M

 

  

M (motor) = aandrijfmotor van component

M engine (midship engine) = middenmotor

M&S tire (mud-and-snow tire; Am.) =M&S-band

M+S tire (mud-and-snow tire; Am.) = M&S-band

M&S tyre (mud-and-snow tyre) =M&S-band

M+S tyre (mud-and-snow tyre) = M&S-band

 

machinal = machinaal

 

machine (verb) = machinaal bewerken

machine (subst.) = machine, werktuig

machine-made = machinaal vervaardigd

 

machining = machinale bewerking

machining steel = automatenstaal

 

MAF (mass air flow) = massa van hoeveelheid doorgestoomde lucht

MAF sensor (mass air-flow sensor) = sensor die de massa van hoeveelheid doorgestoomde lucht meet

 

MAG (metal active-gas) welding = MAG-lassen

 

magic tape = kleefband

  

magnesium = magnesium

magnesium alloy = magnesiumlegering

 

magnet = magneet

magnet core = magneetkern

magnet-switching valve = elektromagnetische schakelklep van airconditioning

 

magnetic = magnetisch

magnetic attraction = magnetische aantrekkingskracht

magnetic bar = staafmagneet

magnetic clutch = magnetische koppeling

 magnetic drain plug = aftapplug met magneet

 magnetic field = magnetisch veld van stroomvoerende draad

magnetic flux = magnetische flux van spoel

magnetic induction = magnetische inductie

magnetic switch = magnetische schakelaar

 magnetic valve = magneetklep

 

magnetisation = magnetisering

 

 magnetism = magnetisme

 

magnetization (Am.) = magnetisering

 

magneto = magneet van ontsteking

magneto capacity-discharge ignition = magneet-hoogspannings-condensatorontsteking

magneto-electric induction = magnetische inductie

 magneto ignition = magneetontsteking

 

magnifier = vergrootglas

 

magnify (verb) = vergroten

 

magnifying glass = vergrootglas

 

magnitude = grootheid, grootte

 

main (adj.) = belangrijkste, voornaamste

main (subst.) = hoofdleiding, voornaamste deel

main beam = ongedimd groot licht

main-beam control light = controlelicht voor ongedimd groot licht

 main bearing = hoofdlager

main-bearing cap = hoofdlagerkap

main-bearing journal = hoofdlagertap

main box = primaire versnellingsbak

main brake cylinder = hoofdremcilinder

main cable = pluskabel

main connector = hoofdstekker

main-current switch = hoofdstroomschakelaar

main feed = hoofdvoeding

main fuse box = hoofdzekeringenkast

main gear shaft = hoofdas van versnellingsbak

main group = hoofdgroep

main jet = hoofddoseur, hoofdsproeier

main leaf = hoofdveerblad van bladveerpakket

main light = ongedimd groot licht

main muffler (Am.) = hoofddemper van uitlaatsysteem

main shaft = hoofdas van versnellingsbak

main-shaft braking system = systeem waarbij na afremming van de hoofdas van de versnellingsbak de achteruitversnelling kan worden ingeschakeld

main silencer = hoofddemper van uitlaatsysteem

main spring leaf = hoofdveerblad van bladveerpakket

main valve = hoofdafsluiter

 

mains = leidingstelsel, lichtnet

mains voltage = netspanning

 

maintain (verb) = handhaven, onderhouden

 

maintenance = onderhoud

maintenance agreement = onderhoudscontract

maintenance booklet = onderhoudsboekje

maintenance chart = onderhoudsschema

maintenance-free = onderhoudsvrij

maintenance manual = onderhoudshandleiding

maintenance service = onderhoudsbeurt

maintenance work = onderhoudswerkzaamheden

 

major = groot, groter

major diameter = diameter aan de buitenkant

major repair = algehele revisie

major service = grote onderhoudsbeurt

major specifications = belangrijkste gegevens

 

