D = als vierde van een rij, D-

D (development) = ontwikkeling

D (diameter) = diameter

D (drive) = stand voor normaal rijden bij automatische transmissie

D & D (development & design) = ontwikkelen en construeren

D & T (development & testing) = ontwikkelen en testen

D pillar = D-dakstijl

D post = D-dakstijl

 

DA (digital-to-analogue) = van digitaal naar analoog

 

DAC (digital-analogue converter) = digitaal-analoog-omvormer

DAC (driver alert control)= regelsysteem ter voorkoming van frontale botsingen

 

DAF (delivery at frontier) = franco bezorging van goederen bij de landsgrens

 

daily service = dagelijks onderhoud

 

dam = ruitrubber, rubberen rand

 

damage (verb) = beschadigen

damage (subst.) = beschadiging, schade

damage description = schadebeschrijving

damage-free = schadevrij

damage repairs = schadeherstel

damage to paintwork = lakschade

 

damp (adj.) = vochtig

damp (verb) = [1] geluid dempen

damp (verb) = [2]  vochtig maken

damp (subst.) = vocht, vochtige lucht

damp lining = bekleding met dempend materiaal

damp-proof = vochtbestendig, vochtwerend

damp proofing = behandeling met vochtwerend middel

 

damped-flywheel clutch = vliegwiel en torsietrillingsdemper in één

 

dampen (verb) = bevochtigen

 

damper = demper, gasveer

damper control = schokdempingssys­teem met in twee standen verstelbare dem­pers

damper mounting = schokdempersteun

damper plate = demperplaat

damper strut = veerbeen, veerpoot

damper switch = schakelaar van schokdemperafstelling

damper tester = schokdempertestbank

damper tube = schokdemperbuis

damper valve = dempklep van hydropneumatisch veersysteem

 

damping = demping

damping buffer = stootbuffer

damping coefficient = dempingscoëfficiënt

damping resistance = ontstoringsweerstand

damping rubber = rubberen stootbuffer

 

dampness = vochtigheid

 

danger = gevaare

 

dangerous = gevaarlijk

 

dark = donkergekleurd

 

DARR (digital accident recorder) = digitaal ongevallenregistratie-apparaat

DARS (data acquisition and reduction system) = digitaal systeem om data te registre­ren en vervolgens in gecomprimeerde vorm op te slaan

 

DAS (data acquisition and reduction system) = digitaal systeem om data te registreren

 

dash (dashboard) = dashboard, instrumentenpaneel

 

dash control = uit dashboard stekende schakelhendel

dash cowl = schutbord

dash gear change = dashboardschakeling

dash illumination = dashboardverlichting

dash instrument cluster = groep dashboardinstrumenten

dash light = controlelicht op dashboard

dash lighting = dashboardverlichting

dash panel = paneel waarop dashboard is aangebracht

 

dashboard = dashboard, instrumentenpaneel

dashboard control = uit dashboard stekende schakelhendel

dashboard cowl = schutbord

dashboard gear change = dashboardschakeling

dashboard illumination = dashboardverlichting

dashboard instrument cluster = groep dashboardinstrumenten

dashboard light = controlelicht op dashboard

dashboard lighting = dashboardverlichting

dashboard panel = paneel waarop dashboard is aangebracht

 

dashpot = buffer, gasklepdemper, trillingsdemper

dashpot carburetter = carburateur met acceleratiepomp

dashpot pump = acceleratiepomp van carburateur

dashpot system = dempersysteem van gasklep

 

DAT (digital audio tape) recorder = digitale audio-taperecorder

 

data = gegevens, specificaties

data base = data-bank

data-link connector = drie- of vijfpolige diagnosestekker

data processing = elektronische gegevensverwerking

 

date of construction = bouwjaar

date of delivery = afleveringsdatum

date of purchase = aamkoopdatum

 

datum point = referentiepunt, vast punt

 

day cabin = vrachtwagencabine zonder slaapplaats

day-light system = MVO

day/night rear mirror = anti-verblindingsspiegel

day-time running lights = MVO

 

daylight position = dagstand van achteruitkijkspiegel

 

dazzle (verb) = verblinden, verblind worden

dazzle (subst.) = straling, verblinding

dazzle paint = camouflageverf

dazzlement = straling, verblinding

 

DB (data base) = data-bank

 

DBV (diagonally braked vehicle) = auto met een diagonaal werkend tweekringsremsys­teem

 

DBW (drive-by-wire) = drive-by-wire

 

 

DC (dead center) = dood punt

DC (decimal classification) = indeling volgens het decimale stelsel

DC (development centre) = ontwikkelingscentrum

DC (direct current) = gelijkstroom

 

DC (drag coefficient) = luchtweerstandscoëfficiënt

 

DC rim (drop-centre rim) = diepbedvelg

 

DCD (displacement-conscious damping) = elektronische schokdemping waarbij de demping van de ingaande én de uitgaande slag kan variëren

 

DCI (driving car intoxitated) = rijden onder invloed van alcohol

 

DCV (double-check valve) = dubbele terugslagklep

 

DDC (direct-drive clutch) = koppelomvormer met lock-up in de hoogste versnelling

 

DDDS (double-drive differential system) = elektronisch aandrij­vingssysteem betreffende de tweede en derde as van een zware bedrijfswagen

 

dDDP (delivery-duty paid) = franco inclusief rechten bij levering van goederen

 

DDR (direct drive) = overdrive

 

DDU (delivery-duty unpaid) = franco exclusief rechten bij levering van goederen

  

DE (diesel engine) = dieselmotor

DE (drive end) = aandrijfzijde van de motor

DE (double-ellipsoid) = driedimensionale ellipsoïde bij verlichting

DE lamp (direct-energy lamp) = gasontladingslamp

De Dion rear axle = De Dion-achteras

De Dion tube = De Dion-achterasdraagbuis

 

deactivate (verb) = deactiveren

 

dead = [1] dood, niet-ingeschakeld

dead = [2] stroomloos, uitgewerkt, vast

dead angle = dode hoek, stompe hoek

dead axle = sleepas, volg-as

dead centre = dood punt

dead-centre ignition = ontsteking met ontstekingstijdstip exact in het BDP

dead-centre position = dood punt in rechtuitstand van stuurinrichting

dead engine = afgeslagen motor, uitgevallen motor

dead finish = dof lakwerk

dead level = volkomen vlak liggend

dead load = constante belasting, statische belasting

dead on end = recht tegen de wind in

dead piston ring = vastgekoekte zuigerveer

dead point = dood punt

dead short = ernstige kortsluiting

dead space = schadelijke ruimte in tweeslagmotor

dead start = staande start

dead stop = algehele stilstand

dead travel = vrije slag van pedaal

dead weight = eigengewicht, leeggewicht

dead window = geblindeerd raam

dead wire = stroomloze elektriciteitsdraad

 

deaden (verb) = aan kracht verliezen, geluid dempen

 

deadener = geluiddempend materiaal

 

deal (verb) = handelen

 

dealer = agent, dealer, handelaar

 

deburr (verb) = ontbramen, van bramen ontdoen

 

DEC (digital electronic controller) = digitale regeleen­heid

 

decal = plakplaatje, transfer

decal set = decoratieset

 

decarbonise (verb) = koolafzetting verwijderen, ontkolen

 

decarbonize (verb) = koolafzetting verwijderen, ontkolen

 

DECEL. (deceleration) = deceleratie

 

decelerate (verb) = het gaspedaal loslaten, op de motor remmen 

decelerating fuel cut-off = automatische afsluiting van brandstoftoevoer bij loslaten van gaspedaal

 

deceleration = deceleratie

deceleration-sensing = afhankelijk van de mate van deceleratie

 

decelerometer = vertragingsmeter

 

dechoke (verb) = droogstarten, starten met geheel geopende gasklep en chokeklep

 

decimal = decimaal, tiendelig

 

deck = grond, verdieping van dubbeldeksbus, vloer

deck gate = klep van laadbak

deck lid (Am.) = motorkap van een auto met de motor achterin

deck lid (Eng.) = klep van bagageruimte, kofferklep

 

declination = afwijking, declinatie

 

declutch (verb) = ontkoppelen

 

decoke (verb) = koolafzetting verwijderen, ontkolen

 

decompose (verb) = scheikundig ontbinden

 

decoration = embleem, versiering

 

decorative fittings = sierbeslag

decorative strip = sierlijst

 

decrease (verb) = afnemen, verminderen

decrease (subst.) = afname, vermindering

 

