N

 

 

N (neutral) = neutrale stand, vrijstand van versnellingsbak

                       

NA (not available) = niet beschikbaar

 

nail (verb) = vastnagelen, vastspijkeren

nail (subst.) = nagel, spijker

 

naked = onbekleed, onbeschermd

naked flame = open vlam

naked steel = onbeklede staalplaat

naked wire = blanke draad

 

naphta = nafta

 

naphtenes = naftenen uit aardolie

 

narrow = nauw, smal

narrow-stepped gearbox = close-ratio-versnellingsbak

 

nationality = nationaliteit

nationality label = nationaliteitsteken

nationality plate = nationaliteitsplaat

 

natural = natuurlijk, op natuurlijke wijze

natural aspiration = natuurlijke aanzuiging door motor

natural basic materials = natuurlij­ke grondstoffen

natural-circulation cooling system = koelsysteem via natuurlijke circulatie

natural-emission sources = uitstoot van gassen van natuurlijke oorsprong

natural frequency = eigenfrequen­tie

natural gas = aardgas

natural-gas liquids = vloeibaar aardgas

natural petrol = via destillatie bereide benzine

natural rubber = natuurrubber

 

naturally aspirated = atmosferisch

 

nave = naaf

 

navigate (verb) = de weg zoeken met behulp van een autonavigatiesysteem

 

navigation system = autonavigatiesysteem

 

NC (nitro cellulose) = nitro-cellulose

NC (normally closed) = normaliter gesloten

 

NCAP (new-car assesment programme) = NCAP

 

NDC (new-die casting) = lagedruk-gietproces van aluminiumlegering

 

NE (negative earth) = massa

 

near-side = aan de dichtstbijzijnde kant

 

nearly = bijna

nearly-zero emission vehicle = motorvoertuig met vrijwel schone uitlaatga­semissie

 

neck = [1] flens aan uiteinde van balk

neck = [2] kraag aan uiteinde van buis

 

needle = naald

needle bearing = naaldlager

needle cage = naaldkooi van kogelkringloopbesturing

needle control = regelsysteem met behulp van een naald of naaldklep

needle file = naaldvijl

needle nose pliers = puntbektang

needle roller bearing = naaldlager

needle seat = naaldzitting

needle-seat leakage = lekkage via naaldzitting

needle valve = [1] sproeiernaald

needle valve = [2] vlotternaald

needle-valve seat = vlotternaaldzitting

 

NEG (negative) = negatief

 

negative = aan de minkant, negatief

negative earth = massa

negative battery cable = accumassakabel

negative camber = negatieve wielvlucht

negative caster (Am.) = negatief caster

negative castor = negatief caster

negative diode = negatieve diode

negative earth = massa

 negative lift = neerwaartse kracht van rijwind

negative plate = negatieve accuplaat

negative polarity = min aan massa, negatieve polariteit

negative pole = negatieve pool van accu

negative-pole earthed = geaard, min aan massa

negative pressure = onderdruk

negative-temperature coefficient = negatieve temperatuurcoëfficiënt, NTC

negative terminal = negatieve pool van accu

negative-terminal earthed = geaard

 

neoprene rubber = neopreenrubber

 

neon = neon

neon tube = buislamp, TL-buis

 

NEP (net engine power) = netto-motorvermogen

 

nerf bar = als accessoire extra bijgemonteerde bumper

 

nervous = instabiel, nerveus

nervous car = ‘nerveuze’ auto

nervous engine = motor met weinig koppel maar met veel vermogen

 

NET (netto) = netto

 

net engine power = netto-motorvermogen

net load = nuttig laadvermogen

net weight = eigengewicht, leeggewicht

 

netto = netto

 

network = netwerk

 

NEU (neutral) = neutrale stand, vrijstand

 

neutral (adj.). = neutraal, in vrijstand

neutral (subst.) = neutrale stand, vrijstand

 

neutral axis = neutrale lijn

neutral cornering = neutraal bochtgedrag

neutral detergent = niet-agressief reinigingsmiddel

neutral handling = neutraal weggedrag

neutral line = neutrale lijn

neutral position = vrijstand vanschakelpook

 

neutral-start switch = startblokkeerschakelaar

 

neutral wire = nulleider

 

neutralise (verb) = neutraliseren

 

 neutralize (verb) = neutraliseren


neutron = neutron van atoom

 

new = nieuw

new-car assesment programme = testprocedure betreffende de veilig­heid van nieuwe automodellen

new tread = cover-band

new-vehicle check = duizend kilometer-inspectiebeurt

 