MAK (methyl amyl ketone) = methyl-amyl-keton

 

make (verb) = fabriceren, maken

make-and-break contact = onderbrekercontact

make-and-break ignition system = onderbreker-ontstekingssysteem

make-shift = noodconstructie, tijdelijke oplossing

 

maladjustment = verkeerd uitgevoerde afstelling

 

male = mannelijk

 

male-and-female connection = ‘mannetje‑en-vrouwtje’-verbinding

male plug = stekker

male socket = stopcontact

 

 malfunction = storing

malfunction code = storingscode van diagnose-apparatuur

malfunction indicator light = storingsindica­tielicht

 

malleable = rekbaar, smeedbaar

malleable cast iron = tempergietwerk

 

mallet = houten hamer

 

man (manual, adj.) = handbediend, handmatig

man (manual, subst.) = handboek, handleiding

 

mandatory = verplicht voorgeschreven

mandatory safety-belt use = verplichting tot het dragen van veiligheidsgordels

 

mandrel = doorslag, drevel, spil

 

maneuver (verb; Am.) = manoeuvreren

 

maneuvrability (Am.) = bestuurbaarheid, wendbaarheid

 

manganese = mangaan

 

manifold (adj.) = veelsoortig, veelvoudig

manifold (subst.) = spruitstuk, verdeelstuk

manifold absolute-pressure sensor = luchtdruksensor in inlaatspruitstuk

manifold absolute-temperature sensor = temperatuursensor in inlaat­spruitstuk

manifold air-pressure sensor = luchtdruksensor in inlaatspruitstuk

manifold injection = brandstofinspuiting met één verstuiver per inlaatklep

manifold tank = combinatie van twee losse tanks

 

manipulate (verb) = bedienen, besturen

 

manipulator = bedieningsorgaan, besturingsorgaan

  

manoeuvre (verb) = manoeuvreren

 

manoeuvrability = bestuurbaarheid, wendbaarheid

 

manometer = manometer

 

mantle = kous

 

manual (adj.) = handmatig, met de hand

manual (subst.) = handboek, handleiding

manual choke = handbediende choke, handchoke

manual control = handbediening

manual gearbox = handbediende versnellingsbak

manual gear control = handschakeling van versnellingsbak

manual gear lever = pook van handgeschakelde versnellingsbak

manual operation = handbediening

manual outside mirror = met de hand verstelbare buitenspiegel

manual selection = handschakeling van versnellingsbak

manual shifting = handschakeling van versnellingsbak

manual steering = niet bekrach­tigde stuurinrichting

manual throttle = handgas

manual transaxle = handbediende versnellingsbak van auto met transaxle

manual transmission/transaxle = handbediende versnellingsbak van auto met transaxle

manual-transmission fluid = transmissievloeistof voor handgeschakelde versnellingsbak­ken

manual-tuning control = knop van radio voor handmatige zenderafstelling

 

manually operated = handbediend

manually selectable = met de hand inschakelbaar

 

manufacture (verb) = fabriceren, vervaardigen

 

manufacturer = fabrikant

manufacturer’s plate = voertuigidentificatieplaatje

 

manufacturing = fabricage, productie

 

map = kenveld van elektronische ontsteking, wegenkaart

MAP (manifold absolute pressure) = absolute luchtdruk in het inlaat­spruit­stuk

map light = kaartleeslamp

map-reading light = kaartleeslamp

 

margin = [1] marge, speling

margin = [2] tolerantie, uiterste grens

margin of safety = veiligheidsmarge

 

mark (verb) = een merkteken aanbrengen, markeren

mark (subst.) = merkstreep, merkteken

mark of identification = kenmerk, kenteken

 

marker = markeerlicht, markeerstift, telsysteem

 

marker light = breedtelicht, markeerlicht

marker pen = kraspen

marker tape = markeerband

 

marry (verb) = in elkaar steken, koppelen

 

martensite = martensiet

 

mascot = mascotte van automerk

 

mask (verb) = [1] afplakken alvorens te spuiten

mask (verb) = [2] maskeren, verbergen

mask (verb) = [3] verduisteren van koplichten

mask (subst.) = maskeerpaneel

mask panel = maskeerpaneel 

 

masking paper = maskeerpapier

masking-paper cover = afplakpapier bij lakspuiten

masking tape = afplakband

 

mass = massa

mass air-flow sensor = sensor die de massa van de doorgestroomde lucht meet

mass moment of inertia = massatraagheidsmoment

mass production = massaproductie

 

massive = massief, zwaar

 

master (adj.) = belangrijkste, voornaamste

master (subst.) = [1] hoofdleiding

master (subst.) = [2] voornaamste deel

master beam = ongedimd groot licht

master-beam control light = controlelicht voor ongedimd groot licht

 master bearing = hoofdlager

master-bearing cap = hoofdlagerkap

master-bearing journal = hoofdlagertap, krukastap

master box = primaire versnellingsbak

master brake cylinder = hoofdremcilinder

master connector = hoofdstekker

master gear shaft = hoofdas van versnellingsbak

master leaf = hoofdveerblad van bladveerpakket

master mechanic = eerste monteur

master shaft = hoofdas van versnellingsbak

master switch = hoofdstroomschakelaar

master valve = hoofdafsluiter

 

masters = [1] leidingstelsel

masters = [2] lichtnet

masters voltage = netspanning

 

mat = [1] lap materiaal

mat = [2] vloermat

MAT (manifold absolute temperature) = absolute luchttempera­tuur in het inlaat­spruit­stuk

