KATAL

Katal (kat) is een eenheid van katalytische activiteit.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 katal = 1,000 mol/seconde (mol/s)

 

 

 

KELVIN

Kelvin (K) is een eenheid van thermodynamische temperatuur.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Kelvin is ook de SI-eenheid van thermodynamische temperatuur.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden 1

Omrekening van kelvin naar graad Celsius:

Verminder het aantal graden kelvin met 273,15.

Voorbeeld: 298,15 K = 298,15 – 273,15 = 25 °C.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden 2

Omrekening van kelvin naar graad Fahrenheit:

1] Verminder het aantal graden kelvin met 273,15.

2] Vermenigvuldig de uitkomst met 9/5.

3] Vermeerder die uitkomst tenslotte met 32.

Voorbeeld: 298,15 K = {(298,15 – 273,15) x 9/5} + 32 = 77 °F.

 

 

 

 

 

/KELVIN

/kelvin (/K) is een eenheid van uitzettingscoëfficiënt.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

/kelvin is ook de SI-eenheid van uitzettingscoëfficiënt.

 

 

 

KELVIN/METER

Kelvin/meter (K/m) is een eenheid van temperatuurgradiënt.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Kelvin/meter is ook de SI-eenheid van temperatuurgradiënt.

 

 

 

KILOCALORIE

Kilocalorie (kcal) is een eenheid van energie (arbeid).

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 kilocalorie = 4 187 joule (J)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kilocalorie = 0,001163 kilowatt-uur (kWh)

1 kilocalorie = 0,001582 paardenkracht-uur (pkh)

1 kilocalorie = 4,187 kilojoule (kJ)

1 kilocalorie = 427,0 kilogramforce-meter (kgfm)

1 kilocalorie = 1 000* calorie (cal)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 kilocalorie = 0,001560 horse-power hour (hp h)

1 kilocalorie = 3,968 British thermal unit (Btu)

1 kilocalorie = 3 088 foot pound-force (ft lbs)

 

 

 

KILOCALORIE/(KILOGRAM-GRAAD CELSIUS)

Kilocalorie/(kilogram-graad Celsius) (kcal/(kg°C)) is een eenheid van soortelijke warmte.

 

Kilocalorie/(kilogram-kelvin) (kcal/(kgK)) is een eenheid van soortelijke warmte.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 kilocalorie/(kilogram-kelvin) = 4 187 joule/(kilogram-kelvin) (/(kgK))

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kilocalorie/(kilogram-kelvin) = 4,187 kilojoule/(kilogram-kelvin) (k/(kgK))

 

 

 

KILOCALORIE/SECONDE 

Kilocalorie/seconde (kcal/s) is een eenheid van vermogen.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 kilocalorie/seconde = 4 187 watt (W)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kilocalorie/seconde = 426,9 kilogramforce-meter/seconde (kgfm/s)

1 kilocalorie/seconde = 4,187 kilowatt (kW)

1 kilocalorie/seconde = 5,693 paardenkracht (pk)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 kilocalorie/seconde = 0,3968 British thermal unit/seconde (Btu/s)

1 kilocalorie/seconde = 5,615 horse power (hp)

 

 

 

KILOGRAM

Kilogram (kg) is een eenheid van massa.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Kilogram is ook de SI-eenheid van massa.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kilogram = 0,001000* ton (t)

1 kilogram = 1 000* gram (g)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 kilogram = 0,0009842 Engelse ton (UK ton)

1 kilogram = 0,001102 Amerikaanse ton (US ton)

1 kilogram = 0,01968 Engelse hundredweight (UK cwt)

1 kilogram = 0,02205 Amerikaanse hundredweight (US cwt)

1 kilogram = 0,1575 stone (st)

1 kilogram = 2,205 pound (lb)

1 kilogram = 35,27 ounce (oz)

 

 

 

KILOGRAM/KILOWATT

Kilogram/kilowatt (kg/kW) is een eenheid van specifieke massa.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Er bestaat geen SI-eenheid van specifieke massa.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kilogram/kilowatt = 0,735 kilogram/paardenkracht (kg/pk)

 

 

 

