A

A = als eerste van een rij, A-vormig 

A arm (Am.)  = driehoekige wieldraagarm

A bracket = [1] dissel van aanhang­wagen

A bracket = [2] driehoekige wieldraagarm

A framing = slepen met behulp van driehoekige dissel

A panel = driehoekig carrosseriepaneel

A pillar = A-stijl van de carrosserie

AAS

AAS (acrylonitrile acrylic styrene) = AAS (acrylonitril-acrylastrub­ber-styreen)

ABBREVIATE

abbreviate (verb) = afkorten, inkorten

 

ABDC

ABDC (after-bottom dead center; Am.) = na ODP (na het onderste dode punt)

ABDC (after-bottom dead centre) = na ODP (na het onderste dode punt)

 

ABILITY

ability = bekwaamheid, vermogen om iets te doen

  

ABLE

able = bekwaam, kundig

 

ABNORMAL

abnormal = abnormaal

abnormal load = abnormaal zware lading

 

ABRADE

abrade (verb) = afschuren, afslijpen

 

ABRASION

abrasion = schuurplek, slijtplek

abrasion indicator = slijtage-indicator op autoband

abrasion mark = kras als gevolg van schuren of slijpen

abrasion pattern = slijtagepatroon van autoband

abrasion resistance = slijtvastheid

 

ABRASIVE

abrasive (adj.) = schurend, slijpend

abrasive (subst.) = schuurmiddel, slijpmiddel

abrasive cloth = schuurlinnen

abrasive compound = schuurpasta

abrasive dust = slijpstof

abrasive indicator = slijtage-indicator op autoband

abrasive machine = slijpmachine

abrasive mark = kras door schuren of slijpen

abrasive pad = schuurkussen

abrasive paper = schuurpapier

abrasive pattern = slijtagepatroon van autoband

abrasive resistance = slijtvastheid

abrasive stem file = carborundumvijl

abrasive stone = slijpsteen

abrasive wheel = slijpschijf

 

ABRUPT

abrupt = plotseling

abrupt stop = noodstop

 

ABS

ABS (acrylo nitrile butadiene styrene) = ABS (acrylonitryl-butadieen-styreen)

ABS (anti-block system) = ABS (antiblokkeerremsysteem)

ABS (anti-lock brake system) = ABS (antiblokkeerremsysteem)

ABS (anti-lock braking system) = ABS (antiblokkeerremsysteem)

 

ABSCISSA

abscissa = X-as van grafiek

 

ABSOLUTE

absolute = absoluut

absolute atmosphere = absolute luchtdruk

absolute error = absolute fout

absolute pressure = absolute druk

absolute-pressure sensor = absolute-druksensor

absolute temperature = absolute temperatuur

absolute value = absolute waarde

absolute viscosity = absolute viscositeit

absolute zero = absoluut nulpunt

 

ABSORB

absorb (verb) = absorberen

 

ABSORBABLE

absorbable = absorbeerbaar

 

ABSORBENT

absorbent (adj.) = absorberend

absorbent (subst.) = absorberende stof

 

ABSORBER

absorber = [1] demper

absorber = [2] schokdemper

absorber control = automatische schokdemping

absorber mounting = schokdempersteun

absorber strut = veerbeen, veerpoot

absorber tester = schokdempertestbank

absorber tube = schokdemperbuis

 

ABSORBING

absorbing power = [1] vermogen tot absorberen

absorbing power = [2] vermogen tot dempen

 

ABSORPTION

absorption = absorptie

absorption capacity = absorptievermogen

absorption coefficient = absorptiecoëfficiënt

absorption muffler (Am.) = absorptiedemper van uitlaatsysteem

absorption silencer = absorptiedemper van uitlaatsysteem

 

ABSORPTIVE

absorptive (adj.) = absorberend

absorptive (subst.) = absorberende stof

 

