C

 

C

C = [1] als derde van een rij, C-

C = [2] C-vormig, U-vormig

C (coefficient) = coëfficiënt

Cd (drag coefficient) = luchtweerstandscoëfficient

Clf (coefficient lift front) = coëfficiënt voor opwaartse druk aan voorkant

Clr (coefficient lift rear) = coëfficiënt voor opwaartse druk aan achter­kant

C beam = C-vormig staalprofiel, U-vormig staalprofiel

C brake (Cummins) brake = uitlaatgasremsysteem van Cummins

C clamp = C-klem, C-vormige klem

C/D (drag coefficient) = luchtweerstandscoëfficiënt

C G (center of gravity) = zwaartepunt

C/LTR (cigarette lighter) = sigarettenaansteker

C of G (centre of gravity) = zwaartepunt

C pillar =C-stijl van carrosserie

C post = C-stijl van carrosserie

C spanner = C-sleutel

C wrench = C-sleutel

C washer = C-ring

 

CA

CA (crank angle) = krukhoek

 

 

CAB

cab = cabine

CAB (cabin; Am.) = cabine van bedrijfswagen

CAB (cellulose-acetate-butyrate) = cellulose-azijnzuur-butyraat

cab heater (Am.) = cabineverwarming

cab lighting (Am.) = binnenverlichting, cabineverlichting

cab-over-engine (Am.)  = frontstuur­cabine van vrachtauto

cab-over-engine truck (Am.) = vrachtauto met frontstuur­cabine

cab-tilting gear (Am.) = cabinekantelinrichting van vrachtauto

cab-tilt lock control light (Am.) = controlelicht van vergrendeling van kantelcabine

cab-behind-engine (Am.) = cabine van vrachtauto met torpedofront

cab-behind-engine truck (Am.) = vrachtauto met torpedofrontcabine

 

 

CABIN

cabin = cabine

cabin heater = cabineverwarming

cabin lighting = binnenverlichting, cabineverlichting

cabin-tilting gear = cabinekantelinrichting van vrachtauto

cabin-tilt lock control light = controlelicht van vergrendeling van kantelcabine

 

CABINET

cabinet = huis, kast

 

CABLE

cable = draad, kabel

cable-actuated = door een kabel bediend

cable actuation = kabelbediening

cable brake = kabelrem, rem met kabelbediening

cable bridge = kabelbrug

cable bundle = kabelbundel

cable bushing = rubberen doorvoertule voor kabel

cable clamp = kabelklem

cable clip = kabelklem

cable conduit = beschermhoes van kabel, kabelmantel

cable connection = kabelverbinding

cable connect kabelschoen, kabelstekker

cable control = kabelbediening

cable-controlled = door een kabel bediend

cable coupling = kabelkoppeling

cable drum = kabelhaspel, kabeltrommel van lier

cable duct = kabelgoot

cable eye = kabeloog, kabelschoen

cable grip = kabelklem

cable grommet = kabeltule, tule voor kabeldoorvoer

cable-guide housing = kabeldoos, kabelgoot, kabelhuis

cable harness = kabelbundel

cable head = uiteinde van kabel

cable jacket = beschermhoes van kabel, kabelmantel

cable mounting = kabelophanging

 cable nipple = kabelnippel

cable operation = kabelbediening

cable-operated = door een kabel bediend

cable plug = kabelstekker, leidingstekker

cable protective tube = kabelisolatiemantel

cable shoe = kabelschoen

cable sleeve = kabelmof

cable socket = kabelschoen

cable strap = kabelklem

cable-stripping pliers = kabelstriptang

cable terminal = kabelaansluiting, kabelklem

cable tree = kabelboom

cable tube = kabelgoot

 

CABLING

cabling diagram = bedradingsschema

 

CABRIOLET

cabriolet = cabriolet

cabriolet roof = opvouwbaar dak van cabriolet

cabriolet top = kap van cabriolet

 

CAC

CAC (charge-air cooler) = intercooler, interkoeler

CAC (computer-aided control) = regelen met behulp van computertechniek

 

CACS

CACS (continuous alternating-current ignition system) = elektronisch geregeld ontste­kingssysteem waarbij de door wisselstroom opgewekte vlamboog gedurende de hele arbeidsslag vonkt

 

CACIS

CACIS (computer-controlled coil-ignition system) = elektronisch geregeld ontste­kings­systeem

 

CAD

CAD (cabling diagram) = bedradingsschema

CAD (cash against documents) = contante betaling bij ontvangst van goederen tegen overhandiging van bijbehorende documenten

CAD (computer-aided design) = beeldschermontwerp, constructie met behulp van computer­tech­niek

CAD/CAE (computer-aided design/computer-aided engineering) = constructie en detaille­ring met behulp van computertechniek

CAD/CAM (computer-aided design/computer-aided manufacturing) = constructie en fabricage met behulp van computertechniek

 CAD/CAM/CAE (computer-aided design/computer-aided manufacturing/computer-integrated manufacturing) = constructie en fabricage met volledige gebruikma­king van computer­tech­niek

 

CADA

CADA (computer-aided design or analysis) = constructie of analyse met behulp van computertech­niek

 

CADD

CADD (computer-aided design and drafting) = construeren en tekenen met behulp van computertech­niek

 

CADEM

CADEM (computer-aided design, engineering and manufacturing) = constructie, ontwikke­ling en fabricage met behulp van computertech­niek

 

CADENCE

cadence braking = cadansremmen, pompend remmen

 

CADET

CADET (computer-aided design engineering technique) = technische ontwikkeling met behulp van computertech­niek

 

CADIC

CADIC (computer-aided design of integrated circuits) = met behulp van computertech­niek ontwerpen van geïntegreerde schakelingen

 

CADMAC

CADMAC (computer-assisted drawing machine) = met behulp van een met computertech­niek werkende tekenmachine

 

CADMIUM

cadmium = cadmium

cadmium-free enamel = cadmiumvrije lak

 

CADSYS

CADSYS (computer-aided design system) = met behulp van computertech­niek werkend ontwerpsysteem

  

CAE

CAE (computer-aided engineering) = technische ontwikkeling met behulp van computer­techniek

CAE (computer-assisted engineering) = technische ontwikkeling met behulp van computer­techniek

 

CAFE

CAFE (corporate-average fuel economy) = verplichting voor Amerikaanse autofabrikan­ten om het wettelijk vereiste gemiddelde brandstofverbruik voor alle in één jaar verkochte automo­dellen te halen

 

CAG

CAG (computer-aided gear shift) = elektronisch geregeld systeem voor voorkeuze en ontkoppeling bij handgescha­kelde transmissie

 

CAGE

cage = kooiconstructie van personenauto, rolkooi van race-auto

cage nut = kooimoer

cage pilot = kogelkooigeleider van homokinetische koppeling

 

CAGED

caged valve = hangende klep

 

CAI

CAI (computer-assisted instruction) = instructie met behulp van computertechniek, onderwijs met behulp van computertechniek

 

CAL

CAL (calibration) = ijking, kalibratie, schaalverdeling

CAL (computer-aided instruction) = instructie met behulp van computertechniek, onderwijs met behulp van computertechniek

CAL (computer-aided lighting) = verlichtingssysteem met behulp van computertechniek 

 

CALCIFEROUS

 calciferous = kalkhoudend

 

CALCIUM

calcium = kalk

calcium oxyde = gebluste kalk

calcium-soap grease = consistentvet, kalkzeepvet

 

CALCULATE

calculate (verb) = berekenen, calculeren

 

CALCULATION

calculation = berekening, calculatie

calculation of probability = kansberekening, waarschijnlijkheidsberekening

calculation of strength = sterkteberekening

 

CALIBER

caliber = kaliber, meetklok, voelermaat

 

CALIBRATE

calibrate (verb) = ijken, kalibreren, onderverdelen

 

CALIBRATING

calibrating oil = proefolie, testolie

calibrating tools = ijkgereedschap, kalibreergereedschap

 

CALIBRATION

calibration = ijking, kalibrering, schaalverdeling

 

CALIBRE

calibre = kaliber, meetklok, voelermaat

 

CALIPER

caliper = remblokhouder, remklauw, remzadel

caliper gage (Am.) = schuifmaat

caliper gauge = schuifmaat

 

CALIPERS

calipers = passer

 

CALLIPER

calliper = remblokhouder, remklauw, remzadel

calliper = remblokhouder, remklauw, remzadel

  

CALLIPERS

callipers = passer

 

CALORIC

caloric = calorisch, warmtegeleidend

caloric conductibility = warmtegeleidingsvermogen

caloric engine = heteluchtmotor

 

CALORIFIC

calorific = warmtegevend

calorific power = calorisch vermogen, verwarmingsvermogen

calorific value = calorische waarde, verbrandingswarmte

 

CAM

cam = kam, nok

CAM (camshaft) = nokkenas

CAM (computer-aided management) = management met behulp van computertechniek

 CAM (computer-aided manufacturing) = fabricage met behulp van computertechniek

CAM (computer-assisted management) = management met behulp van computertechniek

CAM (computer-assisted manufacturing) = fabricage met behulp van computertechniek

cam-actuated = door een nok bediend

cam adjuster = stelnok

cam-and-lever steering = worm-en-nokstuurinrichting

cam-and-peg steering = worm-en-nokstuurinrichting

cam-and-roller steering= worm-en-roltandstuurinrichting

cam angle = contacthoek

cam-angle meter = contacthoekmeter

cam-base circle = grondcirkel, nokcirkel

cam brake = door een nok bediende rem

cam contour = nokprofiel, nokvorm

cam-controlled = door een nok bediend

cam cover = kleppendeksel

cam disc = nokkenschijf

cam disk (Am.) = nokkenschijf

cam drive = nokaandrijving

cam dwell = lichthoogte van nok

cam-dwell angle = nokopeningshoek

cam follower = nokstoter, nokvolger, sleephefboom

cam heel = hiel van nok

cam lever = door nok bediende hefboom, tuimelaar

cam lift = lichthoogte van nok

cam-lifting angle = nokopeningshoek

cam lobe = neus van nok

cam-neck bolt = nokbout

cam of contact breaker = onderbrekernok

cam-operated = bediend door een nok

cam-phasing system = distributiesysteem met verstelbare nokkenassen

cam plate = nokkenschijf

cam profile = nokprofiel, nokvorm

cam ring = nokkenring van dieselinspuitpomp

cam roller = nokrol

cam surface = contactoppervlak van nok, nokflank

 

CAMAC

CAMAC (computer-aided measurement and control) = meten en controleren met behulp van computertechniek

 

CAMBER

camber (verb) = schuin doen oplopen, schuin oplopen

camber (subst.) = camber, wielvlucht

camber angle = wielvluchthoek

camber offset = schuurstraal

 

 

CAMBERED

cambered = schuin oplopend

 

camouflage = camouflage

camouflage head light = verduisterd koplicht van militair voertuig

 

camper = camper, kampeerauto

 

CAMS (computerized automotive-maintenance system = onderhoudssysteem met behulp van centrale computer en testkast

 

camshaft = as met nokken, nokkenas

camshaft bearing = nokkenaslager

camshaft-bearing cap = nokkenaslagerkap

camshaft belt = distributieriem

camshaft-belt cover = distributiedeksel

camshaft-belt crank pulley = krukastandwiel

camshaft-belt deflection = doorbuiging van de distributieriem

camshaft-belt tensioner = spaninrichting van distributieriem

camshaft-belt tension gauge = spankrachtmeter van distributieriem

camshaft casing = nokkenashuis

camshaft chain = distributieketting

camshaft cover = kleppendeksel

camshaft drive = nokkenasaandrijving

camshaft-drive chain = distributieketting

camshaft end float = eindspeling van nokkenas

camshaft gear = nokkenastandwiel

camshaft housing = nokkenashuis

camshaft-identification sensor = nokkenasstandsensor

camshaft-in-head engine = motor met één bovenliggende nokkenas

camshaft pinion = nokkenastandwiel

camshaft pulley = nokkenastandwiel

camshaft sensor = nokkenassensor

camshaft sprocket wheel = nokkenastandwiel

camshaft thrust bearing = axiaallager van nokkenas

camshaft timing = distributie, kleptiming

camshaft-camshaft gear = nokkenastandwiel

 

can (verb) = inblikken, in blik verpakken

can (subst.) = blik, jerrycan, kan

 

CAN (controller-area network) = gemeenschappelijke ring­leiding voor de bediening van en de communica­tie tussen alle in de auto aangebrachte elektronische regeleen­heden, Multi­plex-databussys­teem

can carrier = jerrycanhouder

can press = blikpers

 

cancel (verb) = annuleren, buiten gebruik stellen, neutraliseren

cancel cam = terugstelnok

cancel switch = ophefschakelaar, verbreekschakelaar

 

cancerous = kankerverwekkend

 

canister = blik voor opslag van vloeistoffen, capsule, jerrycan

canister-purge control system = actief brandstoftankontluchtingssysteem, actieve-koolstof-systeem voor brandstoftankontluch­ting

 

canner = fabrikant van uitlaatsystemen inclusief katalysator

 

canopy top = huif, kap, opvouwbaar dak van cabriolet

 

cantilever = cantilever, vrijdragend

cantilever spring = cantileverveer, kwartelliptische bladveer

 

canvas = canvas, tentdoek, zeildoek

canvas top = canvas huif, canvas kap

 

caoutchouc = ongevulcaniseerd rubber

 

cap (verb) = voorzien van een deksel, voorzien van een dop

 

cap (subst.) = deksel, dop, kap

cap (subst.) = loopvlak van autoband, sokkel

 

CAP (capacity) = capaciteit

CAP (computer-aided planning) = planning met behulp van computertechniek

CAP (compu­ter-aided production) = productie met behulp van computertechniek

cap bolt = drijfstanglagerkapbout

cap-clamp spring = klemveer van stroomverdelerkap

cap key = ringsleutel

cap nut = dopmoer, kapmoer, wartel­moer

 cap relief valve = overdrukklep

cap screw = tapbout, tapeind, wartel met buitendraad

cap spanner = steeksleutel

cap valve = overdrukklep in radiateurdop

cap-valve opening pressure = openingsdruk van radiateurdop

cap wrench (Am.) = steeksleutel

 

capability = capaciteit, geschiktheid, vermogen

capability of reaction = reactievermogen

 

capacious = groot, ruim, wijd

 

capacitance = elektrische capaciteit

 

capacitive-discharge ignition = capacitieve ontsteking, thyristorontste­king

capacitive reactance = capacitieve reactantie van condensator

 

capacitor = condensator

capacitor case = condensatorhuis

capacitor-discharge ignition = capacitieve ontsteking, thyristorontste­king

capacitor reactance = capacitieve reactantie van condensator

 

capacity = capaciteit, inhoud, laadvermogen

capacity = slagvolume, vermogen

capacity rating = nominaal vermogen, nominale capaciteit

capacity weight = laadvermogen 

 

cape = kraag

cape chisel = ritsbeitel

 

capillarity = capillaire werking, grensvlakwerking

 

capillary action = capillaire werking

 

CAPP (computer-aided production planning) = productieplanning met behulp van computer­techniek

 

capped nut = dopmoer

 

car = auto, automobiel

car aftermarket = voertuigacces­soiremarkt

car behaviour = rij-eigenschappen, wegeigenschappen

car blind = raamjaloezie in auto

car body = carrosserie

car carrier = autotransporter

car centre line = afstand tussen midden van vooras en midden van achteras, wielbasis

car clock = autoklok

car crash = auto-ongeluk

car dynamics = voertuigdynamica

car electrician = auto-electricien

car engineering = motorvoertuigtechniek

car equipment = voertuiguitrusting

car frame = chassis

car heater = verwarmingsinrichting van auto

car height = afstand tussen chassis en grond, bodemspeling, hoogte van auto

car hoist = autohefbrug

car importer = auto-importeur

car industry = auto-industrie

car insurance = autoverzekering

car jack = boordkrik

car lift = autohefbrug

car-lift location = opkrikpunt van voertuig

car line = modelcode

car make = automerk

car manufacturer = autofabrikant

car mat = vloermat in auto

car mechanic = automonteur

 

car number = kentekennummer

car over = dekzeil waarmee de gehele auto kan worden afgedekt

car paint = autolak

car polish = autopoetsmiddel

car production = autoproduktie

car profile = zij-aanzicht van voertuig

car radio = autoradio

car range = modellenserie

car registration number = kentekennummer van voertuig

car registration papers = autopapieren, kentekenbewijs

car shed = garageloods

 car telephone = autotelefoon

car-top carrier = dakimperiaal

car transporter = autotransporter

car type = autotype

car vacuum cleaner = autostofzuiger

car wash = autowasplaats, autowasstraat

 

caravan = caravan, kampeerwagen

 caravan = gesloten vrachtauto

 

carb = carburateur

CARB (carburetor) = carburateur

carb adjustment = carbura­teurafstelling

carb assembly = carburateur met toebehoren

carb body = carburateurhuis

carb bowl = vlotterkamer

carb cable = gaskabel van auto met carburateurmotor

carb engine = motor met carburateur

carb float = vlotter van carburateur

carb heating = carburateurvoorverwarming

carb housing = carburateurhuis

carb icing = vorming van ijs in carburateur

carb jet = sproeier van carburateur

carb linkage = gasbedieningsmechanisme

carb response = reactie van carburateur op gaspedaalbeweging

carb popping = geplof van carburateur, gestotter van carburateur

carb setting = carburateurafstelling

carb synchronisation = synchroon stellen van meerdere carburateurs

carb throat = luchtdoorlaatbuis met venturivorm, venturi

carb throttle = gasklep

carb tuning = fijnafstelling van carburateur

carb venturi = venturi van carburateur

 

carbide cutter = hardmetalen frees

 

