A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

In dit document worden alle mogelijke omrekeningen tussen technische eenheden weergegeven. Typ op dit toetsenbord de beginletter van de technische eenheid waarover u informatie wilt lezen.

Onder het toetsenbord treft u twee bijlagen aan. In de eerste treft u de afkortingen aan van alle 274 eenheden die zich ‘onder’ het toetsenbord bevinden. De tweede bijlage bevat alle grootheden met daarachter de bijbehorende eenheid.

 

BIJLAGE 1 – AFKORTINGEN VAN EENHEDEN

° → graad

‘ → minuut

” → seconde

Ω → ohm

A → ampère

a → jaar

A/m → ampère/meter

A/m² → ampère/vierkante meter

A/V → ampère/volt

Ah → ampère-uur

As → ampère-seconde

As/V → ampère-seconde/volt

at → technische atmosfeer

atm → normale atmosfeer

bbl → barrel,  Engelse barrel

BHP,  bhp → brake horse power

Bq → becquerel

Btu → British thermal unit

Btu/s → British thermal unit/second

C → coulomb

°C → graad Celsius

C/kg → coulomb/kilogram

C/(kgs) → coulomb/(kilogram-seconde)

C/V → coulomb/volt

cal → calorie

cc → cubic centimetre

cc → kubieke centimeter

cd → candela

cd/m² → candela/vierkante meter

cdsr → candela-steradiaal

cl → centiliter

cm → centimeter

cm² → vierkante centimeter

cm³ → centimeter tot derde macht

cm³ → kubieke centimeter

cm/s → centimeter/seconde

cm²/s → vierkante centimeter/seconde

cP → centipoise

cSt → centistokes

cu ft → cubic foot

cu in → cubic inch

CUNA-pk → CUNA-paardenkracht

cwt l → long hundredweight

cwt sh → short hundredweight

d → dag

daN → decanewton

dB → decibel

DIN-pk → DIN-paardenkracht

dl → deciliter

dm → decimeter

dm² → decimeter kwadraat

dm² → vierkante decimeter

dm³ → kubieke decimeter

F → farad

°F → graad Fahrenheit

F/m → farad/meter

fl oz → fluid ounce

ft → foot

ft² → square foot

ft³ → cubic foot

ft lbf → foot pound-force

ft lbf/s → foot pound-force/second

ft/min → foot/minute

ft/s → foot/second

g → gram

g/cm³ → gram/kubieke centimeter

g/ft → gram/foot

g/hph → gram/horsepower-hour

g/km → gram/kilometer

g/kWh → gram/kilowatt-uur

g/m → gram/meter

g/pkh → gram/paardenkracht-uur

gal → Engelse gallon

Gy → gray

Gy/s → gray/seconde

H → henry

h → hour

h → uur

H/m → henry/meter

” Hg → inch kwikkolom

hl → hectoliter

” H2O → inch waterkolom

hp → horse power

hPa → hectopascal

hph → horse-power hour

Hz → hertz

i gal → imperial gallon

i pt → imperial pint

i qt → imperial quart

in → inch

in² → square inch

in³ → cubic inch

in Hg → inch kwikkolom

in H2O → inch waterkolom

in lbf → inch pound-force

in lbf/s → inch pound-force/second

J → joule

J(cmsK) → joule (centimeter-seconde-kelvin)

J/K → joule/kelvin

J/kg → joule/kilogram

J/(kgK) → joule/(kilogram-kelvin)

J/(molK) → joule/(mol-kelvin)

J/s → joule/seconde

Js → joule-seconde

K → kelvin

/K → /kelvin

K/m → kelvin/meter

kat → katal

kcal → kilocalorie

kcal/(kg°C) → kilocalorie/(kilogram-graad Celsius)

kcal/(kgK) → kilocalorie/(kilogram-kelvin)

kcal/s → kilocalorie/seconde

kg → kilogram

kg/dm³ → kilogram/kubieke decimeter

kg/kW → kilogram/kilowatt

kg → kilogram/liter

kg/m → kilogram/meter

kg/m³ → kilogram/kubieke meter

kg/mol → kilogram/mol

kg/pk → kilogram/paardenkracht

kgf → kilogramforce

kgfm → kilogramforce-meter

kgf/mm² → kilogramforce/vierkante millimeter

kgfm/s → kilogramforce-meter/seconde

kgm → kilogram-meter

kgm/s → kilogram-meter/seconde

kgm²/s → kilogram-meter kwadraat/seconde

kgm/s² → kilogram-meter/seconde kwadraat

KJ → kilojoule

KJ/(kg°C) → kilojoule/(kilogram-graad Celsius)