 

match (verb) = [1] afstemmen

match (verb) = [2] bij elkaar passen

match (subst.) = passing

 

mate (verb) = [1] bij elkaar passen

mate (verb) = [2] ineengrijpen, koppelen

 

material (adj.) = materieel,  van wezenlijk belang

material (subst.) = grondstof, materiaal, stof

material-requirement planning = planning betreffende de aanleve­ring van de benodigde materialen

material test = materiaalproef

 

mathematical = mathematisch, wiskundig

 

mating = aanpassing, afstemming

mating face = corresponderend oppervlak

mating mark = pasmerk

mating parts = bij elkaar behorende onderdelen

mating surface = pasvlak, raakvlak

 

matrix = matrijs, matrix

 

matt = dof, mat

 

matter (verb) = van belang zijn

matter (subst.) = stof, materiaal

 

mature (adj.) = verouderd

mature (verb) = ouder worden

 

max (maximum) = maximaal, zo groot mogelijk, zo hoog mogelijk

 

maximal = maximaal

 

maximum (adj.) = maximaal

maximum (subst.) = maximum

maximum delivery stop = aanslag voor maximale opbrengst van dieselinspuitpomp

maximum engine overspeed = maximaal haalbaar motortoerental

maximum flow rate = maximale doorstroomhoeveelheid

maximum gross weight = maximaal totaalgewicht

maximum horse power = maximumvermogen

maximum load = maximumbelasting

maximum load rating = maximaal toelaatbare belasting

maximum output = maximaal vermogen, maximale laadstroom

maximum permissible = maximaal toegestaan, maximaal toelaatbaar

maximum permissible axle capacity = maximaal toelaatbare asbelas­ting

maximum permissible weight = maximaal toelaatbaar gewicht

maximum power = maximaal vermogen

maximum retardation = maximaal haalbare remvertraging

maximum speed = [1] maximsnelheid

maximum spewed = [2] maximumtoerental

maximum speed adjustment = eindafregeling van motortoerental

maxi­mum-speed limiter = toerentalbegrenzer

maximum torque = maximaal draaimoment, maximumkoppel

maximum-torque speed = motortoerental bij maximumkoppel

maximum towing-hitch downward load = maximaal toegestane belasting op trekhaak

maximum weight = maximumgewicht

 

MBS (main-shaft braking system) = systeem waarbij na afremming van de hoofdas van de versnellingsbak de achteruitversnelling kan worden ingeschakeld

MC (mixture control) = regeling van het brandstof-luchtmengsel

 

MCDI (magneto capacity-discharge ignition) = magneet-hoogspannings-condensatoront­steking

 

McPherson strut = McPherson-veerbeen, McPherson-veerpoot

McPherson wheel suspension = wielophanging met McPherson-veerpoten

 

MCT (molded-ceiling type) = gegoten hemelbekleding

 

MD (medium-duty) = berekend op middelmatig zwaar werk

 

MDFI (middle-distillate flow improver) = vloeibaarheidsverbeterende dope in diesel­brand­stof

 

MDP (manifold differential pressure) = differentiaaldruk in inlaat­spruitstuk

 

mean (subst.) = gemiddelde, midden

mean effective pressure = gemiddelde effectieve druk

mean frequency = middenfrequentie van radio

mean fuel consumption = gemiddeld brandstofverbruik

mean indicated pressure = gemiddelde geïndiceerde druk

mean life = gemiddelde levensduur

mean load = deellast

mean-load curve = vermogens-, koppel- en brandstofverbruikskromme bij deellast

mean-load range = deellastbereik

mean piston speed = gemiddelde zuigersnelheid

mean time = gemiddelde levensduur

 

means of conveyance = middel van vervoer, vervoermiddel

means of transport = middel van vervoer, vervoermiddel

 

measurable = meetbaar

 