carbon = kool, koolstof

carbon black = gitzwart, koolzwart

carbon brush = koolborstel

carbon-brush holder= koolborstelhouder

carbon canister = capsule met actieve koolstof voor brandstoftankontluchting

carbon compound = koolstofverbinding

carbon content = koolstofgehalte van staal

carbon deposit = koolaanslag, koolafzetting

carbon detergent = ontkolingsmiddel

carbon dioxide = kooldioxyde, koolzuur

carbon-dioxide snow = droog ijs, koolzuursneeuw

carbon disulfide = zwavelkoolstof

carbon fiber = koolstofvezel

carbon-fiber reinforced (Am.) = met koolstofvezel versterkt

carbon-fiber reinforced composite (Am.) = met koolstofvezel versterkt composiet

carbon-fiber reinforced plastic ()Am.) = met koolstofvezel versterkt kunststof

 carbon fibre = koolstofvezel

carbon-fibre reinforced = met koolstofvezel versterkt

carbon-fibre reinforced composite = met koolstofvezel versterkt composiet

carbon-fibre reinforced plastic = met koolstofvezel versterkt kunststof

 carbon fouling = verkoking, verontreiniging door koolafzetting

carbon graphite = koolstofgrafiet

carbon knocking = motorgeluid dat wijst op koolaanslag op kleppen

carbon monoxide = kolendamp, koolmonoxyde

carbon-monoxide analyser = CO-testapparaat

carbon-monoxide concentration = concentratie van koolmonoxyde in lucht

carbon-monoxide content = gehalte aan koolmonoxyde

carbon-monoxide/hydrocarbons analyser = CO-CH-testapparaat

carbon-monoxide level = concentratie van koolmonoxyde in lucht

carbon-monoxide meter = CO-testapparaat

carbon-monoxide tester = CO-testapparaat

carbon oxide = kolendamp, koolmonoxyde

carbon-oxide analyser = CO-testapparaat

carbon-oxide concentration = concentratie van koolmonoxyde in lucht

carbon-oxide content = gehalte aan koolmonoxyde

carbon-oxide/hydrocarbons analyser = CO-CH-testapparaat

carbon-oxide level = concentratie van koolmonoxyde in lucht

carbon-oxide meter = CO-testapparaat

carbon-oxide tester = CO-testapparaat

carbon particles = roetdeeltjes in uitlaatgassen van dieselmotor

carbon-reinforced = met koolstof versterkt

carbon removal = ontkoling, verwijdering van koolafzetting

carbon steel = ongelegeerd koolstofstaal

carbon-zinc battery = koolstof-zink-accu

 

carbonaceous = koolstofhoudend, koolstofrijk

 

carbonate (verb) = totaal verbranden, verkolen

 

carbonic acid = kooldioxyde, koolzuur

 

carboniferous = koolstofhoudend, koolstofrijk

 

carbonise (verb) = carboneren, koolstofrijker maken

 

carbonize (verb; Am.) = carboneren, koolstofrijker maken

 

car breaker = autosloper

 

carburation = carburatie

carburation chamber = vlotterkamer

 

carburator (Am.) = carburateur

 

carburator adjustment (Am.) = carbura­teurafstelling

carburator air (Am.) = aanzuiglucht, inlaatlucht

carburator-air preheater (Am.) = inlaatluchtvoorverwarmingsinrichting

carburator-air temperature (Am.) = inlaatluchttemperatuur

carburator assembly (Am.) = carburateur met toebehoren

carburator back fire (Am.) = terugslag in carburateur

carburator back kick (Am.) = terugslag in carburateur

carburator blow back(Am.) = terugslag in carburateur

carburator body (Am.) = carburateurhuis

carburator bowl (Am.) = vlotterkamer

carburator cable (Am.) = gaskabel van auto met carburateurmotor

carburator engine (Am.) = motor met carburateur

carburator float (Am.) = vlotter van carburateur

carburator float bowl (Am.) = vlotterkamer van carburateur

carburator heating (Am.) = carburateurvoorverwarming

carburator housing (Am.) = carburateurhuis

carburator icing (Am.) = vorming van ijs in carburateur

carburator jet(Am.) = sproeier van carburateur

carburator linkage (Am.) = gasbedieningsmechanisme

carburator pick-up behavior(Am.) = reactie van carburateur op gaspedaalbeweging

carburator popping (Am.) = geplof van carburateur, gestotter van carburateur

carburator response(Am.) = reactie van carburateur op gaspedaalbeweging

carburator setting (Am.) = carburateurafstelling

carburator synchronization (Am.) = synchroon stellen van meerdere carburateurs

carburator throat (Am.) = luchtdoorlaatbuis met venturivorm, venturi

carburator throttle (Am.) = gasklep

carburator tuning (Am.) = fijnafstelling van carburateur

carburator venturi (Am.) = venturi van carburateur

 

carbureted variant = modeltype met carburateur

 

carbureter = carburateur

 

carbureter adjustment (Am.) = carbura­teurafstelling

carbureter air (Am.) = aanzuiglucht, inlaatlucht

carbureter-air preheater (Am.) = inlaatluchtvoorverwarmingsinrichting

carbureter-air temperature (Am.) = inlaatluchttemperatuur

carbureter assembly (Am.) = carburateur met toebehoren

carbureter back fire (Am.) = terugslag in carburateur

carbureter back kick (Am.) = terugslag in carburateur

carbureter blow back(Am.) = terugslag in carburateur

carbureter body (Am.) = carburateurhuis

carbureter bowl (Am.) = vlotterkamer

carbureter cable (Am.) = gaskabel van auto met carburateurmotor

carbureter engine (Am.) = motor met carburateur

carbureter float (Am.) = vlotter van carburateur

carbureter float bowl (Am.) = vlotterkamer van carburateur

carbureter heating (Am.) = carburateurvoorverwarming

carbureter housing (Am.) = carburateurhuis

carbureter icing (Am.) = vorming van ijs in carburateur

carbureter jet(Am.) = sproeier van carburateur

carbureter linkage (Am.) = gasbedieningsmechanisme

carbureter pick-up behavior(Am.) = reactie van carburateur op gaspedaalbeweging

carbureter popping (Am.) = geplof van carburateur, gestotter van carburateur

carbureter response(Am.) = reactie van carburateur op gaspedaalbeweging

carbureter setting (Am.) = carburateurafstelling

carbureter synchronization (Am.) = synchroon stellen van meerdere carburateurs

carbureter throat (Am.) = luchtdoorlaatbuis met venturivorm, venturi

carbureter throttle (Am.) = gasklep

carbureter tuning (Am.) = fijnafstelling van carburateur

carbureter venturi (Am.) = venturi van carburateur

 

carburetion = carburatie

 

carburetion chamber = vlotterkamer

 

carburetor adjustment (Am.) = carbura­teurafstelling

carburetor air (Am.) = aanzuiglucht, inlaatlucht

carburetor-air preheater (Am.) = inlaatluchtvoorverwarmingsinrichting

carburetor-air temperature (Am.) = inlaatluchttemperatuur

carburetor assembly (Am.) = carburateur met toebehoren

carburetor back fire (Am.) = terugslag in carburateur

carburetor back kick (Am.) = terugslag in carburateur

carburetor blow back(Am.) = terugslag in carburateur

carburetor body (Am.) = carburateurhuis

carburetor bowl (Am.) = vlotterkamer

carburetor cable (Am.) = gaskabel van auto met carburateurmotor

carburetor engine (Am.) = motor met carburateur

carburetor float (Am.) = vlotter van carburateur

carburetor float bowl (Am.) = vlotterkamer van carburateur

carburetor heating (Am.) = carburateurvoorverwarming

carburetor housing (Am.) = carburateurhuis

carburetor icing (Am.) = vorming van ijs in carburateur

carburetor jet(Am.) = sproeier van carburateur

carburetor linkage (Am.) = gasbedieningsmechanisme

carburetor pick-up behavior(Am.) = reactie van carburateur op gaspedaalbeweging

carburetor popping (Am.) = geplof van carburateur, gestotter van carburateur

carburetor response(Am.) = reactie van carburateur op gaspedaalbeweging

carburetor setting (Am.) = carburateurafstelling

carburetor synchronization (Am.) = synchroon stellen van meerdere carburateurs

carburetor throat (Am.) = luchtdoorlaatbuis met venturivorm, venturi

carburetor throttle (Am.) = gasklep

carburetor tuning (Am.) = fijnafstelling van carburateur

carburetor venturi (Am.) = venturi van carburateur

 

carburetted variant = modeltype met carburateur

 

carburetter = carburateur

carburetter adjustment = carbura­teurafstelling

carburetter air = aanzuiglucht, inlaatlucht

carburetter-air preheater = inlaatluchtvoorverwarmingsinrichting

carburetter-air temperature = inlaatluchttemperatuur

carburetter assembly = carburateur met toebehoren

carburetter back fire = terugslag in carburateur

carburetter back kick = terugslag in carburateur

carburetter blow back = terugslag in carburateur

carburetter body = carburateurhuis

carburetter bowl = vlotterkamer

carburetter cable = gaskabel van auto met carburateurmotor

carburetter engine = motor met carburateur

carburetter float = vlotter van carburateur

carburetter float bowl = vlotterkamer van carburateur

carburetter heating = carburateurvoorverwarming

carburetter housing = carburateurhuis

carburetter icing = vorming van ijs in carburateur

carburetter jet = sproeier van carburateur

carburetter linkage = gasbedieningsmechanisme

carburetter pick-up behaviour = reactie van carburateur op gaspedaalbeweging

carburetter popping = geplof van carburateur, gestotter van carburateur

carburetter response = reactie van carburateur op gaspedaalbeweging

carburetter setting = carburateurafstelling

carburetter synchronisation = synchroon stellen van meerdere carburateurs

carburetter throat = luchtdoorlaatbuis met venturivorm, venturi

carburetter throttle = gasklep

carburetter tuning = fijnafstelling van carburateur

carburetter venturi = venturi van carburateur

 

carburettor adjustment (Am.) = carbura­teurafstelling

carburettor air (Am.) = aanzuiglucht, inlaatlucht

carburettor-air preheater (Am.) = inlaatluchtvoorverwarmingsinrichting

carburettor-air temperature (Am.) = inlaatluchttemperatuur

carburettor assembly (Am.) = carburateur met toebehoren

carburettor back fire (Am.) = terugslag in carburateur

carburettor back kick (Am.) = terugslag in carburateur

carburettor blow back(Am.) = terugslag in carburateur

carburettor body (Am.) = carburateurhuis

carburettor bowl (Am.) = vlotterkamer

carburettor cable (Am.) = gaskabel van auto met carburateurmotor

carburettor engine (Am.) = motor met carburateur

carburettor float (Am.) = vlotter van carburateur

carburettor float bowl (Am.) = vlotterkamer van carburateur

carburettor heating (Am.) = carburateurvoorverwarming

carburettor housing (Am.) = carburateurhuis

carburettor icing (Am.) = vorming van ijs in carburateur

carburettor jet(Am.) = sproeier van carburateur

carburettor linkage (Am.) = gasbedieningsmechanisme

carburettor pick-up behavior(Am.) = reactie van carburateur op gaspedaalbeweging

carburettor popping (Am.) = geplof van carburateur, gestotter van carburateur

carburettor response(Am.) = reactie van carburateur op gaspedaalbeweging

carburettor setting (Am.) = carburateurafstelling

carburettor synchronization (Am.) = synchroon stellen van meerdere carburateurs

carburettor throat (Am.) = luchtdoorlaatbuis met venturivorm, venturi

carburettor throttle (Am.) = gasklep

carburettor tuning (Am.) = fijnafstelling van carburateur

carburettor venturi (Am.) = venturi van carburateur

 

carburise (verb) = cementeren, koolstofrijker maken

 

carburising flame = gasvlam bij lassen

 

carburize (verb; Am.) = cementeren, koolstofrijker maken

 

carburizing flame (Am.) = gasvlam bij lassen

 

carcass = karkas van autoband, wrak van auto

 

cardan axle = cardanas

 

cardan coupling = cardankoppeling, kruiskoppeling

cardan finger = klauw van cardankoppeling

cardan joint = cardankoppeling, kruiskoppeling

cardan shaft = cardanas

cardan-shaft transmission = cardanoverbrenging

cardan spider = kruisstuk van cardankoppeling

 

care (verb) = in goede conditie houden, onderhouden

care (subst.) = onderhoud, verzorging

care instructions = onderhoudsvoorschriften

 

careening = onverhoeds uitbreken van achterkant van auto

 

careless = onzorgvuldig

 

cargo = lading, vracht

cargo barrier = bagagerek tussen passagierscompartiment en laadruimte

cargo body = laadbak

cargo cab = laadruimte

cargo carrier = vrachtauto

cargo compartment = bagageruimte, laadruimte

cargo-compartment lighting = verlichting van bagageruimte

cargo space = laadruimte

cargo tie-down hook = bevestigingshaak in laadruimte

 

CARIN (car information and navigation system) = gecombineerd informatie- en naviga­tiesysteem voor auto

 

carnet = voertuigdocument waarin staat dat eigenaar kentekenbewijs bezit

 

carpet (verb) = met tapijt bekleden

carpet (subst.) = tapijt, vloerbedekking

 

carriage = onderstel, rijtuig, slede van draaibank

carriage body = carrosserie

 

carrier = draagbalk, dragend deel van constructie, vrachtauto

carrier plate = ankerplaat, remankerplaat, vaste flens van koppeling

carrier signal = draaggolf vanaf radiozender naar radio-ontvanger

 

carry (verb) = dragen, vervoeren

carry-all = auto voor het vervoer van personen zowel als vracht

carry off (verb)  afvoeren

 

carrying axle = draagas

carrying capacity = draagvermogen, laadvermogen

carrying height = laadhoogte

 

 cart = kar

cart spring = bladveer, halfelliptische bladveer

 

carter = motorcarter

 

cartridge = cassette, element, patroon

cartridge fuse = patroonzekering, smeltzekering

 

cartwheel (verb) = in de lengterichting van de auto over de kop slaan

 

CAS (computer-aided service) = met behulp van computertechniek verkregen en opgeslagen informatie om variabele service-intervallen mogelijk te maken

CAS (computer-aided styling) = carrosserie-ontwerp met behulp van computertechniek

CAS (crank-angle sensor) = krukhoeksensor

  

CASD (computer-aided system design) = systeemontwerp met behulp van computertech­niek

  

case (verb) = bekleden

case (subst.) = bak, buitenband

case (subst.) = huis, omhulsel

CASE (computer-aided systems evaluation) = systeemevaluatie met behulp van computer­techniek

CASE (computer-aided service and education) = draagbaar diagnosesysteem met aanstu­ringsmoge­lijkheid van alle componenten

case cover = kofferdeksel

case extension = staartstuk van versnellingsbak

case-hardened steel = gecementeerd staal, oppervlaktegehard staal

case ring = sierring

case window = schuifraam

cased glass = gelaagd glas

 

cash-back = korting

cash-transport car = geldtransportauto

 

casing = huis, karkas van autoband, omhulsel

casing break-up = karkasbreuk bij autoband

casing cover = kofferdeksel

casing-head gasoline = uit aardgas vervaardigde benzine

casing ply = koordlaag van autoband

casing ring = sierring

 

CASS (cassette player) = cassettespeler

CASS (computer-aided styling system) = carrosserie-ontwerpsysteem met behulp van computertechniek 

 

casco = casco, uitgeklede auto

cassette = cassette

cassette box = cassette

 

cassette deck = cassetterecorder, cassettespeler

cassette player = cassetterecorder, cassettespeler

cassette recorder = cassetterecorder, cassettespeler

cassette slot = insteeksleuf in cassettespeler

cassette stowage = bergplaats voor muziekcassettes

 

cast (verb) = gieten, kromtrekken

cast (subst.) = afdruk, gietvorm

CAST (computer-aided storage and transport) = opslag en transport met behulp van computertech­niek

cast alloy = gietlegering

cast aluminium = gietaluminium

cast aluminum (Am.) = gietaluminium

cast bearing = ingegoten lager

cast bronze = gietbrons

cast carbon steel = gietstaal met een hoog koolstofgehalte

cast iron = gegoten ijzer, gietijzer

cast-iron crank case = gegoten krukas

cast lug = aangegoten hijsoog

cast resin = giethars

cast steel = gietstaal

 

castel nut = kroonmoer met inkepingen voor splitpen

 

castellated nut = kroonmoer met inkepingen voor splitpen

 

castelled nut = kroonmoer met inkepingen voor splitpen

 

caster (Am.) = caster, fuseelangshelling, naspoor

caster angle (Am.) = naspoorhoek, voorspoorhoek

caster trail (Am.) = caster, fuseelangshelling, naspoor

 

casting = gietstuk

  

castle nut = kroonmoer met inkepingen voor splitpen

castle washer = getande onderlegring

 

castor = caster, fuseelangshelling, naspoor

castor action = caster, naspoor

castor angle = naspoorhoek, voorspoorhoek

castor oil = castorolie, ricinusolie

castor trail = caster, fuseelangshelling, naspoor

 

CAT (carburetter-air temperature) = inlaatluchttemperatuur in carburateur

CAT (catalyst) = katalysator

CAT (catalytic) = katalytisch

CAT (computer-aided testing) = testarbeid met behulp van computertechniek

CAT (computer-aided translation) = vertaling met behulp van computertechniek

cat cracker = katalytische kraakinstallatie

cat-cracking = katalytisch kraken van aardolie

cat walk = bordes op open opbouw van vrachtauto

 

catalog (Am.) = catalogus

catalog engineering (Am.) = bestudering van catalogi van concurrerende bedrijven

catalog price (Am.) = catalogusprijs

 

catalogue = catalogus

catalogue engineering = bestudering van catalogi van concurrerende bedrijven

catalogue price = catalogusprijs

 

catalyst = katalysator

catalyst bed = katalysatordrager

catalyst by-pass system = bypass-systeem van katalysator

catalyst degradation = beschadiging van katalysator

catalyst deterioration = vermindering van katalysatorwerking

catalyst substrate = katalysatordrager

catalyst surface = katalysatoroppervlak

catalyst with lambda probe = geregelde katalysator

catalyst without lambda probe = ongeregelde katalysator

 

catalytic = katalytisch

catalytic container = katalysatorhouder

catalytic converter = katalysator

catalytic-converter bed = katalysatordrager

catalytic-converter by-pass system = bypass-systeem van katalysator

catalytic-converter degradation = beschadiging van katalysator

catalytic-converter deterioration = vermindering van katalysatorwerking

catalytic-converter substrate = katalysatordrager

catalytic-converter surface = katalysatoroppervlak

catalytic-converter with lambda probe = geregelde katalysator

catalytic-converter without lambda probe = ongeregelde katalysator

catalytic cracking = katalytisch kraken van aardolie

catalytic reduction = reductie van uitlaatgassen langs katalytische weg

catalytic-trap oxidizer = roetfilter in uitlaatsysteem van auto met dieselmotor

 

catalyzer (Am.) = katalysator

catalyzer bed (Am.) = katalysatordrager

catalyzer by-pass system (Am.) = bypass-systeem van katalysator

catalyzer degradation (Am.) = beschadiging van katalysator

catalyzer deterioration (Am.) = vermindering van katalysatorwerking

catalyzer substrate (Am.) = katalysatordrager

catalyzer surface (Am.) = katalysatoroppervlak

catalyzer with lambda probe (Am.) = geregelde katalysator

catalyzer without lambda probe (Am.) = ongeregelde katalysator

 

cataphoresis = kataforese als deel van lakprocedure

 

catch (verb) = opvangen, vergrendelen

catch (subst.) = grendel, klink, pal

catch (subst.) = vanger van portier, windhaak van motorkap

catch bolt = vergrendelingsbout

catch pan = opvangbak voor vloeistoffen

catch pin = meeneempen

 

category = categorie, klasse

 

caterpillar track = rups van rupsvoertuig

caterpillar tractor = rupsvoertuig, trekker met rupsbanden

 

cathode = kathode, negatieve elektrode

cathode-ray oscilloscope = elektronenstraaloscilloscoop

cathode-ray tube = elektronen­straalbuis, kathodestraalbuis

 

cathodic electroforesis = kathodische elektroforese

cation = positief geladen ion

 

cationic electro deposit = kataforeselak

 

cationic painting = kathodedompelbad waarbij het voorwerp negatief wordt geladen

 