DED (diesel-engine driven) = aangedreven door een dieselmotor

 

dedicated = apart, specifiek

dedicated LPG engine = motor die specifiek is ontworpen om op LPG te draaien

 

de-energise (verb) = [1] ontdoen van energie

de-energise (verb) = [2] stroomloos maken

 

de-energised = onbekrachtigd, stroomloos

 

de-energize (verb; Am.) = [1] ontdoen van energie, stroomloos maken

de-energize (verb; Am.) = [2] stroomloos maken

 

de-energized (Am.) = onbekrachtigd, stroomloos

 

deep = [1] diep

deep = [2] donker van kleur

deep drawing = dieptrekken

deep gear ratio = korte overbrengingsverhouding

deep loader = dieplader

deep socket = lange dopsleutel

deep-water test = onderwatertest bij mogelijke lekkage van autoband

 

DEF (defroster) = ruitontdooi-inrichting

 

defect (adj.) = beschadigd, defect geraakt

defect (subst.) = beschadiging, defect

defect cause = oorzaak van storing

defect in manufacturing = fabricagefout, fabrieksfout

defect in welding = lasfout

defect on paintwork = lakfout, lakschade

 

defective = beschadigd, defect geraakt

defective mounting = montagefout

 

DEFI (digital electronic fuel injection) = digitale brandstofinspuiting

 

deficient = incompleet

 

definite = bepaald, definitief

definite rule = vaste regel

 

deflate (verb) = leeg laten lopen, lek raken

 

deflated tyre = lekke band

 

deflating valve = afblaasklep van luchtdrukremsysteem

 

deflation = [1] lekke band

deflation = [2] onderdruk

deflation warning system = waarschuwings­systeem voor te lage banden­spanning

 

deflect (verb) = [1] afbuigen, laten afbuigen

deflect (verb) = [2]  uitslaan van regelnaald

 

deflection = [1] doorbuiging

deflection = [2] pijlhoogte van bladveer

deflection = [2] uitslag van wijzernaald

 

deflector = [1] afbuigplaat, keerschot

deflector = [2] spoiler

deflector plate = afbuigplaat, keerschot

 

deflexion = [1] doorbuiging

deflexion = [2] pijlhoogte van bladveer

deflexion = [3] uitslag van wijzernaald

defoaming agent = anti-schuimmiddel

 

defog (verb) = ontwasemen, van vocht ontdoen

 

defogger = ontwasemingsinrichting

 

deform (verb) = deformeren, vervormen

 

deformable = vervormbaar

deformable steering column = veiligheidsstuurkolom

deformable zone = kreukelzone

 

deformation = deformatie, vervorming

deformation zone = kreukelzone

 

defrost (verb) = laten ontdooien, ontdooien

 

defroster = ruitontdooi-inrichting

defroster filament = verwarmingsstrip van ruitverwarming

defroster garnish = verwarmingsstrip van achterruitverwarming

 

de-gas tank = ontluchtingsreservoir

 

degradation = chemische afbreking, verwering

 

degrade (verb) = chemisch afbreken, verweren

 

degrease (verb) = laten ontvetten, ontvetten

degreaser = ontvettingsmiddel

 

degree = graad, mate, stadium

degree of accuracy = nauwkeurigheidsgraad

degree of admission = vullingsgraad

degree of saturation = mate van verzadiging

degree of wear = mate van slijtage

 

degressive = degressief, trapsgewijs afnemend

 

dehumidifier = luchtontvochtiger

dehumidify (verb) = ontvochtigen, waterdamp aan lucht onttrekken

 

dehydrate (verb) = vocht onttrekken

 

dehydrator = droger van airconditioning

 

de-ice (verb) = laten ontdooien, ontdooien

 

de-icer = ijsbestrijdingsmiddel, ruitontdooier

 

delay (verb) = uitstellen, vertragen

delay (subst.) = oponthoud, uitstel, vertraging

delay circuit = vertragingscircuit, vertragingsschakeling

delay nozzle = tapverstuiver

delay switch = vertragingsschakelaar

delay time = ontstekingsvertraging, vertraging in tijd

delay timer = vertragingsrelais

delay valve = vertragingsklep

 

delayed ignition = ontste­kingsvertraging

 

deliver (verb) = afleveren, opvoeren

 

delivery = aflevering, levering

delivery = opbrengst, voorziening

delivery control device = opbrengstverstelinrichting van dieselinspuitpomp

delivery line = toevoerleiding

delivery period = leveringstermijn

delivery pipe = [1] brandstofgalerij van dieselinspuitpomp

delivery pipe = [2] toevoerleiding

delivery pump = opvoerpomp

delivery rate = geleverde hoeveelheid

delivery stroke = [1] effectieve slag van motor

delivery stroke = [2] persslag van pomp

delivery terms = leveringsvoorwaarden

delivery valve = drukklep, persklep

delivery van = bestelauto

delivery vehicle = bestelauto

delta = driehoekig voorwerp

delta assembly = constructie van driehoekig stelsel van hoeklijsten

delta connection = elektrische driehoeksschakeling

delta-link rear suspension = achterwielophanging met meerdere onder een schuine hoek gemonteerde draagarmen per wiel

 

demineralisation = demineralisatie

 

demineralised water = gedemineraliseerd water

 

demineralization (Am.) = demineralisatie

 

demineralized water (Am.) = gedemineraliseerd water

 

demist (verb) = ontwasemen, van vocht ontdoen

 

demister = ontwasemingsinrichting, ruitverwarming

 

DEMO (demonstration car) = demonstratie-auto

 

demolish (verb) = afbreken, slopen

 

demolishion yard = autosloperij

 

demonstration car = demo-auto

 

demount (verb) = demonteren, uit elkaar nemen

 

demountable = demontabel, uitneembaar

 

demounting = demontage

 

demulsification = afbreking van emulsie

 

denatured alcohol = spiritus

 

DENG (diesel engine) = dieselmotor

 

dense = compact, dicht opeen

 

densimeter = zuurweger

 

density = dichtheid, soortelijke massa

 

dent = deuk

dent shop = schadebedrijf waar alleen kleine deukjes worden gerepareerd

 

dental gear = tandwiel

 

dented = gedeukt

 

depart (verb) = {1] naar beneden lopen

depart (verb) = [2]  vertrekken

 

departure angle = [1] afloophoek

departure angle = [2] maximale hellingshoek aan achterkant van auto

 

dephasing = faseverschuiving

dephasing angle = fasehoek

 

deplete (verb) = [1] ledigen, verminderen

deplete (verb) = [2] ontgassen van olie

 

depletion = [1] lediging

depletion = [2] ontgassing van olie

depletion of the ozon lay = afbraak van de ozonlaag

 

deploy (verb) = in werking stellen, klaar staan

 

deposit (verb) = afzetten, bezinken

deposit (subst.) = afzetting, bezinksel, neerslag

 

deposits = koolresten, verbrandingsresten

 

depreciation = afschrijving

 

depress (verb) = naar beneden trappen, omlaagdrukken, verlagen

 

depression = holte, onderdruk, vacuüm

depression force = [1] kracht waarmee iets wordt ingedruk

dedpression force = [2] pedaaldruk

depression chamb = onderdrukkamer, vacüumkamer

 

depth = [1] diepte, holte,

depth = [2][ indrukdiepte van deuk na botsing

depth gauge = dieptemaat

depth of piston = zuigerhoogte

depth of thread = spoed van schroefdraad

depth of tread = profieldiepte van autoband

 

derate (verb) = gas terugnemen

 

derivation = [1] aftakking, omleiding

derivation = [2] shunt

 

derive (verb) = aftakken, omleiden

 

derust (verb) = ontroesten

 

DERV fuel (diesel-engine road-vehicle) fuel = dieselbrandstof

 

descale (verb) = aanslag verwijderen, ontkalken

 

descend (verb) = afdalen, afzakken

 

descending stroke = neerwaartse slag van zuiger

 

descent angle = hellingshoek achter

 

description = beschrijving, omschrijving

description of operation = functiebeschrijving

 

desiccant = [1] droogmiddel van airconditioning

desiccant = [2] ontwaterings­middel

 

desiccate (verb) = vocht onttrekken

 

desiccator = [1] droogmiddel van airconditioning

desiccator = [2] ontwaterings­middel

 

design (verb) = construeren, ontwerpen

design (subst.) = constructie, model

design (subst.) = ontwerp, vorm van carrosserie

desig­ner = constructeur, ontwerper

design error = constructiefout

design feature = constructief kenmerk

design horse power = theoretisch berekend motorvermogen vóór constructie

design load = theoretisch berekend laadvermogen vóór constructie

design model = ontwikkelingsmodel

 

designation = [1] benaming

designation = [2] gegevens op flank van autoband

designation number = referentienummer

 

desire (verb) = verlangen, wensen

 

desired value = ingestelde waarde, normwaarde

 

desmodromic valve gear = desmodromisch klepbedieningsmechanisme

 

destillation = destillatie

destillation point = kookpunt

 

destruct (verb) = afbreken, slopen

 

destruction = afbraak, sloop

 

desulphurate (verb) = ontzwavelen

 