KJ/(kgK) → kilojoule/(kilogram-kelvin)

km → kilometer

km² → vierkante kilometer

km/h → kilometer/uur

km/l → kilometer/liter

kmol → kilomol

kN → kilonewton

kp → kilopond

kPa → kilopascal

kW → kilowatt

kW/l → kilowatt/liter

kWh → kilowatt-uur

kWh/kg→kilowatt-uur/kilogram

l → liter

l/l00 km → liter/100 kilometer

lb → pound

lb/ft → pound/foot

lb/ft³ → pound/cubic foot

lb/hph → pound/horse-power hour

lb/in² → pound-force/square inch

lb/yd → pound/yard

lbf → pound-force

lbf/ft² → pound-force/square foot

lbf/sq ft → pound-force/square foot

lbf/sq in → pound-force/square inch

liq bbl → Amerikaanse barrel

liq pt → Amerikaanse pint

liq qt → Amerikaanse quart

lm → lumen

lm/m² → lumen/vierkante meter

lm/sr → lumen/steradiaal

lm/W → lumen/watt

lms → lumen-seconde

lx → lux

lxs → lux-seconde

m → meter

/m → /meter

m² → vierkante meter

m³ → kubieke meter

m³ → meter tot de derde macht

m4 → meter tot de vierde macht

Ω/m → ohm-meter

m³/kg → kubieke meter/kilogram

m/min → meter/minuut

m³/mol → kubieke meter/mol

m/s → meter/seconde

m/s² → meter/seconde kwadraat

m²/s → vierkante meter/seconde

m³/s → kubieke meter/seconde

m/US gal → mile/Amerikaanse gallon

mbar → millibar

MBBLS → thousands of barrels

MCBM → thousands of cubic metres

mg → milligram

min → minute

min → minuut

MJ → megajoule

mkg → meter-kilogram

m²kg → meter kwadraat-kilogram

m²kgrad/s → meter kwadraat-kilogram-radiaal/seconde

mkg/s → meter-kilogram/seconde

ml → milliliter

mm → millimeter

mm² → vierkante millimeter

mm³ → kubieke millimeter

mm Hg → millimeter kwikkolom

mm H2O → millimeter waterkolom

mm²/s → vierkante millimeter/seconde

mol/m³ → mol/kubieke meter

mol/m4 → mol/meter tot de vierde macht

MPa → megapascal

mPas → millipascal-seconde

mph → mile/hour

MUSG → thousands of US gallons

mwk → meter waterkolom

N → newton

N/C → newton/coulomb

N/m² → newton/vierkante meter

N/m³ → newton/kubieke meter

N/mm² → newton/vierkante millimeter

Nm → newton-meter

Nm/s → newton-meter/seconde

oz → ounce

P → poise

Pa → pascal

Pas → pascal-seconde

pk → paardenkracht

pk/l → paardenkracht/liter

pkh → paardenkracht-uur

ppb → parts per billion

ppm → parts per million

ppt → parts per thousand

psi → pound-force/square inch

pt → pint

qt → Engelse quart

R → röntgen

°R → Graad Réaumur

rad → radiaal

rad/s → radiaal/seconde

rad/s² → radiaal/seconde kwadraat

revs/min → revolutions/minute

revs/s → revolutions/second

s → seconde

S → siemens

/s → /seconde

S/m → siemens/meter

SAE-pk → SAE-paardenkracht

S/m → siemens/meter

slm → seconde-lumen

sN → seconde-newton

sq ft → square foot

sq in → square inch

sr → steradiaal

St → stokes

st → stone

Sv → sievert

T → tesla

t → ton

TBD → thousands of barrels a day

tn l → long ton

tn sh → short ton

UK cwt → Engelse hundredweight

UK gal → Engelse gallon

UK ton → Engelse ton

US cwt → Amerikaanse hundredweight

US gal → Amerikaanse gallon

US ton → Amerikaanse ton

USG → Amerikaanse gallon

V → volt

Vs → volt-seconde

Vs/A → volt-seconde/ampère

W → watt

W/(cmK) → watt/(centimeter-kelvin)

W/m → watt/meter

W/m² → watt/vierkante meter

W/(mK) → watt/(meter-kelvin

W/(m²K) → watt/(vierkante meter-kelvin)

W/VA → watt/volt-ampère

Wb → weber

Wb/m² → weber/vierkante meter

Wb/sr → weber/steradiaal

yd → yard

yd² → square yard

 

 

 

BIJLAGE 2 – GROOTHEDEN MET HUN EENHEDEN

Actie → joule-seconde

Arbeid → joule

Belichting → lux-seconde

Brandstofverbruik → liter/100 kilometer (geen SI)

Concentratiegradiënt → mol/meter tot de vierde macht

Dichtheid → kilogram/kubieke meter

Diffusieconstante → vierkante meter/seconde

Draaimoment → newton-meter

Druk → pascal

Dynamische viscositeit → pascal-seconde

Elektrische capaciteit → farad

Elektrische geleiding → siemens

Elektrische lading → coulomb

Elektrische spanning → volt

Elektrische stroom → ampère

Elektrische stroomdichtheid → ampère/vierkante meter

Elektrische veldsterkte → newton/coulomb

Elektrische weerstand → ohm

Energie → joule

Energiedichtheid→kilowatt-uur/kilogram

Exposie → röntgen

Exposietempo → coulomb/(kilogram-seconde)