measure (verb) = meten, opmeten

measure (subst.) = maat, meting

measure of capacity = inhoudsmaat

measure of superficies = vlaktemaat

 

measurement = meting

measurement checking point = meetcontrolepunt

measurement point = meetpunt

 

measuring equipment = meetapparatuur

measuring error = meetfout

measuring fault = meetfout

measuring gage (Am.)_= meetinstrument

measuring gauge = meetinstrument

measuring glass = meetglas

measuring instrument = meetinstrument

measuring range = meetbereik

measuring tape = meetlint, rolmaat

measuring tool = meetwerktuig

 

mechanic (adj.) = machinaal, mechanisch

mechanic (subst.) = monteur, technicus

 

mechanical advance = centrifugaalvoorontsteking

mechanical efficiency = mechanisch rendement

mechanical energy = mechanische arbeid

mechanical fuel injection = mechanische brandstofinspuiting

mechanical governor = centrifugaalregelaar

mechanical joint = boutverbinding, schroefverbinding

mechanical life = mechanische levensduur

 

mechanically controlled fuel injection = mechanische brandstofinspuiting

 

mechanical power = mechanisch vermogen

mechanical stress = mechanische belasting

 

mechanics = mechanica, werktuigkunde

 

mechanisation = mechanisatie, mechanisering

 

mechanise (verb) = mechaniseren

 

mechanism = mechaniek, mechanisme

 

mechanization (Am.) = mechanisatie, mechanisering

 

mechanize (verb; Am.) = mechaniseren

 

medium (adj.) = gemiddeld, midden-

medium (subst.) = medium, middel, midden

medium-duty = berekend op middelmatig zwaar werk

medium frequency = middenfrequentie van radio

medium size = middelgroot

medium-size car =  middenklasser

medium-viscosity index = middelho­ge viscositeitsindex van motor­olie

medium wave = middengolf van radio

medium-wave station = middengolfzender van radio

 

meeting beam = dimlicht, gedimd groot licht

 

megger (megohm meter) = weerstandsmeter

 

megohm meter = weerstandsmeter

 

MEK (methyl ethyl ketone) = methyl-ethyl-keton

 

melt (verb) = smelten

 

melting heat = smeltwarmte

melting point = smeltpunt

melting sheet = geluiddempende plaat

melting temperature = smelttemperatuur

 

MEM-CAL (memory-and-calibration unit) = geheugen- en ijkeenheid van microproces­sor

 

MEMS (modular engine-management system) = modulair motormanagementsys­teem

 

member = draagbalk, onderdeel van een constructie

 

membrane = membraan

membrane pump = membraanpomp

 

memory = geheugen van microprocessor

memory-and-calibration unit = geheugen- en ijkeenheid van microprocessor

memory button = toets om data in het geheugen op te slaan

memory capacity = geheugencapaciteit

memory time = bekrachtigingstijd

 

mend (verb) = repareren

 

MEP (mean effective pressure) = gemiddelde effectieve druk

 

mercury = kwik, kwikzilver

mercury-in-glass thermometer = kwikthermometer

 

mesh (verb) = aangrijpen, inschakelen

mesh (subst.) = gaas, netwerk

 

metal (verb) = met metaal bekleden

metal (subst.) = metaal

metal active-gas welding = MAG-lassen

metal adhesive = metaallijm

metal alloy = metaallegering

metal-bed catalyst = metaaldragerkatalysator

metal file = metaalvijl

metal filler = metaalplamuur

metal inert-gas arc welding = MIG-lassen

metal-joint sealer = kit voor opvulling van metalen voegen

metal-oxide semi-conductor = metaaloxyde-halfgeleider

metal-processing oil = smeerolie voor metaalbewerkingsapparatuur

metal removal = verspaning

metal screen = metaalzeef

metal shield (Am.) = metaalzeef

metal strapping = bandstaal

metal-substrate catalyst = metaaldragerkatalysator

metal top = metalen kap

 

metallic = metaal-, metaalach­tig, metallic

metallic-base paint = metallic-lak

metallic coating = metallic-laklaag

metallic-cord tire (Am.) = staalgordelband

metallic-cord tyre = staalgordelband

metallic paint = metallic-lak

 

metallised paper = metaalfolie

 

metallized paper (Am.) = metaalfolie

 

metallurgy = metaalkunde, metallurgie

 