NF (network-follow) button = knop om de beste frequentie van een gekozen station te selecteren

 

NG (not good) = ‘niet goed’ als tekst in storingzoektabel

 

NGL (natural-gas liquids) = vloeibaar aardgas

 

NGV (natural-gas vehicle) = op aardgas draaiende auto

 

NHP (nominal horse power) = nominaal vermogen

 

nib = nok, punt

 

niche model = niche-model

 

nick (verb) = inkerven, kartelen

nick (subst.) = gekartelde inkeping

 

nickel = nikkel

nickel alloy = nikkellegering

 

nickel-cadmium battery = nikkel-cadmium-accu

nickel-chromium steel = chroom-nikkelstaal

nickel-iron battery = nikkel-ijzeraccu

nickel-plated steel = vernikkeld staal

 

niggle = onstabiel stuurgedrag van auto

 

nil = nihil, nul

 

nip = voorspanning

 

nippers = kniptang

 

nipple = smeernippel

  

nitride (verb) = nitreren

 

nitrify (verb) = nitreren

 

nitrogen = stikstof

nitrogen oxides = stikstofoxyden

 

nivomat = niveauregelsysteem, rijhoogteregelsysteem

 

NMOG (non-methane organic gases) = koolwaterstofverbindingen met uitzonde­ring van methaan

 

NO (normally open) = normaliter gegeopend

NO (number) = nummer

 

no-claims discount = no-claim-korting bij autoverzekering

no-delivery = nulopbrengst

 no-draft = tochtvrij

no-draught = tochtvrij

no-lead = loodvrij, zonder lood

no-lead petrol = loodvrije benzine

no-load (adj.). = onbelast

no-load (subst.) = nullast

no-load current = nullaststroom

no-load speed = nullasttoerental

no-load stroke = onbelaste slag van plunjer

no-load test = onbelaste test

 

noble gas = edel gas

noble metal = edelmetaal

 

node = knoop, vertakkingspunt

 

nodular = in de vorm van ronde klompjes

nodular-graphite cast iron = grafietgietijzer, nodulair gietijzer

 

 

noise = geluid, lawaai, ruis

noise control = bescherming tegen geluidsoverlast

noise deadening = geluiddemping, geluidsisolatie

noise filter = ruisfilter

 noise insulation = geluiddemping, geluidsisolatie

 noise killer = ruisfilter van radio

 noise level = geluidsniveau

 noise suppression = geluidsonderdrukking

noise-suppression capacitor = ontstoringscondensator

 

 noiseless = geruisloos

 

noisy = lawaaiig

noisy colour = schreeuwend felle kleur

 

nominal = nominaal

nominal capacity = nominale capaciteit

nominal diameter = nominale diameter

nominal horse power = nominaal vermogen

nominal size of wire lead = kerndiame­ter van stroomdra­ad

nominal size of wire leads = lijst met kerndiameters van stroomdra­den

nominal speed = nominaal toerental

nominal voltage = nominale spanning

 

nominal weight = nominaal gewicht

 

non-acid = zuurvrij

non-adjustable = niet-afstelbaar

 non-combusted = niet verbrand

non‑combustible = onbrandbaar

 non-corrosive = roestvrij

 non-cutting = niet-verspanend

non-explosive = niet-explosief

non-ferrous metals = non-ferro-metalen

 non-flammable = niet-ontvlambaar

non-fluffy = vezelvrij

non-glare = niet-verblindend

non-hardening = niet-hardend

non-locking retractor safety belt = niet-automatische veiligheidsgordel

non-magnetic = niet-magnetisch

non-matched = niet op elkaar afgestemd

non-metals = niet-metalen

non-methane organic gases = koolwaterstofverbindingen uitgezonde­rd methaan

non-misting = niet beslaand, voorzien van ontwasemingsinrichting

non-oxidising = oxydatiebestendig

non-oxidizing = oxydatiebestendig

non-poisonous = niet-giftig

 non-polluting = met gunstige uitlaatgasemissie, niet vervuilend

non-powered = niet-aangedreven

non-repeat starting device = startbeveiligingsinrichting

non‑return valve = eenrichtingklep, terugslagklep

non-reusable = niet opnieuw bruikbaar

non-reversible = irreversibel, onomkeerbaar

non-rimming steel = ‘rustig’ staal

 non-selective catalyst = katalysator voor ongeregelde brandstofinspuit­sys­temen

non-selective catalytic reduction = ongeregelde uitlaatgasrei­niging

non-service = onderhoudsvrij

 non-setting = niet-hardend

non-skid = antislip-

non-skid chain = sneeuwketting

non‑skid pattern = anti-slipprofiel

 non‑skid tyre = autoband met anti-slipprofiel

non-slip pattern = anti-slipprofiel

 non-standard = niet-standaard, op aanvraag leverbaar

non-stop = zonder onderbrekingen verlopend

 non-temperature resistant = niet-temperatuurbestendig

non-volatile fluid = niet-vluchtige vloeistof

non-volatile random-access memory = willekeu­rig toegankelijk geheugen van computer

