E

 

 

E = E-vormig

E (electromotive force) = EMK (elektromotorische kracht)

E gas (electronic gas) =  elektro­nisch gaspedaal

E link = achterwielwielophanging met E-vormig aangebrachte dwarsstan­gen

E ring = E-ring

 

EAC (electric air control) = elektrisch luchtregelsysteem van airconditio­ning

 

EACV (electronic air-control valve) = elektronische inlaatluchtregel­klep

 

EAI (exhaust-air induction) system = uitlaatgasinjectiesysteem

 

each = [1] iedereen

each = [2] per stuk

 

ear defender = gehoorbeschermer

 

early = te vroeg, vroeg

early-fuel vaporisation = voortijdige verdamping van brandstof in inlaatspruitstuk

early-fuel vaporization (Am.) = voortijdige verdamping van brandstof in inlaatspruitstuk

early ignition = te vroeg afgesteld ontstekingstijdstip

early opening of valve = klepvooropening

 

earth (verb) = aarden, met massa verbinden

earth (subst.) = aarde, massaverbinding

earth band = massastrip

earth bar = massastrip

earth cable = massakabel, minkabel

earth conductor = aardverbinding

earth connection = aardverbinding

earthed = aan massa, geaard

earth electrode = massa-elektrode

earth lead = massadraad

earth point = massa-aansluitpunt

earth short = kortsluiting

earth strap = massastrip

 

earth terminal = aardklem, massaklem

earth wire = massadraad

 

earthing = aarding, massaverbinding

earthing band = massastrip

earthing bar = massastrip

earthing cable = massakabel, minkabel

earthing conductor = aardverbinding

earthing connection = aardverbinding

earthing electrode = massa-elektrode van bougie

earthing lead = massadraad

earthing point = massa-aansluitpunt

earthing short = kortsluiting

earthing strap = massastrip

 

earthing terminal = aardklem, massaklem

earthing wire = massadraad

 

EAS (electric air switching) = elektrische regeling van de aircondi­tioning betreffende buitenluchttoe­voer en interieurluchtcircu­latie­

EAS (electronic air suspension) = elektronische wielophanging met luchtvering

 

ease (verb) = [1] gangbaar maken

ease (verb) = [2] laten vieren, minder worden

ease (subst.) = bedieningsgemak

ease back (verb) = gas minderen, gas terugnemen

 

east-west engine = dwarsgeplaatste motor

 

easy = gemakkelijk, langzaam

easy-change = gemakkelijk verwisselbaar

easy-safe controlled transmission = elektronische transmissie

 

eat away (verb) = uitschuren, wegvreten

 

EATC (electronic automatic temperature control) = automatische temperatuurre­geling

 

EAW (electric-arc welding) = vlambooglassen

 

EBA (emergency brake assist) = remassistentiesysteem

 

EBCM (electronic brake-controle module) = elektronische regelmodule van remsysteem

 

EBCS (electronic braking-control system) = elektronisch ABS

 

EBCV (electronic bleed-control valve) = elektronische luchtafvoerre­gelklep

 

EBD (electronic brake distribution) = elektronische rem­krachtverde­ling van ABS

EBD (electronic brake-force distribution) = elektronische rem­krachtverdeling

 

EBFD (electronic braking-force distribution) = lastafhankelijke remkrachtverdeling 

 

ebonite = eboniet

 

EBS (electronic brake system) = elektronisch remsys­teem in combinatie met ABS/ASR

EBS (electronic braking system) = elektronisch remsys­teem in combina­tie met ABS/ASR

EBS (equivalent barrier speed) = effectieve snelheid waarmee een auto tijdens een botsproef tegen een stootblok aanrijdt

 

EBTCM (electronic brake and traction control module) = regelmodule van remsysteem en tractieregelsys­teem tesamen

 

EC (electrical center) = centrale elektronische eenheid

EC (exhaust closes) = uitlaatklep gaat dicht

EC (external combustion) = verbrandingsproces met uitwendige verbran­ding

ECA (electronic control assembly) = elektronische regeleenheid­

ECAS (electronically controlled air suspension) = elektronisch luchtverings­systeem

EC-AT (electronically controlled automatic transaxle) = elektro­nisch automati­sch transaxlesysteem

ECC (electronic climate control) = elektronisch airconditionings­systeem

ECC (electronic-controlled carburetter) = elektroni­sche carbura­teur

 

eccentric (adj.) = excentrischt

eccentric (subst.) = excentriek

eccentric action = excentrische beweging

eccentric bolt = excentrische bout

eccentric drive = aandrijving door middel van excentriek

eccentric gear pump = excentrische tandwielpomp

eccentric ring = excentrische ring

 

eccentricity = [1] desaxatie van zuigerpen

eccentricity = [2] excentriciteit van wiel

 

ECCS (electronic computer-controlled system) = elektronisch motormanage­ment­systeem

ECCS (electronic-concentrated engine-control system) = elektronisch motorma­na­gementsysteem

 

ECD ECU (electronic-controlled diesel ECU) = regeleenheid met elektro­nisch motormanagement van dieselmotor

 

ECE (external-combustion engine) = motor met uitwendige verbran­ding

 

ECGI (electronically controlled gasoline injection) = elektro­nische benzine-inspuiting

 

ECHC (electronically controlled hydraulic cooling) = elektronisc/hydrau­lisch koelsysteem

 

ECI (electronically controlled injection) = elektronische brandstofin­spuiting

ECI multi system (electronic-controlled injection multi system) = elektronisch in­spuitsysteem bij multipoint-brandstofinspui­ting

 

ECL (engine-coolant level) = koelvloeistofniveau van motor

 

ECM (electronic control module) = elektronische regeleenheid

ECM (engine-control module) = [1] elektronische regeleenheid voor de aanstu­ring van het motormanagement

ECM (engine-control module) = [2] elektronisch/hydrau­lische regel­een­heid voor de aanstu­ring van het motorma­nagement

 

ECO (epichlorohydrin copolymer) = epichlorohydrine-copolymeer

  

ecologic = ecologisch

 

ecological science = milieutechniek

  

econodrive = econometer

 

ecomic = economisch

 

economise (verb) = besparen, spaarzaam zijn

 

economiser = economizer van carburateur

 

economizer (Am.) = economizer van carburateur

 

economy car = [1] auto met laag brandstofverbruik

economy car = [2] auto met lage onderhoudskosten

 

ECPS (electronically controlled power steering) = elektronisch stuurbekrach­ti­gings­systeem

 

ECS (electronic clutch control) = elektronische  automatisceh koppeling zonder koppelingspedaal

ECS (electronic control system) = elektronisch besturings­systeem

ECS (electronically controlled suspension) = elektronische  wielophanging met luchtvering

ECS (emission-control system) = uitlaatgasemissieregelsysteem

 

ECS (engine-control system) = gasklepbedieningssysteem

ECS (evaporation-control system) = benzinedampafzuigsysteem

 

ECT (electronically controlled transaxle) = elektronische transmissie van auto met transaxle