meter (verb) = doseren, ijken, meten

meter (subst.) = meetinstrument, teller

meter (Am.) = meter

meter-and-gage circuit (Am.) = meetcircuit

meter-and-gauge circuit = meetcircuit

meter panel = instrumentenpaneel

 

metering device = doseerinrichting

metering needle = doseernaald

metering port = regelgroef

metering rod = doseernaald, regelnaald

metering slit = regelgroef

metering unit = regeleenheid, stuureenheid

metering valve = doseerklep, mengselregelklep

metering-valve sensor = mengselregelklep­sensor

 

methane = methaan

 

methanol = methanol, methyl-alcohol

methanol sensor = methanolsensor

 

method = methode, procédé, werkwijze

 

methyl alcohol = methanol

 

methyl benzene = methylbenzeen

 

methylated spirit = spiritus

 

metre = meter

 

metric = metrisch, volgens metriek stelsel

metric screw thread = metrische schroefdraad

metric system = metriek stelsel

 

metro driving = stadsverkeer, start-stopverkeer

 

MEV (minimized-emission vehicle) = prototype met extreem ‘schone’ motor

 

MF (medium frequency) = middenfrequentie van radio

 

MFI (multiport fuel injection) = multipoint-brand­stofinspuiting

 

MFR (maximum flow rate) = maximale doorstroomhoeveelheid

 

MFV (multi-fuel vehicle) = auto met meerbrandstofmotor

 

MIBK (methyl isobutyl ketone) = methyl-isobutyl-keton

 

mica = mica

 

microcar = personenauto van zeer geringe afmetingen

 

microcomputer = microcomputer

 

microfiche = microfichet

microfiche reader = afleesapparaat voor microfiches

 

micrometer = micrometer als meetinstrument

micrometer (Am.) = micrometer als eenheid

micrometer gage (Am.) = schroefmicrometer

micrometer gauge = schroefmicrometer

microphone = microfoon

microprocessor = microprocessor

 

microscopic = microscopisch

 

microswitch = microschakelaar

 

middle (adj.) = middelste, midden-

middle (subst.) = middellijn, middelpunt, midden

 

mid-engined = met middenmotor

 

midship engine = middenmotor

 

midsize car = auto uit de middenklasse, middenklasser

 

MIG welding (metal inert-gas arc welding) = MIG-lassen

 

MIL (malfunction-indicator light) = storingsindicatielicht

MIL (military specification) = specificaties naar maatstaven van het leger

 

mild steel = gewoon staal, zachtstaal

 

mileage = ‘kilometerstand’ gemeten in mijlen

mileage counter = ‘kilometerteller’ met meting in mijlen

mileage indicator = ‘kilometerteller’ met meting in mijlen

 

milestone = mijlpaal

milestone car = klassieke auto die in 1945-1980 werd gebouwd

 

military = leger-, militair

military specification = specificaties naar maatstaven van het leger

 

milkiness = melkachtigheid

 

mill = frezen, kartelen, opruwen

 

milled edge = kartelrand

milled nut = kartelmoer

 

milling cutter = freesbank

milling machine = freesbank

 

min= minimaal

MIN (minimum) = minimaal

 

mineral = anorganisch, mineraal

mineral oil = aardolie, minerale olie

 

miniature = kleinbemeten, miniatuur-

 

miniblock spring = miniblokveer

 

minibus = busje

 

minicar = klein model auto

 

minimal = minimaal

minimal-speed adjustment = stationaire afstelling motortoerental

 

minimum (adj.) = minimaal

minimum (subst.) = minimum

minimum permissible = minimaal toegestaan, minimaal toelaatbaar

minimum permissible tread depth = minimaal toegestane bandprofieldiepte

minimum possible = minimaal haalbaar

minimum tread depth = minimaal toelaatbare profieldiepte

minimum-turbulence door mirror = zeer goed stroomlijnde buitenspiegel

minimum-turning radius = minimumdraaicirkel

 

minivan = kleine auto die voor meerdere toepassingen geschikt is

 

