GALLON

 

Keuzemogelijkheden

Amerikaanse gallon

Engelse gallon

Imperial gallon

 

 

 

 

GRAAD

 

Keuzemogelijkheden

Graad (hoek)

Graad (temperatuur)

 

 

 

GRAAD (HOEK)

Graad (°) is een eenheid van vlakke hoek.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 graad = 0,01745 radiaal (rad)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 graad = 60,00* minuten (‘)

1 graad = 3 600* seconde (“)

 

 

 

GRAAD (TEMPERATUUR)

 

Keuzemogelijkheden

Graad Celsius

Graad Fahrenheit

Graad Réamur

Kelvin

 

 

 

GRAAD CELSIUS

Graad Celsius (°C) is een eenheid van temperatuur.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Kelvin is de SI-eenheid van temperatuur.

Omrekening van graad Celsius naar kelvin:

Vermeerder het aantal graden Celsius met 273,15.

Voorbeeld: 80 °C = 80 + 273,15 = 353,15 K.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden 1

Omrekening van graad Celsius naar graad Fahrenheit

1] Vermenigvuldig het aantal graden Celsius met 9/5.

2] Vermeerder de uitkomst met 32.

Voorbeeld: 80 °C = (80 x 9/5) + 32 = 176 °F.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden 2

Omrekening van graad Celsius naar graad Réaumur

Vermenigvuldig het aantal graden Celsius met 4/5.

Voorbeeld: 100 °C = 100 x 4/5 = 80 °R.

 

 

 

GRAAD FAHRENHEIT

Graad Fahrenheit (°F) is een eenheid van temperatuur.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Omrekening van graad Fahrenheit naar kelvin:

1] Verminder het aantal graden Fahrenheit met 32.

2] Vermenigvuldig de uitkomst met 5/9.

3] Tel er tenslotte 273,15 bij op.

Voorbeeld: 77 °F = {(77 – 32) x 5/9} + 273,15 = 298,15 K.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden 1

Omrekening van graad Fahrenheit naar graad Celsius:

1] Verminder het aantal graden Fahrenheit met 32.

2] Vermenigvuldig de uitkomst met 5/9.

Voorbeeld: 77 °F = (77 – 32) x 5/9 = 25 °C.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden 2

Omrekening van graad Fahrenheit naar graad Réaumur:

1] Verminder het aantal graden Fahrenheit met 32.

2] Vermenigvuldig de uitkomst met 4/9.

Voorbeeld: 77 °F = (77 – 32) x 4/9 = 20 °R.

 

 

 

GRAAD RÉAUMUR

Graad Réaumur (°R) is een eenheid van temperatuur.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Omrekening van graad Réaumur naar kelvin:

1] Vermenigvuldig het aantal graden Réaumur met 5/4.

2] Vermeerder de uitkomst met 273,15.

Voorbeeld: 80 °R = (80 x 5/4) + 273,15 = 373,15 K.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden 1

Omrekening van graad Réaumur naar graad Celsius:

Vermenigvuldig het aantal graden Réaumur met 5/4.

Voorbeeld: 80 °R = (80 x 5/4) = 100 °C.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden 2

Omrekening van graad Réaumur naar graad Fahrenheit:

1] Vermenigvuldig het aantal graden Réaumur met 9/4.

2] Vermeerder de uitkomst met 32.

Voorbeeld: 80 °R = (80 x 9/4) + 32 = 212 °F.

 

 

 

GRAM

Gram (g) is een eenheid van massa.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Gram is ook de SI-eenheid van massa.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 gram = 0,001000* kilogram (kg)

1 gram = 1 000* milligram (mg)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 gram = 0,03527 ounce (oz)

 

 

 

GRAM/FOOT

Gram/foot (g/ft) is een eenheid van specifieke lengte (van lengte afhankelijke massa).