ABSORPTIVITY 

absorbtivity = [1] vermogen tot absorberen

absorbtivity = [2] vermogen tot dempen

ABSTERGE

absterge (verb) = reinigen, zuiveren

 

ABSTERGENT

abstergent (adj.) = reinigend, zuiverend

abstergent (subst.) = reinigingsmiddel, zuiveringsmiddel

 

ABSTRACT

abstract (adj.) = abstract

abstract (verb) = [1] afleiden, onttrekken

abstract (verb) = [2] samenvatten

abstract (subst.) = samenvatting

 

ABSTERSION

abtersion = reiniging, zuivering

 

ABUT

abut (verb) = grenzen, raken

 

ABUTMENT

abutment = [1] draagvlak

abutment = [2] steunpunt

abutment pressure = tegendruk

 

ABUTTING

abutting surface = aangrenzend oppervlak, raakvlak

 

ACCELERATE

accelerate (verb) = accelereren

accelerate fully (verb) = volgas geven

 

ACCELERATED

accelerated idle speed = versneld stationair toerental

accelerated motion = versnelde beweging

 

ACCELERATING

accelerating cable = gaskabel

accelerating distance = afstand waarover een versnelling plaatsvindt

accelerating enrichment = mengselverrijking om te kunnen accelereren

accelerating from dead stop = accelererend vanuit staande start

accelerating jet = ­acceleratiesproeier

accelerating knock = pingelen tijdens acceleratie

accelerating performance = acceleratievermogen

accelerating power = acceleratievermogen

accelerating properties = acceleratievermogen

accelerating pump = acceleratiepomp

accelerating-pump discharge nozzle = acceleratiesproeier

accelerating-pump nozzle = acceleratiesproeier

accelerating-skid control = antidoorslipregeling, trtactieregeling

accelerating-spin control = antidoorslipregeling, tractieregeling

 

ACCELERATION

acceleration = acceleratie, versnelling

acceleration cable = gaskabel

acceleration distance = afstand waarover wordt geaccelereerd

acceleration enrichment = mengselverrijking om te kunnen accelereren

acceleration from dead stop = acceleratie vanuit staande start

acceleration jet = ­acceleratiesproeier

acceleration knock = pingelen tijdens acceleratie

acceleration performance = acceleratievermogen

acceleration power = acceleratievermogen

acceleration properties = acceleratievermogen

acceleration pump = acceleratiepomp

acceleration-pump discharge nozzle = acceleratiesproeier

acceleration-pump nozzle = acceleratiesproeier

acceleration-skid control = antidoorslipregeling, tractieregeling

acceleration-spin control = antidoorslipregeling, tractieregeling

acceleration time = acceleratietijd

 

ACCELERATOR

accelerator = [1] acceleratiepomp

accelerator = [2] gaspedaal

accelerator = [3] ontstekings­versneller

accelerator cable = gaskabel

accelerator distance = afstand waarover versnelling plaatsvindt

accelerator enrichment = mengselverrijking om te kunnen accelereren

accelerator from dead stop = acceleratie vanuit staande start

accelerator jet = ­acceleratiesproeier

accelerator knock = pingelen tijdens acceleratie

accelerator pedal = gaspedaal

accelerator-pedal position = gaspedaalstand

accelerator performance = acceleratievermogen

accelerator power = acceleratievermogen

accelerator properties = acceleratievermogen

accelerator pump = acceleratiepomp

accelerator-pump discharge nozzle = acceleratiesproeier

accelerator-pump nozzle = acceleratiesproeier

accelerator-skid control = antidoorslipregeling, tractieregeling

accelerator-spin control = antidoorslipregeling, tractieregeling

 

ACCELEROMETER

accelerometer = acceleratiemeter

 

ACCEPT

accept (verb) = [1] goedkeuren, homologeren

accept (verb) = [2] ontvangen

ACCEPTABLE

acceptable = acceptabel

acceptable quality level = acceptabel kwaliteitsniveau

 