MIP (mean indicated pressure) = gemiddelde geïndiceerde druk

 

mirror = spiegel

mirror base = voet van achteruitkijkspiegel

mirror bracket = voet van achteruitkijkspiegel

mirror glass = glas van achteruitkijkspiegel

mirror image = spiegelbeeld

mirror stem = steel van achteruitkijkspiegel

 

misadjustment = verkeerde afstelling

 

misaligned = niet in één lijn

 

misalignment = verkeerde uitlijning

 

misfire (verb) = onregelmatig lopen, overslaan

 

mismatch (verb) = slecht bij elkaar passen

 

mismatched colours = vloekende kleuren

 

miss (verb) = missen, haperen, stotteren

 

mist (verb) = beslaan, misten, wazig worden

mist action = ruitenwissers met intervalschakeling

mist light = mistlicht

 

mitre gear = conisch tandwiel

 

mix (verb) = mengen, zich vermengen

mix door = temperatuurregelklep

 

mixed friction = halfdroge wrijving, halfnatte wrijving

 

mixing chamber = mengkamer

mixing ratio = mengverhouding van brandstof en lucht

mixing tube = mengbuis

 

mixture = mengsel

mixture adjusting screw = afstelschroef stationair mengsel

mixture control = mengselregelsysteem

mixture control screw = mengselregelschroef

mixture control valve = mengselregelklep

mixture correction = mengsel­correctie

mixture distribution = mengselverdeling

mixture enrichment = mengselverrijking

mixture formation = mengselvorming

mixture heater = mengselverwarminrichting

mixture pre-heater = mengselvoorverwarminrichting

mixture preparation = mengselvoorbereiding

mixture regulating screw = mengselregelschroef

 

MK (mark) = type, versie

 

MLBS (multi-link beam suspension) = multilink-wielophanging

 

MLS (multi-layer steel) gasket = uit meerdere lagen metaal vervaardigde cilinderk­koppakking

 

mobile = beweegbaar, mobiel, verrijdbaar

mobile crane = mobiele kraan, verrijdbare kraan

mobile home = motorhome

mobile shop = rijdende winkel

 

mobility = beweeglijkheid, mobiliteit

 

mock = nagemaakt, onecht

mock-up = model, proefmodel

 

mode = manier, methode

mode = modus, procedure

mode button = [1] functieknop

mode button = [2] knop voor handmatige instelling van toon en geluid van radio

mode door = luchtinlaatklep

mode indica­tor = controlelicht van instelling van radio of CD-speler

mode lever = bedieningshendel

mode of transport = wijze van vervoer

mode position = keuzestand

mode-select switch = meerfunctieschakelaar

 

model (verb) = simuleren

model (subst.) = mal, model, voorbeeld

model code = modelcode

model range = modellenserie

model year = modeljaar

 

modem = modem

 

modern = modern

modern version of metric system = internationaal eenhedenstelsel

 

modification = modificatie, verandering

 

modify (verb) = modificeren, veranderen

 

modular = modulair

modular engine-management system = modulair motormanagementsysteem

 

modulate (verb) = afstemmen, moduleren

 

modulator = modulator van radio

 

module = module, moduul

 

modulus = coëfficiënt, modulus

modulus of elasticity = elasticiteitsmodulus

 

moisture = vocht

moisture-free = vochtvrij

moisture-proof = bestand tegen vocht, vochtbestendig

moisture-resistant = vochtbestendig

moisture separator = waterafscheider

moisture-tight = vochtdicht

 

mold (Am.) = mal, matrijs, vorm

 

molded ceiling (Am.) = gegoten hemelbekleding van interieur

 

molding (Am.) = afdeklijst, gietstuk, sierlijst

molding pressure (Am.) = afpersdruk van LPG-tank

molding recess (Am.) = in carrosserie gestanst profiel voor sierlijst

 

molecular = moleculair

 

molecule = molecule

 

mole grips = grijptang

mole wrench = verstelbare griptang

 

molten solder = vloeibaar soldeer

 

molybdenum = molybdeen

molybdenum-based grease = molybdeenvet

molybdenum disulphide = molyb­deen‑disulfide

 

moment = moment, tijdstip

moment of inertia = traagheids­moment

 

momentum = impuls, momentum

 

MON (motor octane number) = MON, motor-octaangetal van benzine

 

monitor (verb) = afluisteren, controleren

monitor (subst.) = monitor

 

monkey spanner = universele sleutel, verstelbare sleutel

monkey wrench (Am.) = universele sleutel, verstelbare sleutel

 

monobloc engine = monoblokmotor

 

mono­construc­tion = zelfdragende carrosserie

monocoque chassis = monocoque-chassis

 

monolythic (adj.) = monolitisch

monolythic (subst.) = [1] monoliet

monolythic (subst.) = [2] ontman­tel­de katalysator

monolythic catalyst = monoliet-katalysator

 

monophase motor = eenfase-elektromotor

 

monopho­nic radio = mono radio-ontvangst­

 

monopoint fuel injection = monopoint-brandstofinspuitsysteem

 

monotone = eentonig, monotoon

 

monotube shock absorber = schokdemper met enkele buis

 

