N

 

N

Newton.

 

N/C

Newton/coulomb.

 

N-MATERIAAL

Halfgeleidermateriaal, waarvan elk atoom één elektron teveel heeft.

 

NAAF

Versterkt middenstuk om een wiel aan te monteren. De naaf is bevestigd aan (en staat loodrecht op) de fusee. Erdoorheen loopt de as waaromheen de naaf ronddraait.

 

NAAFREDUCTIE

Zo’n overbrenging bestaat uit een tandwielpaar met een groot en een klein tandwiel. Deze is ondergebracht in de naaf van het aandrijvende wiel.

 

NADIESELEN

Een nadieselende benzinemotor blijft doorlopen na het afzetten van het contact. Koolaanslag of een te heet geworden bougie zorgen dan voor spontane ontbrandingen.

 

NAFTA

Lichte fractie van aardolie, vluchtiger dan benzine. Nafta wordt onder meer gebruikt als oplosmiddel.

 

NAGLOEIEN

Nagloeien vindt plaats ná de koude start. Dieselmotoren met indirecte brandstofinspuiting hebben een gloei-automaat. Deze zorgt voor het voorgloeien en nagloeien (onmiddellijk vóór en na de koude start.

 

NALOOP

Fuseelangshelling.

 

NANOTECHNOLOGIE

Toekomstige opvolger van de microtechnologie. ‘Nano’ betekent éénmiljardste, micro eenduizendste. Nanotechnologie is dus technologie, waarin wordt gemeten in nanometer.

 

NA-ONTSTEKING

Na-ontsteking van het aangevoerde brandstof-luchtmengsel vindt altijd plaats ná het BDP. Dan is het echter al te laat om het mengsel nog op tijd te ontsteken. Daarom is na-ontsteking alleen in een startsituatie soms gewenst.

 

NASLUITING

De inlaatklep van de vierslagmotor sluit pas, nadat de zuiger aan het einde van de inlaatslag het ODP is gepasseerd. Zo wordt tot het laatst toe geprofiteerd van het zuigeffect van de uitstromende uitlaatgassen.

 

NAT KOOKPUNT

Het natte kookpunt van remvloeistof is gelijk aan het kookpunt van die remvloeistof als die één jaar oud is.

 

NAT LUCHTFILTER

Luchtfilter, dat is voorzien van een oliebad. Hierbij wordt de inlaatlucht over het oppervlak van een plas olie geleid, waarbij de zware stofdelen ‘uit de bocht vliegen’ en in dat oliebad terecht komen.

 

NATRIUM

Zacht en licht metaal. Natrium wordt onder meer toegepast in legeringen, waarmee bepaalde constructies moeten worden versterkt.

 

NATRIUMGEVULDE UITLAATKLEP

Uitlaatkleppen zijn vaak hol en voor de helft gevuld met het koelmiddel natriumzout. Uitlaatkleppen worden thermisch zwaar belast, doordat ze voortdurend omringd worden door gloeiendhete uitlaatgassen.

 

NATTE CILINDERBUS

Staat in direct contact met de koelvloeistof rondom die cilinder. Ze worden met de hand gemonteerd en worden door de cilinderkop op hun plaats gehouden.

 

NATTE CILINDERVOERING

Natte cilinderbus.

 

NAVERBRANDING

Verbranding van halfverbrande resten van het brandstof-luchtmengsel, die anders samen de uitlaatgassen zou worden afgevoerd. In een indirect ingespoten dieselmotor gebeurt dit tijdens de arbeidsslag. Daardoor blijft de druk op de zuiger ondanks het naar beneden gaan hoger dan de compressiedruk.

 

NAVIGATIESYSTEEM

Elektronisch wegbewijzeringsysteem in de auto, waarbij de bestuurder zowel optisch als verbaal de weg wordt gewezen. Er bestaan portable en vast ingebouwde navigatiesystemen.

 

NEERWAARTSE KRACHT

Neerwaarts gerichte, dus verticale kracht. Rijwind kan een snel rijdende race-auto tegen het wegdek aandrukken. Daardoor wordt de wegligging verbeterd.

 

NEGATIEF [1]

Elektriciteit betreffend: liggend aan massa.

 

NEGATIEF [2]

Rekenkundig: kleiner dan nul.