ECT (electronically controlled transmission) = elektronische transmissie

ECT (engine-coolant temperature) = koelvloeistoftemperatuur

 

ECT-I (electronically controlled transmission with intelligence) = elektronisch geregelde traploos werkende transmissie

ECU (electronic control unit) = elektronische regeleenheid

ECU (engine calibration unit) = motorkalibratie-eenheid

ECU (engine control unit) = elektronische regeleenheid van motormanagement

ECV (electronically controlled vehicle) = op afstand bedienbaar voer­tuig dat voor botsproeven wordt gebruikt

 

ECVT (electronically controlled continuously-variable transmission) = elektronische CVT

ECVT (electronic continuously-variable trans­mission) = elektronische CVT

 

EDC (electronic damper control) = elektronische schokdemping

EDCS (electronic diesel control system) = elektronische dieselinspuit­pomp

 

EDIS (electronic distributorless ignition system) = elektronisch verdelerloos ontstekingssys­teem

 

EEA (exhaust-emission analyser) = uitlaatgasemissie-meetapparaat

EEA (exhaust-emission analyzer; Am.) = uitlaatgasemissie-meetapparaat

 

EEC (electronic engine control) = elektronisch geregeld motormanagement

 

EECS (evaporative emission-control system) = benzinedampafzuigsys­teem

 

EELQMS (European engine-lubricant quality-management system) = Europees kwaliteitssys­teem ter normering van brandstoffen

 

EEM (electronic engine management) = elektronisch motormanagement

 

EEPROM (electronically erasable programmable read-only memory) = uitwisbaar en program­meerbaar leesgeheugen van microprocessor

 

EER (exhaust-emission regulation) = regelgeving betreffende de uitlaatgasemissie

 

eddy (verb) = wervelen

eddy (subst.) = turbulentie, wervelbeweging

eddy current = wervelstroom

eddy-current brake = wervelstroomrem

eddy flow = turbulente stroming

 

edge = scherpe rand, snede

edge of glass = glasrand

edge of the rim = velgrand

edge protector = randbeschermer

edge tool = snij-apparaat

edge-type filter = staaffilter

 

edgeways = met de kant naar voren, op zijn kant

 

edgewise = met de kant naar voren, op zijn kant

edgewise filter = hoekfilter

 

EDIC (electric diesel fuel-injection control) = elektrische dieselbrandstofinspuit­ing

EDIS (electronic distributorless ignition system) = elektronisch verdelerloos ontstekingssys­teem

 

Edwardian car (Eng.)  = klassieke auto uit 1905-1918

EFE (early-fuel vaporisation) = te vroege verdamping van brandstof in inlaatspruitstuk

 

effect (verb) = bewerkstelligen, verwezenlijken

effect (subst.) = effect, effectieve werking

 

effective = effectief, nuttig

effective horse power = effectief vermogen gemeten in paardenkracht

effective stroke = arbeidsslag

effective transmitting power = effectief geleidend vermogen van radio-antenne

effective value = effectieve waarde, werkelijke waarde

 

effectiveness = effect, effectieve werking

 

efficiency = [1] nuttig effect

efficiency = [2] opbrengst, rendement

 

efficient = effectief, efficiënt

 

effort = inspanning, kracht

 

effuse (verb) = uitstromen, zich afscheiden

 

effusion = uitstroming van gas

 

EFI (electronic fuel-injection) engine = motor met elektronisch geregelde brandstofin­spuiting

 

EG (electro galvanising) = elektro-galvaniseren

EG (electro galvanizing; Am.) = elektro-galvaniseren

EG (engine) = motor

EG (ethylene glycol) = ethyleen-glycol

 

EGA (exhaust-gas analyser) = uitlaatgasemissie-meetapparaat

 EGA (exhaust-gas analyzer (Am.) = uitlaatgasemissie-meetapparaat

 

EGBP (exhaust-gas back pressure) = door uitlaatsysteem veroorzaakte tegendruk

 

EGI (electronic gas injection) = elektronische brandstofinspuiting voor LPG-motoren

EGI (exhaust-gas injection) = uitlaatgasinjectiesysteem

 

EGL (electro-galvanising line) = apparatuur voor elektro-galvaniseren

 

EGO (exhaust-gas oxygen) = hoeveelheid zuur­stof in uitlaat­gassen

 

EGP (exhaust-gas pressure) = druk in uitlaatsysteem

 

EGR (exhaust-gas recirculation) = uitlaatgasrecirculatiesysteem

 

EGRTVV (exhaust-gas recirculation thermal vacuum valve) = thermostati­sche vacuümregel­klep van EGR

 

EGT (exhaust-gas temperature) = uitlaatgastemperatuur

 

EGTC (exhaust-gas temperature control) = uitlaatgastemperatuurregel­systeem

 

EHC (electrically heated catalyst) = elektrisch verwarmde katalysator

EHC (electronic height control) = elektronisch niveauregelsysteem

 

EHP (effective horse power) = effectief vermogen gemeten in paardenkracht

 

EI (electronic ignition) = elektronisch ontstekingssysteem

 

EICV (electronic ide-control valve) = elektronische regelklep voor statio­nair toerental

 

eight-bearing = achtvoudig gelagerd

eight-cylinder engine = achtcilindermotor

eight-cylinder engine in-line = lijnmotor met acht cilinders

eight-cylinder V engine = V-motor met acht cilinders

eight legger = zware vrachtwagen met twee gestuurde assen

eight-valve engine = viercilindermotor met twee kleppen per cilinder

eighty-percent stop filling valve = vulstop van LPG-systeem

 

EIN (engine-identification number) = motoridentificatienummer

 

eject (verb) = uitstoten, uitwerpen

eject button = uitwerpknop van cassettespeler

 

EL (electric load) = belasting van elektrische installatie

EL (extra-light) = extra-lichte dieselbrandstof

 

ELAP (elapsed) = verstreken, voorbijgegaan

 

elastic = elastisch, flexibel

elastic coupling = elastische koppeling

elastic deformation = elastische vervorming

elastic strap = elastiek

elastic washer = veerring

 

elasticise (verb) = elastisch maken

 elasticize (verb; Am.) = elastisch maken

elasticity = elasticiteit, soepelheid

elasticity modulus = elasticiteitsmodulus

 

elastomer = elastomeer

 

ELB (electronic brake) = elektronisch remsysteem

ELB (electronic brake system) = elektronisch remsysteem

 

elbow = elleboog, haaks bochtstuk

elbow connector = haaks verbindingsstuk

elbow joint = knieverbinding

elbow lever = haakse hefboom

 

ELC (electronic level control) = elektronisch niveauregelsysteem

 

elcometer = elcometer

 

