CALORIE

Calorie (cal) is een eenheid van energie (arbeid).

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 calorie = 4,187 joule (J)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 calorie = 0,001000* kilocalorie (kcal)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 calorie = 0,003968 British thermal unit (Btu)

1 calorie = 3,088 foot pound-force (ft lbf)

 

 

 

CANDELA

Candela (cd) is een eenheid van lichtsterkte.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Candela is ook de SI-eenheid van lichtsterkte.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 candela = 1,000* lumen/steradiaal (lm/sr)

 

 

 

CANDELA-STERADIAAL

 

Candela-steradiaal (cdsr) is een eenheid van lichtstroom.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Er bestaat geen SI-eenheid van lichtstroom.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 candela-steradiaal = 1,000* lumen (lm)

 

 

 

CANDELA/VIERKANTE METER

Candela/vierkante meter (cd/m²) is een eenheid van luminantie (lichtintensiteit).

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Candela/vierkante meter is ook de SI-eenheid van luminantie.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 candela/vierkante meter =  1,000* lumen/steradiaal-vierkante meter (lm/srm²)

 

 

 

CENTILITER

Centiliter (cl) is een eenheid van volume.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 centiliter = 0,001000* kubieke meter (m³)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 centiliter = 0,0001000* hectoliter (hl)

1 centiliter = 0,01000* kubieke decimeter (dm³)

1 centiliter = 0,1000* deciliter (dl)

1 centiliter = 10,00* cubic centimetre (cc)

1 centiliter = 10,00* kubieke centimeter (cm³)

1 centiliter = 10,00* milliliter (ml)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 centiliter = 0,0003531 cubic foot (ft³)

1 centiliter = 0,002201 Engelse gallon (UK gal)

1 centiliter = 0,002642 Amerikaanse gallon (US gal)

1 centiliter = 0,008798 Engelse quart (qt)

1 centiliter = 0,01761 Engelse pint (pt)

1 centiliter = 0,6103 cubic inch (in³)

 

 

 

CENTIMETER

Centimeter (cm) is een eenheid van lengte.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 centimeter = 0,01000* meter (m)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 centimeter = 0,1000* decimeter (dm)

1 centimeter = 10,00* millimeter (mm)

1 centimeter = 10 000* micrometer (μm)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 centimeter = 0,01094 yard (yd)

1 centimeter = 0,03281 foot (ft)

1 centimeter = 0,3937 inch (in)

 

 

 

CENTIMETER KWADRAAT

Centimeter kwadraat (cm²) is een eenheid van oppervlakte.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 centimeter kwadraat = 0,0001000* meter kwadraat (m²)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 centimeter kwadraat = 0,01000* decimeter kwadraat (dm²)

1 centimeter kwadraat = 100,0* millimeter kwadraat (mm²)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 centimeter kwadraat = 0,001076 square foot (ft²)

1 centimeter kwadraat = 0,1550 square inch (in²)

 

 

 

CENTIMETER/SECONDE

Centimeter/seconde (cm/s) is een eenheid van snelheid.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 centimeter/seconde = 0,01000* meter/seconde (m/s)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 centimeter/seconde = 0,03600* kilometer/uur (km/h)

1 centimeter/seconde = 0,6000* meter/minuut (m/min)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 centimeter/seconde = 0,02237 mile/hour (mph)

1 centimeter/seconde = 0,03281 foot/second (ft/s)

 

 

 

CENTIPOISE

Centipoise (cP) is een eenheid van dynamische viscositeit.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 centipoise = 0,001000* pascal-seconde (Pas)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 centipoise = 0,01000* poise (P)

1 centipoise = 1,000* millipascal-seconde (mPas)

 

 

 

CENTISTOKES

Centistokes (cSt) is een eenheid van kinematische viscositeit.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 centistokes = 0,000001000* vierkante meter/seconde (m²/s)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 centistokes =  0,01000* vierkante centimeter/seconde (cm²/s)

1 centistokes = 1,000* vierkante millimeter/seconde (mm²/s)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 centistokes = 0,01000* stokes (St)

 

 

COULOMB

Coulomb (C) is een eenheid van elektrische lading.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Coulomb is ook de SI-eenheid van elektrische lading.

