NEWTON

Newton (N) is een eenheid van kracht.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Newton is ook de SI-eenheid van kracht.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 newton = 0,001000* kilonewton (kN)

1 newton = 0,1000* decanewton (daN)

1 newton = 0,1020 kilogram-meter/seconde kwadraat (kgm/s²)

1 newton = 0,1020 kilogramforce (kgf)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 newton = 0,2248 pound-force (lbf)

 

 

 

NEWTON/COULOMB

Newton/coulomb (N/C) is een eenheid van elektrische veldsterkte.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Newton/coulomb is ook de SI-eenheid van elektrische veldsterkte.

 

 

 

NEWTON/KUBIEKE METER

Newton/kubieke meter (N/m³) is een eenheid van soortelijk gewicht.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Newton/kubieke meter is ook de SI-eenheid van soortelijk gewicht.

 

 

 

NEWTON-METER

Newton-meter (Nm) is een eenheid van draaimoment.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Newton-meter is ook de SI-eenheid van draaimoment.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 newton-meter = 0,001 kilojoule (kJ)

1 newton-meter = 0,1020 kilogramforce-meter (kgfm)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 newton-meter = 0,7376 foot pound-force (ft lbs)

1 newton-meter = 8,850 inch pound-force (in lbs)

 

 

 

NEWTON/METER

Newton/meter (N/m) is een eenheid van oppervlaktespanning.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Newton/meter is ook de SI-eenheid van oppervlaktespanning.

 

 

 

NEWTON-METER/SECONDE

Newton-meter/seconde (Nm/s) is een eenheid van vermogen.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 newton-meter/seconde = 1,000* watt (W)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 newton-meter/seconde = 0,0002389 kilocalorie/seconde (kcal/s)

1 newton-meter/seconde = 0,001000* kilowatt (kW)

1 newton-meter/seconde = 0,001360 paardenkracht (pk)

1 newton-meter/seconde = 0,1020 kilogramforce-meter/seconde (kgfm/s)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 newton-meter/seconde = 0,001341 horse power (hp)

1 newton-meter/seconde = 0,7375 foot pound-force/second (ft lbf/s)

1 newton-meter/seconde = 8,850 inch pound-force/second (in lbf/s)

 

 

 

NEWTON/VIERKANTE METER

Newton/vierkante meter (N/m²) is een eenheid van druk en spanning.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 newton/vierkante meter = 1,000* pascal (Pa)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 newton/vierkante meter = 0,0001020 meter waterkolom (m h2O)

1 newton/vierkante meter = 0,007502 millimeter kwikkkolom (mm Hg)

1 newton/vierkante meter = 0,01000* hectopascal (hPa)

1 newton/vierkante meter = 0,01000* millibar (mbar)

1 newton/vierkante meter = 0,1020 millimeter waterkolom (mm H2O)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 newton/vierkante meter = 0,0001450 pound-force/square inch (lbf/in²)

1 newton/vierkante meter = 0,0209 pound-force/square foot (lbf/ft²)

 

 

 

NEWTON/VIERKANTE MILLIMETER

Newton/vierkante millimeter (N/mm²) is een eenheid van druk en spanning.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 newton/vierkante millimeter = 1 000 000* pascal (Pa)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 newton/vierkante millimeter = 0,1020 kilogramforce/vierkante millimeter (kgf/mm²)

1 newton/vierkante millimeter = 1,000* megapascal (MPa)

1 newton/vierkante millimeter = 9,869 normale atmosfeer (atm)

1 newton/vierkante millimeter = 10,00* bar

1 newton/vierkante millimeter = 10,20 technische atmosfeer (at)

1 newton/vierkante millimeter = 7 502 millimeter kwikkolom (mm Hg)

1 newton/vierkante millimeter = 10 000* millibar (mbar)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 newton/vierkante millimeter = 145,0 pound-force/square inch (lbf/sq²)

1 newton/vierkante millimeter = 20 890 pound-force/square foot (lbf/ft²)

 

 

 

NORMALE ATMOSFEER

Normale atmosfeer (atm) is een eenheid van druk en spanning.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 normale atmosfeer = 101 300 pascal (Pa)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 normale atmosfeer = 0,01033 kilogramforce/vierkante millimeter (kgf/mm²)

1 normale atmosfeer = 0,1013 newton/vierkante millimeter (N/mm²)

1 normale atmosfeer = 1,013 bar

1 normale atmosfeer = 1,033 technische atmosfeer (at)

1 normale atmosfeer = 2,992 inch kwikkolom (in Hg)

1 normale atmosfeer = 760,0* millimeter kwikkolom (mm Hg)

1 normale atmosfeer = 101,3 kilopascal (kPa)

1 normale atmosfeer = 1 013 millibar (mbar)

1 normale atmosfeer = 10 330 millimeter waterkolom (mm H2O)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 normale atmosfeer = 14,70 pound-force/square inch (lbf/in²)