MOS (metal-oxide semi-conductor) = metaaloxyde-halfgeleider

 

mother-of-pearl paint = parelmoerlak

 

motif = motief

 

motion = beweging

 

motive force = aandrijfkracht

 

motor (subst.; Am.) = motor van auto

motor (subst.; Eng.) = [1] aandrijfmotor van component

motor (subst.; Eng.) = [2] elektromotor

motor (verb) = [1] een auto besturen

motor (verb) = [2] in een auto rijden

motor aerial = automatische radio-antenne

motor car = auto

motor caravan = motorhome

motor drive = motoraandrijving

motor fuel = motorbrandstof

motor gear = tandwiel van aandrijfmotor

motor home = motorhome

motorist = automobilist

motor lorry = vrachtauto

motor octane number = MON, motor-octaangetal van benzine

motor school = rijschool

motor trade = autobranche

motor vehicle = motorvoertuig

motor-vehicle industry = motorvoertuigindustrie

motor-vehicle insurance = autoverzekering

motor-vehicle tax = wegenbelasting

motor winch = motorlier

 

mould = mal, matrijs, vorm

 

moulded ceiling = gegoten hemelbekleding van interieur

 

moulding = afdeklijst, gietstuk, sierlijst

 

moulding pressure = afpersdruk van LPG-tank

moulding recess = in carrosserie gestanst profiel voor sierlijst

 

mount (verb) = in elkaar zetten, monteren

mount (subst.) = iets dat ergens bovenop is gemonteerd

 

mounting = bevestiging, montage

mounting = ophanging, opstelling, schakeling

mounting bolt = montagebout

mounting bracket = [1] appendageplaat op LPG-tank

mounting bracket = [2] bevestigingsbeugel

mounting clearance = inbouwspeling

mounting clip = bevestigingklem

mounting cover plate = montageplaat, pakking

mounting diagram = montageschema

mounting kit = aanbouwset, inbouwset

mounting rubber = rubberen gedeelte van ophangelement

 

mouth = [1] bek van tang

mouth = [2] ingang, opening

 

movable = beweegbaar, mobiel

movable arm rest = opklapbare armleuning

 

move (verb) = bewegen, doen bewegen

move off (verb) = wegrijden

 

movement = beweging, mechanisme

 

moving contact = beweegbaar contact, schuifcontact

moving parts = bewegende delen van de motor

moving van = verhuiswagen

 

MP (melting point) = smeltpunt

MP (metallised paper) = metaalfolie

MP (metallized paper; Am.) = metaalfolie

MP (microprocessor) = microprocessor

MP (multi-purpose) = universeel bruikbaar

 

MPA (metal-processing oil) = smeerolie voor metaalbewerkingsapparatuur

 

MPAC (maximum permissible axle capacity) = maximaal toelaatbare asbelas­ting

 

MPFI (multiport fuel injection) = multipoint-benzine-inspuiting

 

MPI (multipoint injection) = sequentieel werkend multipoint-brandstofinspuitsysteem

 

MPS (mean piston speed) = gemiddelde zuigersnelheid

 

MP-T (multi-plate transfer) = meerplaatskoppelingssysteem met twee aparte sets koppelings­platen

 

MPV (multi-purpose vehicle) = MPV

 

MR (mid-engine rear-drive) car = auto met middenmotor en achterwielaandrijving

 

MRP (material-requirement planning) = planning betreffende de aanleve­ring van benodigde materialen

 

MS (manual steering) = niet bekrachtigde stuurinrichting

 

MST (manifold-surface temperature) = oppervlaktetemperatuur van het inlaatspruitstuk

 

MT (manual transmission) = handgeschakelde transmissie

MT (manual transmission/transaxle) = handbediende transmissie van auto met transaxle-systeem

MT (mean time) = gemiddelde levensduur

 

MTBE (methyl tertiary butyl-ether) = methyl-tertiair-butyl-ether

 

MTF (manual-transmission fluid) = automatische-transmissievloeistof

 

MTM (manual transmission) = handgeschakelde transmissie, handgeschakelde versnel­lingsbak

 