 

NORM (normal) = stand ‘normaal tijden’ van automatische transmissie

 

normal (adj.). = normaal, normaliter

normal (subst.) = loodlijn

 normal-control cab = torpedofrontcabine

normal force = normaalkracht

normal-laden = bij normale belasting

normal speed = bedrijfstoerental

 

normalise (verb) = normaalgloeien

 

normalize (verb) = normaalgloeien

 

normally aspirated = atmosferisch

 

NOS (new original spares) = nieuwe originele onderdelen

 

nose = neus, voorstuk

nose angle = tophoek van spiraalboor

nose bra = beschermhoes voor neus tegen steenslag

nose cone = dakspoiler op vrachtauto

nose weight = kogelbelasting op aanhangwagenkoppeling

 

notch (verb) =  een groef maken, inkerven, insnijden

notch (subst.) = groef, keep, kerf

notch (subst.) = tand, trede

notch-back = notch-back, personenauto met aparte bagageruimte

notch mark = kerf als merkteken

 

notched-bar impact strength = kerfslagsterkte, kerftaaiheid

notched belt = getande riem

 

notching effect = kerfwerking

 

noxious = giftig, schadelijk voor de gezondheid

noxious goods = gevaarlijke goederen

 

nozzle = sproeier, verstuiver

nozzle body = verstuiverhuis

nozzle-closing pressure = sluitingsdruk van verstuiver

nozzle holder = verstuiverhouder

nozzle-holder spring = verstuiverdrukveer

nozzle-hole = verstuivergat

nozzle needle = verstuivernaald

nozzle-opening pressure = openingsdruk van verstuiver

nozzle plunger = verstuivernaald

nozzle tip = kop van verstuiver, sproeikop van ruitensproeier

nozzle-valve spring = drukveer van verstuiver

 

NPTC (national pipe-thread coarse) = grove pijpschroefdraad volgens vastgestelde normen

 

NPTF (national pipe-thread fine) = fijne pijpschroefdraad volgens vastgestelde normen

 

NR (natural rubber) = natuurrubber

NR button (noise-reduction button) = knop van radio voor ruisonderdruk­king

 

NS (near-side) = dichtstbijzijnde kant

NS (non-standard) = niet-standaard, op aanvraag leverbaar

 

NSCR (non-selective catalytic reduction) = ongeregeld uitlaatgasreinigingssysteem

 

NSW (neutral-start switch) = startblokkeerschakelaar van automatische transmissie

NSW (nominal size of wire leads) = lijst met kerndiameters van stroomdra­den

 

NTC (negative-temperature coefficient) = thermistor

 

nuclear energy = kernenergie

 

nudge (verb) = tegen iets aanstoten

nudge bar (Am.) = overdreven grote voorbumper

 

nugget = puntlas

 

number = aantal, getal

number of revolutions = toerental

number plate = kentekennummerplaat

number-plate holder = kentekennummerplaat­houder

number-plate lighting = kentekennummerplaatverlichting

 

numeric = numeriek

numeric string = cijferreeks

 

nut = moer

nut cage = moerhouder

nut lock = borginrichting tegen loslopen van moer

nu-tread = cover-band

nut runner = pneumatische moersleutel

nut spanner = moersleutel

nut splitter = moersplijter

nut washer = moerplaatje

nut with balls = kogelmoer

nut wrench (Am.)= moersleutel

 

NVQ (national vocational quality) = kwaliteitsnormgeving voor de autotech­niek

 

NVRAM (non-volatile random-access memory) = willekeurig toegankelijk geheugen van computer

 

nylock nut = nylock-moer, zelfborgende moer met kunststofring

nylon = nylon

nylon clip = kunststof klem

nylon cover = kunststof hoes

nylon-reinforced = met nylon versterkt

 

NZEV (nearly-zero emission vehicle) = motorvoertuig met ‘vrijwel schone’ uitlaatga­semissie