ELD (electric load-detection system) = elektronisch dynamospanningsregelsysteem

 

electric = elektrisch, elektrisch aangedreven

electric actuation = elektrische aandrijving

electric car = elektrische auto

electric choke = elektrische choke

electric circuit = elektrisch circuit

electric conductance = elektrisch geleidbaarheid

electric consumer = elektrische gebruiker

electric control = elektrisch regelsysteem

electric current = elektrische stroom

electric defect = defect aan elektrische installatie

electric drive = elektrische aandrijving

electric field strength = elektrische veldsterkte

electric-heated = elektrisch verwarmd

electric line = elektrische stroomdraad

electric load = belasting van elektrische installatie

electric mirror = elektrischebuitenspiegel

electric motor = elektromotor

electric power-assisted = elektrisch bekrachtigd

elec­tric-powered vehicle = elektrische auto

electric power supply = elektrische stroomvoorziening

electric power system = elektrische installatie

electric propulsion = elektrische aandrijving

electric resistance = elektrische weerstand

electric retarder = retarder, wervelstroomrem

electrics = elektrische installatie

electric system = elektrisch systeem

­electric top = elektrisch dak van cabriolet

electric tram = tram

electric vehicle = elektrische auto

electric welding = elektrisch lassen

electric windows = elektrisch raamopeningsmechanisme

electric wire = elektrische stroomdraad

electric wiring = elektrische bedrading

 

electrically driven = elektrisch aangedreven

electrically heated = elektrisch verwarmd

electrically operated = elektrisch bedienbaar

electrically operated central locking mechanism= centrale portiervergrendeling

electri­cally operated sliding roof = elektrisch bedienbaar schuifdak

electri­cally operated windows= elektrisch bedienbare ramen

 

elec­tricals = elektrische installatie

 

electrician = elektrotechni­cus

electrician’s screwdriver = fittingschroevendraaier

 

electricity = elektriciteit

electricity wire = elektrische stroomdraad

 

electro oculography = elektro-oculografie

 

electrochemical = elektrochemisch

 

electrocoat = elektrostatisch aangebrachte grondlaklaag

 

electroconductive = stroomgeleidend

 

electro-crystalisation = elektrokristallisatie bij lakspuiten

 

electrode = elektrode

electrode burning = inbranding van elektrodes

electrode distance = elektrodenafstand

electrode gap = elektrodenafstand

electrode wear = inbranding van elektrodes

 

electro-galvanise (verb) = elektrisch galvaniseren

electro-galvanize (verb = elektrisch galvaniseren

 

electrohydraulic = elektrohydraulisch werkend

 

electrolyte = elektroliet

electrolyte density = zuurdichtheid van elektroliet

 

electromagnet = elektromagneet

electromagnetic = elektro-magnetisch

 

electromagnetism = elektromagnetisme

 

electromobile = elektrische auto

 

electromotive force = EMK

 

electron = electron van atoom

electron current = elektronenstroom

 

electronic = elektronisch geregeld, elektronisch gestuurd

 

electronic carburetter = elektronische carburateur

electronic computer-controlled system = elektronisch motormanage­ment­systeem

electronic-concentrated = elektronisch geregeld, elektronisch gestuurd

electronic control assembly = elektronische regeleenheid­

 

electronic control device = elektronische regeleenheid

electronic-controlled = elektronisch geregeld, elektronisch gestuurd

 

electronic controller = elektronische regeleenheid

 

electronic control module = elektronische regeleenheid

electronic control unit = elektronische regeleenheid

electronic current = elektronenstroom

electronic discharge = elektronische ontlading

electronic fuel injection = elektronische brandstofinspuiting

electronic gas = elektronisch gaspedaal

electronic ignition = elektronische ontsteking

electronic level control = elektronische niveauregeling

electronic-modulated = elektronisch geregeld, elektronisch gestuurd

electronic module = elektronische regeleenheid, elektrische stuureenheid

electronic power-shift = elektro-pneumatisch schakelsysteem van geautomatiseerde versnellingsbak

electronic processing unit = elektronische regeleenheid, elektronische verwer­kingseen­heid

electronic speed control = elektronisch gaspedaal

electronic stability program = elektronisch stabiliteitsregelsysteem

electronic throttle control = elektronisch gasklepbedienings­systeem

electronic-touch = door middel van tiptoetsen bedienbaar

electronic traction support = elektronisch sperdiffe­rentieel

electronic-variable = elektronisch verstelbaar

 

electroni­cally controlled = elektronisch geregeld, elektronisch gestuurd

electronically modulated = elektronisch geregeld, elektronisch gestuurd

electronically programmable = elektronisch programmeerbaar

electronically programmed = elektronisch geregeld, elektronisch gestuurd

 

electronics = elektronica

 

electrophoresis = elektroforese

 

electroplate (verb) = elektrisch verzinken, galvaniseren

 

electropneumatic = electro-pneumatisch

 

electrostatic = elektrostatisch

electrostatic discharge = elektrostatische ontlading

 

electrotechnology = elektrotechniek

 

electrovalve = elektromagnetische klep

 

element = bestanddeel, element

 

elevate (verb) = opheffen, verhogen

 

elevation = vergroting, verhoging

 

elevator = lift

 

ELF (engine-lube filter) = motoroliefilter

ELF (end-of-life) vehicle = voertuig aan het einde van zijn nuttige leven

 

eliminate (verb) = afscheiden, elimineren

eliminate interference (verb) = ontstoren

 

elliptic = elliptisch

elliptic spring = geheel elliptische veer

 

ELO (engine-lube oil) = motorolie

ELO (engine-lubrication oil) = motorolie

 

elongate (verb) = langer maken, verlengen

 

elongated hole = ovaal gat, sleufgat

 

elongation = verlenging, verlengstuk

 

elox (verb) = elektrolytisch oxyderen

 

ELR (emergency locking retractor) = blokkeerinrichting van automati­sche veiligheids­gor­del

 

ELS (electronic levelling suspension) = elektronisch niveauregelsys­teem

 

ELSS (electronic levelling-suspension system) = elektronisch niveauregelsysteem

 

ELU (environmental load unit) = milieubelastende eenheid

 

EM (engine management) = motormanagement

EM (engine modifica­tion) = modificatie aan de motor

EM (English/metric) = Engelse metrische eenheden

 

EMAS (electronically modulated air suspension) = elektronische wielophanging met luchtvering

 

embellish (verb) = verfraaien, versieren

 

embellisher = sierstrip, versiering

 

embellishment = sierstrip, versiering

 

emblem = embleem

 

emergency = noodgeval, onverwacht probleem

emergency brake = noodrem

emergency-brake assist = remassistent

emergency braking = noodstop

emergency coupling = hulpkoppeling bij trekhaak

emergency flasher = noodknipperlichtinstallatie

emergency front screen = noodvoorruit

emergency front shield (Am.) = noodvoorruit

emergency hammer = reddingshamer

emergency line = bevoorradingsleiding, voedingsleiding

emergency locking retractor = blokkeermechanisme van veiligheidsgordel

emergency passenger exit = passagiersnooduitgang van autobus

emergency-relay valve = klep die bij leidingbreuk het luchtdruksysteem automatisch afsluit

emergency repair = noodreparatie

emergency rescue = redding in nood

emergency stop = noodstop

emergency switch = noodschakelaar

emergency transmitter = voor noodge­vallen bedoelde radiozender

emergency vehicle = [1] ambulance

emergency vehicle = [2] brandweerau­to

 

emery = amarylsteen

emery cloth = polijstlinnen, schuurlinnen

emery paper = waterproof-schuurpapier

emery stone = amarylsteen om te polijsten

 