CATS (computer-activated technology suspension) = adaptief wielophangings­sys­teem

CATS (computer-aided trouble-shooting) = storingzoeken met behulp van computertech­niek

CATS (computer-assisted test shop) = met behulp van computertechniek werkende testafde­ling

cattle-transport vehicle = veetransportauto, veewagen

 

caulk (verb) = afdichten, dichtstuiken, omslaan

 

caustic (adj.) = bijtend, etsend

caustic = bijtende stof, etsende stof

 

caution (verb) = waarschuwen

caution (subst.) = waarschuwing

caution light = waarschuwingslicht

 

cautious = voorzichtig

 

cave (verb) = een holte vormen, uithollen

 

cavitation = cavitatie, holvorming als gevolg van stromende vloeistoffen

 

cavity = holte, uitholling

cavity rust proofing = bescherming van holle ruimtes tegen roest

cavity wax = holtewas, was ter bescherming van holle ruimtes tegen roest

 

CB (choke breaker) = openingsmechanisme van chokeklep

CB (circuit breaker) = contact­verbreker, stroomkringonderbreker

CB (citizen’s band) = frequentieband waarop vrachtautochauffeurs met elkaar radiocon­tact onderhouden

CB (compression barrel) = drukcilinder van reminrichting

CB (conduction band) = geleider van elektrische stroom

CB RCR (citizen’s-band receiver) = zend- en ontvangstin­stallatie in vrachtauto

 

CBC (cornering brake control)= stabiliteitsregelsysteem tijdens bochten rijden

 

CBE (cab-behind-engine/USA) = cabine van bedrijfsauto met torpedofront

 

CBR (controlled burn rate) = geregelde verbranding

 

CBU (completely built-up) = compleet opgebouwd motorvoertuig

 

CBWBS (control by wire-brake system) = brake-by-wire

 

 

CC (carbon canister) = capsule met actieve koolstof voor brandstoftankontluchting

CC (climate control) = klimaatregelsysteem

CC (computer-controlled) = computergestuurd

 

CC (computing centre) = centrale computer, computercentrum

CC (concept car) = concept-car, concept van een auto

CC (continuous current) = gelijkstroom

CC (cross-country) = geschikt om mee door ruw terrein te rijden

 

CC (cruise control) = cruisecontrol

 

CC (cubic capacity) = cilinderinhoud van motor, slagvolume van motor

 

CCC (computer-command center) = centrale regeleenheid van computer

 

 

CCP (controlled canister purge) = geregelde afvoer door middel van afzuiging van benzinedamp naar inlaatspruit­stuk

 

 

CCR (computer-commanded ride) = adaptief schokdempingssys­teem

 

CCS (carbon-canister system) = actief koolstofsysteem voor brandstoftankontluchting

 

CCS (cast carbon steel) = gietstaal met een hoog koolstofgehalte

CCS (computer-controlled suspension) = elektronisch geregeld wielophangingssysteem

CCS (controlled combustion system) = armmengsel-verbrandingsproces

CCS (cruise-control system) = cruise control

 

CCU (central control unit) = centrale regeleenheid van computer

 

CCV (closed-crankcase ventilation) = gesloten carterontluchting, positieve carter­ven­ti­la­tie

CCV (concept coupé vehicle) = concept-car in de vorm van een coupé

 

CCW (counter-clockwise) = linksom draaiend, tegen de wijzers van de klok in

 

CD (capacitive discharge) = capacitieve ontlading

CD (compact disc) = CD, compact disc

CD (condenser-discharge) ignition) = condensa­torontste­kingssysteem

CD (constant depression) = constante onderdruk, constant vacuüm

CD mode indicator = controlelicht van instelling van CD-speler

CD player= CD-speler

CD rewrita­ble = CD waarvan de opgenomen muziek kan worden overschreven

CD recordable = CD waarop één keer een muziekstuk kan worden opgenomen

 

 

 

 

CDA (compressor-discharge air) = door de compressor uitgestoten inlaatlucht

 

CDI (capacitive-discharge ignition) = capacitief ontstekingssysteem, thyristoront­stekingssysteem

CDI (common-rail diesel injection)= common-rail dieselbrandstofinspuiting

CDI (condenser-discharge ignition) = condensatorontstekingssysteem

CDI (controlled direct injection) = geregeld direct brandstofinspuitsysteem van dieselmo­tor

 

CDP (compact-disc player) = CD-speler

 

CDS (cold-drawn steel) = koudgetrokken staal

CDS (computer-controlled drive-injected stratified-charge) engine = motor met elektro­nisch geregeld direct brandstofinspuitsysteem en gelaagde cilinder­vulling

 

CDT (cold-drawn tube) = koudgetrokken stalen buis

 

CDU (central display unit) = centraal op dashboard aangebracht aanwijsinstrument

 

 

CE (combustion engine) = verbrandingsmotor

 

CEC (combined emission-control) system) = uitlaatgasemissiesysteem waarbij de uitlaat­gasemis­sie wordt beïnvloed door onder meer het ontstekingssysteem, de versnellingsbak en de gasklepstand

CEC (crankcase-emission control) system = carterventilatieregelsys­teem

 

 

CED (electro-deposition) painting = via kataforese aanbrenging van grondlaklaag

 

ceiling = dakhemel, plafond

 

cell = cel van accu, element

cell cover = accuceldeksel

cell filler plug = accuvuldop

cell plate = celplaat

cell radiator = radiateur met honingraatvormig koelblok

cell separator = scheidingswand tussen accucellen

cell tester = accuceltester

cell voltage = celspanning

 

cellular = celvormig, luchtig, poreus

cellular radiator = radiateur met honingraatvormig koelblok

 

cement (verb) = cementeren, vastkitten

cement (subst.) = bindmiddel, kit, kleefmiddel

 

cementate (verb) = cementeren, vastkitten

cementation = cementatieproces, oppervlakteharding

 

cementite = cementiet

 

CEMF (counter electromotive force) = tegen-EMK (elektromotorische tegenkracht)

 

centagonistic spring = contraveer

 

center (adj.; Am.) = centraal, hoofd-, midden-

center (verb; Am.) = centreren, in het midden plaatsen

center (subst.; Am.) = centerpunt, centrum

center (subst.; Am.) = hart, middelpunt

center arm rest (Am.) = middelste armsteun

center bearing (Am.) = ophanglager, tussenlager

center bolt (Am.) = torenbout van bladveerpakket

center boss (Am.) = naaf

center console (Am.) = middenconsole

center differential(Am.)  = middendifferentieel

center electrode (Am.) = middenelektrode

center line (Am.) = hartlijn, middellijn

center link (Am.) = tussenstang, verbindingsstang van stuurinrichting

center member (Am.) = naafgedeelte van wiel

center of attack (Am.) = aangrijpingspunt

center of equilibrium (Am.) = evenwichtspunt

center of gravity (Am.) = zwaartepunt

center of gyration (Am.) = draaipunt

center of motion (Am.) = draaipunt, middelpunt van beweging

center of pression (Am.) = drukpunt

center of pressure (Am.) = drukpunt

center of rotation (Am.) = draaipunt

center pillar (Am.) = B-dakstijl, middelste dakstijl

center pin (Am.) = centererpen, naald van binnenventiel van autoband

center point (Am.) = center, centerpons

center-point steering (Am.) = centerpoint-besturing

center post (Am.) = B-dakstijl, middelste dakstijl

center punch (Am.) = center, centerpons

center-to-center distance (Am.) = hart-tot-hart-afstand

center tube (Am.) = centrale buis van ruggegraatchassis

center-tube chassis (Am.) = chassis met centrale buis, ruggengraatchassis

center valve (Am.) = in het midden geplaatste klep van remsysteem

center wear (Am.) = slijtage midden op loopvlak van autoband

center (verb; Am.) = centreren, in het midden plaatsen

center (subst.; Am.) = centerpunt, centrum

center (subst.; Am.) = hart, middelpunt

 

centering (Am.) = centrering

centering (Am.) = centrering

centering bearing (Am.)  = middenlager

centering bolt (Am.) = centreerbout

centering drill (Am.) = centreerboor

centering mandril (Am.) = centreerdoorn

 

centimeter (Am.) = centimeter

centimetre = centimeter

 

central (adj.) = centraal, hoofd-, midden-

central arm rest = middelste armsteun

central axle = niet-aandrijvende centrale as, schommelas

central bearing = ophanglager, tussenlager

central bolt = torenbout van bladveerpakket

central boss = naaf

central chassis lubrication = centrale smering, chassissmering

central console = middenconsole

central control unit = centrale regeleenheid

central differential = middendifferentieel

central display unit = centraal op dashboard geplaatst aanwijsinstrument

central door locking = centrale portiervergrendeling

central electrode = middenelektrode

central engine = middenmotor

central fuel injection = centrale brandstofinspuiting, monopoint-brandstofinspui­ting

central fuse box = centrale zekeringenkast, hoofdzekeringenkast

central greasing = centrale smering van chassis

central injection = centrale benzine-inspuiting, monopoint-benzine-inspuiting

central lead = bobinekabel in het midden van de verdelerkap

central line = hartlijn, middellijn

central link = tussenstang, verbindingsstang van stuurinrichting

central locking = centrale portiervergrendeling

central member = naafgedeelte van wiel

central pillar = B-dakstijl, middelste dakstijl

central pin = centralerpen, naald van binnenventiel van autoband

central point = center, centerpons

central-point steering = centerpoint-besturing

central post = B-dakstijl, middelste dakstijl

central power supply = centrale spannings­voorziening, centrale voeding

central processing unit = centrale regeleenheid, centrale verwerkingseenheid

 

central punch = center, centerpons

central tube = centrale buis van ruggegraatchassis

central-tube chassis = chassis met centrale buis, ruggengraatchassis

central tyre-inflation system = systeem waarbij vanuit de cabine de bandenspan­ning kan worden gewijzigd

central valve = in het midden geplaatste klep van remsysteem

central wear = slijtage midden op loopvlak van autoband

 

centrali­sed lubrication = centrale smering

 

centralized lubrication = centrale smering

 

centrally = centraal, middenin

centrally placed engine = middenmotor

 

centre (adj.) = centraal, hoofd-, midden-

centre (verb) = centreren, in het midden plaatsen

centre (subst.) = centerpunt, centrum

centre (subst.) = hart, middelpunt

centre arm rest = middelste armsteun

centre bearing = ophanglager, tussenlager

centre bolt = torenbout van bladveerpakket

centre boss = naaf

centre console = middenconsole

centre differential = middendifferentieel

centre electrode = middenelektrode

centre line = hartlijn, middellijn

centre link = tussenstang, verbindingsstang van stuurinrichting

centre member = naafgedeelte van wiel

centre of attack = aangrijpingspunt

centre of equilibrium = evenwichtspunt

centre of gravity = zwaartepunt

centre of gyration = draaipunt

centre of motion = draaipunt, middelpunt van beweging

centre of pression = drukpunt

centre of pressure = drukpunt

centre of rotation = draaipunt

centre pillar = B-dakstijl, middelste dakstijl

centre pin = centreerpen, naald van binnenventiel van autoband

centre point = center, centerpons

centre-point steering = centerpoint-besturing

centre post = B-dakstijl, middelste dakstijl

centre punch = center, centerpons

centre-to-centre distance = hart-tot-hart-afstand

centre tube = centrale buis van ruggegraatchassis

centre-tube chassis = chassis met centrale buis, ruggengraatchassis

centre valve = in het midden geplaatste klep van remsysteem

centre wear = slijtage midden op loopvlak van autoband

 

centric = centraal, in het midden

 

centrifugal action = werking van de middelpuntvliedende kracht

centrifugal advance = centrifugaalvervroeging

centrifugal-and-vacuum governor = centrifugaal-onderdrukregelaar

centrifugal clutch = centrifugaalkoppeling

centrifugal compressor = centrifugaalcompressor

centrifugal force = centrifugaalkracht, middelpuntvliedende kracht

centrifugal governor = centrifugaalregulateur

centrifugal ignition advance = centrifugaalvervroeging

centrifugal mass = rotatiemassa, roterende massa

centrifugal oil filter = centrifugaal oliefilter

centrifugal pump = centrifugaalpomp

centrifugal regulator = centrigugaalvervroeging

centrifugal spark advance = centrifugaalvervroeging

centrifugal starter = centrifugaalstartinrichting

centrifugal supercharger = centrifugaalcompressor

centrifugal switch = centrifugaalschakelaar

centrifugal weight = centrifugaalgewicht

 

centrifugally controlled ignition advance = centrifugaalvervroeging

 

centring = centrering

centring bearing = middenlager

centring bolt = centreerbout

centring drill = centreerboor

centring mandril = centreerdoorn

 

centripetal force = centripetaalkracht, middelpuntzoekende kracht

 

ceramic (adj.) = keramisch, gemaakt van keramisch materiaal

ceramic (subst.) = keramiek, van keramisch materiaal gemaakt voorwerp

ceramic-bed catalyst = katalysator met drager van keramisch materiaal, keramische katalysator

ceramic-pellet catalyst = katalysator met drager van keramisch materiaal, keramische katalysator

ceramic-substrate catalyst = katalysator met drager van keramisch materiaal, keramische katalysator

 

certificate of registration = autopapieren, kentekenbewijs

 

certified body = perfect gevormde carrosseriemal

 

cetane = cetaan

cetane index = maat voor neiging tot zelfontsteking van dieselbrandstof

cetane number = cetaangetal van dieselbrandstof

cetane rating = cetaangetal van dieselbrandstof

cetane value = cetaangetal van dieselbrandstof

 

CEU (car-equivalent unit) = genormeerde inhoudsmaat voor één auto zoals in gebruik in autotransport­schepen

 

CFC (carbon-fibre reinforced composite) = met koolstofvezel versterkt composietma­teriaal

CFC (chlorofluorocarbons) = chloor-fluor-koolwaterstofverbindingen

CFC (corporate fuel consumption) = gemiddeld brandstofverbruik van alle in één jaar door een fabrikant gemaakte auto’s

 

CFI (central fuel injection) = centraal brandstofinspuitsysteem van benzinemotor, monopoint-brandstofinspui­tsysteem van benzinemotor

 

CFPP (cold-filter plugging point) = troebelpunt van dieselbrandstof

 

CFR (carbon-fibre reinforced) = met koolstofvel versterkt

CFR (catastrophic failure rate) = catastrofaal gemiddelde aan optredende defecten

CFR (co-ordinating fuel-research) = CFR (instantie die verantwoordelijk is voor de normering betreffende het octaangetal van een benzine)

 

CFRP (carbon-fiber reinforced plastic) = met koolstofvezel versterkt kunststof

 

 

CGI (stratified charged gasoline injection)= benzine-inspuiting met gelaagde verbran­ding

 

CH (combination hump) = een platte rand aan de binnenkant in combinatie met een ronde rand aan de buitenkant van een velg

 

CHMSL (center high-mounted stop light) = in het midden van de auto aangebracht derde remlicht

 

CHT (controlled high turbulence) = gestuurde sterke luchtturbulentie

CHT (cylinder-head temperature) = temperatuur van de cilinderkop

 

chafe (verb) = schaven, schuren

chafe (verb) = slijten, wrijven

 

chafer = velglint

 

chafing = kale plekken ten gevolge van afschuring

 

chafing strip = schuurstrip op zijkant van autoband

 

chain = keten, ketting

chain collision = ketttingbotsing

chain drive = kettingaandrijving

chain formation = ketenvorming bij opbouw van atoom

chain guard = kettingkast

chain link = schakel van ketting

chain reaction = kettingreactie

chain sprocket = kettingwiel

chain tensioner = kettingspanner

chain thrashing = slaan van ketting

chain tightener = kettingspanner

chain wheel = kettingwiel

 

chainless = zonder ketting

 

chalk = krijt

 

chalking = krijting van lak

 

chamber = kamer, ruimte

chamber temperature = kamertemperatuur

 

chamfer (verb) = afschuinen

chamfer (subst.) = groef, schuine kant

 

chamfered side = schuine kant

 

chamois = zeemleer

 

change (verb) = overschakelen, veranderen, verwisselen

change (subst.) = omschakeling, verandering, wisseling

change arm = schakelarm

change down (verb) = naar een lagere versnelling schakelen, terugschakelen

change filter = filter met uitwisselbaar element

change-guide plate = schakelpatroonplaat ter geleiding van schakelpook

change lever = schakelhendel, versnellingspook

change of direction = richtingsverandering

change over (verb) = omschakelen, overschakelen

change-over jet = overneemsproeier

change-over shaft = tussenas die draairichting verandert

change-over switch = wisselschakelaar

change rod = schakelstang

change speed (verb) = naar een hogere of lagere versnelling schakelen

change up (verb) = naar een hogere versnelling schakelen, opschakelen

 

channel (verb) = kartelen, voorzien van een geul, voorzien van een kanaal

channel (subst.) = kanaal, sleuf

channel (subst.) = uitholling, verticale groef

channel cross member = dwarsdraagbalk met U-profiel

channel iron = stalen balk met U-profiel, stalen U-balk

channel side member = langsdraagbalk met U-profiel

channel steel = stalen U-balk

channel toothing = groefvertanding

 

channeling = groefvormige beschadiging door gebrek aan smering

 

characteristic (adj.) = karakteristiek, kenmerkend

characteristic = karakteristiek, karakteristieke kromme

 

characteristics = karakteristieke eigenschappen, kenmerkend gedrag

 

charcoal = houtskool

charcoal filter = actieve koolstof-filter voor brandstoftankontluchting

 

charge (verb) = belasten, elektrisch opladen, opladen door middel van drukvulling

charge (subst.) = belasting als gevolg van elektrische lading, drukvulling van motor