MTX (manual transaxle) = handbediende versnellingsbak van auto met transaxlesysteem

 

mud = modder

mud-and-snow tyre = M&S-band

mud flap = spatlap

mud guard = spatbord, spatscherm

mud-guard extension = uitbouw van spatscherm

mud-guard flap = spatlap

mud-guard mirror = op spatscherm gemonteerde buitenspiegel

mud-guard nut = vleugelmoer

mud-guard screw = vleugelbout, vleugelschroef

mud-guard-side inner panel = zijbekleding van bagageruimte

mud-guard turbo = turbocompressor met variabele rotorbladen

mud-guard valance = binnenspatscherm, wielkuip

 

muff = hoes, mof

 

muffle (verb; Am.) = dempen, isoleren

 

muffler (Am.) = demper van uitlaatsysteem, knalpot

muffler cut-out (Am.) = uitlaatremklep

muffler floor (Am.) = vloer met geluiddempende bekleding

 

muffling (Am.) = geluiddemping

 

multi = meervoudig, veelvoudig

multi-adjustable = in vele standen verstelbaar

multi-axle = met meer dan twee of drie assen

 

multibarrel carbureter (Am.) = meervoudige carburateur

multibarrel carburetter = meervoudige carburateur

 

multicircuit brake system = meerkringsremsysteem

multicircuit switch = serieschakelaar

 

multicylinder = met meer dan acht cilinders

multicylinder engine = motor met meer dan acht cilinders

multicylinder injection pump = lijnpomp

 

multidisc clutch = meervoudige plaatkoppeling

 

multidisk clutch (Am.) = meervoudige plaatkoppeling

 

multifuel engine = meerbrandstofmotor

multifuel vehicle = auto met een meerbrandstofmotor

 

multifunctional = multifunctioneel

multifunctional switch = combi-schakelaa

 

multifunction display = multifunctioneel display

 

multigrade = werkzaam over een groot temperatuurbereik

multigrade motoroil = multigrade-motorolie

 

multihole nozzle = meergatsverstuiver

 

multilateral = veelzijdig

 

multilayer steel gasket = uit meerdere metaallagen vervaardigde cilinderk­koppakking

 

multilink = met meer dan het gebruikelijke aantal verbindingsstangen

multilink beam suspension = multilink-wielophanging met starre achteras

multilink rear suspension = multilink-achterwielophanging

 

multimeter = multimeter

 

multi-path distortion = reflectie­vervor­ming bij radio

 

multiplate clutch = meervoudige plaatkoppeling

multiplate-disk clutch = meervoudige plaatkoppeling

multiplate transfer = meerplaatskop­pe­ling

 

multiplug = meervoudige stekker

 

multiple = meervoudig, veelvoudig

multiple carbureter (Am.) = meertrapscarburateur

multiple carbureter = meertrapscarburateur

multiple injection = multi­point-brandstofin­spuitsysteem

multiple leaf spring = bladveerpakket

 

multiplex screw thread = veelgangige schroefdraad

 

multiplug = meervoudige stekker

multipoint fuel injection = multipoint-brandstofin­spuit­systeem

 

multiport fuel injection = multipoint-brandstofin­spuit­systeem

 

multipurpose = universeel toepasbaar

multipurpose grease = MP-vet, universeelvet

multipurpose passenger vehicle = MPVo

multipurpose vehicle = MPV

 

multispeed gearbox = versnellingsbak met meer dan vijf versnellingen

 

multistage =  meervoudig

multistage carbureter (Am.) = meertrapscarburateur

multistage carburetter = meertrapscarburateur

multi-use = multifuctioneel, universeel toepasbaar

 

multivalve engine = meerklepsmotor

 

multiway valve = meerwegklep

 

muscle = spier

muscle car = auto met zeer veel motorvermogen

 

mute = stijl, stom

mute button = stilteknop van radio

 

MV (magnet-switching valve) = elektromagnetische schakelklep van airconditioning

MV (minivan) = kleine auto die voor meerdere toepassingen geschikt is

MV (motor vehicle) = motorvoertuig

MV engine (multi-valve engine) = meerklepsmotor

 

MVI (medium-viscosity index) = middelhoge viscositeitsindex van motor­olie

 

MVS (metering-valve sensor) = doseerklep, mengselregelklep

 

MW (medium wave) = middengolf van radio

 

MY (model year) = modeljaar

 

mylar insert = sierlijst

mylar moulding = sierlijst van kunststof