EMF (electromotive force) = EMK

EMI (electro-magnetic interference) = elektromagnetische storingen bij radio-ont­vangst

 

emission = emissie

 emission analyser = uitlaatgasemis­siemeetapparaat

emission analyzer (Am.) = uitlaatgasemis­siemeetapparaat

emission control = uitlaatgasemissieregeling

emission gases = uitlaatgassen

emission output = uitstoot van uitlaatgassen

emission reduction = uitlaatgasemissieregeling

emission regulation = regelgeving betreffende uitlaatgasemissie

emission standard = uitlaatgasemissienorm

emission test = uitlaatgastest

emission gases = uitlaatgassen

 

emit (verb) = uitstoten, uitzenden

 

empiric = empirisch vastgesteld

 

empty (adj.) = leeg, onbelast

empty (verb) = leeg drukken, leeg maken

empty-and-load valve = remkrachtregelaar

empty driving = rijden met een lege vrachtwagen

empty weight = leeggewicht

 

EMT (extended-mobility tyre) = run-flat-band

 

emulsifcation = emulsievorming in stuurbekrachtigingsvloeistof

 

emulsify (verb) = [1] in emulsievorm brengen

emulsify (verb) = [2] in emulsievorm komen

 

emulsifying agent = emulgeermiddel

 

emulsion = emulsie

emulsion tube = emulsiebuis, mengbuis

 

enamel (verb) = moffelen

enamel (subst.) = email, glazuur

enamel coating = moffellaklaag

 

encapsulate (verb) = inkapselen

 

encapsulation = inkapseling

 

enclose (verb) = inkapselen, insluiten

 

enclosure = inkapseling, omhulsel

 

end = eind, slot, uiteinde

end cap = naafkap

end clearance = [1] slotspeling van zuigerveer

end clearance = [2]  toelaatbare axiale speling

end cover = einddeksel

end float = eindspeling

end gap = slotspeling van zuigerveer

end gate = achterschot

end-mill cutter = kopfrees

end-of-life vehicle = voertuig dat aan het einde van zijn nuttige leven is

end-of-line test = eindinspectie

end of test = einde van test

end of track = einde van rijweg

endoscope = endoscoop

end outline = vooraanzicht

end outline marker lighting = contourverlichting

end play = niet-toelaatbare axiale speling

end position = eindstand

end support = hulpstaander van draaibank

end thrust = axiaaldruk, axiaalkracht

end tipper = alleen achterwaarts kiepende kiepwagen

 

endless = eindeloos, rondlopend

 

endurance = [1] houdbaarheid

endurance = [2] uithoudingsvermogen

endurance life = levensduur

endurance test = duurtest

 

energise (verb) = [1] activeren

energise (verb) = [2] bekrachtigen

 

energised = onder spanning

 

energize (verb; Am.) = [1] activeren

energize (verb; Am.) = [2]  bekrachtigen

 

energized (aM.) = onder spanning

 

energy = arbeid, energie

energy-absorbing = energie-absorberend

energy balance = energiebalans

energy consumption = energieverbruik

energy conversion = omzetting van energie

energy crisis = energiecrisis

energy dissipator = omzetter van energie van de ene in de andere vorm

energy loss = energieverlies

energy of collision = botsingsenergie

energy of combustion = verbrandingsenergie

energy of impact = botsingsenergie

energy recuperation = energieterugwinning

energy storage = energievoorraad

energy transmission = overdracht van energie

 

ENG (engine) = motor

 

engage (verb) = in werking stellen, koppelen

engage the clutch (verb) = het koppelingspedaal laten opkomen

 

engagement = [1] aangrijping van tandwielen

engagement = [2] inschakeling van een apparaat

engagement rod = uitschuifbare as van startmotor

 