charge (subst.) = lading van accu, vullings­graad van motor

charge air = inlaatlucht bij motor met oplading

charge-air cooler = intercooler, interkoeler, tussenkoeler

charge-air gauge = laaddrukcontrolemeter

charge-air intercooling = intercooling, interkoeling, tussenkoeling

charge-air pressure = laaddruk, oplaaddruk

charge-air temperature = inlaatluchttemperatuur na oplading

charge capacity = laadvermogen

charge-combustion engine = motor met gelaagde verbranding

charge condition = laadtoestand van accu

charge control light = laadstroomcontrolelicht

charge cooler = intercooler, interkoeler, tussenkoeler

charge current = laadstroom

charge cycle = gaswisseling in verbrandingsruimte

charge indicator = laadstroomcontrolelicht, laadstroommeter

charge pressure = laaddruk, oplaaddruk

charge-pressure gauge = vuldrukmeter

charge-pressure limiter = vuldrukbegrenzer, waste-gate van uitlaatgasturbo

charge rate = laadstroom, laadvermogen

charge stratifying = gelaagde verbranding

charge system = oplaadsysteem

charge temperature = inlaatluchttemperatuur na oplading

 

charger = acculaadapparaat,  compressor, uitlaat­gasturbo

 

charging condition = laadtoestand van accu

charging cooler = intercooler, interkoeler, tussenkoeler

charging current = laadstroom

charging cycle = gaswisseling in verbrandingsruimte

charging indicator = laadstroomcontrolelicht, laadstroommeter

charging port = inlaatka­naal

charging pressure = laaddruk, oplaaddruk

charging-pressure gauge = vuldrukmeter

charging-pressure limiter = vuldrukbegrenzer, waste-gate van uitlaatgasturbo

charging rate = laadstroom, laadvermogen

charging stratifying = gelaagde verbranding

charging system = oplaadsysteem

charging temperature = inlaatluchttemperatuur na oplading

charging valve = overstroomklep, vulklep

charging voltage = laadspanning

 

chart = kaart, tabel

 

chase (verb) = natappen, opsnijden

 

chasing tool = snij-ijzer

 

chassis = chassis, onderstel

chassis-and-suspension tuning = afstelling van het onderstel

chassis beam = langsdraagbalk van chassis

chassis cabin = onderstel met daarop alleen de cabine

chassis clearance = bodemvrijheid, grondspeling

chassis dynamometer = rollenbank, vermogenstestbank

chassis frame = chassis, onderstel

chassis-identification number = chassisnummer

chassis lubrication = centrale smering, chassissmering

chassis member = draagbalk van chassis

chassis number = chassisnummer

chassis roller = rollentestbank

chassis side rail = langsdrager van chassis

chassis stand = chassisbok

chassis-to-ground clearance = bodemspeling, bodemvrijheid

chassis tuning = afstelling van het onderstel

 

chassisless construction = zelfdragende carrosserie

 

chattering = dansen van kleppen, ratelen van koppeling, slaan van ketting

 

chatter marks = sporen van onbedoeld contact tussen metalen onderdelen

chatter spring = binnenste klepveer, secundaire klepveer

 

chauffeur = bestuurder, chauffeur

 

check (verb) = controleren, tegenhouden, testen

check (subst.) = aanslag, controlebeurt, defect

check-and-cut valve = overdrukklep

check arm = bedieningsarm

check chart = controletabel, storingzoekschema

check control = elektronisch bewakingssysteem, zelfdiagnosesysteem

check-control light = controlelicht van elektronische motorfuncties

checker = portiervanger, testapparaat

checker pin = pen van portiervanger

check light = controlelicht, waarschuwingslicht

check list = controletabel, storingzoekschema

check nut = contramoer

check operation = controlewerkzaamheden

check panel = dashboard

check point = controlepunt

check port = inspectiegat

check procedure = controleprocedure

check ring = afdichtring, borgring

check sequence = controleprocedure

check stop = noodstop

check-up = controlebeurt

 

cheek = lijst, stalen wang, zijstuk

cheek brake = trommelrem

 

cheese = stootkussen

cheese head = brede cilindervormige kop

cheese-head screw = cilinderkopbout

 

chemical (adj.) = chemisch, scheikundig

chemical (subst.) = chemisch produkt

chemical composition = chemische samenstelling

chemical compound = chemische verbinding

chemical corrosion = chemische corrosie

chemical pretreatment = chemische voorbehandeling

chemical stripping agent = chemisch afbijtmiddel

 

chemically stable = chemisch stabiel

 

chemicals = chemicaliën, chemische produkten

 

chemistry = chemie, scheikunde

 

chequer (verb) = in ruiten verdelen

 

chequered lining = geribde bekleding, geruite bekleding

 

cherished registration = kentekenplaat die gewild is wegens bijzondere kentekencode

 

cherry bomb = uitlaatdemper met fraai uitlaatgeluid

cherry condition = als nieuw, in perfecte conditie

 

CI (cast iron) = gietijzer

CI (central injection) = centraal inspuitsysteem van benzinemotor, monopoint-inspuit­systeem van benzinemotor

CI (circuit interrupter) = stroomkringonderbreker

CI (computer-integrated) = computergestuurd, door computers geregeld

 

chief engineer = hoofdingenieur

chief mechanic = chef-monteur

 

child = kind

child-proof = veilig voor kinderen

child-proof door lock = kinderslot

child-restraint seat = kinderzitje in auto

child-restraint system = passief veiligheidssysteem voor kinderen in auto

child safety lock = kinderslot

child safety seat = kinderzitje in auto

child seat = kinderzitje in auto

 

chill (verb) = harden, laten harden

chill-cast iron = gehard gietijzer, hard gegoten ijzer

chill point = troebelpunt van dieselbrandstof

 

chilling = chilling, proces van het laten schrikken van staal tijdens fabricage

 

chip (subst.) = brokje, chip als elektronisch onderdeel, schilfer

chip (verb) = afbramen, afschilferen, afsteken

chip tuning = chip-tuning, verandering van motorkarakteristiek door vervanging of modificatie van chip van motormanage­ment

chipping = schilferen van lak

 

chisel (verb) = afhakken, uitbeitelen

chisel (subst.) = beitel

chisel off (verb) = afsteken

 

chloric acid = zoutzuur

 

chlorofluorocarbons = chloor-fluor-waterstofverbindingen

 

chlorophene rubber = chloropheen-rubber

 

chock (verb) = blokkeren, vastzetten

chock (subst.) = keg, stopblok

chock valve = afsluiter

 

choke (verb) = choken, smoren, verstikken

choke (subst.) = choke-inrichting, venturi-vormige luchtdoorlaat in carburateur

choke blade = chokeklep

choke breaker = openingsmechanisme van chokeklep

choke cable = chokekabel

choke coil = inductiespoel, smoorspoel

choke control = bediening van choke

choke control light = choke-controlelicht

choke knob = chokeknop

choke opener = openingsmechanisme van chokeklep

choke plate = chokeklep

choke return = choke-uitschakelsysteem

choke spindle = as van chokeklep

choke throttle = handgas

choke tube = luchtdoorlaat in carburateur, mengbuis

choke valve = chokeklep

 

chop (verb) = afhakken, onverwacht van richting veranderen, vlakken van cilinderkop

chop (subst.) = klauw van bankschroef

 

chopping control = gloeisysteem van dieselmotor waarbij vóór, tijdens en na de koude start wordt gegloeid

 

chromate zinc = chromaatzink

 

chrome (verb) = verchromen

chrome (subst.) = chroom

chrome moulding = chromen sierlijst, chroomlijst

chrome-nickel steel = chroom-nikkelstaal

chrome-plated = verchroomd

chrome polish = chroompoetsmiddel

chrome trim = chromen sierstrips

 

chromium = chroom

chromium moulding = chromen sierlijst, chroomlijst

chromium-nickel steel = chroom-nikkelstaal

chromium-plated = verchroomd

chromium polish = chroompoetsmiddel

chromium trim = chromen sierstrips

 

chuck (verb) = inspannen, opspannen, ruimen

chuck (subst.) = boorkop, doorslag

chuck (subst.) = klauwplaat, klembus

chuck plate = stelplaat van draaibank

chuck size = maat van boor van elektrische boormachine

 

chucking lathe = draaibank met klauwplaat

 

chunk = brokje materiaal dat ergens vanaf is gebroken

 

churn (verb) = heftig bewegen, omroeren

churn out (verb) = uitpersen

 

churning knife = roerstaaf om lak mee te roeren

churning losses = wrijvingsverliezen

 

C3I (computer-controlled coil ignition) = computergestuurd bobine-ontstekingssysteem

CI (continuous injection) = ononderbroken inspuitsysteem van dieselmotor

CI (coil ignition) = bobine-ontstekingssysteem

CI (compression-ignition) engine = dieselmotor, motor met zelfontsteking

 

CIAS (crash-impact absorbing structure) = constructie waarbij de botsings­energie door de gehele carrosserie wordt geabsorbeerd

 

CID (camshaft-identification) sensor = nokkenaspositiesensor 

CID (cubic-inch displacement) = cilinderinhoud gemeten in cubic inch, slagvolume gemeten in cubic inch

CID (cylinder-identification) sensor = cilinderselectieve sensor

 

CIF (cost, insurance, freight) = verzekerings- en vrachtkosten

 

 

cigarette lighter = sigarettenaansteker

cigar lighter = sigarenaansteker

 

CIH (camshaft-in-head) engine = motor met één bovenliggende nokkenas

 

CIM (computer-integrated manufacturing) = fabricage met volledige gebruikmaking van computer­techniek

 

CIMS (computer-integrated manufacturing system) = fabricagesysteem met volledige gebruikmaking van computer­techniek

 

CIP (carriage and insurance paid to place of destination) = vrachtvrij inclusief verzekering tot op de plaats van bestemming

 

circle = cirkel, kring

circle iron = doorslag

circle pitch = steekcirkel

circle run-out = onrondheid van wiel, slingering van draaiende as

 

circlip = borgveer, seegerring, verende borgring

circlip pliers = borgveertang, seegerringtang

 

circuit = circuit, elektrische schakeling, stroomkring

circuit breaker = stroomkringonderbreker

circuit diagram = bedradingsschema, elektrisch schema, schakelschema

circuit interrupter = stroomkringonderbreker

circuit interruptor = stroomkringonderbre­ker

circuit protection = circuitbeveiliging

circuit tester = multimeter, testlampje

 

circuitry = bedrading, elektrisch circuit, schakelschema

 

circular = cirkelvormig, rondlopend

circular movement = cirkelbeweging

circular pitch = steekcirkel, tandsteek

circular snips = ronde blikschaar

circular speed = hoeksnelheid

 

circulate (verb) = circuleren, rondstromen

 

circulating air = circulerende interieurlucht

circulating lubrication = omloopsmering

 

circulation = circulatie, cyclus, rondgang

circulation cooling = kringloopkoeling, omloopkoeling

circulation lubrication = omloopsmering

circulation pump = circulatiepomp

 

circumference = omtrek van cirkel

 

circumferential = aan de omtrek

circumferential force = omtrekskracht

circumferential groove = rondom lopende profielgroef in autoband

circumferential speed = omtrekssnelheid

 

CIS (continuous fuel-injection system) = brandstofinspuitsysteem met ononderbroken inspuiting

CIS (continuous injection system) = dieselbrandstofinspuitsysteem met ononderbroken inspui­ting

 

citizen’s band = frequentieband waarop vrachtautochauffeurs met elkaar radiocontact onderhouden

citizen’s-band radio equipment = zend- en ontvangstin­stallatie in vrachtauto

 

city bus = stadsbus

city-bus transport = stadvervoer

city filter = roetfilter in uitlaatsysteem van auto met dieselmotor

 

CKD (completely knocked down) = voor exportdoeleinden geheel in onderdelen gedemon­teerd

 

CKF (crankshaft-fluctuation) sensor = sensor die de gelijkmatigheid van de omwente­lingssnelheid van de krukas opmeet

 

CKP (crankshaft position) = krukasstand

 

CKT (circuit) = elektrisch circuit, elektrische stroomkring

 

CL (centralised lubrication) = centrale smering

CL (central locking) = centraal portiervergrendelingssysteem

CL (centre line) = centrale as, middellijn

CL (closed loop) = gesloten kringloop, gesloten regelcircuit

C3L (computer-controlled coil-ignition system) = elektronisch geregeld ontstekings­systeem

CL (crane load) = maximaal toelaatbare belasting voor hijskraan

 

CLS (closed-loop system) = gesloten kringloopsysteem, gesloten regelcircuit

 

clamp (verb) = ineen passen, vastklemmen

clamp (subst.) = beugel, klem

clamp bearing = klemlager

clamp bush = klembus

clamp collar = bevestigingsring, beugel

clamp connection = klemverbinding

clamp coupling = klemkoppeling

clamp pliers = vastzettang

clamp ring = klemring

clamp screw = klembout

clamp spring = klemveer

 

clamped bearing = klemlager

 

clamped bush = klembus

clamped collar = bevestigingsring, beugel

clamped connection = klemverbinding

clamped coupling = klemkoppeling

 

clamping bench = spanplaat van draaibank

clamping bolt = klembout

clamping bow = klembeugel

clamping chuck = klauwkop, klauwplaat van draaibank

clamping diode = blokkeerdiode

clamping nut = knevelmoer

clamping strap = spanband

clamping tool = opspanblok

clamping yaw = opspanklem van bankschroef

 

clap (verb) = klappen, kloppen, tikken

clap-hands wipers = tegengesteld bewegende ruitenwissers

 

clarification = filtrering van vloeistoffen, zuivering van vloeistoffen

 

clarify (verb) = helder worden, zuiveren

 

clash (verb) = botsen

 

clashing = kraken van tandwielen

 

clasp (verb) = vastgegespt worden, vastgespen

clasp (subst.) = gesp, haak

 

class (verb) = classificeren, indelen, klasseren

class (subst.) = categorie, klasse, stijl

class of risk = gevarenklasse

 

classic (adj.) = kenmerkend, klassiek, typerend

classic (subst.) = klassieke auto, klassieker

 

classification = categorie, classificatie, groepsindeling

 

classify (verb) = classificeren, indelen

 

claw = klauw

claw clutch = klauwkoppeling

claw coupling = klauwkoppeling

claw hammer = klauwhamer

claw pole = klauwpool

claw-shaped retainer = klauwbeugel

claw socket = starterklauw

 

clean (adj.) = glad, schoon, zuiver

clean (verb) = poetsen, reinigen

clean-air station = LPG-tankstation

clean off (verb) = grondig poetsen, grondig reinigen

 

cleaner = filter, poetsmiddel, schoonmaker

cleaner box = filterhuis

cleaner cartridge = filterelement

 

cleaning = reiniging

cleaning agent = reinigingsmiddel

cleaning cloth = poetsdoek

cleaning solvent = reinigingsmiddel

cleaning spirit = wasbenzine

cleaning waste = poetskatoen

 

cleanness = zuiverheid

 

cleanse (verb) = reinigen, zuiveren

 

cleanser = poetsmiddel, reinigingsmiddel

 

clear (adj.) = doorzichtig, helder, licht van kleur

clear (verb) = helder maken, helder worden, verwijderen

clear button = klaarknop, knop waarmee een proces wordt beëindigd

clear coating = doorschijnende laklaag, kleurloze laklaag

clear finish = doorschijnende afwerklaklaag, kleurloze afwerklaklaag

clear wax = doorschijnende was

 

clearance = speelruimte, toelaatbare speling, toelaatbare vrije slag

clearance angle = vrijloophoek

clearance circle = draaicirkel

clearance filter = staaffilter van verstuiver

clearance light = contourlicht, stadslicht

clearance space = tussenruimte

clearance volume = schadelijke ruimte in tweeslagmotor

 

clearing = beëindiging van proces, wissen van computergeheugen

 

cleat = nop in bandprofiel, spike in spijkerband

cleat profile = noppenprofiel van autoband

 

clench (verb) = dichtklemmen, stuiken

 

clevis = gaffel, gevorkt uiteinde

clevis pin = gaffelpen

 

click (verb) = klikken, ratelen, tikken

click (subst.) = aanslag, klink, pal

 

climate = klimaat, luchtgesteldheid

climate control = klimaatregelsysteem

 

climatisation = airconditioning, luchtbehandeling

 

climatization (Am.) = airconditioning, luchtbehandeling

 

climb (verb) = beklimmen, omhoog rijden

climb milling = meelopend frezen

 

climbability = hellingvermogen, klimvermogen

 

climbing capacity = hellingvermogen, klimvermogen

climbing performance = hellingvermogen, klimvermogen

 

clinch (verb) = vastklemmen, vastklinken

clinch (subst.) = velgrand

clinch bolt = klembout

clinch flange = geklonken flens

 

clincher = hiel van autoband, klinknagel

clincher band = hiellint van autoband, velglint

 

clinometer = hellingshoekmeter

 

clip (verb) = klemmen, knippen

clip (subst.) = beugel, klem, strop

clip lock = borgspie

clip on (verb) = met een klem bevestigen, met een spie bevestigen

clip ring = borgveer

 

clock = klok

clock face = wijzerplaat van klok

clockwise = met de wijzers van de klok meedraaiend, rechtsomdraaiend

clog (verb) = aankoeken, verstoppen, verstopt raken

 

cloggy = kleverig, klonterig

 

clonk (verb) = een klappend geluid maken, een klap geven

 

close (verb) = afdichten, sluiten, versperren

close-coupled = dicht bijeen geplaatst, dichtbij geplaatst

close-coupled catalyst = dicht bij motor geplaatste katalysator

close-grained cast iron = fijnkorrelig gietijzer

close-ratio gearbox = close-ratio-versnellingsbak

close-ratio transmission (Am.) = close-ratio-versnellingsbak

close-stepped gearbox = close-ratio-versnellingsbak

close-stepped transmission (Am.) = close-ratio-versnellingsbak

close-tolerance bolt = bout met fijne tolerantie

 

closed body = gesloten carrosserie, gesloten opbouw

closed circuit = gesloten stroomkring, kringloop

closed-circuit cooling = gesloten koelsysteem

closed-crankcase ventilation = gesloten carterontluchting, positieve carterventilatie

closed cycle = gesloten kringloop

closed loop = gesloten regelcircuit

closed-loop catalyst = driewegkatalysator met lambdasonde

closed loop system = gesloten regelcircuit, kringloopsysteem

closed-throttle position = gesloten gasklepstand

closing angle = contacthoek, sluitingshoek

closing head = sluitkop van klinknagel

closing voltage = sluitspanning

closing winding = afsluitwikkeling

 

cloth = doek, stuk stof

cloth lining = stoffen bekleding

cloth upholstery = stoffen bekleding

 

clothes hook = kledinghaakje

 

clothing = stoffen bekleding

clothing hook = kledinghaakje

 

cloud (verb) = troebel worden

cloud point = troebelpunt van dieselbrandstof

 

clouding = vertroebeling van laklaag tijdens opdroging, vlokvorming in vloeistof

 

cloudy = ongelijkmatig van kleur, troebel, wazig

 

clunger = in slechte conditie verkerende auto

 

clunk (verb) = bonzen, ploffen, rammelen

clunk (subst.) = gebons, rammelend geluid

 

clunker = rammelkast van een auto

 

