vlotterkamer

 

opening = opening, uitsparing

opening angle = openingshoek

opening cam = nok van nokkenas die inlaatklep bedient

opening of the spanner = sleutelwijdte

opening of the wrench (Am.) = sleutelwijdte

opening overlap = klepoverlap

opening pressure = openingsdruk van verstuiver

opening quarter window = scharnierend tochtruitje

opening temperature = openingstemperatuur

 

opera light = in B- of C-stijl aangebracht interieurlicht

 

operable = bedrijfsklaar, operationeel

 

operate (verb) = bedienen, in werking stellen, laten werken

 

operating cable = bedieningskabel

operating cam = aandrijfnok

operating condition = bedrijfstoestand

operating conditions = bedrijfsomstandigheden

operating costs = bedrijfskosten

operating cycle = bedrijfscyclus

operating cylinder = bedieningscilinder

operating device = bedieningsorgaan

operating instructions = bedieningshandleiding

operating lever = bedieningshendel

operating linkage = bedieningsstangenstelsel

operating mechanism = bedieningsmechanisme

operating pressure = bedrijfsdruk

operating range = actieradius

operating reliability = bedrijfszekerheid

operating speed = bedrijfstoerental, kruissnelheid

operating sweep = bedrijfsbereik

operating switch = bedieningsschakelaar

operating system = besturingssysteem, regelsysteem

operating temperature = bedrijfstemperatuur

operating test = functietest

operating trouble = bedrijfsstoring

operating voltage = bedrijfsspanning

 

operation = bediening, werking

operation code = code van diagnose-apparatuur

operation hints = nuttige wenken

operation soft-ware = systeemprogrammatuur

 

operational = in werking, operationeel

 

operator = persoon die apparatuur bedient

 

oppose (verb) = tegenwerken

oppose (verb) = tegen elkaar in werken

 

opposed = tegengesteld

opposed current = tegenstroom

opposed-cylinder engine = boxermotor

opposed milling = tegenloopfresen

 

opposite = tegenovergesteld

opposite forces = reactiekrachten, tegengestelde krachten

opposite lock = volledig tegenstuur

 

optic = optisch

 

optical horn = waarschuwingssein door met koplichten te flitsen

optical range = gezichtsafstand

 

optimise (verb) = optimaliseren

 

optimize (verb) = optimaliseren

 

option = keuze, optie

 

optional (adj.) = naar keuze leverbaar

optional (subst.) = extra, optie

optional equipment = extra’s, opties

optional extra = optie

optional feature = extra, optie

 

options = extra’s, opties

 

orange peel = sinaasappelhuid

orange-peel effect = sinaasappelhuideffect bij laklaag

 

orbit (verb) = een cirkelbaan beschrijven

 

orbital sander = omloopschuurmachine

 

order = [1] bestelling

order = [2] klasse, volgorde

 

organic = organisch

 

orifice = gekalibreerde opening

orifice valve = terugslagklep

 

origin = herkomst, origine

 

original = oorspronkelijk, origineel

original equipment = standaard­uit­rusting

original-equipment market = markt voor originele onderdelen

original part = origineel onderdeel

original position = uitgangsstand

 

ORN (orange) = oranje als lakkleur

 

ornament = verfraaiing, versiering

 

ornamental = bij wijze van versiering

ornamental courtesy lamp = in B- of C-stijl aangebracht interieurlicht

ornamental fittings = chroomwerk, sierbeslag

ornamental ring = sierring

 

ORV (off-road vehicle) = terreinvoertuig

 

OS (off-side) = [1] linkerkant van rechtsgestuurde auto

OS (off-side) = [2] rechterkant van linksgestuurde auto

OS (off-side) = [3] verst verwijderde kant

 

O2S (oxygen sensor) = zuurstofsensor

 

oscillate (verb) = heen en weer gaan, oscilleren

 

oscillating arm = pendelarm, schommelarm

oscillating axle = [1] pendelas, schommelas

oscillating axle = [2] slingerende as

oscillating lever = pendelarm, schommelarm

 

oscillation = slingering, trilling

oscillation moment = kantelmoment

 

oscillogram = oscillogram

 

oscilloscope = oscilloscoop

 