KILOGRAM/KUBIEKE DECIMETER

Kilogram/kubieke decimeter (kg/dm³) is een eenheid van dichtheid.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 kilogram/kubieke decimeter = 1 000* kilogram/kubieke meter (kg/m³)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kilogram/kubieke decimeter = 1,000* gram/kubieke centimeter (g/cm³)

1 kilogram/kubieke decimeter = 1,000* kilogram/liter (kg/l)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 kilogram/kubieke decimeter = 8,347 pound/Amerikaanse gallon (lb/US gal)

1 kilogram/kubieke decimeter = 10,02 pound/Engelse gallon (lb/gal)

1 kilogram/kubieke decimeter = 62,42 pound/cubic foot (lb/ft³)

 

 

 

KILOGRAM/KUBIEKE METER

Kilogram/kubieke meter (kg/m³) is een eenheid van dichtheid.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Kilogram/kubieke meter (kg/m³) is ook de SI-eenheid van dichtheid.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kilogram/kubieke meter = 0,001000* gram/kubieke centimeter (g/cm²)

1 kilogram/kubieke meter = 0,001000* kilogram/kubieke decimeter (kg/dm³)

1 kilogram/kubieke meter = 0,001000* kilogram/liter (kg/l)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 kilogram/kubieke meter = 0,01002 pound/Engelse gallon (lb/gal)

1 kilogram/kubieke meter = 0,05050 pound/Amerikaanse gallon (lb/US gal)

1 kilogram/kubieke meter = 0,06242 pound/cubic foot (lb/ft³)

 

 

 

KILOGRAM/LITER

Kilogram/liter (kg/l) is een eenheid van dichtheid.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 kilogram/liter = 1 000* kilogram/kubieke meter (kg/m³)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kilogram/liter = 1,000* gram/kubieke centimeter (g/cm³)

1 kilogram/liter = 1,000* kilogram/kubieke decimeter (kg/dm³)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 kilogram/liter = 8,347 pound/Amerikaanse gallon (lb/Us gal)

1 kilogram/liter = 10,02 pound/Engelse gallon (lb/gal)

1 kilogram/liter = 62,43 pound/cubic foot (lb/ft³)

 

 

 

KILOGRAM-METER

Kilogram-meter (kgm) is een eenheid van draaimoment.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Newton-meter is de SI-eenheid van draaimoment.

 

 

 

KILOGRAM/METER

Kilogram/meter (kg/m) is een eenheid van specifieke lengte.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Er bestaat geen SI-eenheid van specifieke lengte.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kilogram/meter = 1 000* gram/meter (g/cm)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 kilogram/meter = 0,6721 pound/foot (lb/ft)

1 kilogram/meter = 2,016 pound/yard (lb/yd)

 

 

 

KILOGRAM-VIERKANTE METER/SECONDE

Kilogram-vierkante meter/seconde (kgm²/s) is een eenheid van impulsmoment.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Kilogram-vierkante meter/seconde is ook de SI-eenheid van impulsmoment.

 

 

KILOGRAM-METER/SECONDE

Kilogram-meter/seconde (kgm/s) is een eenheid van impuls.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Kilogram-meter/seconde is ook de SI-eenheid van impuls.

 

 

 

KILOGRAM/MOL

Kilogram/mol (kg/mol) is een eenheid van molaire massa.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Kilogram/mol is ook de SI-eenheid van molaire massa.

 

 

 

KILOGRAM/PAARDENKRACHT

 

Kilogram/paardenkracht (kg/pk) is een eenheid van specifieke massa.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Er bestaat geen SI-eenheid van specifieke massa.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kilogram/paardenkracht = 1,360 kilogram/kilowatt (kg/kW)

 

 

 

KILOGRAMFORCE

Kilogramforce (kgf) is een eenheid van kracht.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 kilogramforce = 9,807 newton (N)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kilogramforce = 1,000* kilogram-meter/seconde kwadraat (kgm/s²)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 kilogramforce = 0,009294 British thermal unit (Btu)

1 kilogramforce = 2,205 pound-force (lbf)

 

 

 

KILOGRAMFORCE-METER

Kilogramforce-meter (kgfm) is een eenheid van energie (arbeid).