cluster (verb) = in een groep bijeen plaatsen, in een groep bijeen zijn

cluster (subst.) = groep, set

cluster gear = kroontandwiel, torentandwiel

 

clutch (verb) = aangrijpen, koppelen

clutch (subst.) = koppeling als hulp bij het schakelen

clutch bearing = koppelingsdruklager, ontkoppelingslager

clutch body = koppelingshuis, schakelmof van koppeling

clutch cable = koppelingskabel

clutch case = koppelingshuis

clutch collar = koppelingsmof

clutch cone = koppelingsconus

clutch coupling = koppelingsgewricht

clutch cover = deksel van koppelingshuis

clutch-cover assembly = koppelingsdrukgroep

clutch-dependent power take-off = van de koppeling afgetakte krachtafnemer

clutch disc = koppelingsplaat

clutch-disc lining = voering van koppelingsplaat

clutch-disc locator = gereedschap om koppelingsplaat te monteren

clutch disk (Am.) = koppelingsplaat

clutch-disk lining (Am.) = voering van koppelingsplaat

clutch-disk locator (Am.) = gereedschap om koppelingsplaat te monteren

clutch drag = niet vrijkomen van koppeling, plakken van koppeling

clutch-driven plate = koppelingsplaat

clutch drop = bij hoog motortoerental plotseling loslaten van koppelingspedaal

clutch drum = koppelingstrommel

clutch end = koppelingskant van motor, vliegwielkant van motor

clutch finger = drukvinger van koppeling

clutch housing = koppelingshuis

clutch hub = naaf van koppelingsplaat, schakelnaaf van koppeling

clutch-hub sleeve = schakelmof van koppeling

clutch interlock switch = blokkeerschakelaar van koppeling

clutch lining = koppelingsvoering, voering van koppelingsplaat

clutch master cylinder = hoofdcilinder van koppeling

clutch operating cable = koppelingskabel

clutch operating lever = ontkoppelingsvork van koppeling

clutch operating mechanism = koppelingsbedieningsmechanisme

clutch pedal = koppelingspedaal

clutch-pedal position = positie van het koppelingspedaal

clutch pilot bearing = toplager van koppeling

clutch piston = koppelingsplunjer

clutch plate = koppelingsplaat

clutch-plate lining = koppelingsvoering, voering van koppelingsplaat

clutch pressure plate = koppelingsdrukplaat

clutch release assembly = drukgroep, koppelingsdrukgroep

clutch release bearing = druklager van koppeling

clutch release cylinder = werkcilinder van koppeling

clutch release finger = drukvinger van koppeling

clutch release lever = drukvinger van koppeling, ontkoppelingsgaffel

clutch return spring = koppelingsterugstelveer

clutch self-adjusting mechanism = automatisch koppelingsafstelmechanisme

clutch shaft = aandrijfas, koppelingsas

clutch slip = slippen van koppeling

clutch switch = koppelingsschakelaar

clutch weight = centrifugaalgewicht van koppeling

 

clutchless gear change = schakelen zonder de koppeling te gebruiken

 

CM (control module) = regeleen­heid van computer, stuureenheid van computer

 

CMD (combustion modelling and diagnostics) = simulatie en diagnose van verbran­dingspro­ces

 

CMH (cold-mixture heater) = verwarmingsinrichting van inlaatspruitstuk ter voorver­warming van het nog koude brandstof-luchtmengsel

 

CMP (camshaft-position sensor = nokkenaspositiesensor

 

CN (cetane number) = cetaangetal als norm voor de zelfontstekingsgewilligheid van dieselbrandstof

 

CNC (computerised numerical control) = numeriek regelsysteem met behulp van computers

 

CNG (compressed natural gas) = gecomprimeerd aardgas als alternatieve brandstof voor benzine- en dieselmotoren

 

CO (carbon oxide) = koolstofmonoxyde

CO2 (carbon dioxide) = koolstofdioxyde

CO (company) = firma

CO (care of) = ter attentie van

 

CO (closed/open) = gesloten/geopend

  

coach = personenauto met twee portieren, touringcar

coach builder = carrosseriebouwer

coach grease = wagensmeer

 

coachwork = carrosserie, koetswerk

 

coal = kool

coal brush = koolborstel

 

coarse = grof, inferieur

coarse adjusting = globale afstelling, grofafstelling

coarse file = grove vijl, rasp

coarse filter = groffilter, voorfilter

coarseness = grofheid van schuurpapier

coarse screw thread = grove schroefdraad, steile schroefdraad

 

coast (verb) = freewheelen, uitrollen met uitgeschakelde aandrijving

coast (subst.) = freewheelen, uitrollen met uitgeschakelde aandrijving

coast-down = serie vaste handelingen alvorens de auto kan worden verlaten

 

coasting clutch = freewheel, vrijloopkoppeling

  

coat (verb) = bedekken, bekleden, plamuren

coat (subst.) = bedekking, bekleding, laag

coat hook = kledinghaak

coat of paint = laklaag

 

coater = bekleder van stoelen, lakspuitapparaat, lakspuiter

 

coating = bedekking, bekleding

coating = opgebrachte laag, overtrek

coating film = dun opgebrachte laag

 

COAX (co-axial) = met een gemeenschappelijke as

coax cable = coaxiale kabel, coax-kabel

 

coaxial cable = coaxale kabel, coax-kabel

coaxial-type starting motor = startmotor met verschuifbaar rondsel

 

COB (chairman of the board) = voorzitter van de raad van bestuur

 

cobalt = kobalt

 

cobwebbing = spinrageffect in lak

 

COC (conventional oxidation catalyst) = normale oxydatiekatalysator

 

 

cock = kraan

 

cockpit = bestuurderscompartiment van auto, cockpit van race-auto

 

coconut mat = cocosmat

 

COD (cash-on-delivery) = onder rembours verstuurd

 

code = code, codering

 

coding = codering

co-driver = bijrijder

co-drivers’ seat = bijrijdersstoel, rechtervoorstoel

 

 

COE (cab-over-engine) = frontstuurcabine van bedrijfsauto

 

coefficient = coëfficiënt, factor

coefficient lift front = coëfficiënt voor opwaartse kracht aan voorkant

coefficient lift rear = coëfficiënt voor opwaartse kracht aan achterkant

coefficient of absorption = absorptiecoëfficiënt, absorptiefactor

coefficient of adhesion = adhesiecoëfficiënt

coefficient of aerodynamic drag = luchtweerstandscoëfficiënt

coefficient of air resistance = luchtweerstandscoëfficiënt

coefficient of amplification = elektronische versterkingsfactor

coefficient of cubic expansion = kubieke uitzettingscoëfficiënt

coefficient of dilatation = uitzettingscoëfficiënt

coefficient of dispersion = elektronische lekfactor

coefficient of elasticy = elasticiteitsdmodulus

coefficient of expansion = uitzettingscoëfficiënt van gas

coefficient of friction = wrijvingscoëfficiënt

coefficient of heat conduction = warmtegeleidingscoëfficiënt

coefficient of linear expansion = lineaire uitzettingscoëfficiënt

coefficient of self-induction = zelfinductie-coëfficiënt

coefficient of thermal conduction = warmtegeleidingscoëfficiënt

coefficient of variation in speed = oneenparigheidsgraad

 

 

cog (verb) = van tanden voorzien

cog (subst.) = tand van tandwiel, tandwiel

cog belt = getande riem

cog-belt drive = aandrijving door middel van een getande riem

cog wheel = tandwiel

 

cogged belt = getande riem

 

coherence = cohesie, samenhang

 

cohesion = cohesie, samenhang

 

coil (verb) = opwikkelen, opwinden

coil (subst.) = bobine, spoel, wikkeling

coil body = bobinehuis

coil bracket = bobinesteun

coil current = spoelstroom

coil drum = draadhaspel

coil high-tension terminal = hoogspanningsaansluiting van bobine

coil ignition = bobine-ontsteking

coil low-tension terminal = laagspanningsaansluiting van bobine

coil polarity = polariteit van bobine

coil shell = bobinehuis

coil spring = schroefveer, spiraalveer

coil-spring rating = toelaatbare belasting van schroefveer

 

coiled spring = schroefveer, spiraalveer

 

coin slot = sleuf voor parkeergeld

 

coined = afgerond

 

cold (adj.) = koud

cold (subst.) = kou

cold-advance control = koudestartvervroeging

cold air = buitenlucht, frisse lucht

cold-bending test = koudbuigproef

cold chisel = koubeitel, vlakbeitel

cold cranking = koude start

cold-drawn steel = koudgetrokken staal

cold-drawn tube = koudgetrokken stalen buis

cold-drawn wire = koudgetrokken draad

cold-filter plugging point = troebelpunt van dieselbrandstof

cold-hardening = koudharden

cold-mixture heater = verwarmingsinrichting van inlaat­spruitstuk ter verhitting van het nog koude brandstof-luchtmengsel

cold-rolled steel = koudgewalst staal

cold-running spark plug = warmdraaibougie

cold-setting filler = koudhardende plamuur

cold spark plug = bougie met hoge warmtegraad, koude bougie

cold start = koude start

cold-start device = koudestartinrichting

cold-start injector = koudestartverstuiver

cold-start properties = koudestarteigenschappen

cold-start test = koudestartproef

cold-start valve = koudestartklep

cold-starting ability = koudestartvermogen

cold-starting aid = koudestarthulp

cold-weather service = winterbeurt

cold working = koudvervorming

 

coldness = koude

 

collapse (verb) = bezwijken, instorten, onbruikbaar worden

 

collapsed = onbruikbaar, te zacht opgepompt

 

collapsible = inschuifbaar, opvouwbaar, samendrukbaar

collapsible spacer = inschuifbare afstandsring

collapsible spare wheel = reser­vewiel waarvan de band nog moet worden opgepompt

collapsible steering column = veiligheidsstuurkolom

collapsible top = vouwdak

collapsing load = knikbelasting

 

collar = bus, kraag om as

collar = mof, ring om as

collar bolt = borstbout

collar bush = bus met opstaande rand

collar screw = kraagbout

 

collect (verb) = accumuleren, opvangen, verzamelen

 

collecting brush = collectorborstel

collecting pipe = spruitstuk

collecting ring = collector, sleepring

collecting tank = opvangblik, opvangtank

 

collection of current = stroomafname

 

collector = collector, spruitstuk

collector brush = collectorborstel

collector pipe = spruitstuk

collector ring = collector, sleepring

collector tank = opvangblik, opvangtank

 

collet = ashals, metalen ring om as

collet chuck = opspanbek van draaibank, spanklauw van draaibank

 

collide (verb) = botsen

 

collision = aanrijding, botsing

collision energy = botsingsenergie

collision sensor = botsingsensor

collision simulation = ongevalssimulatie

collision simulator = botsingssimulator

collision test = botsproef, crash-test

collision-warning system = radargestuurd anti-botsingssysteem voor zware bedrijfsau­to’s

 

colloidal graphite = colloïdaal grafiet

 

color (verb; Am.) = een kleur geven

 

color (subst.; Am.) = kleur

 

color coat (Am.) = kleurgevende laklaag

color-coat repair (Am.) = kleurlaagreparatie

color code (Am.) = kleurcode, kleurenmerk

color-coordinated (Am.) = in carrosseriekleur meegespoten, uitgevoerd in bij het interieur passende kleuren

color key (Am.)  = kleurenscala

color-keyed (Am.) = in carrosseriekleur meegespoten, uitgevoerd in bij het interieur passende kleuren

 

colorless (Am.) = kleurloos

 

colorlessness (Am.) = kleurloosheid

 

colour (verb) = een kleur geven

colour (subst.) = kleur

colour coat = kleurgevende laklaag

colour-coat repair = kleurlaagreparatie

colour code = kleurcode, kleurenmerk

colour-coordinated = in carrosseriekleur meegespoten, uitgevoerd in bij het interieur passende kleuren

colour key = kleurenscala

colour-keyed = in carrosseriekleur meegespoten, uitgevoerd in bij het interieur passende kleuren

 

colourless = kleurloos

 

colourlessness = kleurloosheid

 

column = dakstijl, portierstijl, stuurkolom

column bushing = stuurkolom

column gear change = stuurschakeling

column shift = stuurschakeling

column stalk = steelvormig bedieningselement aan stuurkolom

column switch = stuurkolomschakelaar

column tube = stuurbuis

 

COMAT (computer-assisted training) = training met behulp van computertechniek

 

COO (chief operating officer) = bedrijfsleider

combimeter = combi-meter, brandstofvoorraadmeter in LPG-tank

 

combination = combinatie, vereniging

combination box and open-end spanner = ring-steeksleutel

combination hump = een platte rand aan de binnenkant van een velg in combinatie met een ronde rand aan de buitenkant

combination light = combi-licht, combinatie van controlelichten

combination meter = combi-meter op dashboard

combination pliers = combinatietang

combination spanner = combinatiesleutel

combination switch = combi-schakelaar

 

combine (verb) = combineren, samenvoegen

 

 

combined flash-tail light = combinatie van richtingaanwijzer en achterlicht

combined light unit = combi-licht, combinatie van lichten

combined volt and ammeter = volt-ampèremeter

 

combust (verb) = verbranden

 

combustibility = brandbaarheid, mate van brandbaarheid

 

combustible = brandbaar, explosief, gemakkelijk te ontsteken

combustible mixture = brandbaar mengsel, brandstof-luchtmengsel

combusting residue = verbrandingsresten

 

combustion = verbranding

combustion chamber = verbrandingskamer, verbrandingsruimte

combustion-chamber deposits = koolafzetting in verbrandingsruimte

combustion-chamber surface = wand van verbrandingsruimte

combustion deposits = koolafzetting, verbrandingsresten

combustion energy = verbrandingsenergie

combustion engine = verbrandingsmotor

combustion knock = detonatie door te hoge drukpieken in verbrandingsruimte

combustion pressure = verbrandingsdruk

combustion principle = principe van verbrandingsmotor

combustion process = verbrandingsproces

combustion residues = koolafzetting, verbrandingsresten

combustion space = verbrandingsruimte

combustion-space deposits = koolafzetting in verbrandingsruimte

combustion-space surface = wand van verbrandingsruimte

combustion stroke = arbeidsslag, verbrandingsslag

 

combustor = verbrandingskamer, verbrandingsruimte

combustor space = verbrandingsruimte

combustor-space deposits = koolafzetting in verbrandingsruimte

combustor-space surface = wand van verbrandingsruimte

combustor stroke = arbeidsslag, verbrandingsslag

 

come loose (verb) = losgaan, loslaten

 

comfort = comfort, gemak, luxe

 

comfortable = comfortabel

 

COMM (commercial) = bedrijfs-, commercieel

COMM (communication) = communicatie

 

command (verb) = bevelen, commanderen, opdracht geven

command (subst.) = commandosignaal aan computer

command circuit = regelcircuit, stuurkring

command speed = maximaal toelaatbare snelheid

command vehicle = commandowagen van brandweer of leger

 

commencement = begin, start

commencement of delivery = inspuitbegin, inspuitmoment

 

commercial = bedrijfs-, commercieel, de handel betreffend

commercial fuel = normaal in de handel verkrijgbare brandstof

commercial vehicle = bedrijfsauto

 

commodity rate = vrachttarief

 

common = algemeen, gemeenschappelijk in gebruik zijnde, gewoon

common-base circuit = basisschakeling

common rail = langwerpig vat van common-rail-brandstofinspuitingssysteem vanwaar­uit de brandstof onder hoge druk naar alle verstuivers stroomt

common-rail direct injection system = common-rail-brandstofinspuitsysteem, elektro­nisch geregeld direct brandstofinspuitsysteem van dieselmotor met één gemeen­schappelij­ke toe­voerlei­ding voor alle verstuivers

 

communicate (verb) = communiceren

 

communicating vessels = communicerende vaten

 

communication = communicatie

communication equipment = communicatie-apparatuur

 

commutate (verb) = commuteren, de richting van elektrische stroom omkeren

 

commutator = anker van startmotor, collector van gelijkstroomdynamo

commutator end plate = collectordeksel

 

COMP (compartiment) = compartiment

COMP (competition) = bestemd voor wedstrijdgebruik, race-

 

compact (adj.) = compact, dicht opeen

compact (subst.) = compact-car, kleine personenauto van Amerikaans fabrikaat

compact disc = CD, compact disc

compact-disc mode indicator = controlelicht van instelling van CD-speler

compact-disc player= CD-speler

compact-disc rewrita­ble = CD waarvan de opgenomen muziek kan worden overschreven

compact-disc recordable = CD waarop één keer een muziekstuk kan worden opgenomen

 

compact-disk mode indicator (Am.) = controlelicht van instelling van CD-speler

compact-disk player (Am.) = CD-speler

compact-disk rewrita­ble (Am.) = CD waarvan de opgenomen muziek kan worden overschreven

compact-disk recordable (Am.) = CD waarop één keer een muziekstuk kan worden opgenomen

  

compactor vehicle = kraakperswagen

 

companion = handboek, partner

 

companion flange = aansluitflens

 

company = firma

 

compare (verb) = vergelijken

 

comparison test = vergelijkingstest

 

comparative measuring = vergelijkingsmeting

 

compartment = afdeling, compartiment, ruimte

 

compass = kompas

 

compasses = kompas

 

compatibility = aanpasbaarheid, compatibel, geschiktheid

 

compatible = aanpasbaar, combineerbaar

compatible = compatibel, geschikt

 

compensate (verb) = compenseren, vereffenen

 

compensating circuit = compensatiekring

compensating gear = satelliettandwiel van differentieel

compensating jet = compensatiesproeier, correctiesproeier

compensating port = compensatiegaatje van hoofdremcilinder

compensating resistor = compensatieweerstandselement

compensating spring = compensatieveer, vereffeningsveer

compensating tank = compensatiereservoir

 

compensation = compensatie, schadevergoeding

compensation circuit = compensatiekring

compensation gear = satelliettandwiel van differentieel

compensation jet = compensatiesproeier, correctiesproeier

compensation port = compensatiegaatje van hoofdremcilinder

compensation resistor = compensatieweerstandselement

compensation spring = compensatieveer, vereffeningsveer

compensation tank = compensatiereservoir

 

compensator = compensatieveer, vereffeningsveer

 

compensator circuit = compensatiekring

compensator gear = satelliettandwiel van differentieel

compensator jet = compensatiesproeier, correctiesproeier

compensator port = compensatiegaatje van hoofdremcilinder

compensator resistor = compensatieweerstandselement

compensator spring = compensatieveer, vereffeningsveer

compensator tank = compensatiereservoir

 

competition (adj.) = autosport-, bestemd voor toepassing in autosport

 

competition = compitie, wedstrijdsport

competition engine = wedstrijdmotor

competition spark plug = race-bougie

 

complaint (verb) = klagen, reclameren

complaint (subst.) = klacht

complaint part = onderdeel dat aanleiding geeft tot klachten

 

complement (verb) = aanvullen, completeren, voltallig maken

 

complemental = aanvullend, complementair, extra

 

complementary = aanvullend, complementair, extra

 

complete (adj.) = compleet, totaal

complete (verb) = aanvullen, afmaken, voltooien

complete turn = hele slag, hoek van 360°

 

completely knocked down = voor exportdoeleinden elders geheel in onderdelen gedemon­teerd