desulphurisation = ontzwaveling

 

desulphurise (verb) = ontzwavelen

 

desulphurization = ontzwaveling

 

desulphurize (verb = ontzwavelen

 

detach (verb) = afkoppelen, losmaken

 

detachable (adj.) = afneembaar, demontabel

detachable (subst.) = afneembaar dak

 

detail = detail, klein onderdeel

 

detect (verb) = ontdekken, signaleren

 

detection signal = waarschuwingssignaal

 

detector = detector

detector lock = veiligheidsslot

 

detent = drukker, klink, pal

detent ball = arreteerkogel, blokkeerkogel

detent pin = vergrendelpen

detent spring = vergrendelveer

 

deterge (verb) = reinigen, zuiveren

 

detergent = reinigingsmiddel, zuiveringsmidde

 

deteriorate (verb) = beschadigen, verminderen

 

deterioration = slijtage, verminderde werking

deterioration factor = slijtagefactor

 

determine (verb) = bepalen, vaststellen

 

detonate (verb) = detoneren, kloppen, pingelen

 

detonation = detonatie, explosie, terugslag in carburateur

detonation sensor = pingelsensor

 

detrimental factor = bepalende factor

 

detune (verb) = afstellen met de bedoeling om de prestaties te verminderen

 

detuner = trillingsdemper

 

develop (verb) = evolueren, ontwikkelen

 

development = evolutie, ontwikkeling

 

development & design = ontwikkelen en construeren

development & testing = ontwikkelen en testen

development center (Am.) = ontwikkelingscentrum

development centre = ontwikkelingscentrum

 

deviate (verb) = afwijken, een afwijkende waarde aanwijzen

 

deviation = afwijking, uitslag

 

device = apparaat, inrichting

device under test = testobject

 

dew = condens

dew point = dauwpunt

 

dewax (verb) = depreserveren, was verwijderen

 

DF (deterioration factor) = slijtagefactor

DF (diesel fuel) = dieselbrandstof

  

DFC (damped-flywheel clutch) = vliegwiel en torsietrillingsdemper als één montage-eenheid

DFC (digital frequency control) = extra digitale stabilisering voor een goede radio-ontvangst bij extreme temperatu­ren

DFC (digital fuel injection) = digitale brandstofinspuiting

DFC (direct fuel injection) = directe brandstofinspuiting van dieselmotor

 

DFCO (decelerating fuel cut-off) = systeem dat de brandstof­toevoer afsluit zodra het gaspedaal wordt losgela­ten

 

DFI (digital fuel injection) = digitaal brandstofinspuitsysteem

DFI (direct-fire ignition) = ontstekingssysteem met één bobine per cilinder

DFI (direct fuel injection) = direct brandstofinspuitsysteem van dieselmotor

 

DGC (digital gas carburation) = digitaal autogas­sys­teem

 

DGCS (dynamic-geometry control system) = elektronisch achterwielmeestu­ringssysteem

 

DGI (digital gas injection) = digitaal autogasinspuitsysteem voor benzinemotoren met brandstofinspuiting

 

DHP (design horse power) = theoretisch berekend motorvermogen vóór constructie

 

DI (diesel index) = cetaangetal van dieselbrandstof

DI (direct injection) = [1] direct brandstofinspuitsysteem van dieselmotor

DI (direct injection) = [2] verdelerloos ontstekingssys­teem met één bobine per cilinder

DI (distributor ignition) = ontstekingssysteem met stroomverdeler

di-methyl ether = dimethyl-ether

 

DIA (diameter) = diameter

 

DIBK (di-isobutyl ketone) = di-isobutyl-keton

 

DIC (driver information centre) = bestuurdersinformatiecentrum in auto

 

DID (direct-injection diesel) engine = dieselmotor met directe brandstofinspui­ting

 

DIFF (differential) = differentieel

 

DII (diesel ignition improver) = ontstekingsverbeterende dope in dieselbrandstof

 

DIS (digital idle stabiliser) = digitaal regelsysteem voor stationair toerental

DIS (digital idle stabilizer; Am.) = digitaal regelsysteem voor stationair toerental

DIS (direct-ignition system) = verdelerloos ontstekingssysteem

DIS (distributorless ignition system) = verdelerloos ontstekingssysteem

DIS (driver-information system) = informatiesysteem voor de bestuurder

 

DIV (diverse) = diversen

 

diac = diac

 

diagnose (verb) = diagnose stellen

 

diagnosis = diagnose

diagnosis code = diagnosecode

diagnosis connector = diagnosestekker

 

diagnostic (adj.) = diagnostisch

diagnostic (subst.) = diagnose

diagnostic centre = diagnosecentrum

diagnostic check = controle door middel van diagnoseprocedure

diagnostic-communication link = diagnosestek­ker

diagnostic-fault code = storingscode van zelfdiagnosesysteem

diagnostic index = storingszoektabel

diagnostic link = aansluiting van diagnosestekker

diagnostic plug = diagnosestekker

diagnostic read-out box = motordiagnose-apparaat

diagnostic test = test door middel van diagnose-eenheid

diagnostic-test mode = testproce­dure voorafgaand aan zelfdiagnose

diagnostic-trouble code = storingscode van zelfdiagnosesysteem

diagnostic unit = diagnose-eenheid

 

diagonal (adj.) = diagonaal

diagonal (subst.) = diagonaalband

diagonal reaction rod = panhard-stang

diagonal safety belt = diagonaalgordel, schoudergordel

diagonal tyre = diagonaalband

 

diagonally braked vehicle = auto met diagonaal twee­kringsremsys­teem

diagonally separated circuits = diagonaal gescheiden kringen van remsysteem

 

diagram = diagram, schema

 

diagram of connections = aansluitschema

diagram of forces = krachtendiagram

 

diagrammatical = schematisch

 

dial = [1] schaal

dial = [2] wijzerplaat

dial gage (Am.) = klokmicrometer, meetklok

dial gauge = klokmicrometer, meetklok

dial graduation = schaalverdeling

dial indicator gage (Am.) = klokmicrometer, meetklok

dial indicator gauge = klokmicrometer, meetklok

dial plate = wijzerplaat

dial-type tachometer = toerenteller met wijzernaald

 

diameter = diameter, middellijn

 

diametral pitch = aantal tanden van tandwiel per inch steekcirkeldiameter

 

diametrical = diametraal, lijnrecht

 

diaphragm = diafragma, membraan

diaphragm box = membraandoos, membraanhuis

diaphragm cell = membraandoos, membraanhuis

diaphragm clutch = diafragmakoppeling, schotelveerkoppeling

diaphragm compressor = membraancompressor

diaphragm control unit = onderdrukregulateur

diaphragm pump = membraanpomp

diaphragm spring = diafragmaveer, schotelveer

 

dickey seat = kattenbak van tweepersoonsauto

 

die (verb) = afslaan van motor

die (subst.) = aambeeld, matrijs

die (subst.) = snij-ijzer, stempel

die-casted nut = ingegoten moer

die casting = spuitgietstuk

die nut = snijmoer

 

dielectric (adj.) = diëlektrisch

dielectric (subst.) = diëlektricum

dielectic constant = diëlektrische constante

 

diesel control = regelsysteem van dieselinspuit­pomp

diesel cycle = dieselkringproces

diesel engine = dieselmotor

diesel-engine driven = aangedreven door een dieselmo­tor

diesel fuel = dieselbrandstof

diesel fuel pump = dieselinspuitpomp

diesel ignition improver = ontstekingsverbete­rende dope in dieselbrandstof

diesel index = cetaangetal van dieselbrandstof

diesel injection pump = dieselinspuitpomp

diesel-injection pump gallery = dieselinspuitpompgalerij

diesel injection system = dieselinspuitsysteem

diesel knock = dieselklop

diesel oil = dieselbrandstof, dieselolie

diesel-oil fuel = dieselbrandstof

diesel-particulate filter = roetfilter

diesel-powered = aangedreven door een dieselmotor

diesel soot = roetvorming door dieselmotor

diesel tester = testapparaat voor dieselmotoren

 

dieseling = nadieselen van benzinemotor

 

diff (differential) = differentieel

diff bearing = differentieellager

diff bevel gear = satelliettandwiel van differentieel

diff bevel-gear shaft = satellietas van differentieel

diff bevel pinion = satelliettandwiel van differentieel

diff brake = differentieelrem

diff cage = differentieelhuis, differentieelklok

diff carrier = differentieelhuis, differentieelklok

diff case = diffentieelhuis

diff casing = diffentieelhuis

diff cover = differentieeldeksel

diff cross = satellietkruisstuk van differentieel

diff crown wheel = kroonwiel van differentieel

diff gear = [1] differentieel

diff gear = [2] steekastandwiel van differentieel

diff housing = diffentieelhuis

diff lock = differentieelslotl

diff master gear = kroonwiel van differentieel

diff oil = differentieelolie

diff pinion = pignontandwiel van differentieel

diff pinion gear-shaft = pignonas van differentieel

diff side gear = planeetwiel van differentieel

diff spider = sateliet van differentieel

diff spider shaft = satellietas van differentieel

diff spur gear = sateliet van differentieel

diff transformer sensor = sensor voor de meting van een spanningsverschil

diff vacuum-delay valve = vertragingsklep die op verschil in onderdruk reageert

 