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Er bestaat geen SI-eenheid van specifieke lengte.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 gram/foot = 3,281 gram/meter (kg/cm)

1 gram/foot = 3 281 gram/kilometer (g/km)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 gram/foot = 5 279 gram/mile (g/m)

 

 

 

GRAM/HORSEPOWER-HOUR

Gram/horsepower-hour (g/hph) is een eenheid van specifiek brandstofverbruik.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Er bestaat geen SI-eenheid van specifiek brandstofverbruik.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 gram/horsepower hour =  0,9863 gram/paardenkracht-uur (g/pkh)

1 gram/horsepower hour = 1,341 gram/kilowatt-uur (g/kWh)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 gram/horsepower hour =  0,002200 pound/horse-power hour (lb/hph)

 

 

 

GRAM/KILOMETER

Gram/kilometer (g/km) is een eenheid van specifieke lengte.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Er bestaat geen SI-eenheid van specifieke lengte.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 gram/kilometer = 0,001000* gram/meter (g/m)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 gram/kilometer = 1,609 gram/mile (g/m)

 

 

 

GRAM/KILOWATT-UUR

Gram/kilowatt-uur (g/kWh) is een eenheid van specifiek brandstofverbruik.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Er bestaat geen SI-eenheid van specifiek brandstofverbruik.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 gram/kilowatt-uur = 0,7355 gram/paardenkracht-uur (g/pkh)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 gram/kilowatt-uur =  0,001644 pound/horsepower hour (lb/hph)

1 gram/kilowatt-uur = 0,7455 gram/horsepower hour (g/hph)

 

 

 

GRAM/KUBIEKE CENTIMETER

Gram/kubieke centimeter (g/cm³) is een eenheid van dichtheid.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 gram/kubieke centimeter = 1 000* kilogram/kubieke meter (kg/m³)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 gram/kubieke centimeter =  1,000* kilogram/kubieke decimeter (kg/dm³)

1 gram/kubieke centimeter = 1,000* kilogram/liter (kg/l)

 

 

 

GRAM/METER

Gram/meter (g/m) is een eenheid van specifieke lengte (van lengte afhankelijke massa).

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Er bestaat geen SI-eenheid van specifieke lengte.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 gram/meter = 0,001000* kilogram/meter (kg/cm)

1 gram/meter = 1 000* gram/kilometer (g/km)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 gram/meter = 0,3048 gram/foot (g/ft)

1 gram/meter = 1 609 gram/mile (g/m)

 

 

 

GRAM/MILE

Gram/mile (g/m) is een eenheid van specifieke lengte (van lengte afhankelijke massa).

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Er bestaat geen SI-eenheid van specifieke lengte.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 gram/mile = 0,0006215 gram/meter (g/m)

1 gram/mile = 0,6215 gram/kilometer (kg/cm)

 

 

 

GRAM/PAARDENKRACHT-UUR

Gram/paardenkracht-uur (g/pkh) is een eenheid van specifiek brandstofverbruik.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Er bestaat geen SI-eenheid van specifiek brandstofverbruik.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 gram/paardenkracht-uur (g/pkh) =  1,360 gram/kilowatt-uur (g/kWh)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 gram/paardenkracht-uur =  0,002240 pound/horse-power hour (lb/hph)

1 gram/paardenkracht-uur =  1,014 gram/horse-power hour (g/hph)

 

 

 

GRAY

Gray (Gy) is een eenheid van hoeveelheid radio-activiteit (door materie geabsorbeerd).

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Gray is ook de SI-eenheid van hoeveelheid radio-activiteit (door materie geabsorbeerd). straling.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 gray = 1,000* joule/kilogram (/kg)

 

 

 

GRAY/SECONDE

Gray/seconde (Gy/s) is een eenheid van snelheid van hoeveelheid geabsorbeerde radio-activiteit.

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Gray/seconde is ook de SI-eenheid van snelheid van hoeveelheid geabsorbeerde radio-activiteit.