°

complex = complex, samengesteld, zeer ingewikkeld

complex area = lastig te bereiken plaats

 

component = component, samengesteld onderdeel

component-sharing car = auto waarvan zeer veel onderdelen zonder modifica­tie ook op andere autotypes en -modellen passen

 

compose (verb) = samenstellen

 

composite (adj.) = composiet-, samengesteld uit verschillende materialen

composite (subst.) = composietmateriaal

composite material = composietmateriaal

 

composition = mengsel, stelsel, structuur

composition of gas = gassamenstelling

 

compound = chemische verbinding, compound

compound = mengsel, samenstelling

compound carbureter (Am.)  = registercarburateur, tweetrapscarburateur

compound carburetter = registercarburateur, tweetrapscarburateur

compound oil = compound-olie

compound spring = bladveerpakket

compound tool = universele tang

compound valve-in-head engine = CVH-motor, motor met halfbolvormige verbrandingsruim­tes en schuinge­plaatste kleppen

compound vortex-controlled combustion engine = CVCC-motor, motor met gelaagde verbran­ding en geregeld inlaatluchtturbulentiesysteem

 

compress (verb) = comprimeren, samendrukken

 

compressed air = druklucht, perslucht

compressed-air brake = drukluchtremsysteem

compressed-air controlled = drukluchtgestuurd, luchtdrukgestuurd, pneumatisch

compressed-air cylinder = drukluchtcilinder

compressed-air operated = drukluchtgestuurd, luchtdrukgestuurd, pneumatisch

compressed natural gas = CNG, gecomprimeerd aardgas als alternatieve brandstof

 

compressibility = samendrukbaarheid

 

compressible = comprimeerbaar, samendrukbaar

 

compression = compressie, indrukking, invering

compression barrel = drukcilinder van luchtdrukremsysteem

compression force = drukkracht

compression gage (Am.) = compressiemeter

compression gauge = compressiemeter

compression heat = compressiewarmte, warmte als gevolg van hoge druk

compression ignition = zelfonsteking als gevolg van hoge druk

compression-ignition engine = dieselmotor

compression loss = compressieverlies

compression-loss test = compressiemeting

compression-loss tester = compressiemeter

compression pressure = compressiedruk

compression ratio = compressieverhouding

compression ring = compressieveer

compression spring = drukveer

compression strength = drukkracht, drukvermogen

compression stress = drukbelasting, drukspanning

compression stroke = compressieslag

compression strut = reactie-arm van wielophanging

compression tester = compressiedrukproefapparaat, compressiemeter

compression tool = stuk drukluchtgereedschap

compressive force = drukkracht

compressive load = drukbelasting

compressive strength = drukkracht, drukvermogen

 

compressive stress = drukbelasting, drukspanning

 

compressor = compressor, veerspanner

compressor-discharge air = door oplading gecomprimeerde inlaatlucht

compressor engine = motor met mechanische oplading

compressor housing = compressorhuis

compressor wheel = compressorwiel

 

comprex = comprex-lader, drukpulscompressor

 

compulsory = gedwongen, verplicht

computer = computer, elektronische regeleenheid, elektronische stuureenheid

 

computer-activated = met behulp van computertechniek geregeld

computer-aided = met behulp van computertechniek gerealiseerd

computer-command = met behulp van computertechniek

computer-command centre = centrale regeleenheid van computer

 

computer-controlled = computergestuurd, door computers geregeld

computer-controlled system = elektro­nisch motorma­nagementsysteem

computer hardware = computerapparatuur

computer-integrated = geheel en al met behulp van computertechniek gerealiseerd

computer simulation = computersimulatie

 

computerise (verb) = met behulp van computers verwerken

 

computerize (verb) = met behulp van computers verwerken

 

computing centre = centrale computer

computing element = rekeneenheid

 

con rod = drijfstang

con-rod bearing = drijfstanglager

con-rod bearing cap = drijfstanglagerkap

con-rod bearing journal = kruktap

con-rod bearing shell = drijfstanglagerschaal

con-rod big end = drijfstangvoet

con-rod bolt = drijfstanglagerkapbout

con-rod eye = drijfstangoog

con-rod side clearance = zijdelingse speling van de drijfstangen

con-rod small end = drijfstangkop

con-rod small-end bearing = zuiger­penooglager

con-rod small-end bush = zuigerpenbus

 

concave = concaaf, hol

concave-filled joint = hol uitgestreken lasnaad

concave mirror = concave spiegel, verkleinende spiegel

 

conceal (verb) = verborgen houden, wegwerken bij montage

 

concealed damage = onzichtbare schade, verborgen gebrek

 

concealing head light = inklapbaar koplicht

 

concealment feature = dekkend vermogen van lak

 

concentrate (verb) = concentreren, versterken

concentrated acid = geconcentreerd zuur

concentrated load = puntbelasting

 

concentration = concentratie, gehalte

 

concentric = concentrisch, met een gemeenschappelijk middelpunt

 

concept = concept

concept car = concept-car, concept van een auto

 

conceptual = bij wijze van concept

 

concrete mixer = betonmixer

 

condensate (verb) = condenseren, damp tot vloeistof verdichten

condensate (subst.) = condensaat, condenswater

 

condensation = condensatie

condensation reservoir = natte ketel

 

condensator = condensator van ontstekingssysteem

 

condense (verb) = comprimeren, condenseren

 

condenser = condensor van airconditioning

condenser-discharge ignition = condensatorontsteking

 

condensor = condensor van airconditioning

condensor-discharge ignition = condensatorontsteking

 

condition (verb) = conditioneren, in conditie brengen

condition (subst.) = omstandigheid, toestand, voorwaarde

condition code = storingscode bij diagnose-apparatuur

condition of equilibrium = evenwichtstoestand

condition of matter = aggregatietoestand

condition of test = beproevingsvoorschrift

 

conditioner = verbeteringsmiddel, veredelingsmiddel

 

conditions of carriage = vervoersvoorwaarden

conditions of guarantee = garevoorwaarden

conditions of operations = bedrijfsvoorwaarden

conditions of use = gebruiksomstandigheden

 

conduct (verb) = geleiden, leiden, voeren

 

conductance = conductantie, elektrisch geleidingsvermogen

 

conductibility = conducte, elektrisch geleidingsvermogen

 

conducting-state voltage = doorlaatspanning van diode

conducting wire = stroomdraad

 

conduction = geleiding van elektrische stroom, geleiding van warmte

conduction band = geleider van elektrische stroom

conduction of electricity = geleiding van elektrische stroom

conduction of heat= warmtegeleiding

 

conductive = geleidbaar, geleidend

 

conductivity = conductantie, elektrisch geleidingsvermogen

 

conductor = ader van elektrische stroomdraad, geleider van elektri­sche stroom

conductor rail = verzamelrail voor meerdere elektriciteitsleidingen

 

conduit = bus, leiding, ommanteling

 

cone = conische zuiger van hydro-elastisch veersysteem, conus, kegel

cone clutch = kegelkoppeling

cone spray = kegelvormig spuitpatroon van brandstof- en laknevel

cone washer = conische vulring, tapse ring

 

conference seating = situatie waarbij de zitplaatsen binnen in een auto naar elkaar toe zijn geplaatst

 

configuration = opbouw, samenstelling, vorm

 

confined-space = bestemd voor toepassing in kleine ruimtes

 

confirm (verb) = controleren, vaststellen

 

conformity = gelijkvormigheid

 

congeal (verb) = bevriezen, doen bevriezen, stollen

 

congealing point = stolpunt, vriespunt

 

congest (verb) = verstopt raken

 

congestion = verkeersopstopping

 

conical = conisch, kegelvormig, taps

conical countersink = tapse verzinkboor

conical gear = conisch tandwiel, kegeltandwiel

conical-gear wheel = conisch tandwiel, kegeltandwiel

conical pin = taps toelopende pen

conical seat = zitting met taps toelopende rand

conical-split cotter = halvemaanvormige klepspie

 

conjunction = combinatie, samenhang, verbinding

 

CONN (connector) = aansluitnippel, stekkerverbinding

 

connect (verb) = aansluiten, verbinden

connect in parallel (verb) = parallel schakelen

connect in series (verb) = in serie schakelen

 

connecting angle = aansluitbocht

connecting bar = verbindingsstang

connecting bolt = verbindingsbout

connecting cable = verbindingskabel

connecting diagram = aansluitschema

connecting fitting = aansluitnippel

connecting flange = aansluitflens

connecting line = verbindingsleiding

connecting piece = aansluitstuk, verbindingsstuk

connecting rod = drijfstang, zuigerstang

connecting-rod bearing = drijfstanglager

connecting-rod bearing cap = drijfstanglagerkap

connecting-rod bearing journal = kruktap

connecting-rod bearing shell = drijfstanglagerschaal

connecting-rod big end = ‘big end’, drijfstangvoet

connecting-rod bolt = drijfstanglagerkapbout

connecting-rod eye = drijfstangoog

connecting-rod side clearance = zijdelingse speling van de drijfstangen

connecting-rod small end = drijfstangkop

connecting-rod small-end bearing = zuiger­penooglager

connecting-rod small-end bush = zuigerpenbus

connecting screw = schroef, verbindingsschroef

connecting strut = verbindingsstang

connecting wire = binddraad

 

connection = aanhechting, aansluiting

connection = schakeling, verbinding

connection angle = aansluitbocht

connection bar = verbindingsstang

connection bolt = verbindingsbout

connection cable = verbindingskabel

connection diagram = aansluitschema

connection fittion = aansluitnippel

connection flange = aansluitflens

connection line = verbindingsleiding

connection piece = aansluitstuk, verbindingsstuk

connection screw = schroef, verbindingsschroef

connection strut = verbindingsstang

connection wire = binddraad

 

connector = aansluitnippel, koppel­stuk

connector = stekker, verbindingsklem

connector lug = kabelschoen

connector plug = stekker

connector socket = stekkerdoos


consecutive = achtereenvolgens, opeenvolgend

 

consequent = consequent, logisch volgend

consequential damage = schade als gevolg van een eerder defect, volgschade

 

conservation = behoud, verduurzaming

conservation of energy = behoud van arbeidsvermogen, behoud van energie

conservation of momentum = momentenstelling in mechanica

 

conserve (verb) = bewaren, conserveren, verduurzamen

 

consistence = consistentie, viscositeit, vloeibaarheid

 

consistent = dikvloeibaar

consistent grease = consistentvet

 

console = bedieningspaneel, houder, middenconsole

 

constant (adj.) = constant, gelijkblijvend

constant (subst.) = constante, constante waarde

constant-depression = met constant vacuüm

constant-depression carburetter = CV-carburateur

constant-mesh gearbox = constant-mesh-versnellingsbak

constant-mesh transmission (Am.) = constant-mesh-versnellingsbak

constant-pinion shaft = aandrijfas waarvan de tandwielen continu aangrijpen

constant-power = met constant vermogen

constant-pressure carburetter = CV-carburateur

constant-vacuum = met constante onderdruk

constant-vacuum carburetter = CV-carbura­teur

constant-vacuum control valve = EGR-regelklep die de onderdruk in het inlaatspruit­stuk­ constant houdt

 

constant-vacuum dual carburetter = dubbele constant-vacuüm-carburateur, dubbele CV-carburateur

 

constant-value = van constante waarde

 

constant-velocity = met constante snelheid ronddraaiend

constant-velocity joint = homokinetische koppeling

constant-velocity universal joint = homokinetische koppeling

constant-viscosity = van constante viscositeit

constant-viscosity oil = olie van constante viscositeit

constant-volume = met een constant blijvend volume

constant-volume cycle = gelijkvolume-verbrandingsproces

 

constraint = belemmering, beperking

constraint system = passief veiligheidssysteem voor inzittenden van auto

 

constrict (verb) = beperken, verkleinen, verminderen

 

constricting ring = doseerplaatje in vloeistofleiding, vernauwingsring

 

constriction = beperking, verkleining, vermindering

 

constrictor = inlaatluchtbegrenzer, stroombegrenzer

 

construct (verb) = bouwen, construeren

 

construction = bouw, bouwwijze, constructie

 

constructor = constructeur

 

consumable materials = kleinmateriaal voor bij montagewerkzaamheden

 

 

consume (verb) = gebruiken, verbruiken

 

consumer = gebruiker van apparatuur, verbruiker van elektrische stroom

 

consumption = verbruik

 

consumption characteristic = verbruikskromme

consumption gage (Am.) = verbruiksmeter

consumption gauge = verbruiksmeter

consumption of fuel = brandstofverbruik

 

contact (verb) = aanraken, contact maken

contact (subst.) = contact, contactpunt

contact angle = contacthoek

contact area = contactoppervlak, contact­vlak

contact arm = onderbrekerarm

contact breaker = onderbreker

contact-breaker angle = contacthoek

contact-breaker arm = onderbrekerarm

contact-breaker base = onderbrekerplaat

contact-breaker cam = onderbrekernok

contact-breaker cam angle = contacthoek

contact-breaker coil = onderbrekerspoel

contact-breaker contact = onderbrekercontact

contact-breaker contact gap = contactpuntafstand

contact-breaker drive shaft = onderbrekeras

contact-breaker fixed contact = niet-beweegbaar contactpunt, vast contactpunt

contact-breaker gap = contactpuntafstand

contact-breaker gap angle = openingshoek van onderbreker

contact-breaker lever = beweegbaar contactpunt

contact-breaker moving contact = beweegbaar contactpunt, contactpunthamer

contact-breaker plate = grondplaat van onderbreker

contact-breaker point = contactpunt, onderbrekerpunt

contact-breaker point gap = contactpuntafstand

contact-breaker points = contactpunten, onderbrekerpunten

contact-breaker resistor = voorschakelweerstand

contact-breaker spring = hamerveer, onderbrekerveer

contact brush = koolborstel

contact burning = inbranding van de contactpunten

contact centre = raakpunt van autoband met wegoppervlak

contact clearance = contactpuntafstand

contact corosion = contactcorrosie

contact current = contactstroom

contact face = raakvlak

contact file = contactpuntvijl

contact gap = contactpuntafstand

contact-gap angle = openingshoek van onderbreker

contact holder = fitting van gloeilamp

contact lever = beweegbaar contactpunt

contact plate = grondplaat van onderbreker

contact plug = stekker

contact point = contactpunt, onderbrekerpunt

contact-point gap = contactpuntafstand

contact points = contactpunten, onderbrekerpunten

contact pressure = contactdruk

contact rail = verzamelrail voor meerdere elektriciteitsleidingen

contact resistance = overgangsweerstand

contact resistor = voorschakelweerstand

contact spray = contactspray

contact spring = hamerveer, onderbrekerveer

contact-start switch = contact-startschakelaar

contact surface = contactvlak, draagvlak, pasvlak

contact wire = elektriciteitsdraad

 

contacting angle = raakhoek van klepzitting

contacting width = contactvlakbreedte van klepzitting

 

contactor = contactgever, impulsgever, schakelaar

 

contain (verb) = bevatten, omsluiten

 

container = bak voor opvang van vloeistoffen, container

container = reservoir, tank

container trailer = oplegger voor containervervoer

container vehicle = vrachtauto voor containervervoer

 

contaminant = milieuverontreinigende stof

 

contaminate (verb) = verontreinigen, vervuilen

 

contamination = verontreiniging, vervuiling

 

content = capaciteit, gehalte

content = inhoud, volume

 

contents = inhoud, inhoudsopgave

 

continue (verb) = continueren, voortduren, voortzetten

 

continuity = doorlating van lucht, geleiding van elektriciteit

continuity test = continuïteitsproef

 

continuous = continu, ononderbroken

continuous = traploos, voortdurend

continuous brake = continu-rem, derde rem, motorrem

continuous current = gelijkstroom

continuous-current dynamo = gelijkstroomdynamo

continuous-flow fuel injection = brandstofinspuitsysteem met ononderbroken inspui­ting

continuous fuel-injection system = brandstofinspuitsysteem met ononderbroken inspui­ting

continuous lubrication = permanente smering

continuous operation = continubedrijf

continuous output = continuvermogen

continuous stress = continu-belasting, permanente belasting

continuous-variable valve timing = continu-variabel hydraulisch klepbedieningssysteem

continuous wave = ongedempte trillingsgolf

 

 

continuously variable transaxle = continu-variabele transaxle

 

continuously variable wheel suspension = wielophanging die zich automa­tisch aan de rij-omstandigheden aanpast

 

contour = contour, profiel, silhouette

 

contract (verb) = inkrimpen, samentrekken, verkorten

contract (subst.) = contract, overeenkomst

 

contractor = iemand die contractueel aan een verplichting is gebonden, toeleverancier

 

contrailer= combinatie van container en trailer, oplegger voor containerver­voer

 

control (verb) = bedienen, controleren, regelen

control (subst.) = afregeling, bediening

control (subst.) = controle, inrichting, regeling

control arm = bedieningsarm

control arm = dwarsge­plaatste driehoekige wieldraagarm

control box = regeleenheid, spanningsregelaar

control button = bedieningsknop

control comfort = bedieningsgemak

control characteristic = afregelkarakteristiek van brandstofinspuitpomp

control circuit = regelcircuit, stuurkring

control current = stuurstroom

control cylinder = bedieningscilinder, regelcilinder

control element = regelelement, stuurelement

control gage (Am.) = voelermaat

control gauge = voelermaat

control housing = schakelhuis

control knob = bedieningsknop

control lever = bedieningshendel

control light = controlelicht, waarschuwingslicht

control module = regeleenheid, stuureenheid

control motor = elektrische regelmotor

control panel = bedieningspaneel, instrumentenpaneel, schakelkast

control plunger = regelplunjer

control pressure = regeldruk van brandstofinspuitpomp

control rack = bedieningsstang, regelstang

control range = regelbereik

control relay = stuurrelais

control rod = bedieningsstang, regelstang, schakelas

control sensor = regelsensor

control solenoid = regelsolenoïde

control spring = regelveer

control stalk = bedieningshendel aan stuurkolom

control switch = bedieningsschakelaar

control unit = regeleenheid, stuureenheid

control valve = bedieningsklep, regelklep, stuurklep

 

controllable = beheersbaar, bestuurbaar, controleerbaar

 

controlled = bediend, geregeld, gestuurd

controlled burn rate = geregelde verbranding

controlled canister purge = geregelde afzuiging van benzinedamp naar inlaatspruit­stuk