differ (verb) = afwijken, niet overeenstemmen

 

difference = ongelijkheid, verschil

difference in level = hoogteverschil

difference in shade of colour = kleurverschil

difference of potential = potentiaalverschil

 

differential = differentieel

differential bearing = differentieellager

differential bevel gear = satelliettandwiel van differentieel

differential bevel-gear shaft = satellietas van differentieel

differential bevel pinion = satelliettandwiel van differentieel

differential brake = differentieelrem

differential cage = differentieelhuis, differentieelklok

differential carrier = differentieelhuis, differentieelklok

differential case = diffentieelhuis

differential casing = diffentieelhuis

differential cover = differentieeldeksel

differential cross = satellietkruisstuk van differentieel

differential crown wheel = kroonwiel van differentieel

differential gear = differentieel, steekastandwiel van differentieel

differential housing = diffentieelhuis

differential lock = differentieelslot

differential master gear = kroonwiel van differentieel

differential oil = differentieelolie

differential pinion = pignontandwiel van differentieel

differential pinion gear-shaft = pignonas van differentieel

differential-pressure feed-back = drukverschil in uitlaatgasrecircu­latiesys­teem

differential-pressure regulating valve = verschildrukregelklep

differential side gear = planeetwiel van differentieel

differential spider = sateliet van differentieel

differential spider shaft = satellietas van differentieel

differential spur gear = sateliet van differentieel

differential transformer sensor = sensor voor de meting van een spanningsverschil

differential vacuum-delay valve = vertragingsklep die op verschil in onderdruk reageert

 

differentiate (verb) = differentiëren, onderscheid maken

 

differentiator = differentiaalschakeling

 

diffraction angle = buigingshoek van as

 

diffuse (verb) = verstrooien, verstuiven

 

diffused lighting = diffuse verlichting

 

diffuser = diffuser

 

digit = geheel getal dat kleiner is dan tien

 

digital = digitaal

digital clock = digitale klok

digital display = digitale display

digital electronic controller = digitale regeleen­heid

digital electronic fuel ignition = digitaal brandstofinspuitsysteem

digital fuel injection = digitaal benzine- of dieselbrandstofinspuitsysteem

digital gas carburation = digitaal ­LPG-inspuitsys­teem voor auto’s met monopoint-brandstofinspuiting

digital gas injection = digitaal LPG-inspuitsysteem voor auto’s met multi­point-brandstofin­spuiting

digital injection = digitaal benzine- of dieselbrandstofinspuitsysteem

digital motor electronics = digitaal motormanagement

digital multimeter = digitale multimeter

digital read-out = digitale aflezing

digital-to-analogue converter = digitaal-analoog-converter

 

dilatation = dilatie, uitrekking, uitzetting

 

diluent = verdunningsmiddel

 

dilute (verb) = aanlengen, verdunnen

 

diluted acid = verdund zuur

 

dilution = verdunning van smeerolie door brandstof

 

dim (adj.) = dof, vaag

dim (subst.) = plotseling afnemende meteraanwijzing

dim (verb; Am.) = dimmen van lichten

dim (verb; Eng.) = dempen, verminderen

dim control (Am.) = dimlichtschakelaar 

dim-dip system = dim-dip-systeem

dim light (Am.) = dimlicht

dim-out cap (Am.) = losse kap op koplicht tegen verblinding

dim switch (Am.) = dimlichtschakelaar

dim-switch pedal (Am.) = voetschakelaar voor dimlicht

 

dimension = afmeting, maat

 

dimensional effect = ruimtelijk effect

dimensional tolerance = afmetingstolerantie

 

diminish (verb) = doen verminderen, verminderen

 

diminishing nipple = verloopnippel

 

dimmed beam (Am.) = dimlicht

dimmed head light (Am.) = dimlicht

 

dimmer (Am.) = dimlichtschakelaar

dimmer cap (Am.) = losse kap op koplicht tegen verblinding

dimmer control (Am.) = dimlichtschakelaar

dimmer light (Am.) = dimlicht

dimmer mirror (Am.) = anti-verblindingsachteruitkijkspiegel

dimmer pedal (Am.) = voetschakelaar voor dimlicht

dimmer relay (Am.) = dimlichtrelais

dimmer switch (Am.) = dimlichtschakelaar

 

dimming cap (Am.) = losse kap op koplicht tegen verblinding

dimming light (Am.) = dimlicht

dimming mirror (Am.) = anti-verblindingsachteruitkijkspiegel

dimming relay (Am.) = dimlichtrelais

dimming switch (Am.) = dimlichtschakelaar

 

dimple (verb) = deukjes vertonen, licht gedeukt zijn

dimple (subst.) = deukje

dimply = licht gedeukt

 

diode = diode

diode block = diodeblok

diode holder = diodehouder

diode pack = diodedrager

diode tester = diodetester

 

dip (verb) = dimmen

dip (verb; Eng.) = onderdompelen

dip (subst.) = plotseling afnemende meteraanwijzing

dip control = dimlichtschakelaar

dip painting = lakproces door middel van dompelbad

dip stick = peilstok

dip-stick mark = merkteken op peilstok

dip switch = dimlichtschakelaar

dip-switch pedal = voetschakelaar voor dimlicht

dip tank (Eng.) = onderdompelbak van lakstraat

 

dipped beam = dimlicht

dipped head light = dimlicht

 

dipper = dimlichtschakelaar

dipper cap = losse kap op koplicht tegen verblinding

dipper control = dimlichtschakelaar

dipper light = dimlicht

dipper mirror = anti-verblindingsachteruitkijkspiegel

dipper pedal = voetschakelaar voor dimlicht

dipper relay = dimlichtrelais

dipper switch = dimlichtschakelaar

 

dipping cap = losse kap op koplicht tegen verblinding

dipping light = dimlicht

dipping mirror = anti-verblindingsachteruitkijkspiegel

dipping relay = dimlichtrelais

dipping switch = dimlichtschakelaar

 

direct = direct, rechtstreeks

direct chamber = verbrandingsruimte van direct ingespoten dieselmotor

direct current = gelijkstroom

direct drive = overdrive

 

direct-drive clutch = koppelomvormer met lock-up in de hoogste versnelling

direct-energy = werkend volgens het principe van gasontla­ding

direct-energy lamp = gasontladingslamp

direct-fire ignition = ontsteking met één bobine per cilinder

direct fuel injection = directe brandstofinspuiting

direct gear = directe overbrenging

direct glazing = verlijming van ruiten in carrosserie

direct ignition = verdelerloze ontste­king

direct injection = directe brandstofinspuiting met één bobine per bougie, verdeler­lo­ze ontsteking

direct-injection diesel engine = dieselmotor met directe brandstofin­spui­ting

direct-mixture injection = hogedrukbrandstofinspuiting van dieselmotor

direct steering = directe stuurinrichting

 

direction = richting

direction indicator = [1] richtingaanwijzer

direction indicator = [2] richtingsmerkteken als montagehulp

direction-indicator arm = pijl van richtingaanwijzer

direction-indicator light = controlelicht van richtingaanwijzer

direction of current = stroomrichting

direction of engine rotation = draairichting van motor

direction of flow = stroomrichting

direction of movement = bewegingsrichting

direction of rotation = draairichting

direction of travel = rijrichting

direction of wind = windrichting

 

directional control = richtingsstabiliteit van auto

directional flasher = richtingaanwijzer

directional stability = richtingsstabiliteit van auto

directional tyre = band die in de aangegeven rolrichting moet worden gemonteerd

 

directionality = flop van lak

 

directions for use = gebruiksaanwijzing

 

directive = officiële richtlijn

 

directly proportional = recht evenredig

 

dirt = afval, stof, vuil

dirt enclosure = plaats waarin opeenhoping van vuil plaatsvindt

 

dirten (verb) = verontreinigen, vervuilen

 

dirty = stoffig, vervuild

 

disarm (verb) = deactiveren, inactiveren van elektronisch systeem

 

disassemble (verb) = demonteren, uit elkaar nemen

 

disassembly = demontage

 

disc = schijf, schotel

disc brake = schijfrem

disc clutch = plaatkoppeling

disc facing = koppelingsplaatvoering

 disc-milling cutter = schijffrees

disc-operating system = computerbesturingssys­teem met diskettes

disc pad = remblokje

disc plate = remschijf

disc-program search knob = knop om afzonderlijke muziekstukken op een CD op te zoeken en te draaien