engine = motor, door motor aangedreven werktuig

engine analyser = motortestapparaat

engine analyzer (Am.) = motortestapparaat

engine arrangement = positie van motor in auto

engine assembly = motor compleet

engine at the front = motor voorin

engine at the rear = motor achterin

engine bay = motorcompartiment

engine bed = motorblok

engine bearing = motorlager

engine block = motorblok

engine blow-up = [1] opgeblazen motor

engine blow-up = [2] stukgedraaide motor

engine bonnet = motorkap

engine bracket = motorsteun

engine brake = motorrem

engine braking power = motorvermogen

engine break-down = motorpech

engine building = werktuigbouwkunde

engine capacity = cilinderinhoud van motor

engine casing = motorcarter

engine characteristics = karakteristieke motoreigenschappen

engine clutch end = koppelingskant van motor

engine code = motorcode

engine compartment = motorcompartiment

engine component = aan motor vastgebouwd onderdeel

engine control = [1] gasklepbediening

engine control = [2] motormanagement­

engine-control system = [1] gasklepbedieningssyteem

engine-control system = [2] motormanagement­systeem

engine control unit = elektronische regeleenheid van motormanagement

engine coolant = motorkoelvloeistof

engine-coolant circuit = koelvloeistofcircuit van motor

engine-coolant drain plug = aftapplug van motorkoelsysteem

engine-coolant drain tap = aftapplug van motorkoelsys­teem

engine-coolant expansion tank = expansiereservoir van motorkoelsysteem

engine-coolant fan = ventilator van motorkoelsysteem

engine-coolant hose = slang van motorkoelsysteem

engine-coolant jacket = koelvloeistofmantel rondom cilinder

engine-coolant level = koelvloeistofniveau van motor

engine-coolant-level indicator = [1] koelvloeistofniveaucontro­lelicht

engine-coolant level indicator = [2] koelvloeistof­ni­veaumeter

engine-coolant-level sensor = koelvloeistofniveausensor

engine-coolant passage = koelvloeistofkanaal van motor

engine-coolant pipe = vloeistof­leiding van motor

engine-coolant protection = beschermingsgraad van motorkoelvloeistof

engine-coolant pump = waterpomp

engine-coolant reservoir = expansietankje voor koelvloeistof

engine-coolant system = motorkoelsysteem

engine-coolant tank = expansietankje voor koelvloeistof

engine-coolant temperature = motorkoelvloeistoftemperatuur

engine-coolant tube = waterbuis van radiateur

engine cooling system = motorkoelsysteem

engine cover = motorkap

engine cradle = subframe voor motor

engine-cranking bolt = tornbout

engine cut-out = overslaan van motor als gevolg van defecte ontsteking

engine damper = trillingsdemper aan krukas

engine data = motorspecificaties

engine-dependent power take-off = door motor aangedreven PTO

engine diagnosis = motordiagnose

engine diagram = motorkenveld

engine diagnostic plug = motordiagnosestekker

engine displacement = cilinderinhoud van motor

engine-drive end = achterkant van motor

engine driveability = [1] reactie van motor op gaspedaalbe­we­ging

engine driveability = [2] soepelheid in motorge­drag

engine dry weight = motorgewicht exclusief olie en koelvloeistof

engine dynamometer = motortestbank

engine efficiency = motorrendement

engine electricals = elektrische installatie van motor

engine emission = uitlaatgasemissie

engine encapsulation = motorinkapseling

engine failure = motorpech

engine friction = inwendige motorwrijving

engine-friction loss = inwendige wrijvingsverliezen van motor

engine-function control light = motorfunctiecontrolelicht

engine-gearbox unit = motor en versnellingsbak met één oliecarter

engine guard = carterbeschermingsplaat

engine hood (Am.) = motorkap

engine horse power = motorvermogen

engine-identification number = motoridentificatienummer

engine idling = stationair draaien van motor

engine indicator = compressiemeter

engine installation = inbouw van motor in auto

engine-installation angle = hoek waaronder motor in auto is ingebouwd

engine knock = pingelen

engine lift tackle = motorhefbok

engine load = motorbelasting

engine location = plaatsing van motor in auto

engine lube = motorolie

engine-lube filter = motoroliefilter

engine-lube oil = motorolie

engine-lube system = motorsmeersysteem

engine-lubricating filter = motoroliefilter

engine-lubricating oil = motorolie

engine-lubricating system = motorsmeersysteem

engine-lubrication = motorsmering

engine-lubrication filter = motoroliefilter

engine-lubrication oil = motorolie

engine-lubrication system = motorsmeersysteem

engine management = motormanagement

engine-model code = motortypecode

engine modifica­tion = modificatie aan motor

engine mount = motorophangpunt, motorsteun

engine mounting =  motorophanging

engine noise = motorgeruis

engine number = motornummer

engine oil = motorolie

engine-oil baffle = oliekeerschot in carterpan

engine-oil change = motorolieverversingsbeurt

engine-oil changing = motorolieverversingsbeurt

engine-oil circulation = oliekringloop in motor

engine-oil cleaner = motoroliefilter

engine-oil cleaner = motoroliefilter

engine-oil cleaner cartridge = motoroliefilterpatroon

engine-oil cleaner element = motoroliefilterelement

engine-oil cleaner housing = motoroliefilterhuis

engine-oil cleaning element = motor oliefilterelement

engine-oil cleaner spanner = motoroliefiltersleutel

engine-oil cleaner unit = motoroliefilter compleet met filterelement

engine-oil consumption = olieverbruik van motor

engine-oil control ring = olieschraapveer van zuiger

engine-oil change indicator = controle-instrument voor verversing van motorolie

engine-oil cooler = oliekoeler van motor

engine-oil deposit = afzetting van olieresten in motor

engine-oil dipstick = motoroliepeilstok

engine-oil drain plug = motorolie-aftapplug

engine-oil fill capacity = olie-inhoud van motor

engine-oil filler cap = motorolievuldop

engine-oil filling screw = motorolievulplug

engine-oil filter = motoroliefilter

engine-oil filter cartridge = motoroliefilterpatroon

engine-oil filter element = motoroliefilterelement

engine-oil filter housing = motoroliefilterhuis

engine-oil filtering element = motoroliefilterelement

engine-oil filter spanner = motoroliefiltersleutel

engine-oil filter unit = motoroliefilter compleet met filterelement

engine-oil heat exchanger = motoroliekoeler

engine-oil leakage = motorolielekkage

engine-oil level = motorolieniveau

engine-oil level gage (Am.) = motorolieniveaumeter

engine-oil level gauge = motorolieniveaumeter

engine-oil line = olieleiding van motor

engine-oil pipe = olieleiding van motor

engine-oil plug = motorolie-aftapplug

engine-oil pressure = motoroliedruk

engine-oil pump = oliepomp van motor

engine-oil ring = olieschraapveer van zuiger

engine-oil seal = motoroliekeerring

engine-oil-seal ring = motoroliekeerring

engine-oil sump = motoroliecarter

engine-oil-sump gasket = carterpakking van motor

engine-oil tank = motoroliereservoir

engine-oil temperature = motorolietemperatuur

engine-oil way = oliekanaal van motor

engine overhaul = motorrevisie

engine output = motorvermogen

engine-output characteristic = vermogenskromme

engine part = motoronderdeel

engine performance =  geleverde prestatie

engine pick-up = overnamege­drag

engine power = motorvermogen

engine rating= nominaal motorvermogen

engine response = reactiegevoeligheid van motor

engine room = motorcompartiment, motorruimte

engine rpm = motortoerental

engine run-out speed = maximum motortoerental

engine seizure = vastgelopen motor

engine serial number = motornummer

engine-service platform = bok voor (de)montage van motoren

engine shaft = uitgaande as van motor

engine skid-plate = carterbeschermingsplaat

engine specifications = motorspecificaties

engine speed = motortoerental

engine-speed dependent = toerentalafhankelijk

engine-speed governor = toerentalbegrenzer

engine-speed proportional = toerentalafhankelijk

engine-speed regulator = toerentalbegrenzer

engine-speed sensing = toerentalafhankelijk

engine-speed sensitive = toerentalafhankelijk

engine-speed sensor = toerentalsnelheidssensor

engine stall speed = [1] maximaal motortoerental bij stilstand met automaat in ‘drive’ geschakeld

engine stall speed = [2] minimaal motortoerental waarbij een stationair draaiende motor nog net niet afslaat

engine stand = motorbok

engine starter = startmotor

engine-stop button = motorstopknop bij dieselmotor

engine support = motorophangelement

engine suspension = motorophanging

engine test bench = motorproefbank

engine tester = motortestapparaat dat vanuit de cabine kan worden bediend

engine test stand = motorproefbank

engine timing = distributie, klepbediening

engine torque = motorkoppel

engine tuning = opvoering van het motorvermogen

engine tune-up = motorafstelling

engine underframe = subframe voor motor

engine wiring loom = motorkabelboom

engine variant = motorvariant

engine wear = motorslijtage

 

engineer (verb) = werken in de rol van technicus

engineer (subst.) = ingenieur, technicus

 

engineering = werktuigbouwkunde

engineering plastics = technische kunststoffen

engineering works = constructiewerkplaats, machinefabriek

engineer’s square = monteurs­winkelhaak

 

english/metric = Engelse tekst met gebruikmaking van metrische eenheden

 

engrave (verb) = ingraveren

 

enhance (verb) = verhogen, versterken

 

enhancer = versneller

 

enlarge (verb) = [1] opboren

enlarge (verb) = [2] verbreden, vergroten

 

enrich (verb) = vergroten, verrijken

 

enrichment = [1] verhoging van gehalte

enrichment = [2] verrijking van brandstof-luchtmengsel

enrichment jet = sproeier voor extra brandstof

enrichment valve = mengselverrijkingsklep

 

enter (verb) = binnenkomen,  insturen

 

entertainment = geluidsinstallatie

entertainment console = radioconsole

 

entrance = ingang, inlaat

entrance light = instaplicht

 

entry = ingang, toegang

entry angle = benaderingshoek,  invalshoek

entry angle to gradients = maximale hellingshoek

 

envelop (verb) = inwikkelen, omhullen

 

envelope = hoes, omhulsel

 

environment = milieu, omgeving, omstandigheden

environment control = milieubeheersing

environment protection = milieubescherming

 

environmental load unit = MBE

 