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 kilogramforce-meter = 9,807 joule (J)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kilogramforce-meter = 0,002342 kilocalorie (kcal)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 kilogramforce-meter = 0,009294 British thermal unit (Btu)

1 kilogramforce-meter = 7,233 foot pound-force (ft lbf)

 

 

 

KILOGRAMFORCE-METER/SECONDE

Kilogramforce-meter/seconde (kgfm/s) is een eenheid van vermogen.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 kilogramforce-meter/seconde = 9,807 watt (W)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kilogramforce-meter/seconde = 0,002342 kilocalorie/seconde (kcal/s)

1 kilogramforce-meter/seconde = 0,009807 kilowatt (kW)

1 kilogramforce-meter/seconde = 0,01333 paardenkracht (pk)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 kilogramforce-meter/seconde = 0,009294 British thermal unit/seconde (Btu/s)

1 kilogramforce-meter/seconde = 0,01315 horse power (hp)

 

 

 

 

KILOGRAMFORCE/VIERKANTE MILLIMETER

Kilogramforce/vierkante millimeter (kgf/mm²) is een eenheid van druk en spanning.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 kilogramforce/vierkante millimeter = 9 807 000 pascal (Pa)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kilogramforce/vierkante millimeter = 9,807 megapascal (MPa)

1 kilogramforce/vierkante millimeter = 9,807 newton/vierkante millimeter (N/mm²)

1 kilogramforce/vierkante millimeter = 96,78 normale atmosfeer (atm)

1 kilogramforce/vierkante millimeter = 98,07 bar (bar)

1 kilogramforce/vierkante millimeter = 100,0* technische atmosfeer (at)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 kilogramforce/vierkante millimeter = 1 422 pound/square inch

 

 

 

KILOGRAMKRACHT

Kilogramkracht (kgf) is een eenheid van kracht (kgf).

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Newton is de SI-eenheid van kracht.

 

 

 

KILOGRAMKRACHT-METER

Kilogramkracht-meter (kgfm) is een eenheid van energie (arbeid).

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

De SI-eenheid van energie is joule (J).

 

 

 

KILOGRAMKRACHT-METER/SECONDE

Kilogramkracht-meter/seconde (kgfm/s) is een eenheid van vermogen.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

De SI-eenheid van vermogen is watt (W).

 

 

KILOGRAMKRACHT-METER/VIERKANTE CENTIMETER

Kilogramkracht-meter/vierkante centimeter (kgfm/cm²) is een eenheid van kerfslagwaarde.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Er bestaat geen SI-eenheid van kerfslagwaarde.

 

 

 

KILOJOULE

Kilojoule (kJ) is een eenheid van energie (arbeid).

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 kilojoule = 1 000* joule (J)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kilojoule = 0,001000* megajoule (M)

1 kilojoule = 0,2389 kilocalorie (kcal)

1 kilojoule = 102,0 kilogramforce-meter (kgfm)

1 kilojoule = 238,9 calorie (cal)

1 kilojoule = 1 000* newton-meter (Nm)

 

 

 

KILOJOULE/(KILOGRAM-GRAAD CELSIUS)

Kilojoule/(kilogram-graad Celsius) (kJ/(kg°C)) is een eenheid van soortelijke warmte.

 

 

 

KILOJOULE/(KILOGRAM-KELVIN)

Kilojoule/(kilogram-kelvin) (k/(kgK)) is een eenheid van soortelijke warmte.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 kilojoule/(kilogram-kelvin) = 1 000* joule/(kilogram-kelvin) (J/(kgK))

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kilojoule/(kilogram-kelvin) = 0,2388 kilocalorie/(kilogram-kelvin) (kcal/(kgK))

 

 

 

KILOMETER

Kilometer (km) is een eenheid van lengte.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 kilometer = 1 000* meter (m)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 kilometer = 0,6214 mile (m)

1 kilometer = 1 094 yard (yd)

1 kilometer = 3 281 foot (ft)

1 kilometer = 39 400 inch (in)

 

 

 