disc pump = diafragmapomp, membraanpomp

disc run-out = slag in remschijf

disc splash screen = beschermplaat van remschijf tegen spatwater

disc spring = schijfveer

disc valve = schotelklep

 

discharge (verb) = afvoeren, ledigen

discharge (verb) = ontladen, ontlasten

discharge (subst.) = ontlaadstroom, ontlading

discharge air = uitstromende lucht

discharge characteristic = ontlaadkarakteristiek van accu

discharge current = ontlaadstroom

discharge jet = verstuiver

discharge-lightning system = verlichtingssysteem met gasontladingslampen

discharge line = afvoerleiding, uitlaatleiding

discharge port = uitlaatpoort van tweeslagmotor

discharge pressure = afblaasdruk, ontlastdruk

discharge rate = ontlaadsnelheid van accu

discharge valve = aftapklep, uitlaatklep

discharge voltage = ontlaadspanning van accu

 

discharged = leeg, ontladen

 

discolor (verb;Am.) = verkleuren

 

discoloration (Am.)  = verkleuring

 

discolouration = verkleuring

 

discolour (verb) = verkleuren

 

disconnect (verb) = loskoppelen, uitschakelen

 

discontinuity = elektrische discontinuïteit

 

discontinuous = niet doorlopend, onderbroken

discontinuous load = pulserende belasting

 

disengage (verb) = ontkoppelen, vrijmaken

 

disengaging bearing = koppelingsdruklager, ontkoppelingslager

 

disengaging fork = ontkoppelingsvork

 

dish = [1] bolling van velg

dish = [2] kom, schaal

 

dished = uitgebogen, schotelvormig

dished plate = schotelveer

dished washer = schotelring

 

disintegrate (verb) = ontbinden, uiteen vallen

 

disintegration = ontbinding

 

disjoin (verb) = uiteen gaan, uiteen nemen

 

disk (Am.) = schijf, schotel

disk brake (Am.) = schijfrem

disk clutch (Am.) = plaatkoppeling

disk facing(Am.) = koppelingsplaatvoering

disk-milling cutter (Am. = schijffrees

disk-operating system (Am.) = computerbesturingssys­teem met diskettes

disk pad (Am.) = remblokje

disk plate (Am.) = remschijf

disk-program search knob (Am.) = knop om afzonderlijke muziekstukken op een CD op te zoeken en te draaien

disk pump (Am.) = diafragmapomp, membraanpomp

disk run-out (Am.) = slag in remschijf

disk splash shield (Am.) = beschermplaat van remschijf tegen spatwater

disk spring (Am.) = schijfveer

disk valve (Am.) = schotelklep

 

dislocate (verb) = ontwrichten, verschuiven

 

dismantle (verb) = afbreken, ontmantelen

 

dismount (verb) = demonteren, uit elkaar halen

 

dismountable = demonteerbaar, uitneembaar

 

disperse (verb) = verspreiden, verstrooien

 

dispersing agent = dispeergeermiddel

 

dispersion = spreiding, verstrooiing

 

displace (verb) = verplaatsen, verschuiven

 

displacement = [1] cilinderinhoud, slagvolume

displacement = [2] verplaatsing

displacement pump = verdringerpomp

 

display (verb) = op beeldscherm zichtbaar maken

display (subst.) = displayrd

display (subst.) = [1] uitleeseenheid

display (subst.) = [2] weergave

display section = bedieningspaneel

 

disposable = [1] beschikbaar

disposable = [2] voor eenmalig gebruik bestemd

 

disposable filter = wegwerpfilter

 

disruptive voltage = doorslagspanning

 

dissipation = verspreiding, verstrooiing

dissipation of energy = energieverspilling

 

dissipation of heat = warmte-afvoer, warmtegeleiding

dissolve (verb) = ontbinden, oplossen

 

dissymmetric = asymmetrisch

 

distance = afstand

distance-beam head light = vèrstraler

distance control = afstandsbediening, afstandsbesturing

distance covered = aantal afgelegde kilometers

distance disc = [1] afstandsschijf, spoorverbreder

distance disc = [2] vulring

distance disk (Am.) = [1] afstandsschijf, spoorverbreder

distance disk (Am.) = [2] vulring

distance panel = tussenwand in bestelwagen

distance plate = vulplaatje

distance recorder = kilometerteller

distance ring = afstandsring

distance spacer = spacer

distance to empty = weergave van actuele actiera­dius door tripcomputer

distance washer = afstandsring, vulring

 

distant = op enige afstand

distant control = afstandsbediening, afstandsbesturing

 

distill (verb) = distilleren

 

distillation = distillatie

 

distillation column = distillatiekolom in olieraffinaderij

 

distilled water = gedistilleerd water

 

distinctive = gedistingeerd, kenmerkend

 

distinguish (verb) = onderscheiden

 

distinguishing mark = merkteken

 

distort (verb) = ontwrichten, vervormen

 

distortion = torsie, vervorming

 

distortion factor = vervormingsfactor bij geluidsapparatuur

 

distribute (verb) = distribueren, doseren

 

distributer = [1] brandstofdoseerinrichting

distributer = [2] stroomverdeler

distributer advance = ontstekingsvervroeging

distributer arm = rotor van stroomverdeler

distributer base plate = onderbrekerplaat van stroomverdeler

distributer body = verdelerhuis

distributer breaker plate = onderbrekerplaat van stroomverdeler

distributer cam = onderbrekernok

distributer cap = verdelerkap

distributer case = verdelerhuis

distributer clamp bolt = klembout waarmee stroomverdeler vast zit

distributer coil = bobine

distributer contact = contactpunt

distributer drive shaft = stroomverdeleras

distributer Hall-effect switch = Hall-effect-schakelaar van stroomverdeler

distributer head = stroomverdelerkap, verdeelkop

distributer housing = stroomverdelerhuis, verdelerhuis

distributerless-ignition system = verdeler­loos ontstekingssysteem

distributer piece = verdeelstuk

distributer pump = verdelerpomp

distributer rotor = rotor van stroomverdeler

distributer rotor arm = rotor van stroomverdeler

distributer shaft = stroomverdeleras, verdeleras

distributer suppression cover = onstoorde kap van stroomverdeler

distributer test bench = stroomverdelertestbank

distributer-type injection pump = verdelerpomp

distributer vacuum control = vacuümregelaar van ontstekingssysteem

distributer valve = stuurklep, verdeelklep

 

distributing box = verdeeldiffentieel, verdeelkast

distributing disc = [1] grondplaat

distributing disc = [2] onderbrekerplaat van stroomverdeler

 

distribution = distributie, verdeling

distribution advance = ontstekingsvervroeging

distribution arm = rotor van stroomverdeler

distribution base plate = onderbrekerplaat van stroomverdeler

distribution body = verdelerhuis

distribution box = verdeeldifferentieel, verdeelkast

distribution breaker plate = onderbrekerplaat van stroomverdeler

distribution cam = onderbrekernok

distribution cap = verdelerkap

distribution case = verdelerhuis

distribution clamp bolt = klembout waarmee stroomverdeler vast zit

distribution coil = bobine

distribution contact = contactpunt

distribution-drive end = voorkant van motor

distribution drive shaft = stroomverdeleras

distribution Hall-effect switch = Hall-effect-schakelaar van stroomverdeler

distribution head = verdeelkop

distribution housing = verdelerhuis

distribution of light = verspreiding van licht

distribution of load = gewichtsverdeling

distribution piece = verdeelstuk

distribution pump = verdelerpomp

distribution rotor = rotor van stroomverdeler

distribution rotor arm = rotor van stroomverdeler

distribution shaft = stroomverdeleras, verdeleras

distribution suppression cover = onstoorde kap van stroomverdeler

distribution test bench = stroomverdelertestbank

distribution-type injection pump = verdelerpomp

distribution vacuum control = vacuümregelaar van ontstekingssysteem

distribution valve = verdeelklep

distribution drive = distributie

 

distributionless-ignition system = verdeler­loos ontstekingssysteem

 

distributor = [1] brandstofdoseerinrichting

distributor = [2] stroomverdeler

 distributor advance = ontstekingsvervroeging

distributor arm = rotor van stroomverdeler

distributor base plate = onderbrekerplaat van stroomverdeler

distributor body = verdelerhuis

distributor breaker plate = onderbrekerplaat van stroomverdeler

distributor cam = onderbrekernok

distributor cap = verdelerkap

distributor case = verdelerhuis

distributor clamp bolt = klembout waarmee stroomverdeler vast zit

distributor coil = bobine

distributor contact = contactpunt

distributor drive shaft = stroomverdeleras

distributor Hall-effect switch = Hall-effect-schakelaar van stroomverdeler

distributor head = verdeelkop

distributor housing = verdelerhuis

distributor piece = verdeelstuk

distributor pump = verdelerpomp

distributor rotor = rotor van stroomverdeler

distributor rotor arm = rotor van stroomverdeler

distributor shaft = verdeleras

distributor suppression cover = onstoorde kap van stroomverdeler

distributor test bench = stroomverdelertestbank

distributor-type injection pump = verdelerpomp

distributor vacuum control = vacuümregelaar van ontstekingssysteem

distributor valve = verdeelklep

 

distributorless-ignition system = verdeler­loos ontstekingssysteem

 

disturb (verb) = storen van radio

 

disturbance = storing bij radio-ontvangst

 

dive (verb) = ‘duiken’ tijdens het remmen

 

diversification of energy = diversificatie van energiebronnen

 

divide (verb) = verdelen

 

divided = deelbaar, vanelkaar gescheiden

divided crankshaft = deelbare krukas

divided folding rear bench = in delen omklapbare achterbank

divided front screen = tweedelige voorruit

divided-line brake system = gescheiden remsysteem

divided steering column = gedeelde stuurkolom

 

dividers = steekpasser

 

division in degrees = graadverdeling

division plate = tussenschot

 