EO (engine oil) = motorolie

EO (exhaust opens) = uitlaatklep gaat open

 

EOBD (European on-board diagnosis) = boorddiagnosesysteem volgens Europese norm

 

EOG (electro oculography) = elektro-oculografie ­

 

EOLT (end-of-line test) = eindinspectie

 

EON (enhanced other networks) = functie waarbij het radioprogramma kan worden onderbro­ken door verkeersinfor­matie

 

EOP (engine-oil pressure) = motoroliedruk

 

EOT (end of test) = einde van de test

EOT (end of track) = einde van de rijweg

EOT (engine-oil temperature) = motorolietemperatuur

 

EP (electric propulsion) = elektrische aandrijving

EP (epoxy resin) = epoxyhars

EP (extreme-pressure) = bestand tegen extreem hoge druk

 

EPAS (electric power-assisted steering) = elektrisch geregeld stuurbekrachtigingssys­teem

 

EPB (electro-pneumatic braking) = elektro-pneumatisch remsysteem voor zware bedrijfs­wagens

 

EPC system (evaporative-purge control system) = benzinedam­pe­missieregelsys­teem

 

EPDM (ethylene-propylene-diene-monomer) rubber = EPDM

 

EPE (emergency passenger exit) = passagiersnooduitgang van autobus

 

EPI (electronically programmed injection) = elektronische brandstofinspuiting

EPI (electronic petrol injection) = elektronische benzine-inspuiting

 

EPIC (electronically programmed injection control) = elektronische benzine-inspuiting

EPIC (electric-powered inter-urban vehicle) = elektrische stadsauto

 

epicyclic gear = planetair tandwielstelsel

 

EPL (extreme-pressure lubricant) = smeermiddel dat tegen extreem hoge drukken is bestand

 

EPM rubber (ethylene-propylene- monomer rubber) = etheen-propeen-monomeer-rubber

 

epoxy resin = epoxy-hars

 

EPR (ethylene-propylene rubber) = EPR

EPR (evaporator-pressure regulator) = verdamper/drukregelaar van airconditioning

EPR (exhaust-pressure regulator) = uitlaatgasdrukregelsysteem

 

EPROM (electronic programmable read-only memory) = programmeerbaar leesgeheugen van microprocessor

 

EPS (electric power steering) = stuurbekrachtingssysteem met elektromotor

EPS (electric power system) = elektrische installatie

EPS (electric propulsion systen) = elektrisch aandrijfsysteem

EPS (electronically controlled power steering) = elektronische stuurbekrachting

EPS (electronic power-shift) = elektro-pneumatische schakeling

EPS (electronic power steering) = elektronisch stuurbekrachtigingssysteem

EPS control (electro-pneumatic shift) control = elektro-pneumatisch schakelsysteem

 

EPT (exhaust-pressure transducer) = omvormer die het EGR afregelt

 

EPU (electronic processing unit) = elektronische regeleenheid

 

EPV (electro-pneumatic valve) = elektro-pneumatische klep

 

EQ (equaliser) = equaliser als deel van de geluidsapparatuur

 

equal = effen, gelijk, gelijkwaardig

 

equalisation = compensatie, gelijkstelling

 

equalise (verb) = afstellen, compenseren, corrigeren

 

equaliser = [1] equalizer van geluidsapparatuur

equaliser = [2] equalizer van handremkabelsysteem

 

equalising valve = compensatie-overstroomklep van schokdemper

 

equalization (Am.) = compensatie, gelijkstelling

 

equalize (verb; Am.) = afstellen, compenseren, corrigeren

equalizer (Am.) = [1] equalizer van geluidsapparatuur

equalizer (Am.) = [2] equalizer van handremkabel­sys­teem

 

equalizing valve (Am.) = compensatie-overstroomklep van schokdemper

 

equilateral triangle = gelijkzijdige driehoek

 

equilibrate (verb) = compenseren, in evenwicht brengen

 

equilibration = compensatie

 

equilibrium = balans, evenwicht

equilibrium reflux boiling point = droog kookpunt van ‘verse’ remvloeistof

 

equipment = apparatuur, gereedschap, uitrusting

 

equivalent = equivalent, overeenkomstig

equivalent test speed = effectieve testsnelheid

 

ER (emergency rescue) = redding bij noodgeval

 

erase (verb) = uitwissen

 

ERBP (equilibrium reflux boiling point) = droog kookpunt van ‘verse’ remvloeistof

 

ergonomic = ergonomisch verantwoord

 

ergonomics = ergonomie

 

erode (verb) = uitslijpen, wegbranden

 

erosion = [1] erosie

erosion = [2] wegbranden van bougie-elektrodes

 

ERR (error) = foutmelding op display

 

erratic = [1] onberekenbaar, instabiel

erratic = [2] onregelmatig, stotterend

 

error = [1] fout, foutmelding op display

error = [2] vergissing

error in indication = aanwijsfout

error in message = foutmelding door diagnose-apparatuur

error in observation = waarnemingsfout

error in reading = afleesfout

error message = foutmelding 

 

ESA (electronic spark advance) = elektronisch ontstekingsvervroegingssysteem

ESA (electronic spark advancement) = elektronisch ontstekingsvervroegingssys­teem

 

ESAC (electronic shock-absorber control) = elektrisch schokdempingssysteem

 

ESC (electronic skid control) = [1] elektronisch ABS

ESC (electronic skid control) = [2] elektronisch remkrachtverdeelsys­teem

ESC (electronic spark control) = elektronisch ontstekingstijdstipregelsys­teem

ESC (electronic speed control) = elektronisch gaspedaal

ESC (electronic suspension control) = elektronisch wielophan­gingssysteem

ESC (experimental safety car) = experimenteel veiligheidsvoertuig

 

escape (verb) = [1] ontsnappen, ontwijken

escape (verb) = [2] wegsijpelen

escape (subst.) = lekkage

 

ESCOT (easy safe controlled transmission) = elektronisch transmissiesysteem

ESCS (electronic suspension-control system) = elektronisch wielophangingssys­teem

 

escutcheon = frontplaatje van radio, naamplaatje

 

ESD (electrostatic discharge) = elektrostatische ontlading

 

ESP (electronic shock-proof) = CD-wisselaar met elektronisch schokdempingssysteem en bescherming tegen overslag

ESP (electronic stability program) = elektronisch stabiliteitsregelsysteem

ESP (electronic suspension control) = elektronisch wielophangingssysteem

ESP (engine-service platform) = bok voor demontage en montatge van motoren

 

ESPS (engine-speed sensing power steering) = motortoerentalafhanke­lijke stuurbekrachti­ging

 

ESR (ecological-science research) = in milieutechnisch opzicht experimen­teel voertuig

 

esr (electric sunroof) = elektrisch schuifdak

 

EST (electronic spark timing) = elektronisch geregeld ontstekings­tijdstip

EST (electronic spark-timing) signal = elektronisch berekend ontstekingssignaal

   

estate car = stationcar, stationwagon

 

estimate (verb) = schatten

 