 

NEGATIEVE ACCUPOOL

Vanaf de negatieve accupool wordt de accu aan massa gelegd

 

NEGATIEVE SCHUURSTRAAL

Een auto trekt naar rechts scheef, als tijdens het remmen één remkring uitvalt of als de auto met het rechtervoorwiel in de zachte berm geraakt. Dankzij het door de negatieve schuurstraal op dat voorwiel uitgeoefende moment remt die auto dan toch rechtuit.

 

NEGATIEVE TEMPERATUURSCOËFFICIËNT

Bij sommige geleiders neemt bij afnemende temperatuur tevens de weerstand af (wat meestal ongewenst is). Zo’n geleider is een weerstandselement met een negatieve temperatuurscoëfficiënt.

 

NEGATIEVE WIELVLUCHT

Hoek die de hartlijn van het wiel ten opzichte van de loodlijn op het wegdek maakt. Bij negatieve wielvlucht hellen de wielen met bovenkant naar binnen.

 

NEGATIVE CAMBER

Negatieve wielvlucht.

 

NEONLAMP

Wordt gebruikt bij het afstellen van de elektronische ontsteking. De bougies of de bougiekabels mogen namelijk bij een lopende motor niet (bij wijze van test) met het uiteinden dichtbij massa worden houden.

 

NERVEUS

Nerveus weggedrag is het tegenovergestelde van stabiel weggedrag. Hierbij gedraagt de auto zich onrustig en onvoorspelbaar.

 

NEUTRAAL [1]

Tussen twee ‘vaste’ posities in, zonder beïnvloeding.

 

NEUTRAAL [2]

Vrijstand.

 

NEUTRAAL WEGGEDRAG

Weggedrag met in de bocht geen duidelijke neiging tot overstuur of onderstuur.

 

NEUTRALE STAND

Vrijstand.

 

NEUTRON

Deeltje van een atoomkern. Een neutron heeft geen elektrische lading. De massa van een neutron is ongeveer gelijk aan die van het bijbehorende proton.

 

NEVEL

Damp.

 

NEVENSTROOMOLIEFILTER

Oliefilter parallel aan de hoofdolieleiding. Voordeel: zo’n oliefilter filtert grondiger dan een hoofdfilter. Nadeel: het duurt langer voordat een langskomende oliedruppel aan de beurt is.

 

NEWTON

Newton (N) is de SI-eenheid van kracht.

 

 

NEWTON/COULOMB

Newton/coulomb (N/C) is de SI-eenheid van elektrische veldsterkte.

 

 

NEWTON-METER

Newton-meter (Nm) is de SI-eenheid van draaimoment.

 

NICHE

Bestemd voor een specifieke groep afnemers.

 

NICHE-MODEL

Automodel, dat vanwege zijn specifieke eigenschappen kleine gaten in de markt opvult die voor massaproducten onbereikbaar zijn.

 

NIET-DUURZAME ENERGIEBRON

Niet-duurzame energiebronnen (zoals aardolie) zullen op termijn opraken.

 

NIET-METALLISCH

Niet metaalachtig, niet metaalhoudend.

 

NIET-METALLISCHE ANORGANISCHE STOFFEN

Bros, zeer slecht vervormbaar bij lage temperatuur, slecht warmtegeleidend, slecht elektrisch geleidend en slecht reflecterend. Voorbeelden: keramiek en glas.

 

NIET-METALLISCHE ORGANISCHE STOFFEN

Bestaan uit koolstof, waterstof, stikstof, zuurstof en andere elementen. Slecht warmtegeleidingsvermogen, slecht elektrisch geleidend en brandbaar. Voorbeelden: hout, leer, hars en katoen.

 

NIET-UITSCHAKELBARE VIERWIELAANDRIJVING

Soort vierwielaandrijving, dat altijd is ingeschakeld en zelfs niet kan worden uitgeschakeld.

 

NIKKEL

Metaal dat uiterlijk en innerlijk sterk lijkt op koper. De belangrijkste toepassing is als bestanddeel van roestvrijstaal en andere legeringen.

 

NIKKEL-METAALHYDRIDE-ACCU

In gebruik in de meeste hybride-auto’s. De energiedichtheid is slechts 65 watt-uur/kilogram.

 

NIPPEL

Metalen mof met buitenschroefdraad. Deze wordt binnenin buizen gedraaid om deze met elkaar te verbinden.