Frequentie → hertz

Geluidssterkte → decibel

Golfgetal → /meter

Hoeksnelheid → radiaal/seconde

Hoekverdraaiing  radiaal/seconde kwadraat

Hoeveelheid beweging → meter-kilogram/seconde

Hoeveelheid radio-activiteit (door de mens geabsorbeerd) → sievert

Hoeveelheid radio-activiteit (door materie geabsorbeerd) → gray

Hoeveelheid draaiing → meter kwadraat-kilogram-radiaal/seconde

Hoeveelheid licht → seconde-lumen

Hoeveelheid stof → mol

Impuls → kilogram-meter/seconde

Impulsmoment → kilogram-meter kwadraat/seconde

Irradiantie → watt/meter

Katalytische activiteit → mol/seconde

Kerfslagwaarde → joule

Kinematische viscositeit → vierkante meter/seconde

Kracht → newton

Kwadratisch oppervlaktemoment → meter tot de vierde macht

Lengte → meter

Lichtenergie → lumen-seconde

Lichtsterkte → candela

Lichtstroom → lumen

Lineïeke omstroming → ampère/meter

Litervermogen → kilowatt/liter

Luminantie → candela/vierkante meter

Magnetische flux → weber

Magnetische inductie → tesla

Magnetische veldsterkte → ampère/meter

Massa → kilogram

Massatraagheidsmoment → meter kwadraat-kilogram

Molair volume → kubieke meter/mol

Molaire concentratie → mol/kubieke meter

Molaire massa → kilogram/mol

Molaire warmtecapaciteit → joule/(mol-kelvin)

Oppervlakte → vierkante meter

Oppervlaktespanning → newton/meter

Permeabiliteit → henry/meter

Permittiviteit → farad/meter

Radiantie → weber/(vierkante meter-steradiaal)

Radio-activiteit → becquerel

Rotatiefrequentie → hertz

Ruimtehoek → steradiaal

Snelheid → meter/seconde

Snelheid van hoeveelheid geabsorbeerde radio-activiteit → gray/seconde

Snelheidsgradiënt → 1/seconde

Soortelijk gewicht → newton/kubieke meter

Soortelijk volume → kubieke meter/kilogram

Soortelijke geleidbaarheid → siemens/meter

Soortelijke massa → kilogram/kubieke meter

Soortelijke warmte → joule/(kilogram-kelvin)

Soortelijke weerstand → ohm-meter

Spanning → pascal

Specifiek brandstofverbruik → gram/kilowatt-uur (geen SI)

Specifiek vermogen → kilowatt/liter

Specifieke lengte → gram/meter (geen SI)

Specifieke lichtstroom → lumen/watt

Specifieke massa → kilogram/kilowatt (geen SI)

Stofdoorgangsconstante → meter/seconde

Stofstroom → mol/seconde

Stralingsfluxdichtheid → weber/vierkante meter

Stralingsintensiteit → weber/steradiaal

Temperatuur → kelvin

Temperatuursgradiënt → kelvin/meter

Tijd → seconde

Uitzettingscoëfficiënt → /kelvin

Verlichtingssterkte → lux

Vermogen → watt

Vermogen/schijnbaar vermogen → watt/volt-ampère

Versnelling → meter/seconde kwadraat

Vlakke hoek → radiaal

Volume → kubieke meter

Volumestroom → kubieke meter/seconde

Volumestroomdichtheid → meter/seconde

Volumiek gewicht → newton/kubieke meter

Volumieke massa → kilogram/kubieke meter

Warmtecapaciteit → joule/kelvin

Warmtedoorgangscoëfficiënt → watt/(vierkante meter-kelvin)

Warmtegeleidingscoëfficiënt → watt/(meter-kelvin)

Warmtestroomdichtheid → watt/vierkante meter

Weerstandsmoment → meter tot de derde macht

Zelfinductie → henry

 

Wat kan Uitgeverij Autowoordenboek u bieden?

Om te beginnen autotechnische woordenboeken in de meeste Europese talen, op papier of digitaal (zie www.autodictio.com). Iedereen die in het Engels of een andere taal over auto’s leest of schrijft of spreekt, zou zo’n setje bij de hand moeten hebben. Zoals autotechnische studenten die veelal hun technische kennis uit Engels of Amerikaans studiemateriaal moeten halen. Nóg een (misschien verrassende) suggestie voor vakantiegangers richting Frankrijk of Italië: Autowoordenboek zou een prima pechhulp kunnen zijn! Vooral voor hen allen geldt: zie www.autowoordenboek.nl.