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 coulomb = 0,0002778 ampère-uur (Ah)

1 coulomb = 1,000* ampère-seconde (As)

 

 

 

COULOMB/KILOGRAM

Coulomb/kilogram (C/kg) is een eenheid van exposie.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 coulomb/kilogram = 3 876 röntgen (R)

 

 

 

COULOMB/(KILOGRAM-SECONDE)

Coulomb/(kilogram-seconde) (C/(kgs)) is de SI-eenheid van  exposietempo.

 

 

 

COULOMB/VOLT

Coulomb/volt (C/V) is een eenheid van elektrische capaciteit.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

Er bestaat geen SI-eenheid van elektrische capaciteit.

 

 

 

CUBIC CENTIMETRE

Cubic centimetre (cc) is een eenheid van volume.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 cubic centimetre = 0,000001000* kubieke meter (m³)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 cubic centimetre = 0,001000* kubieke decimeter (dm³)

1 cubic centimetre = 0,001000* liter (l)

1 cubic centimetre = 1,000* milliliter (ml)

1 cubic centimetre = 1 000* mm³ kubieke millimeter (mm³)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 cubic centimetre = 0,0002200 gal (Engelse gallon (UK gal)

1 cubic centimetre = 0,0002642 Amerikaanse gallon (US gal)

1 cubic centimetre = 0,0008798 Engelse quart (qt)

1 cubic centimetre = 0,001057 Amerikaanse quart (liq qt)

1 cubic centimetre = 0,001760 Engelse pint (pt)

1 cubic centimetre = 0,002114 Amerikaanse pint (liq pt)

1 cubic centimetre = 0,06102 cubic inch (in³)

1 cubic centimetre = 1,000* kubieke centimeter (cm³)

 

 

 

CUBIC FOOT

Cubic foot (cu ft, ft³) is een eenheid van volume.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 cubic foot = 0,02832 kubieke meter (m³)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 cubic foot = 28,32 kubieke decimeter (dm³)

1 cubic foot = 28,32 liter (l)

1 cubic foot = 28 320 kubieke centimeter (cm³)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 cubic foot = 6,229 Engelse gallon (UK gal)

1 cubic foot = 7,481 Amerikaanse gallon (US gal)

1 cubic foot = 24,92 Engelse quart (qt)

1 cubic foot = 29,92 Amerikaanse quart (liq qt)

1 cubic foot = 1 728 cubic inch (in³)

 

 

 

CUBIC INCH

Cubic inch (cu in, in³) is een eenheid van volume.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 cubic inch = 0,00001639 kubieke meter (m³)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 cubic inch = 0,01639 kubieke decimeter (dm³)

1 cubic inch = 0,01639 liter (l)

1 cubic inch = 16,39 kubieke centimeter (cm³)

 

Omrekening naar Engelstalige eenheden

1 cubic inch = 0,003618 Engelse gallon (UK gal)

1 cubic inch = 0,004329 Amerikaanse gallon (UK gal)

1 cubic inch = 0,01442 Engelse quart (qt)

1 cubic inch = 0,01732 Amerikaanse quart (liq qt)

 

1 cubic inch = 0,02894 Engelse pint (pt)

1 cubic inch = 0,03464 Amerikaanse pint (liq pt)

 

 

 

CUNA-PAARDENKRACHT             

CUNA-paardenkracht (CUNA-pk) is een eenheid van vermogen.

 

Omrekening naar de bijbehorende SI-eenheid

1 CUNA-paardenkracht = 772,3 – 801,7 watt (W)

 

Omrekening naar andere metrische eenheden

1 CUNA-paardenkracht = 105 -109 % van DIN-paardenkracht (DIN-pk)

1 CUNA-paardenkracht = 90 – 95 % van SAE-paardenkracht (CUNA-pk)