OSF (off-side front) = [1] linkervoorkant van rechtsgestuurde auto

OSF (off-side front) = [2] rechtervoorkant van linksgestuurde auto

 

OSM (output switching module) = uitgangsversterker van geluidsapparatuur

 

OSR (off-side rear) = [1] linkerachterkant van rechtsgestuurde auto,

OSR (off-side rear) = [2] rechterachterkant van linksgestuurde auto

 

OSS (output-shaft speed) = toerental van de uitgaande as van de versnellingsbak

 

OTS (open tourer sports) = sportieve cabriolet

 

otto cycle = cyclus van ottomotor

otto engine = ottomotor

 

out-board = aan de buitenkant gemonteerd

out of balance = in onbalans, uit balans

out of control = niet onder controle, onbestuurbaar

out of engagement = niet in aangrijping

out-off cock = aftapkraan

out of order = buiten dienst, buiten werking

out of repair = niet onderhouden, verwaarloosd

out of round = niet rond, onrond

out of straight = niet recht, niet vlak

out of true = niet passend, niet recht

out of use = buiten dienst

 

outdistance (verb) = achter zich laten, los rijden

 

outer = aan de buitenkant, buitenste

outer circlip pliers = borgveertang, seegerringtang

outer dead centre = BDP, bovenste dode punt

outer diameter = buitendiameter

outer gear = ringwiel

outer panel = buitenpaneel van carrosserie

outer panelling = van buitenaf zichtbare carrosserieplaatwerk

outer ring = buitenring van kogellager

outer rotor = buitenste rotor van rotorpomp

outer skin = buitenste laag, mantel

 

outfit = installatie, uitrusting

 

outflow = afvoer, uitloop

 

outlet = uitgang, uitlaat

outlet pipe = korte uitlaatleiding

outlet pressure = uitganbgsdruk

outlet shaft = uitgaande as, uitgangsas

outlet temperature = uitlaatgastemperatuur

 

outline (verb) = omlijnen, schetsen

outline (subst.) = [1] korte beschrijving

outline (subst.) = [2] omtrek

 

output (subst.) =  opbrengst, vermogen

output diode = hoofddiode, vermogensdiode

output end = koppelingskant van motor, vliegwielkant van motor

output power = uitgangsvermogen

output rotor = turbinewiel

output shaft = uitgaande as, uitgangsas

output-shaft speed = toerental van de uitgaande as van de versnellingsbak

output speed = toerental aan de uitgaande as

output torque = door motor geleverd koppel

output wheel = turbinewiel

 

outrigger = draadklem, dwarsbalkje, steunpoot

 

outset rim = velg met negatieve velgbolling

 

outside (adj.) = aan de buitenkant

outside (subst.) = buitenkant

outside air = buitenlucht

outside diameter = buitendiameter

outside door handle = portierkruk aan buitenkant van portier

outside micrometer gauge = buitenmicrometer

outside rear mirror = buitenspiegel

 

outsize (adj.) = extra groot

outsize (subst.) = overmaat

 

outstroke = opwaartse slag van zuiger

 

oval = ovaal

oval-head screw = lenskopschroef

 

overall = algemeen,  totaal

overall dimensions = buitenafmetingen

overall efficiency = totaalrendement

overall ratio = totale overbren­gingsverhouding

 

overboost (verb) = de laaddruk kortstondig tot boven het maximum verhogen

overboost (subst.) = kortstondig opvoerbare extra-laaddruk

 

overbrake (verb) = remmen met blokkerende wielen

 

overcharge (verb) = elektrisch overbelasten

 

overdrive (verb) = zo snel rijden dat de auto overbelast wordt

overdrive (subst.) = overdrive

overdrive clutch = overdrivekoppeling

overdrive control knob = overdrive-bedieningsknop

overdrive control light = controlelicht voor ingeschakelde overdrive

overdrive kick-down switch = kick-downschakelaar van overdrive

 

overexpand (verb) = te ver uitrekken

 

overfender = spatschermverbreder

 

overflow (verb) =  overstromen

overflow (subst.) = overloop, overstroming

overflow conduit = overloopleiding

overflow duct = overstroomkanaal

overflow fuel = lekbrandstof, retourbrandstof

overflow tank = overstroomreservoir

overflow valve = overloopklep

 