 

NITROCELLULOSELAK

Sneldrogende lak op synthetische basis, waaraan nitrocellulose is toegevoegd. Nitrocelluloselak moet vooraf worden verdund.

 

NIVEAUREGELSYSTEEM

Om het overhellen tijdens remmen (dive), acceleratie (squat) en bochten rijden (body roll) tegen te gaan en aldus het rijcomfort te vergroten, zijn duurdere personenauto’s soms als aanvulling op de ‘eigen’ vering uitgerust met een elektronisch aangestuurd niveauregelsysteem met hydraulisch regelbare stabilisatorstangen.

 

Nm

Newton-meter.

 

NOK

Uitsteeksel op een ronddraaiende as.

 

NOKKENAS

Onderdeel van de distributie. De nokkenas zorgt ervoor, dat de kleppen op het juiste moment open gaan en gedurende een bepaald aantal krukasgraden open blijven. Het sluiten van de kleppen komt voor rekening van de klepveren.

 

NOKKENASKEERRING

Keerring, die ervoor zorgt dat er geen olie kan weglekken tussen de nokkenas en de cilinderkop. De nokkenas steekt aan de distributiekant en soms ook aan de achterkant uit de cilinderkop.

 

NOKKENASTANDWIEL

Bij vrijwel elke distributie, zit het krukastandwiel aan het uiteinde van de krukas en het nokkenastandwiel aan het uiteinde van de nokkenas.

 

NOODLOOPSTAND

Als de ECU van een motor kuren vertoont, gaat het motormanagement onverwachte dingen doen. Die motor kan er dan onderweg mee stoppen of in de noodloopstand gaan staan. Op die manier kan de bestuurder nog wel thuiskomen.

 

NOODREM

Hulprem.

 

NOODRESERVEWIEL

Veelal wordt door de autofabrikant in plaats van een normaal reservewiel een noodreservewiel in de auto gelegd. Daarvan is de velgmaat en de bandmaatvoering afwijkend, zodat er eigenlijk niet mee mag worden gereden

 

NOODSTOP

Een min of meer in paniek uitgevoerde hevige remmanoeuvre. Zonder ABS  blokkeren daarbij vaak de voorwielen.

 

NORMAAL-HEPTAAN

Normbrandstof met een uitermate grote ontstekingsgewilligheid. Normaal-heptaan heeft een octaangetal van 0. Iso-octaan heeft een octaangetal van 100. Samen vormen ze echter een normbenzine met een gegeven octaangetal.

 

NORMBRANDSTOF

Een normbrandstof bestaat uit een mengsel van iso-octaan en normaal-heptaan. Hierbij wordt de klopgevoeligheid vergeleken met een normaal verkrijgbare benzinesoort van een onbekend octaangetal.

 

NOSE HEAVY

Een auto is nose heavy, als er relatief veel gewicht op de voorwielen rust. Een zware voorkant betekent een relatief lichte achterkant, dit is niet bevorderlijk voor neutraal stuurgedrag.

 

NOTCH-BACK

Personenauto met aparte, van het interieur afgesloten bagageruimte.

 

NTC

Negatieve temperatuurscoëfficiënt.

 

NTC-WEERSTAND

NTC = negative temperature coefficient. Thermisch weerstandselement met een negatieve temperatuurscoëfficiënt. Na opwarming neemt de inwendige weerstand van een NTC-weerstand af. Daardoor neemt de elektrische stroom toe.

 

NUL

Punt van een schaalverdeling, waar positieve en negatieve getallen elkaar ontmoeten.

 

NULBEURT

Allereerste controlebeurt, die een nieuwe auto ondergaat voordat hij aan de klant wordt afgeleverd.

 

NULLAST

Belasting gelijk aan nul. Dat geldt ook tijdens het stationair draaien van de motor. Het toerental is dan net hoog genoeg om de motor  rustig te laten draaien. Meer hoeft deze op dat moment ook niet te doen.

 

NULLIJN

Lijn die in een verdeling het nulpunt aangeeft.

 

NULPUNT

Punt waarvan men bij een schaalverdeling begint te tellen.

 

NULSERIE

Eerste fabricagereeks van een seriemodel. Een nulserie wordt vaak gemaakt om eventuele gebreken bij het productieproces op te sporen en te verhelpen, voordat het eigenlijke productieproces begint.

 

NYLOCK-MOER

Zelfborgende moer met kunststof binnenring.

 

NYLON

Thermoplast.