 

controlled catalyst = geregelde katalysator

controlled combustion system = armmengsel-verbrandingsproces

controlled direct injection = geregelde elektronische dieselbrandstofinspuiting

controlled-ignition engine = motor met uitwendige ontstekingsbron

controlled-slip differential = sperdifferentieel

 

controller = controleur, regeleenheid, stuureenheid

 

controls = [1] bediening van apparatuur

controls = bedieningselementen

 

CONV (convertible) = cabriolet

 

convection = convectie, stroming van warme lucht

convection of heat = warmtegeleiding

 

convector = warmtewisselaar

 

convenience = comfort, gemak, gerief

 

convenient = comfortabel, gemakkelijk

 

conventional = conventioneel, gebruikelijk, normaal

conventional cab = torpedofrontcabine van vrachtauto

conventional drive = achterwielaandrijving

conventional oxidation catalyst = normale oxydatiekatalysator

conventional socket = normale stekker

 

converse (adj.) = omgekeerd, tegenovergesteld

converse (subst.) = tegendeel, tegenovergestelde

 

conversion factor = omzetfector

conversion kit = ombouwset, opvoerset voor motor

conversion of energy = omzetting van ene in andere energievorm

conversion table = omzettingstabel

conversion value = omrekenwaarde

 

convert (verb) = omvormen, omzetten, veranderen

 

converted model = doorontwikkelde versie van bestaand model

 

converter = omvormer, omzetter

converter clutch = koppelomvormer met lock-up

converter-clutch override = blokkeerschakelaar van koppelomvormer

converter lock-up clutch = koppelomvormer met lock-up

converter transmission = automatische transmissie met koppelomvormer

 

convertible (Am.) = cabriolet

convertible roof (Am.) = opvouwbaar dak van cabriolet

convertible top (Am.) = kap van cabriolet

 

convertor = omvormer, omzetter

convertor clutch = koppelomvormer met lock-up

convertor-clutch override = blokkeerschakelaar van koppelomvormer

convertor lock-up clutch = koppelomvormer met lock-up

convertor transmission = automatische transmissie met koppelomvormer

 

convex = convex

convex mirror = bolle spiegel, vergrotende spiegel

convex side = bolle kant van reflector

 

convey (verb) = transporteren, vervoeren

 

conveyable = vervoerbaar

 

conveyor = transport­band, transportbedrijf

conveyor belt = lopende band

conveyor line = montagelijn

 

convolute (verb) = in elkaar wikkelen, kronkelen

 

convoluted support members = kreukelzone

 

convolution = kronkeling

convolutions = kreukelzone

 

cool (adj.) = koel

cool (verb) = koelen

cool down (verb) = afkoelen, laten afkoelen

cool-running spark plug = koude bougie

 

coolant = koelmiddel, koelvloeistof, koelwater

coolant air = koellucht

coolant circuit = koelvloeistofcircuit, koelvloeistofomloopleiding

coolant concentrate = koelconcentraat

coolant drain plug = aftapplug van koelsysteem

coolant drain tap = aftapplug van koelsys­teem

coolant expansion tank = expansiereservoir van koelsysteem

coolant fan = ventilator van koelsysteem

coolant hose = slang van koelsysteem, waterslang

coolant-inlet housing = thermostaathuis

coolant inlet pipe = watertoevoerleiding

coolant jacket = koelvloeistofmantel rondom cilinder

coolant level = koelvloeistofniveau

coolant-level indicator = koelvloeistofniveaucontro­lelicht, koelvloeistof­ni­veaumeter

coolant-level sensor = koelvloeistofniveausensor

coolant passage = koelvloeistofkanaal

coolant pipe = vloeistof­leiding, waterleiding

coolant protection = beschermingsgraad van koelvloeistof

coolant pump = waterpomp

coolant-pump bearing = waterpomplager

coolant-pump belt = aandrijfriem van waterpomp

coolant-pump body = waterpomphuis

coolant-pump cover = waterpompdeksel

coolant-pump gasket = waterpomppakking

coolant-pump housing = waterpomphuis

coolant-pump impeller = schoepenwiel van waterpomp

coolant-pump pliers = waterpomptang

coolant reservoir = expansietankje voor koelvloeistof

coolant return hose = koelvloei­stofretourslang

coolant system = koelsysteem

coolant tank = expansietankje voor koelvloeistof

coolant temperature = koelvloeistoftemperatuur

coolant-temperature control light = koelvloeistoftemperatuurmeter

coolant-temperature gauge = koelvloeistoftemperatuurmeter

coolant-temperature indicator = koelvloeistoftemperatuurmeter

coolant-temperature receiver gauge = koelvloeistoftemperatuurmeter

coolant-temperature sender gauge = koelvloeistoftemperatuurzender

coolant-temperature sensor = koelvloeistoftemperatuursensor

coolant tube = waterbuis van radiateur

 

cooler = koeler, radiateur

 

cooling = koeling

cooling air = koellucht

cooling blower = koelfan, koelventilator

cooling circuit = koelcircuit, koelvloeistofkringloop

cooling fan = koelfan, koelventilator

cooling fin = koelrib

cooling jacket = koelmantel

cooling liquid = koelvloeistof

cooling-liquid circuit = koelvloeistofcircuit, koelvloeistofomloopleiding

cooling-liquid drain plug = aftapplug van koelsysteem

cooling-liquid drain tap = aftapplug van koelsys­teem

cooling-liquid expansion tank = expansiereservoir van koelsysteem

cooling-liquid fan = ventilator van koelsysteem

cooling-liquid hose = slang van koelsysteem, waterslang

cooling-liquid-inlet housing = thermostaathuis

cooling-liquid inlet pipe = watertoevoerleiding

cooling-liquid jacket = koelvloeistofmantel rondom cilinder

cooling-liquid level = koelvloeistofniveauj

cooling-liquid-level indicator = koelvloeistofniveaucontro­lelicht, koelvloeistof­ni­veaumeter

cooling-liquid-level sensor = koelvloeistofniveausensor

cooling-liquid passage = koelvloeistofkanaal

cooling-liquid pipe = vloeistof­leiding, waterleiding

cooling-liquid protection = beschermingsgraad van koelvloeistof

cooling-liquid pump = waterpomp

cooling-liquid-pump bearing = waterpomplager

cooling-liquid-pump belt = aandrijfriem van waterpomp

cooling-liquid-pump body = waterpomphuis

cooling-liquid-pump cover = waterpompdeksel

cooling-liquid-pump gasket = waterpomppakking

cooling-liquid-pump housing = waterpomphuis

cooling-liquid-pump impeller = schoepenwiel van waterpomp

cooling-liquid-pump pliers = waterpomptang

cooling-liquid reservoir = expansietankje voor koelvloeistof

cooling-liquid return hose = koelvloei­stofretourslang

cooling-liquid system = koelsysteem

cooling-liquid tank = expansietankje voor koelvloeistof

cooling-liquid temperature = koelvloeistoftemperatuur

cooling-liquid-temperature control light = koelvloeistoftemperatuurmeter

cooling-liquid-temperature gauge = koelvloeistoftemperatuurmeter

cooling-liquid-temperature indicator = koelvloeistoftemperatuurmeter

cooling-liquid-temperature receiver gauge = koelvloeistoftemperatuurmeter

cooling-liquid-temperature sender gauge = koelvloeistoftemperatuurzender

cooling-liquid-temperature sensor = koelvloeistoftemperatuursensor

cooling-liquid tube = waterbuis van radiateur

cooling pipe = koelleiding

cooling pump = waterpomp

cooling-pump bearing = waterpomplager

cooling-pump belt = aandrijfriem van waterpomp

cooling-pump body = waterpomphuis

cooling-pump cover = waterpompdeksel

cooling-pump gasket = waterpomppakking

cooling-pump housing = waterpomphuis

cooling-pump impeller = schoepenwiel van waterpomp

cooling-pump pliers = waterpomptang

cooling rib = koelrib

cooling system = koelsysteem

cooling unit = koeleenheid, koelinstallatie

cooling water = koelvloeistof, koelwater

 

copper = koper

copper-asbestos gasket = koper-asbestpakking

copper-coated = verkoperd, voorzien van een koperen laag

copper-plated = verkoperd, voorzien van een koperen laag

 

cord = koord, snoer, touw

cord-belted tyre = textielgordelband

cord body = karkas van autoband

cord ply = koordlaag

cord putty = veterkit

cord thread = koordlaag

 

corduroy = corduroy als bekledingsstof, ribfluweel als bekledingsstof

 

core = ader van elektrische stroomdraad, filterelement, kern

core plug = vriesplaatje in motorblok

 

cork = kurk

 

corner (verb) = een bocht nemen

corner (subst.) = bocht, hoek, hoekstuk

corner bumper = om de hoeken heen grijpende bumper

corner marker light = omtrekslicht, positielicht

corner moulding = hoeklijst

corner spoiler = hoekspoiler op vrachtauto

 

cornering = bochtenwerk

cornering ability = bochtgedrag van auto

cornering brake control = systeem dat automa­tisch het remsysteem inschakelt indien de auto een bocht te snel ingaat

cornering characteristics = bochtgedrag van auto

cornering force = spoorkracht in bocht

cornering performance = bochtgedrag

cornering predictability = voorspelbaar bochtgedrag

cornering speed = bochtsnelheid

cornering stability = bochtvastheid, stabiliteit in bocht

 

cornice = bovenlijst, dakgoot, daklijst

 

corporate = collectief, met betrekking tot een bepaald bedrijf

corporate fuel consumption = gemiddeld brandstofverbruik van alle in één jaar door een fabrikant gemaakte auto’s

 

corporation = concern, firma, naamloze vennootschap

 

correct (adj.) = correct, juist

correct (verb) = corrigeren, veranderen, verbeteren

 

correction = correctie, verbetering

correction air = compensatielucht, remlucht

correction angle = correctiehoek

correction jet = remluchtsproeier

 

correspond (verb) = overeenkomen, overeenstemmen

 

corrode (verb) = aantasten, corroderen, wegvreten

 

corrodibility = neiging tot roesten

 

corrosion = corrosie, roest

corrosion damage = schade als gevolg van corrosie

corrosion inhibitor = anti-corrosiemiddel, anti-roestmiddel

corrosion pit = aanvreting van metaal

corrosion prevention = anti-roestpreventie

corrosion-proof = roestvrij

corrosion protection = bescherming tegen roest

corrosion resistance = roestbestendigheid

corrosion warranty = anti-roestgarantie

 

corrosive = bijtend, corroderend

 

corrugate (verb) = plooien, rimpelen, zigzag-vouwen

 

corrugated fin-type radiator = lamellenradiateur

corrugated washer = brandplaatje van verstuiver van dieselmotor

 

cost of maintenance = onderhoudskosten

 

costs per kilometer (Am.) = kilometerprijs, kosten per kilometer

costs per kilometre = kilometerprijs, kosten per kilometer

 

cotter (verb) = borgen door middel van splitpen

 

cotter (subst.) = splitpen

cotter bolt = keilbout

cotter file = platte vijl

cotter pin = borgpen, splitpen

 

cotton waste = poetskatoen

 

count (verb) = optellen, tellen

 

counter (adj.) = tegen-, tegengesteld

 

counter (subst.) = meetklok, meter, teller

 

counter bore = verzinkboor

counter-clockwise = linksomdraaiend, tegen de wijzers van de klok indraaiend

counter-electromotive force = elektromotorische tegenkracht, tegen-EMK

counter flow = tegenstroom van vloeistof of gas

counter gear = tandwiel van secundaire as van versnellingsbak

counter nut = contramoer

counter pressure = tegendruk

counter rotating = in tegengestelde richting draaiend

counter weight = contragewicht

 

counterbalance (verb) = uitbalanceren

counterbalance (subst.) = contragewicht

 

countershaft = secundaire as van versnellingsbak

countershaft = hulpas, tussenas

countershaft gear = tandwiel van secundaire as van versnellingsbak

 

countersink (verb) = verticaal boren, verzinken, verzonken aanbrengen

countersink (subst.) = verzinkboor, verzonken gat

 

countersteer (verb) = tegensturen, tegenstuur geven

 

countersunk bolt = bout met platverzonken kop, platkopbout, verzonken bout

countersunk-head rivet = verzonken niet

countersunk-head screw = platkopschroef, schroef met platverzonken kop

countersunk rivet = verzonken niet

countersunk screw = platkopschroef, schroef met platverzonken kop

 

country = land, ruw terrein, veld

country bus = streekbus

country of manufacture = land van herkomst

 

coupé = coupé, personenauto met twee portieren

coupé de ville = coupé de ville, gesloten personenauto met open zitplaats voor chauffeur

coupé two-seater = personenauto met twee portieren en twee zitplaatsen

 

couple (verb) = een verbinding tot stand brengen, schakelen

couple (subst.) = paar, stel, set van twee

coupled = met aanhangwagen, met oplegger

couple of forces = koppel van krachten, krachtenkoppel, krachtenpaar

 

coupler = koppeling, stekker

coupler body = koppelstuk

 

coupling = koppeling, verbinding

coupling ball = kogelkop, koppelingskogel

coupling claw = koppelingsklauw

coupling cock = luchtklep, luchtkraan

coupling disc = koppelingsplaat

coupling flange = koppelingsflens

coupling head = koppelingsklauw, koppelingskop

coupling jaw = grendelplaat van opleggerkoppeling, vangmuilkoppeling

coupling plug = stekker bij aanhangwagenkoppeling

coupling rod = koppelstang

coupling segment = lamel van lamellenkoppeling

coupling shaft = koppelingsas

coupling sleeve = mof van koppeling

coupling teeth = schakelvertanding

 

course = plunjerslag, stroming

 

courtesy = beleefdheid, beleefdheidsgebaar

courtesy light = instaplicht, interieur­licht

 

cover (verb) = bedekken, beschermen

cover (subst.) = beschermkap, bedekking, deksel

cover band = spanband

cover panel = afdekpaneel, bekledingspaneel

cover plate = afdekplaat

cover strip = afdeklijst

cover-top assembly = kunststof kap van auto

 

covered lorry = gesloten vrachtauto

 

covering = bedekking, bekleding, bescherming

covering band = spanband

 

cow catcher = koeienvanger, takkenscherm vóór grille

 

cowboy = roekeloos rijdende bestuurder

 

cowl (verb) = van beplating voorzien, verzonken monteren

cowl (subst.) = motorkap, overkapping van instrumentenpaneel, schutbord

cowl grille = grille

cowl lighting = motorruimteverlichting

cowl panel = schutbord

cowl-top grille = paravan, rooster tussen motorkap en voorruit

 

cowling = motorkap, overkapping van instrumentenpaneel, schutbord

 

CP (calorific power) = calorisch vermogen, verwarmingsvermogen

CP (cloud point) = troebelpunt van dieselbrandstof

CP (constant power) = constant vermogen

 

CPB (constant percentage band width) = constante procentuele bandbreedte

 

CPD (clean-pulse drive) = krachtige weergave van middentonen en bastonen bij radio

 

CPI (consumer-price index) = comsumentenprijsindex

 

CPP (clutch-pedal position) = positie van het koppelingspedaal

 

CPS (cassette-program search) = systeem om muziekstukken op de cassette te kiezen

CPS (central power supply) = centrale spanningsvoorziening, centrale voeding

CPS (crankshaft-position sensor) = krukaspositiesensor, sensor die de positie van de rond­draai­ende krukas opmeet en zo het ontstekingstijd­stip bepaalt

 

CPSS (crankshaft speed/position sensor) = krukaspositie- en toerentalsensor, sensor die de positie en het toerental van de ronddraai­ende krukas opmeet en zo het ontste­kings­tijd­stip en het motortoeren­tal bepaalt

 

CPT (carriage paid to place of destination) = vrachtprijs voor vervoer van goederen door verkoper betaald totaan de plaats van bestemming

 

CPU (central processing unit) = centrale regeleenheid, centrale verwerkingseenheid, CVE

 

CQA (component-quality assurance) = fabrieksgarantie ten aanzien van componenten

 

CR (cassette recorder) = cassettespeler

CR (chlorophene rubber) = chloropheen-rubber

CR (compressi­on ratio) = compressie­verhouding

CR injection system (common-rail injection system) = direct brandstofin­spuitsys­teem voor dieselmotoren met een elektronisch motorma­nagementsysteem met een gemeen­schappe­lijke hogedruktoe­voerleiding voor de verstuivers

CR steel (cold-rolled steel) = koudgewalst staal

l

CRANK (crankshaft) = krukas

CRC (cycling-renundancy check) = procédé waarbij waarbij het doorgeven van foutieve data via de CAN-databus onmogelijk wordt

 

CRS (child-restraint system) = passief veiligheidssysteem voor kinderen

 

CRT (cathode-ray tube) = elektronenstraalbuis, kathodestraalbuis

 

 

crab (verb) = zich als een krab bewegen

 

crabbed configuration = zijdelings uitgevoerde botsproef

 

crack (verb) = barsten, breken, scheuren

crack (subst.) = barst, breuk, scheur

crack detecting = opsporing van haarscheurtjes

 

cracking = kraken van aardolieprodukten in raffinaderij, scheurvorming in autoband als gevolg van ouderdom, vorming van oppervlaktescheurtjes

 

crackle (verb) = knetteren

 

cradle = montagebok, subframe met dragende functie

 

craftsman = vakman

craftsmanship = vakmanschap

 

cramp = klem, klembeugel, kram

 

crane = hijskraan

crane truck = kraanwagen

 

crank (verb) = aanslingeren, aanzwengelen

crank (subst.) = krukmechanisme, kruk van krukas, slinger om motor aan te slingeren