KILOMETER/LITER

Kilometer/liter (km/l) is een eenheid van brandstofverbruik.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Er bestaat geen SI-eenheid van brandstofverbruik.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

n kilometer/liter (km/l) = (100/n) liter/100 kilometer (l00 km)

Voorbeeld: 12,5 kilometer/liter (km/l) = 8 liter/100 kilometer (l00 km)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

n kilometer/liter (km/l) = (2,352 x n) mile/Amerikaanse gallon (m/US gal)

Voorbeeld: 12,5 kilometer/liter (km/l) = 29,40 mile/Amerikaanse gallon (m/US gal)

n kilometer/liter (km/l) = (2,825 x n) mile/Engelse gallon (m/gal)

Voorbeeld: 12,5 kilometer/liter (km/l) = 35,31 mile/Engelse gallon (m/gal)

 

 

 

KILOMETER/UUR

Kilometer/uur (km/h) is een eenheid van snelheid.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 kilometer/uur = 0,2778 meter/seconde (m/s)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kilometer/uur = 16,67 meter/minuut (m/min)

1 kilometer/uur = 27,78 centimeter/seconde (cm/s)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 kilometer/uur = 0,6214 mile/hour (mph)

1 kilometer/uur = 0,9112 foot/second (ft/s)

1 kilometer/uur = 54,67 foot/minute (ft/min)

 

 

 

KILOMOL

Kilomol (kmol) is een eenheid van hoeveelheid stof.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 kilomol = 1 000* mol (-)

 

 

 

KILONEWTON

Kilonewton (kN) is een eenheid van kracht.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 kilonewton = 1 000* newton (N)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kilonewton = 100,0* decanewton (daN)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 kilonewton = 224,8 pound-force (lbf)

 

 

 

KILOPASCAL

Kilopascal (kPa) is een eenheid van druk en spanning.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 kilopascal = 1 000* pascal (Pa)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kilopascal = 0,001000* megapascal (MPa)

1 kilopascal = 0,001000* newton/vierkante millimeter (N/mm²)

1 kilopascal = 0,01000* bar

1 kilopascal = 0,1020 meter waterkolom (m H2O)

1 kilopascal = 0,2953 inch kwikkolom (in Hg)

1 kilopascal = 4,014 inch waterkolom (in H2O)

1 kilopascal = 7,502 millimeter kwikkolom (mm Hg)

1 kilopascal = 10,00* millibar (mbar)

1 kilopascal = 1 000* newton/vierkante meter (N/m²)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 kilopascal = 0,1450 pound-force/square inch (lbf/in²)

1 kilopascal= 20,89 pound-force/square foot (lbf/ft²)

 

 

 

KILOPOND

Kilopond (kp) is een eenheid van kracht.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 kilopond = 9,807 newton (N)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kilopond = 1,000* kilogram-meter/seconde kwadraat (kgm/s²)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 kilopond = 0,009294 British thermal unit (Btu)

1 kilopond = 2,205 pound-force (lbf)

 

 

 

KILOWATT

Kilowatt (kW) is een eenheid van vermogen.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 kilowatt (kW) = 1 000* watt (W)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kilowatt (kW) = 0,2388 kilocalorie/seconde (kcal/s)

1 kilowatt (kW) = 1,360 paardenkracht (pk)

1 kilowatt (kW) = 102,0 kilogramforce-meter/seconde (kgfm/s)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 kilowatt (kW) =

0,9479 British thermal unit/seconde (Btu/s) (kW)

1 kilowatt (kW) = 1,341 horse power (hp)

 

 

 

KILOWATT/LITER

Kilowatt/liter (kW/l) is een eenheid van specifiek vermogen (litervermogen) van een verbrandingsmotor.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Er bestaat geen SI-eenheid van specifiek vermogen.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kilowatt/liter = 1,360 paardenkracht/liter (pk/l)

 

 

 

KILOWATT-UUR

Kilowatt-uur (kWh) is een eenheid van energie (arbeid).