ESV (experimental safety vehicle) = experimenteel veiligheidsvoertuig

  

ET (emergency transmitter) = speciaal voor noodge­vallen bedoelde radiozender

ET (extreme-temperature) = bestand tegen extreem hoge temperatuur

 

ETA (estimated time to arrival) = geschatte reisduur tot het moment van aankomst

 

ETACS (electronic time-and-alarm control system) = elektronisch tijd- en alarmregel­sys­teem

 

ETC (electronic temperature control) = elektronisch temperatuurregelsys­teem

ETC (electronic throttle control) = elektronisch gaspedaal

ETC (electro­nic traction control) = elektro­nisch tractieregel­systeem

ETC (electronic tuning control) = elektronische fijnafstel­ling van radio

 

ETCC (electronic touch climate control) = door middel van tiptoetsen bedienbaar airconditioningssys­teem

 

 etch (verb) = etsen, wegbijten

 

etching primer = etsende primer

 

ETCS-i (electronic throttle-control system with intelligence) = elektronische gaspedaal

 

ethane = ethaan

 

ethyl alcohol = ethanol

 

ethylene glycol = ethyleen-glycol

 

ETM (electronic temperature management) = airconditioning

 

ETR (electronically tuned receiver) = radio met elektronisch geregelde ontvangst

ETR (electronic tuning radio) = radio met elektronisch zenderzoeksys­teem

 

ETS (electronic traction support) = elektronisch sperdiffe­rentieel

ETS (electronic traction system) = elektronisch tractieregelsys­teem

ETS (engine test stand) = motortestbank

ETS (equivalent test speed) = effectieve testsnelheid

 

ETW (emission test weight) = testgewicht van uitlaatgassen bij uitlaatgasemissiemeting

 

 EUDC (extra-urban driving cycle) = snelwegtraject als aanvulling op de ECE-rijcyclus

 

EUI  system (electronic unit-injector system) = brandstofinspuitsys­teem voor dieselmo­to­ren met een elektronische verstuiver voor iedere cilinder

 

 eutectic steel = eutectisch staal

 

EV (electric vehicle) = elektrische auto

EV (experimental vehicle) = experimenteel voertuig

 

EVA (evaporator) sensor = verdampersensor van aircondi­tioning

 

 evacuate (verb) = afzuigen, ontluchten

 

evacuating valve = ontluchtingsklep

 

evaluate (verb) = evalueren

 

EVAP (evaporative emission) = benzinedampafzuigsys­teem

 

evaporate (verb) = droogkoken, laten verdampen

 

evaporation = verdamping

evaporation control system = benzinedampafzuigsysteem

 

evaporative-emission control system = benzinedampemis­sieregelsysteem

evaporative-purge control system = benzinedampaf­zuigsysteem

 

evaporator = verdamper van airconditioning

evaporator-pressure regulator = [1] verdamper/drukre­gelaar van airconditioning

evaporator-pressure regulator = [2] verdamper-drukregelaar van LPG-systeem

evaporator sensor = verdampersensor van airconditioning

 

evaporiser = verdamper

 

evaporizer (Am.) = verdamper

 

EVB (exhaust-valve brake) = tuimelaarmotorrem

 

even (adj.) = even, gelijk

even (adj.) = gelijkmatig, vlak

even (verb) = effenen, gelijk maken

 

everlasting = onverslijtbaar

 

every-day check-up = dagelijks onderhoud

 

EVO (electronic variable orifice) = elektronisch verstelbare opening

EVO (evolution) = evolutieversie

 

evolution = evolutie

evolution model = evolutiemodel

evolution of heat = warmte-ontwikkeling

 

evolve (verb) = evolueren, zich ontwikkelen

 

EVR (EGR vacuum regulator) = EGR-onderdrukregelsysteem

EVR (electronic vacuum regulator) = elektronische vacuümklep

 

EVRV (electronic vacuum-regulating valve) = elektronische vacüu­mklep

 

EVT (electronic valve timing) = elektro-pneumatische klepbediening

 

EWD (electrical wiring diagram) = elektrisch bedradingsschema

 

E-4WS (electronic four-wheel steering) = elektronische vierwielbe­sturing

 

EX (except) = behalve, uitgezonderd

EX (exhaust) = uitlaat

 

EXH (exhaust) = uitlaat

 

EXHY (extra-heavy) = extra-zwaar

 

EXP (export) = export

 

EXPWY (express-way) = per expresse verstuurd

 

exact = exact, nauwkeurig, zuiver

 

examine (verb) = nauwkeurig controleren

 

exceed (verb) = overschrijden, overtreffen

 

exceeding (adj.) = bijzonder, buitengewoon

exceeding (subst.) = [1] over­schrij­ding van de maximaal toegestane rijsnelheid

exceeding (subst.) = [2] over­schrij­ding van het maximaal toegestaan motortoerental

 

excentric (adj.) = excentrisch

excentric (subst.) = excentriek

 

except = behalve, uitgezonderd

 

excess (adj.) = bovenmatig, extra-

excess (subst.) = [1] eigen risico bij verzekeringen

excess (subst.) = [2] overmaat, overschot

excess air = luchtoverschot bij dieselmotor

excess current = te hoge stroomsterkte

excess material = overtollig materiaal

excess-oil space = oliecompensatieruimte in schokdemper

excess pressure = overdruk, te hoge druk

excess smoke = overmatige rookontwikkeling

excess weight = overgewicht

 

excessive = buitensporig, overdadig

excessive pressure = overdruk, te hoge druk

 

exchange (verb) = ruilen, uitwisselen

exchange engine = ruilmotor

exchange part = ruilonderdeel

exchange unit = ruilcomponent

exchangeable =  vervangbaar, verwisselbaar

 

exchangeable screwdriver = schroevendraaier met verwisselbaar uiteinde

 

exchanger = warmtewisselaar

 

excitation = bekrachtiging, opwekking

 

excite (verb) = elektrisch bekrachtigen, opwekken

 

exciter = stuurtrap van radio

exciter diode = velddiode

 

exciting coil = bekrachtigingsspoel

exciting current = bekrachtigingsstroom, veldstroom

 

exclude (verb) = uitsluiten, uitzonderen

 

exclusive = exclusief

 

exfoliate (verb) = afbladderen

 