CRANK (crankshaft) = krukas

crank angle = krukhoek

crank-angle sensor = krukasstandsensor, krukhoeksensor

crank arm = kruk van krukas, krukwang

crank cotter pin = krukspie

crank handle = aanzetslinger, startslinger

crank mechanism = krukaandrij­ving, krukasmechanisme

crank-operated = bediend door middel van krukslinger

crank pin = krukpen, krukspie

crank pivot = krukpen, kruktap

crank radius = krukstraal

crank speed = krukastoerental

crank stud = krukaslagertap, krukpen, kruktap

crank web = krukwang

 

crankcase = krukkast, motorcarter

crankcase bottom half = ondercarter

crankcase breather = carterontluchting, carterventilatie

crankcase emission = carterontluchting, carterventilatie

crankca­se-emission control system = carterventilatieregelsysteem

crankcase front-end cover = distributiedeksel

crankcase guard = carterbeschermingsplaat

crankcase sump = oliecarter, oliepan

crankcase top half = bovencarter

crankcase ventilation = carterontluchting, carterventilatie

 

cranked = gebogen, geknikt, krukvormig

cranked spanner = gebogen sleutel

 

cranking motor = startmotor

cranking-motor gear = rondsel van startmotor

cranking-motor motor = startmotor

cranking-motor pinion = rondsel van startmotor

cranking-motor ring = starterkrans

cranking speed = starttoerental

cranking time = startduur, tijd voordat motor aanslaat

 

crankshaft = krukas

crankshaft angle = krukhoek

crankshaft-angle sensor = krukasstandsensor, krukhoeksensor

crankshaft bearing = hoofdlager, krukaslager

crankshaft-bearing cap = hoofdlagerkap, krukaslagerkap

crankshaft-bearing shell = hoofdlagerschaal, krukaslagerschaal

crankshaft collar = krukasflens

crankshaft damper = trillingsdemper van krukas

crankshaft end play = axiale krukasspeling

crankshaft-fluctuation sensor = sensor die de gelijkmatig­heid van de omwentelings­snel­heid van de krukas opmeet

crankshaft gear = krukastandwiel

crankshaft grinder = krukasslijpbank

crankshaft journal = hoofdlagertap, krukastap, kruktap

crankshaft main bearing = hoofdlager

crankshaft pilot bearing = prise-aslager, toplager

crankshaft pinion = krukastandwiel

crankshaft position = krukasstand, positie van krukas

crankshaft-position sensor = krukaspositiesensor

crankshaft speed/position sensor = krukaspositie- en toerentalsensor

crankshaft pulley = krukaspoelie

crankshaft-pulley retaining bolt = bout om krukas met de hand rond te draaien, motor­tornbout

crankshaft speed = krukastoerental, omwentelingssnelheid van krukas

crankshaft timing gear = krukasdistributietandwiel, krukastandwiel

crankshaft vibration damper = trillingsdemper aan krukas

 

crash (verb) = een aanrijding krijgen, verongelukken

crash (subst.) = aanrijding, botsing, ongeval

crash energy = botsingsenergie

crash halt = noodstop

crash impact = uitwerking van botsing

crash padding = polstering van bekleding als veiligheidsheidsmaatregel

crash recorder = ongevalsdatarecorder

crash sensor = botsingsignaleringssensor van airbagsysteem

crash simulation = ongevalssimulatie

crash tender = brandweerwagen op vliegveld

crash test = botsproef, crash-test

 

crashworthiness = vermogen tot vervorming in geval van botsing

 

crate (verb) = in een krat verpakken

crate (subst.) = krat

 

crater = krater in metaaloppervlak

cratering = kratervorming

crater-like depression = kratervormig gaatje

 

crawl (verb) = kruipen, stapvoets rijden

 

crawler gear = kruipversnelling, ultra-lage versnelling

crawler tractor = trekker op rupsbanden

 

CRC (cycling-renundancy check) = procédé waarbij waarbij het doorgeven van foutieve data via de CAN-databus onmogelijk wordt

 

creake (verb) = knarsen, kraken

 

cream = roomkleurig

cream yellow = gebroken wit

 

crease (verb) = kreukelen, rimpelen

crease (subst.) = kreukel, rimpel

 

creep (verb) = kruipen

creep gear = kruipversnelling

 

creeper = kruipwagentje

creeper = kruipver­snelling, ultra-lage versnel­ling

creeper gear = kruipversnelling

 

creeping = doorslippen van aangedreven wiel, stapvoets rijden

 

crescent (adj.) = halvemaanvormig

crescent (subst.) = halvemaanvormig voorwerp

crescent ring = halvemaanvormige borgring, halvemaanvormige klepspie

 

crest = kam, rand, top van schroefdraad

 

crevice = kier, naad, spleet

crevice volume = ruimte in cilinder waar geen brandstof kan komen

 

crick = krik

 

crimp (adj.) = brokkelig, bros

crimp (verb) = persen, plooien

 

crimped-type hose clamp = onder druk bevestigde slangklem

 

crimping iron = buigtang, friseertang

crimping tool = drukklemgereedschap, persgereedschap

 

crisp = brokkelig, broos

 

critical = extreem, kritisch

critical load = grensbelasting

critical speed = kritische snelheid

 

crocodile clamp = krokodillenklem

crocodile clip = krokodillenklem

 

crooked = hoekig, krom, schuin

crooked chisel = breekijzer

 

cross (verb) = doorkruisen, een kruis maken

cross (subst.) = kruis, kruisvormig voorwerp

cross bar = dwarse profielgroef in autoband, dwarsgeplaatste draagbalk van chassis

cross beam = dwarsgeplaatste draagbalk, dwarsligger

cross-car beam = dwars in de auto aangebrachte verstevigingsbalk

cross coil = kruisspoel van wijzerinstrument

cross-country = geschikt om mee door ruw terrein te rijden

cross-country car = terreinauto

cross-country carbureter (Am. = speciale carburateur van terreinauto

cross-country carburetter = speciale carburateur van terreinauto

cross-country gear = kruipversnelling om mee door ruw terrein te rijden

cross-country properties = weggedrag in ruw terrein

cross-cut chisel = ritsbeitel

cross-draft carbureter (Am.) = dwarsstroomradiateur

cross-draught carburetter = dwarsstroomradiateur

cross-flow cylinder head = cross-flow-cilinderkop, dwarsstroomcilinderkop

cross-flow radiator = dwarsstroomradiateur

cross-head screw = kruiskopschroef

cross-head screw driver = kruiskopschroevendraaier

cross joint = kruiskoppeling

cross member = dwarsbalk, dwarsligger, traverse

cross piece = dwarsbalk, kruisstuk, traverse

cross-ply tire (Am.) = diagonaalband

cross-ply tyre = diagonaalband

cross rail = dwarsbalk, dwarsligger, traverse

cross rod = spoorstang

cross section = dwarsdoorsnede

cross shaft = tuimelaaras

cross spanner = kruissleutel

cross tube = [1] dwarsbuis

cross tube = [2] middelste deel van spoorstang

cross wind = zijwind

cross-wind deviaton = koersafwijking als gevolg van zijwind, zijwindgevoeligheid

cross wrench (Am.) = kruissleutel

 

crossed spark-plug cables = kruislings verwisselde bougiekabels

 

crossing light = stadslicht

 

crouch (verb) = aan voorzijde inveren, in elkaar duiken

 

crow bar = breekijzer, koevoet

 

crown = bovendeel, kroon, toppunt

crown centre = midden van zuigerbodem

crown circle = buitenomtrek van tandwiel

crown gear = tandkrans

crown nut = kroonmoer, wartelmoer

crown wheel = kettingwiel, kroonwiel

crown wheel and pinion = kroonwiel en pignon

 

cruciform = kruisvormig, X-vormig

cruciform member = kruisbalk, X-vormige versteviging

 

crude = onbewerkt, ongeraffinneerd

crude-distillation unit = distillatiekolom in olieraffinaderij

crude oil = ruwe aardolie

 

cruise (verb) = heel rustig rijden

cruise control = automatisch snelheidsregelsysteem, cruise-control

 

crui­ser = politie-auto

 

cruising speed = kruissnelheid

 

crumble (verb) = tot stof vergaan, vervliegen

crumble away (verb) = afbrokkelen

crumple (verb) = verkreukelen, verkruimelen

crumple zone = kreukelzone

 

crush (verb) = indeuken, in elkaar drukken

crush (verb) = kreukelen, plat drukken

crush zone = kreukelzone van carrosserie

 

crushable zone = kreukelzone van carrosserie

 

crystal = kristal

crystal lattice = kristalrooster

crystalline deposit = kristallijn bezinksel

crystal paint = lak met kristal-effect

 

CS (charge system) = oplaadsysteem

 

CSC (component-sharing car) = auto waarvan zeer veel onderdelen zonder enige modifica­tie ook op andere autotypes en -modellen passen

CSC (concept sports car) = concept-car in de vorm van een sportwagen

 

CSD (cold-start device) = koudestartinrichting

CSD (controlled-slip differential) = sperdifferentieel

 

CSI (customer-satisfaction index) = cijferwaardering voor klanttevredenheid

 

CTIS (central tyre-inflation system) = systeem waarbij vanuit de cabine de banden­span­ning aan de rij-omstandigheden kan worden aangepast

 

CTO (catalytic-trap oxidizer) = roetfilter in uitlaatsysteem van auto met dieselmotor

 

CTP (closed-throttle position) = gesloten gasklepstand

 

CTS (coolant-temperature sensor) = sensor voor koelvloeistoftemperatuur

 

CTU (central timing unit) = regeleenheid voor alle tijdsafhankelijke elektroni­sche schakelingen

 

CTX (continuously variable transaxle) = continu-variabel transaxle-systeem

 

 CU (control unit) = regeleenheid, stuureenheid

 

cubby box = handschoenenkastje

 

cube = kubus

cube van = vrachtauto met doosvormige gesloten laadruimte

 

cubic = kubiek, kubusvormig

cubic capacity = cilinderinhoud, slagvolume

cubic-inch displacement = cilinder­inhoud gemeten in cubic inch, slagvolu­me gemeten in cubic inch

 

cuff = manchet

 

cumulative = cumulatief

 

cup = afdichtmanchet, cup, kom

cup-and-ball joint = kogelgewricht

cup seal = afdichtmanchet

cup tray = bekerhouder in interieur

 

curb (Am.) = stoeprand

 curb chafing (Am.) = langs stoeprand schuren

curb-clearance circle (Am.) = draaicirkel tussen stoepranden, draaicirkel van gestuurde wielen

curb light (Am.) = instaplicht

curb rear mirror (Am.) = buitenspiegel aan passagierskant

curb-side rear mirror (Am.) = buitenspiegel bovenaan rechterportier van vrachtauto

curb weight (Am.) = eigengewicht, leeggewicht, rijklaar gewicht

 

curbing damage (Am.) = schade als gevolg van het botsen tegen stoepranden

curbing rib (Am.) = schuurrand op zijkant van autoband

 

curbstone (Am.) = stoeprand

curbstone feeler (Am.) = stoeprandsensor als hulp bij het parkeren

 

cure (verb) = nabehandelen, verduurzaamd worden, verduurzamen

 

curing = nabehandeling, uitharding van metaallegering, vulcanisatie van rubber

curing time = hardingstijd

 

current (adj.) = courant, gangbaar

current  (subst.) = stroming van elektriciteit, gas, vloeistof en warmte

current clamp = krokodillenklem

current collector = stroomafnemer

current consumption = stroomverbruik

current delivery = stroomtoevoer, stroomvoorziening

current density = elektrische stroomdichtheid

current distributer = stroomverdeler

current intensity = stroomsterkte

current limiter = stroombegrenzer, stroomregelaar

current-measuring probe = ampèremeettang

current regulator = stroombegrenzer, stroomregelaar

current source = stroombron

current strength = stroomsterkte

current supply = stroomtoevoer, stroomvoorziening

current to earth = aardstroom, lekstroom

 

cursor = cursor van computer, loper van snelheidsmetermechanisme, raam van rekenline­aal

 

curtain = gordijn

curtain-shield airbag = airbag boven portier ter bescherming van het hoofd van de inzittende, gordijn-airbag

curtain sider = opbouw met schuifzeil van oplegger

 

curvature = kromming, welving

 

curve (verb) = buigen, zich buigen, zich krommen

curve (subst.) = bocht, curve, kromme

 

cushion (verb) = dempen, laten veren, voorzien van kussens

cushion (subst.) = buffer, stootkussen, zitkussen

cushion first-aid kit = als kussen uitgevoerde verbanddoos, verbandkussen

cushion rubber = rubberen ring

 

cushioning volume = dempingsruimte van luchthoeveelheidsmeter

 

custom-built = gebouwd op speciale bestelling

custom car = auto die geheel naar de wensen van de eigenaar is aangepast

 

customer = klant

customer servive = klantenservice

customise (verb) = aan de wensen van de koper aanpassen

 

customising = optisch tunen, veredelen

 

customize (verb) = aan de wensen van de koper aanpassen

 

customizing (Am.) = optisch tunen, veredelen

 

customs = douane

 

cut (verb) = frezen, hakken

cut (verb) = snijden, tappen

cut (zelfst. nw) = insnijding, snede

cut a thread (verb) = schroefdraad snijden, schroefdraad tappen

cut-away drawing = opengewerkte tekening

cut in (verb) = aansnijden, inschakelen

cut-in valve = inschakelklep

cut-in voltage = inschakelspanning

cut line = snijlijn

cut off (verb) = afschakelen, afsteken

cut-off relay = scheidingsrelais

cut-off valve = afsluiter, afsluitklep

cut out (verb) = uitschakelen, uitsnijden, uitzetten

cut-out (zelfsty. nw.) = schakelaar die stroom uitschakelt, terugstroomautomaat van gelijkstroomdyna­mo, uitgesneden stuk materiaal

cut-out box = zekeringenkast

cut-pliers = combinatietang

cut point = snijpunt

cut threads (verb) = schroefdraad snijden, schroefdraad tappen

cut up (verb) = versnipperen

 

cutter = frees, snij-apparaat, tapgereedschap

 

cutters = kniptang

 

cutting angle = snijhoek van spiraalboor

cutting arbor = freesdoorn

cutting depth = snijdiepte

cutting edge = snijkant

cutting face = snijvlak

cutting machine = freesmachine

cutting power = snijkracht

cutting ring = snijring

cutting stroke = snijbeweging

cutting torch = snijbrander

cutting wire = snijdraad

 

CUV (clean-urban vehicle) = elektrische auto

 

CV (calorific value) = calorische waarde, verbrandingswarmte

CV (centre valve) = in het midden geplaatste klep van remsysteem

CV (commercial vehicle) = bedrijfsauto

CV (constant-vacuum) = met constant vacuüm, met constante onderdruk

CV (constant-value) = van constante waarde

CV (constant-velocity) = met constante snelheid ronddraaiend

CV (constant-viscosity) = van constante viscositeit

CV (continuously variable) = traploos instelbaar

CV (constant-vacuum) dual carb = dubbele constant-vacuüm-carbura­teur

 

CVCC (compound vortex-controlled combustion) engine = verbrandings­motor met een gelaagde verbranding en een geregelde inlaatluchttur­bulen­tie

 

 

CVH (compound valve-in-head) engine = motor met halfbolvormige verbrandings­ruim­te en schuinge­plaatste kleppen

 

CVJ (constant-velocity joint) = homokinetische koppeling

 

 

CVRSS (continuously variable road-sensing suspension) = adaptief schokdem­pingssys­teem

 

CVT (continuously variable transmission) = continu-variabele transmissie

 

CVVT (continous-variable valve timing) = continu-variabel hydraulisch bediend klepbe­dienings­systeem

 

CW (continuous wave) = ongedempte trillingsgolf

CW (clockwise) = met de wijzers van de klok mee, rechtsom draaiend

 

CWQC (company-wide quality control) = voor het hele concern geldende kwaliteitscon­trole

 

CWS (collision-warning system) = radargestuurd anti-botsingssysteem voor zware bedrijfsauto’s

 

Cy (company) = firma

 

 

cycle = cyclus, kringproces, periode

cycle car = klein autootje, mini-auto

cycle of operations = arbeidscyclus van verbrandingsmotor

 

cyclic = cyclisch, ringvormig

cyclic irregularity = ongelijkvormigheidsgraad

cyclic process = kringloop, kringproces

 

CYCLING

cycling variation = oneenparigheidsgraad

 

cyclohexane = cyclohexaan

 

CYCLONE

cyclone = cycloon, wervelstroom

cyclone air cleaner = cycloonfilter

cyclone air filter = cycloonfilter

  

CYL

cyl (cylinder) = cilinder

 

CYLINDER

cylinder = cilinder

cylinder arrangement = cilinderopstelling van motor

cylinder bank = rij cilinders van motor

cylinder barrel = cilinderboring, cilinderoppervlak

cylinder base = cilindervoet

cylinder-base gasket = cilindervoetpakking, voetpakking

cylinder bearing surface = cilinderdraagvlak

cylinder block = cilinderblok, motorblok

cylinder bolt = cilinderkopbout

cylinder bore = cilinderboring

cylinder-bore gauge = cilinderboringmeetapparaat

cylinder boring machine = cilinderkotterbank

cylinder capacity = cilinderinhoud

cylinder casing = cilindermantel

cylinder charge = cilindervulling

cylinder displacement = cilinderinhoud

2-cylinder engine = motor met twee cilinders

3-cylinder engine = motor met drie cilinders

4-cylinder engine = motor met vier cilinders

5-cylinder engine = motor met vijf cilinders

6-cylinder engine = motor met zes cilinders

8-cylinder engine = motor met acht cilinders

10-cylinder engine = motor met tien cilinders

12-cylinder engine = motor met twaalf cilinders

16-cylinder engine = motor met zestien cilinders

cylinder foot = cilindervoet

cylinder head = cilinderkop

cylinder-head bolt = cilinderkopbout

cylinder-head cover = kleppendeksel

cylinder-head gasket = cilinderkoppakking, koppakking

cylinder-head gasket failure = doorgeslagen koppakking

cylinder-head mating face = raakvlak van cilinderkop op motorblok

cylinder-head stud = tapeind van cilinderkop

cylinder-head temperature = temperatuur van cilinderkop

cylinder identification = cilinderidentificatie, stand van de op-en-neergaande zuigers op een gegeven punt tijdens het verbrandingsproces

cylinder-identification sensor = cilinderidentificatiesensor, cilinders­electieve sensor

cylinder injection = directe brandstofinspuiting

cylinder insert = cilinderbus, cilindervoering

cylinder jacket = cilindermantel

cylinder-leakage tester = lektester

cylinder liner = cilinderbus, cilindervoering

cylinder lock = cilinderslot

cylinder-position sensor = cilinderidentificatiesensor, cilinders­electieve sensor

cylinder pressure = druk in cilinder

cylinder shell = cilindermantel

cylinder sleeve = cilinderbus, cilindervoering

4-cylinder V engine = V-motor met vier cilinders

6-cylinder V engine = V-motor met zes cilinders

8-cylinder V engine = V-motor met acht cilinders

10-cylinder V engine = V-motor met tien cilinders

12-cylinder V engine = V-motor met twaalf cilinders

16-cylinder V engine = V-motor met zestien cilinders

cylinder wall = cilinderwand

cylinder wear = cilinderslijtage

 

CYLINDRIC

cylindric = cilindervormig, cilindrisch

 

CYLINDRICAL

cylindrical = cilindervormig, cilindrisch

cylindrical bearing = cilinderlager

cylindrical compression ring = compressieveer met rechthoekige doorsnede en aan de binnenkant een afgekante bovenhoek

cylindrical grinding = rondom afslijpen, rondslijpen

cylindricity = cilindriciteit

 

CYP

CYP (cylinder-position) sensor = sensor die de positie van de zuiger in de cilinder aangeeft

 

CZB

CZB (carbon-zinc battery) = koolstof-zink-accu