overhang (verb) = [1] aan één zijde ondersteunen

overhang (verb) = [2] overhangen, uitsteken

overhang (subst.) = overhangend gedeelte

 

overhaul (verb) = grondig nazien, revideren

overhaul (subst.) =  revisie

overhaul kit = revisieset

 

overhead = boven-, hoog aangebracht

overhead-camshaft engine= OHC-motor

overhead console = dakconsole

overhead-valve engine = kopklepmotor

 

overheat (verb) = oververhitten

 

overheating = oververhitting van motor

 

overhung = aan één zijde ondersteund

 

overinflate (verb) = te hard oppompen

 

overland transport = internationaal transport

 

overlap (verb) = overlappen van kleppen

overlap (subst.) = klepoverlap

overlap joint = overlappingsnaad

overlap lock washer = stervormige veerring

 

overload (verb) = te zwaar beladen

overload (subst.) = overbelasting

overload protection = bescherming tegen overbelasting

overload spring = hulpveer

overload valve = overdrukklep

 

overpressure = overdruk

 

overrev (verb) = overtoeren, te hoge toerentallen laten draaien

 

overrider = bumperhoorn, bumperrozet

 

overrun (verb) = overtoeren

overrun brake = mechanische oplooprem

overrun conditions = [1] op de motor remmen

overrun conditions = [2]  toestand waarbij richting van krachtstroom wordt omgekeerd

overrun fuel cut-off = automatische afsluiting van brandstoftoevoer bij te hoog motor­toe­rental

 

overrunning clutch = freewheel, vrijloopkoppeling

overrunning torque = loslaatkoppel

 

overshoot (verb) = te ver doorschieten

 

over-shoulder visuability = zicht tijdens het kortstondig over de schouder naar achteren kijken

 

oversize (adj.) = extra groot

oversize (subst.) = overmaat, te grote maat

oversize cylinder block = cilinderblok met overmaatcilinderboringen

 

oversize piston = overmaatzuiger

 

overspeed (verb) = [1] de maximaal toelaatbare snelheid overschrijden

overspeed (verb) = [2] het maximaal toelaat­bare toerental overschrijden

overspeed governor = toerentalbegrenzer

overspeed limitation = toerentalbegrenzing

 

overspeeding = op hol slaan van dieselmotor

 

overspray = laknevel over aangrenzende oppervlakken

 

oversquare engine = overvierkante motor

 

oversteer (verb) = oversturen van auto

oversteer (subst.) = overstuurgedrag

 

oversteering = overstuurgedrag

 

overstrain (verb) = overbelasten, te zwaar belasten

 

overstress (verb) = overbelasten, te zwaar belasten

 

overstroke (verb) = een te lange slag maken

 

overtake (verb) = inhalen, passeren

 

overtap = overloop

 

overtighten (verb) = te hard aandraaien

 

overtorque (verb) = te hard aandraaien

 

overturn (verb) = [1] kantelen, omslaan

overturn (verb) = [2] over de kop slaan 

 

overvoltage = overspanning

overvoltage protection = beveiliging tegen te hoge spanning

 

overweight = overgewicht

 

owner = bezitter, eigenaar

owner crick = boordkrik

owner’s manual = instructieboekje voor eigenaar van auto

 

oxidation = oxydatie

oxidation catalyst = oxydatiekatalysator

 

oxidise (verb) = oxydatie veroorzaken, oxyderen

 

oxidiser = roetfilter in uitlaatsysteem van auto met dieselmotor

 

oxidize (verb; Am.) = oxydatie veroorzaken, oxyderen

 

oxidizer (Am.) = roetfilter in uitlaatsysteem van auto met dieselmotor

 

oxy-acetylen welding = acetyleenlassen

 

oxyd = zuurstof

 

oxyde = zuurstof

 

oxygen = zuurstof

oxygen bottle = zuurstoffles

oxygen sensor = zuurstofgehaltesensor, zuurstofsensor

oxygen steel = oxystaal, zuurstofhoudend staal

oxygen valve = zuurstofkraan

 

oxyhydrogen = knalgas

 

ozone = ozon

ozone depletion = afbraak van de ozonlaag

ozone forming = opbouw van de ozonlaag

ozone layer = ozonlaag om de aarde