DK (dark) = donkergekleurd

 

DL (design load) = theoretisch laadvermogen vóór constructie

DL (diagnostic link) = aansluiting van diagnosestekker

 

DLF (dynamic load factor) = dynamische belastingsfactor

 

DLI (distributorless ignition) = ontstekingssysteem zonder stroomverde­ler

 

DLO (dirty lubrication oil) = vervuilde smeerolie

 

DLR (dealer) = dealer

 

DME (digital motor electronics) = digitaal motormanagement

DME (di-methyl ether) = dimethyl-ether

 

DMI (direct-mixture injection) = hogedrukbrandstofinspuitsysteem van dieselmotor

 

DMM (digital multimeter) = digitale multimeter

 

DN (nominal diameter) = nominale diameter

 

DNR (dynamic noise reduction) = dynamische ruisonderdrukking van radio ter verbetering van de klank

 

DO (diesel oil) = dieselbrandstof

do-it-yourself = doe-het-zelf

 

DOF (diesel-oil fuel) = dieselbrandstof

 

dog clutch = klauwkoppeling

dog coupling = klauwkoppeling

dog guard = hondenrek

dog-leg wind shield = panoramische voorruit

dog-run = neiging tot scheef lopen

 

DOHC engine (double-overhead camshaft engine) = motor met twee bovenlig­gende nokkenas­sen

 

DOI (distinction of image) = nadrukkelijk merkimago

 

dolly = [1] tas als uitdeukgereedschap

dolly = [2] verrijdbaar statief

dolly = [3] tweewielige aanhangwagen waarmee een auto rollend kan worden geplaatst

 

dome = [1] dak van auto

dome = [2] koepel, ronde bovenkant

dome-head piston = zuiger met gewelfde zuigerbodem

dome light = in dak gemonteerd binnenlicht

dome override = schakelaar van interieur­licht

 

domed nut = dopmoer

 

domestic = binnenlands

 

donut = autoband

donut coupling = flexibele koppeling, Hardy-koppeling

 

door = deur, portier

door-ajar control light = controlelicht voor geopend portier

door-ajar sensor = sensor voor geopend portier

door alignment = afhanging van portieren in carrosserie

door alkathene sheet = afdichtfolie aan binnenkant van portier

door aperture = portieropening

door-aperture weather strip = portierafdichtrubber

door arrester = portierhouder, portiervanger

door beam = in portier geïntegreerde balk tegen botsingen van opzij

door catch = portiervanger

door checker = portierhouder, portiervanger

door check arm = portiervanger in de vorm van een metalen arm

door-contact switch = portiercontactschakelaar

door frame = portiersponning

door glass = portierraam

door handle = portierkruk

door hinge = portierscharnier

door inner trim = portierbekleding

door key = portiersleutel

door latch = portierslot, slotvanger van portier

door lock = portierslot, portiervergrendeling

door-lock barrel = slotcilinder van portier

door-lock motor = aandrijfmotor van elektrische portiervergrendeling

door-lock striker = portierslotplaat

door-lock switch = schakelaar van portiervergrendeling

door mirror = buitenspiegel

door-mirror heater = buitenspiegelverwarming

door outside handle = portierkruk aan buitenkant

door panel = paneel aan binnenkant van portier

door panelling = binnenbekleding van portier

door pillar = portierstijl

door pocket = opbergvak aan binnenkant van portier

door post = portierstijl

door pull handle = portierkruk aan binnenkant

door quarter window = tochtraampje in portier

door sash = naad tussen portier en portierstijl

door sash = raamstijl van portier

door screen = afdekplastic achter portierbekleding

door sill = dorpel, drempel

door-skin panel = buitenpaneel van portier

door speaker = in portier gemonteerde speaker

door stay = portiervanger

door step = drempel van portier

door stiffening = verstijving van portierconstructie

door stop = portiervanger

door switch = portierschakelaar

door trim = portierbekleding

door weather strip = tochtstrip van portier

door window = portierraam

door-window regulator = raamopeningsmechanisme van portier

 

dope (verb) = [1] insmeren

dope (verb) = [2] een dope toevoegen

dope (subst.) = additief, dope

 

DOR (direction of rotation) = draairichting

 

DOS (disc-operating system) = computerbesturingssysteem door middel van diskettes

 DOS (disk-operating system; Am.) = computerbesturingssysteem door middel van diskettes

dosage = dosis

 

dose = dosis

 

dotted line = stippellijn

 

double (adj.) = dubbel, tweemaal, tweevoudig

double (verb) = verdubbelen

double-acting = dubbelwerkend

double-box spanner = tweezijdige ringsleutel

double-box wrench (Am.) = tweezijdige ringsleutel

double-caliper disc brake = schijfrem met dubbel remzadel

double-caliper disk brake (Am.) = schijfrem met dubbel remzadel

double check valve = dubbele terugslagklep, tweewegklep

double-circuit brake system = tweekringsremsysteem

double clutch = double-clutchen

double decker = [1] dubbeldeksautosporter

double decker = [2]  dubbeldeksbus

double de-clutch = double-clutchen

double-disc clutch = tweeplaatskoppe­ling

double-disk clutch (Am.) = tweeplaatskoppe­ling

double door lock = dubbelwerkend portierslot

double-drive = dubbel aangedreven

double-drive tandem-axle vehicle = tandemasser

double-ellipsoid = driedimensionale ellipsoïde

double-ended spanner = tweezijdige steeksleutel

double-ended wrench (Am.) = tweezijdige steeksleutel

double-filament bulb = duplolamp, lamp met twee gloeidraden

double-head ring spanner = tweezijdige ringsleutel

double-head ring wrench (Am.) = tweezijdige ringsleutel

double-head spanner = tweezijdige steeksleutel

double-head wrench (Am.) = tweezijdige steeksleutel

double-helical gear = pijlvertanding, tandwiel met pijlvertanding

double open-end spanner = tweezijdige steeksleutel

double open-end wrench (Am.) = tweezijdige steeksleutel

double-overhead camshaft engine = motor met twee bovenliggende nokkenassen

double-pole bulb = duplolamp

double-post lift = tweekolomshefbrug

double-reduction rear axle = achteras met dubbele reductie

double roller = dubbele roltand

double-row ball bearing = tweerijig kogellager

double-screw thread = dubbele schroefdraad

double-sided adhesive tape = dubbelzijdig plakband

double-stage compressor = tweetrapscompressor

double-step = in twee fasen uitgevoerd

double trailing-arm suspension = wielophanging met twee in lengterichting aangebrachte wieldraagarmen

double vacuum valve = dubbele vacuümklep

double-vee joint = X-vormige lasnaad

double-wall construction = dubbelwandige constructie

double-way switch = tweewegschakelaar

double-wishbone suspension = wielophanging met boven en onder dwarsgeplaatste wiel­draagar­men

 

doughnut = autoband

doughnut coupling = flexibele koppeling, Hardy-koppeling

 

dovel = centreerstift

 

dowel = [1] geleidingspen, paspen

dowel = [2]  plug

dowel bolt = torenbout

dowel pin = [1] geleidingspen, paspen

dowel pin = [2] plug 

 

downdraft carbureter (Am.) = valstroomcarburateur

 

downdraught carburetter = valstroomcarburateur

 

downforce = neerwaarts werkende kracht

 

downgear (verb = terugschakelen

 

downgrade = helling omlaag

 

downhill gradient = helling omlaag

 

downpipe = vanaf uitlaatspruitstuk omlaag lopende pijp van uitlaatsysteem

 

downshift (verb = terugschakelen

 

downtime = stilstand als gevolg van defect

 