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 kilowatt-uur = 3 600 000* joule (J)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kilowatt-uur = 1,360 paardenkracht-uur (pkh)

1 kilowatt-uur = 3,600* megajoule (MJ)

1 kilowatt-uur = 859,9 kilocalorie (kcal)

1 kilowatt-uur = 3 600* kilojoule (kJ)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 kilowatt-uur = 1,341 horse-power hour (hph)

1 kilowatt-uur = 3 412 British thermal unit (Btu)

 

 

KILOWATT-UUR/KILOGRAM

Kilowatt-uur/kilogram (kWh/.kg) is een eenheid van energiedichtheid.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Er bestaat geen SI-eenheid van energiedichtheid.

 

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kilowatt-uur/kilogram  = 1.000* watt-uur/kilogram (Wh/kg)

 

 

KUBIEKE CENTIMETER

Kubieke centimeter (cm³) is een eenheid van volume.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 kubieke centimeter = 0,000001000* kubieke meter (m³)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kubieke centimeter = 0,001000* kubieke decimeter (dm³)

1 kubieke centimeter = 0,001000* liter (l)

1 kubieke centimeter = 1,000* milliliter (ml)

1 kubieke centimeter = 1 000* kubieke millimeter (mm³)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 kubieke centimeter = 0,0002200 Engelse gallon (UK gal)

1 kubieke centimeter = 0,0002642 Amerikaanse gallon (US gal)

1 kubieke centimeter = 0,0008798 Engelse quart (qt)

1 kubieke centimeter = 0,001057 Amerikaanse quart (liq qt)

1 kubieke centimeter = 0,001760 Engelse pint (pt)

1 kubieke centimeter = 0,002114 Amerikaanse pint (liq pt)

1 kubieke centimeter = 0,06102 cubic inch (in³)

1 kubieke centimeter = 1,000* cubic centimetre (cc)

 

 

 

KUBIEKE DECIMETER

Kubieke decimeter (dm³) is een eenheid van volume.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 kubieke decimeter = 0,001000* kubieke meter (m³)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kubieke decimeter = 0,01000* hectoliter (hl)

1 kubieke decimeter = 1,000* liter (l)

1 kubieke decimeter = 1 000* kubieke centimeter (cm³)

1 kubieke decimeter = 1 000* milliliter (ml)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 kubieke decimeter = 0,03531 cubic foot (ft³)

1 kubieke decimeter = 0,2200 Engelse gallon (UK gal)

1 kubieke decimeter = 0,2642 Amerikaanse gallon (US gal)

1 kubieke decimeter = 0,8800 Engelse quart (qt)

1 kubieke decimeter = 1,057 Amerikaanse quart (liq qt)

1 kubieke decimeter = 1,760 Engelse pint (pt)

1 kubieke decimeter = 2,113 Amerikaanse pint (liq pt)

1 kubieke decimeter = 61,02 cubic inch (in³)

 

 

 

KUBIEKE METER

Kubieke meter (m³) is een eenheid van volume.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Kubieke meter is ook de SI-eenheid van volume.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kubieke meter = 1 000* kubieke decimeter (dm³)

1 kubieke meter = 1 000* liter (l)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 kubieke meter = 35,32 cubic foot (ft³)

1 kubieke meter = 220,0 Engelse gallon (UK gal)

1 kubieke meter = 264,2 Amerikaanse gallon (US gal)

1 kubieke meter = 61 020 cubic inch (in³)

 

 

 

Kubieke meter/kilogram

Kubieke meter/kilogram (m³/kg) is een eenheid van soortelijk volume.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

De SI-eenheid van soortelijk volume is kubieke meter/kilogram.

 

 

 

KUBIEKE METER/MOL

Kubieke meter/mol (m³/mol) is een eenheid van molair volume.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Kubieke meter/mol is ook de SI-eenheid van molair volume.

 

 

 

KUBIEKE METER/SECONDE

Kubieke meter/seconde (m³/s) is een eenheid van stroom.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Kubieke meter/seconde is ook de SI-eenheid van stroom.

 

 

 

KUBIEKE MILLIMETER

Kubieke millimeter (mm³) is een eenheid van volume.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 kubieke millimeter = 0,000000001000* kubieke meter (m³)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 kubieke millimeter = 0,001000* kubieke centimeter (cm³)