exhaust (verb) = via een uitlaatsysteem afvoeren

exhaust (subst.) = afvoer, uitlaat

exhaust (subst.) = uitlaatklep, uitlaatspruitstuk

exhaust air-induction system = luchtinjeciereactiesysteem

exhaust and refill = gaswisseling in verbrandingsruimte

exhaust bend = bochtstuk van uitlaatsysteem

exhaust brake = uitlaatrem

exhaust-brake butterfly valve = motorremklep

exhaust-driven supercharger = uitlaatgasturbo

exhaust duct = uitlaatkanaal

exhaust elbow = bochtstuk van uitlaatsysteem

exhaust emission = uitlaatgasemissie

exhaust-emission analyser = uitlaatgasemissiemeetapparaat

exhaust-emission control = uitlaatgasemissieregelsysteem

exhaust-emission gases = uitlaatgassen

exhaust-emission output = uitstoot van uitlaatgassen

exhaust-emission reduction = uitlaatgasemissieregelsysteem

exhaust-emission regulation = regelgeving betreffende uitlaatgasemissie

exhaust-emission standard = uitlaatgasemissienorm

exhaust-emission test = uitlaatgastest

exhaust-emission gases = uitlaatgassen

exhaust engine brake = uitlaatrem

exhaust extraction system = uitlaatgasafzuigsysteem

exhaust flange = flens van uitlaatpijp

exhaust gas = uitlaatgas

exhaust-gas analyser = uitlaatgastestapparaat

exhaust-gas back pressure = uitlaatgastegendruk

exhaust-gas emission = uitlaatgasemissie

exhaust-gas emission analyser = uitlaatgasemissiemeetapparaat

exhaust-gas emission control = uitlaatgasemissieregelsysteem

exhaust-gas emission gases = uitlaatgassen

exhaust-gas emission output = uitstoot van uitlaatgassen

exhaust-gas emission reduction = uitlaatgasemissieregelsysteem

exhaust-gas emission regulation = regelgeving betreffende uitlaatgasemissie

exhaust-gas emission standard = uitlaatgasemissienorm

exhaust-gas emission test = uitlaatgastest

exhaust gases = uitlaatgassen

exhaust-gas extraction system = uitlaatgasafzuiginstallatie

exhaust-gas injection = uitlaatgasinjectiesysteem

exhaust-gas oxygen sensor = zuurstofsensor

exhaust-gas pipe = uitlaatpijp

exhaust-gas poisoning = uitlaatgasvergiftiging

exhaust-gas pressure = uitlaatgasdruk

exhaust-gas probe = lambdasonde in uitlaatsysteem

exhaust-gas recirculation = uitlaatgasrecirculatie, uitlaatgasterugvoer­

exhaust-gas recirculation light = functiecontrolelicht van EGR-systeem

exhaust-gas system = uitlaatsysteem

exhaust-gas temperature = uitlaatgastemperatuur

exhaust-gas temperature control = uitlaatgastemperatuurregelsysteem

exhaust-gas test = uitlaatgastest

exhaust-gas turbocharger = uitlaatgasturbo

exhaust heat = in uitlaatgassen aanwezige uitlaatgassen

exhaust manifold = uitlaatspruitstuk

exhaust-manifold catalyst = in uitlaatspruitstuk gemonteerde katalysator

exhaust-manifold insulator = hitteschild van uitlaatspruitstuk

exhaust period = uitlaatperiode van tweeslagmotor

exhaust pipe = uitlaatpijp

exhaust-pipe bend = bochtstuk van uitlaatem

exhaust-pipe bracket = uitlaatpijpsteun

exhaust plenum chamber = uitlaatgasstuwruimte in uitlaat van motor met drukvul­ling

exhaust port = uitlaatpoort

exhaust-pressure regulator = uitlaatgasdrukregelaar

exhaust-pressure transducer = uitlaatgasdrukomvormer

exhaust side = uitlaatzijde van motor

exhaust silencer = uitlaatdemper

exhaust smoke = uitlaatrook

exhaust stroke = uitlaatslag

exhaust system = uitlaatsysteem

exhaust temperature = uitlaatgastemperatuur

exhaust tube = uitlaatpijp

exhaust turbocharger = uitlaatgasturbo

exhaust valve = uitlaatklep

exhaust-valve brake = tuimelaar­motorrem

 

exhauster = afzuigventilator

 

exhibition = beurs, tentoonstelling

 

expand (verb) = expanderen, laten expanderen

expand (verb) = uitzetten, verruimen

 

expanded plastic = kunststofschuim, schuimplastic

 

expander = expanderveer

expander cam = remstelsleutel

expander spring = expanderveer

 

expansion = [1] expansie van lichaam

expansion = [2] uitzetting van gas

expansion container = expansiereservoir, expansievat

expansion due to heat = uitzetting ten gevolge van warmte

expansion joint = dilatatievoeg

expansion nut = spreidmoer

expansion plug = vriesstop in motorblok

expansion port = compensatiegaatje van hoofdremcilinder

expansion stroke = arbeidsslag, expansieslag

expansion tank = expansiereservoir, expansievat

expansion valve = expansieklep

 

expect (verb) = aannemen, verwachten

 

expectation = verwachting

expectation of life = levensduurverwachting

 

expel (verb) = uitdrijven, verdrijven

 

expendable = uitwisselbaar, vervangbaar

expendable filter = wegwerpfilter

 

expenses of maintenance = onderhoudskosten

 

experiment (verb) = beproeven, experimenteren

experiment (subst.) = experiment, proef

 

experimental = experimenteel, proefondervindelijk

experimental safety car = experi­menteel veiligheidsvoertuig

 

explode (verb) = exploderen

 

exploded view = exploded view

 

explosion = explosie, ontploffing

explosion engine = verbrandingsmotor

 

explosive = explosief

 

export = export

 

express (verb) = uitdrukken, uitpersen

express-way = per expresse verstuurd

 

extend (verb) = langer maken, verlengen

 

extendible = uitschuifbaar

 

extension = verlenging, verlengstuk

extension cable = verlengkabel

extension cord = verlengsnoer

 

exterior (adj.) = aan de buitenkant, uitwendig

exterior (subst.) = buitenkant, exterieur

exterior air = buitenlucht

exterior bright metal = chroomwerk op carrosserie

exterior-colour code = lakkleurcode

exterior lighting = voor- en achterverlichting

exterior rear mirror = buitenspiegel

exterior side = buitenkant

 

external = aan de buitenkant, buitenste

external combustion = uitwendige verbran­ding

external-combustion engine = motor met uitwendige verbran­ding

external ring = buitenring van kogellager

external ventilation = ontluchting naar buitenlucht

 

externally toothed = met uitwendige vertanding

 

extinguish (verb) = blussen

 

extinguisher = brandblusser

 

extra = extra, optie

 

extract (verb) = [1] ontluchten

extract (verb) = [2] wegzuigen

 

extraction = afzuiging van uitlaatgassen

 

extractor = [1] demontage-apparaat voor kogella­gers

extractor = [2[ uitlaat­gas­afzuigin­rich­ting

 

extra-heavy = extra-zwaar

extra heavy-duty = geschikt voor uiterst zware bedrijfs­omstandigheden

extra high-viscosity index oil = olie met een extra-hoge viscositeitsindex

extra-light = extra-lichte diesel­brandstof

extra-low gear = kruipversnelling

extra-urban driving cycle = snelwegtraject als aanvulling op de ECE-rijcyclus

 

extraneous = van buitenaf komend, vreemd

 

extreme-pressure = bestand tegen uiterst hoge drukken

extreme-temperature = bestand tegen uiterst hoge temperaturen

 

extrude (verb) = uitpersen, uitstoten

 

eye = oog, schroefoog

eye bolt = oogbout

eye screw = oogstuk, schroefoog