DP (diametral pitch) = steekcirkeldiameter

DP (dual-purpose) = in twee opzichten doeltreffend

 

DPF (diesel particulate filter) = roetfilter in uitlaatsysteem van auto met dieselmo­tor

 

DPFE (differential-pressure feed-back EGR system) = drukverschil in uitlaatgasrecircu­latiesysteem

 

DPI (dual-point injection) = elektronisch geregeld monopoint-brandstofinspuit­systeem met twee verstui­vers per cilinder

 

DPS (dual-pump system) = vierwielaandrijvingssysteem

DPS knob (disc-program search knob) = knop om afzonderlijke muziekstukken op een CD op te zoeken en te draaien

DPS knob (disk-program search knob; Am.) knop om afzonderlijke muziekstukken op een CD op te zoeken en te draaien

DR (driver) = bestuurder, chauffeur

 

draft (subst.; Am.) = [1] ontwerp, plan

draft (subst.; Am.) = [2]  zuiging door luchtstroming

draft (verb; Am.) = ontwerpen, schetsen

draft (verb; Am.) = slipstreamen

draft deflector (Am.) = windscherm van open dak

draft excluder (Am.) = afdichtstrook, tochtstrook

 

drag (verb) = aanlopen, zwaar lopen

drag (subst.) = luchtweerstand, stromingsweerstand

drag coefficient = luchtweerstandscoëfficiënt

drag link = spoorstang, stuurstang

drag rod = spoorstang, stuurstang

drag spring = [1] compensatieveer

drag spring = [2] = palveer

 

drain (verb) = aftappen

drain (subst.) = [1]aftapsysteem

drain (subst.) = [2] afvoerkanaal

drain cock = aftapkraan

drain hole = waterafvoeropening

drain plug = aftapplug

drain pump = zuigpomp

drain tap = aftapkraan

drain valve = afblaasklep van luchtdrukremsysteem

 

drainage = drainage, waterafvoer

drainage valve = afwateringsklep

 

draught (verb) = ontwerpen, schetsen

draught (subst.) = ontwerp, plan, zuiging door luchtstroming

draught deflector = windscherm van open dak

draught excluder = afdichtstrook, tochtstrook

 

draw (verb) = tekenen, trekken

draw band = trekband

draw bar = [1] koppelstang, trekstang

draw bar = [2]  triangel als trekinrichting

draw-bar coupling = aanhangwagenkoppeling

draw card = indicateurdiagram

draw cord = montagekoord

draw in (verb) = aanzuigen, naar binnen trekken

draw-in coil = intrekspoel, schuifwikke­ling

draw-off cock = aftapkraan

draw spark = volgvonk

draw spring = terugtrekveer

draw trailer = auto-ambulance

 

drawing = [1] ‘kruipen’ van auto met automatische versnellingsbak

drawing = [2] tekening

drawing machine = tekenmachine

 

DRB (diagnostic read-out box) = motordiagnose-apparaat

 

dress (verb) = afdekken, bekleden, prepareren

 

dribble (verb) = nadruppelen

 

drift (verb) = [1] afdrijven

drift (verb) = [2] driften

drift (subst.) = [1] doorslag, drevel

drift (subst.) = [2] drift

drift angle = drifthoek

drift punch = doorslag, drevel

 

drifting tool = pendrijver

 

drill (verb) = boren

drill (subst.) = boormachine

drill out (verb) = uitboren

drill press = kolomboormachine

 

drilled ball = centreerkogel van homokinetische koppeling

drilling machine = boormachine

 

drip (verb) = druppelen, lekken

drip channel = dakgoot, regengoot

drip-feed lubricator = druppelsmeerapparaat

drip gutter = dakgoot, regengoot

drip moulding = dakgoot, regengoot

drip rail = dakgoot, regengoot

 

dripping point = druppelpunt

 

drive (verb) = [1] aandrijven

drive (verb) = [2] besturen

drive (subst.) = [1] aandrijving

drive (subst.) = [2] besturing

drive assembly = aandrijflijn

drive away (verb) = wegrijden vanuit stilstand

drive bearing = aandrijflager

drive-belt = aandrijfriem

drive-belt cleaner = aandrijfriemontvetter

drive-belt deflection = doorbuiging van aandrijfriem

drive-belt pulley = riempoelie, riemschijf

drive-belt slip = slip van aandrijfriem

drive-belt tension = spanning van aandrijfriem

drive-belt tensioner = riemspanner van distributie

drive-belt tightener = riemspanner van distributie

drive-belt wear = slijtage van aandrijfriem

drive-by-wire = drive-by-wire

drive cable = aandrijfkabel

drive chain = aandrijfketting

drive circuit = regelcircuit, stuurkring

drive comfort = rijcomfort

drive end = aandrijfzijde van motor

drive-end bearing = aandrijflager

drive flange = flens van aandrijfas

drive gear = [1] aandrijfmechanisme

drive gear = [2] aandrijvend tandwiel

drive house = schakelkast

drive line = aandrijflijn

drive motor = elektrische aandrijfmotor

drive off (verb) = wegrijden

drive performance = [1] rijkwaliteiten van auto

drive performance = [2] rijvaardigheid van bestuurder

drive pinion = pignon

drive power = aandrijfkracht

drive pulley = [1] aandrijfpoelie

drive pulley = [2] krukaspoelie van distributie

drive punch = drijver

drive safety = rijveiligheid

drive school = autorijschool

drive seat = bestuurdersstoel

drive shaft = aandrijfas, cardanas

drive-shaft intermediate bearing = steunlager van cardanas

drive-shaft tunnel = cardanastunnel

drive side = aandrijfkant

drive slip = doorslippen van aangedreven wielen

drive-slip control = anti-doorslipregelsysteem

drive speed = rijsnelheid

drive spindle = verschuifbare aandrijfas van startmotor

drive tool = drijver, stempel

drive torque = aandrijfkoppel, aandrijfmoment

drive train = aandrijflijn

drive wheel = [1] aandrijfwiel

drive wheel = [2] pompwiel van koppelomvormer

drive-wheel slip = doorslippen van aangedreven wielen

 

driveability = bestuur­baar­heid, rijkwaliteiten

 

driven = aangedreven

driven axle = niet-aandrijvende as

driven gear = aangedreven tandwiel

driven half = trekkende gedeelte van V-riem

driven plate = koppelingsplaat

driven-plate lining = koppelingsvoering

driven pulley = aangedreven riemschijf

driven wheel = aangedreven wiel

 

driver (Am.) = autoband op aangedreven as

driver (Eng.) = apparaat dat voor aandrijving zorgt

driver (Eng.) = [1] bestuurder

driver (Eng.) = [2] machinist

driver information centre = bestuurdersinformatiecentrum

driver-operated = door bestuurder bediend

driver pinion = aandrijvend tandwiel

driver’s brake valve = bedrijfsremklep

driver’s door = portier aan bestuurderskant

driver’s licence = rijbewijs

driver’s manual = bestuurdershandleiding

driver’s performance = rijvaardigheid

driver’s school = autorijschool

driver’s seat = bestuurdersstoel

driver’s test (Am.) = [1] rij-examen

driver’s test (Am.) = [2] road-test

 

driving beam = groot licht

driving bearing = aandrijflager

driving comfort = rijcomfort

driving gear = [1] aandrijfmechanisme

driving gear = [2] aandrijvend tandwiel

driving light = vèrstraler

driving lesson = rijles

driving licence = rijbewijs

driving member = pompwiel

driving mirror = achteruitkijkspiegel

driving noise = rijgeluiden

driving performance = [1] rijkwaliteiten van auto

driving performance = [2] rijvaardigheid van bestuurder

driving pinion = pignon

driving power = aandrijfkracht

driving pulley = [1] aandrijfpoelie

driving pulley = [2] krukaspoelie van distributie

driving punch = drijver

driving safety = rijveiligheid

driving school = autorijschool

driving seat = bestuurdersstoel

driving shaft = aandrijfas

driving side = aandrijfkant

driving speed = rijsnelheid

driving spindle = verschuifbare aandrijfas van startmotor

driving stability = stabiliteit tijdens het rijden

driving test = rij-examen, road-test

driving time = rijtijd

driving tool = drijver, stempel

driving torque = aandrijfkoppel, aandrijfmoment

driving wheel = [1] aandrijfwiel

driving wheel = [2] pompwiel

 

DRL (day-time running lights) = MVO (motorvoertuigverlichting overdag)

 

drone (verb) = gonzen, ronken

drone (subst.) = [1] dreunend geluid in carrosserie

drone (subst.) = [2] geronk van motor

 

droop (verb) = afhangen, neerhangen

droop (subst.) = [1] hangende houding

droop (subst.) = [2] ongelijkvormigheidsgraad

 

drop (verb) = [1] druppelen

drop (verb) = [2] laten vallen, laten zakken

drop (subst.) = [1] druppel

drop (subst.) = [2]  kromming omlaag

drop (subst.) = [3] val, valhoogte

drop (subst.) = [4] vermindering

drop a gear (verb) = terugschakelen

drop arm = pitman-arm, stuurarm

drop-arm position = stuuruitslag

drop-arm shaft = pitman-as

drop-base rim = diepbedvelg

drop box = tussenbak

drop-centre rim = diepbedvelg

drop current = afvalstroom bij relais

drop-glass regulator = raambedieningsmechanisme

drop head = cabriolet

drop in voltage = vermindering van elektrische spanning

drop lever = spoorstangarm

drop of pressure = drukval, plotselinge drukvermindering

drop point = druppelpunt, vloeipunt

drop sider = vrachtwagen met open laadbak en neerklapbare zijschotten

drop top = cabriolet

 

droplet density = druppeldichtheid bij brandstofinspuiting

 

dropped steering column= geknikte stuurkolom

 

dropping point = druppelpunt, vloeipunt

dropping resistor = voorschakel­weerstandselement

 

droppings = vogelpoep op lak

 

DRS (dual ram system) = in twee fasen werkend luchtinlaatsysteem

 

drum (verb) = een dreunend geluid maken

drum (subst.) = trommel, vat

drum brake = trommelrem

drum-brake lining = remvoering

 

drunk driving = rijden onder invloed

 

drunken bolt = dolgedraaide bout

 

dry (adj.) = droog

dry (verb) = droog maken

dry battery = drooggeladen accu

dry-chemical fire extinguisher = poederblusser

dry cylinder liner = droge cilindervoering

dry fill = dry fill

dry friction = droge wrijving

dry grip = grip op droog wegdek

dry ice = droog ijs

dry liner = droge cilindervoering

dry overspray = droge laknevel

dry plate clutch = drogeplaatkoppeling

dry-powder extinghuisher = poederbrandblusapparaat

dry-running bearing = drooglopend lager

dry-running properties = noodloopeigenschappen

dry seat = aansluiting tussen twee pijpdelen zonder afdichtmiddel

dry sleeve = droge cilindervoering

dry-sump lubrication = dry sump-smering

dry weight = drooggewicht

 

drying agent = [1] droogmiddel

drying agent = [2] verharder in lak

drying oven = droogoven

drying sealant = sneldrogend afdichtmiddel

 

4DS (4-door sedan) = sedan met vier portieren

 

DSA (dynamic-stability assistance) = stabiliteitsregelsysteem

 

DSC (dynamic stability control) = elektronisch stabiliteitsregelsysteem met automati­sche koerscorrec­tie door eenzijdig afremmen

 

DSP (digital signal processor) = digitale signaalprocessor 

DSP (digital-sound processor) = digitaal geregelde geluidsprocessor

 

DSS (double-security system) = tweevoudig anti-diefstalsysteem voor radio

 

DT (diesel tester) = testapparaat voor dieselmotoren

DT (dual tires) = dubbellucht

 

DTC (diagnostic-trouble code) = storingscode van zelfdiagnosesysteem

 

DTE (distance to empty) = weergave van actuele actieradius door tripcomputer

 

DTM (diagnostic-test mode) = testprocedure voorafgaand aan zelfdiagnose

 

DTSR (dual tilt/slide sunroof) = dubbelwerkend schuif-kanteldak

 

DTSS (dynamic tracking-suspension system) = wielgeleidingssysteem met automatische sporings­aanpassing

 

DTVS (distributor thermal-vacuum switch) = thermoschakelaar voor voorontstekingsver­stelling

 

dual = dubbel, tweevoudig

dual-bed bead =  tweebedkatalysator

dual-bed catalyst =  tweebedkatalysator

dual-brake system = tweekringsremsysteem

dual carburetter = dubbele carburateur

dual carbureter (Am.) = dubbele carburateurr

dual-circuit air-brake valve = tweekringsvoetremklep

dual-circuit brake system = tweekringsremsysteem

dual-exhaust system = dubbel uitlaatsysteem van V-motor

dual-foot valve = tweekringsvoetremklep

dual-fuel engine = twee­brand­stofmotor

dual horn = tweetonige hoorn

dual ignition = dubbele ontsteking

dual-line brake system = tweekringsremsysteem

dual-plug ignition = dubbele ontsteking

dual-point injection = brandstofin­spuitsysteem met twee verstui­vers per cilinder

dual-pump system = vierwielaandrijving

dual-purpose = in twee opzichten geschikt

dual-purpose vehicle = auto voor het vervoer van personen en/of vracht

dual ram system = in twee fasen werkend luchtinlaatsysteem

dual-range gearbox = versnellingsbak met extra-lage versnelling

dual-range transfer box = verdeeldifferentieel met extra overbrengingsverhouding

dual-sensitive safety-belt system = door twee sensoren geregeld veilig­heids­gordelsysteem

dual-stage carbureter (Am.) = registercarburateur

dual-stage carburetter = registercarburateur

dual-stage compressor = tweetrapscompressor

dual steer-straight = zware vrachtauto met twee gestuurde assen

dual-tilt/slide sunroof = dubbelwerkend schuif-kanteldak

dual tires (Am.) = dubbellucht

dual tyres = dubbellucht

dual wiper = tandemruitenwisser

 

duals = dubbellucht

 

duct (verb) =  door een leiding voeren

duct (subst.) = [1] doorvoerleiding

duct (subst.) = [2] kabelgoot

 

ductile = buigbaar, rekbaar

 

DUI (driving under the influence of alcohol) = rijden onder invloed van alcohol

 

dull (adj.) = dof, mat

dull (verb) = dof worden

 

dumb irons = dumb irons 

 

dummy (adj.) = nagebootst, onecht

dummy (subst.) = [1] dummy, model

dummy (subst.) = [2] dummy, testpop bij botsproeven

dummy axle = draagas

dummy cover = afdekplaat voor radio tegen diefstal

 

dump (verb) = dumpen, lozen

dump (subst.) = afvalberg, vuilnisbelt

dump vehicle = kiepwagen

 

dumper = kiepwagen

 

duo-duplex drum-brake system = duo-duplex-trommelremsysteem

 

duplex = dubbel, tweevoudig

duplex carburetter = dubbele carburateur

duplex carbureter (Am.) = dubbele carburateur

duplex drum-brake system = duplex-trommelremsysteem

 

durability = levensduur, standtijd

durability test = duurtest, vermoeiingsproef

dumpy screw driver = korte schroevendraaierl 

 

durable = duurzaam

 

duralumin = duraluminium

 

duration = [1] inloopduur van motor

duration = [2] tijdsduur

 

duration of combustion = verbrandingsduur

 

dust = stof

dust boot = stofhoes, stofkap

dust cap = stofkap

dust cart = vuilniswagen

dust cover = stofhoes, stofkap

dust down (verb) = afstoffen

dust-extraction system = stofafzuigsysteem

dust mask = stofmasker

dust-proof = stofvrij

dust seal = stofhoes, stofkap

 

dustless = stofvrij

 

DUT (device under test) = testobject

 

duty = mechanisch vermogen

duty-cycle valve = regelklep op brandstofverdeler van brandstofinspuitsysteem

 

DVDV (differential vacuum-delay valve) = vertragingsklep die reageert op onderdrukver­schil

 

DVMV (distributor vacuum modulator valve) = onderdrukomschakelklep in inlaatspruit­stuk

 

DVV (double vacuum valve) = dubbele vacuümklep

 

dwell = contacthoekpercentage

dwell angle = contacthoek

dwell-angle tester = contacthoekmeter

dwell meter = contacthoekmeter

dwell of cam = lichthoogte van nok van nokkenas

 

DWI (driving while intoxicated) = rijden onder invloed

 

DWS (deflation warning system) = waarschuwings­systeem voor te lage banden­spanning

 

dye = kleurstof, pigment

 

dynamic = dynamisch

dynamic balance = dynamische balans van wiel

dynamic balancing = dynamisch balanceren

dynamic damper = traagheidsdemper

dynamic friction = dynamische wrijving

dynamic-geometry control system = elektro­nisch achterwielmeestu­ringssysteem

dynamic imbalance = dynamische onbalans in wiel

dynamic-load factor = dynamische belastingsfactor

dynamic radius = dynamische afrolstraal van autoband

dynamic-stability assistance = stabiliteitsregelsysteem

dynamic stability control = stabiliteitsregelsysteem

dynamic tracking-suspension system = wielgeleidingssysteem met automati­sche sporings­aanpassing

dynamic viscosity = dynamische viscositeit

dynamo = dynamo

dynamo capacity = dynamovermogen

dynamo-charging light = laadstroomcontrolelicht

dynamo-control light = laadstroomcontrolelicht

dynamo pulley = dynamopoelie

dynamo regulator = spanningsregelaar