ACCEPTANCE

acceptance = goedkeuring, homologatie

 

ACCEPTED

accepted tolerance = toelaatbare speling

 

ACCEPTOR

acceptor = atoom dat een extra elektron kan ontvangen

 

ACCESS

access (verb) = toegang hebben

access (subst.) = inlaat, toegang

access balcony = dieselbrandstofgalerij

access duct = inlaatkanaal

access hole = [1] inspectiegat

access hole = [2] toegangsopening

 

ACCESSIBLE

accessible = toegankelijk

 

ACCESSIBILITY

accessibility = toegankelijkheid

 

ACCESSORIES

accessories = [1] accessoires

accessories = [2] appendages, toebehoren

 

ACCESSORY

accessory battery = hulpaccu voor elektrische accessoires

accessory box = opbergvak voor kleine voorwerpen

accessory drive = aandrijving van aangekoppelde aggregaten

 

ACCIDENT

accident = ongeluk

accident-data recorder = ongevallenregistratie-apparaat

accident prevention = ongevallenpreventie

accident recorder = ongevallenregistratie-apparaat

accident simulation = ongevalsimulatie

 

ACCIDENTAL

accidental = per ongeluk, toevallig

accidental earth = kortsluiting 

ACCUMULATE

accumulate (verb) = accumuleren

 

ACCUMULATION

accumulation = accumulatie van warmte

 

ACCUMULATOR

accumulator = [1] accu, accumulator

accumulator = [2] expansiereservoir van koelsysteem

accumulator acid = accuvloeistof

accumulator-acid density = zuurdichtheid van accuvloeistof

accumulator-acid level = accuvloeistofniveau

accumulator battery = accu, accumulator

accumulator tank = opslagtank, verzamelreservoir

 

ACCURACY

accuracy = [1] juistheid, nauwkeurigheid

accuracy = [2] zuiverheid betreffende afwerking

accuracy in size = maatnauwkeurigheid

accuracy of form = vormnauwkeurigheid

accuracy of measurement = maatnauwkeurigheid

accuracy of reading = afleesnauwkeurigheid

 

ACCURATE

accurate = nauwkeurig, zuiver

 

ACETATE

acetate = acetaat

 

ACETYLENE

acetylene = acetyleen

acetylene bottle = acetyleenfles

acetylene-oxygenium fusing burner = acetyleen-zuurstofsnijbrander

acetylene valve = acetyleenkraan van gasfles

 

ACICULAR

acicular = [1] naaldvormig

acicular = [2] spits toelopend

 

ACID

acid (adj.) = zuur, zuurhoudend

acid (subst.) =  zuur

acid content = zuurgehalte

acid density = zuurdichtheid, zuurgraad

acid-free = zuurvrij

acid level = accuvloeistofniveau

acid number = zuurgetal

acid-proof = zuurbestendig, zuurvast

acid rain = zure regen

acid-resistant = zuurbestendig

acid tester = zuurtester

acid value = zuurgetal

acid vapor (Am.) = accugassen

acid vapour = accugassen

 

ACIDIMETER

acidimeter = zuurweger

 

ACIDITY

acidity = zuurgraad

 

ACIFORM

aciform = [1] naaldvormig

aciform = [2] puntig, spits

ACKERMANN

Ackermann steering = Ackermann-stuurinrichting

 

ACORN

acorn = knop

acorn nut = dopmoer, wartelmoer

 

ACOUSTIC

acoustic = akoestisch, het gehoor betreffend

acoustic alarm = akoestisch alarm

acoustic baffle = [1] geperforeerd schot in uitlaatdemper

acoustic baffle = [2] klankbord

acoustic damping = geluiddemping

acoustic frequency = audiofrequentie

acoustic pressure = geluidsdruk

acoustic signal = akoestisch signaal

acoustic wave = geluidsgolf

acoustic-wear indicator = akoestische slijtage-indicator

 

ACRID

acrid = [1] scherp van geur

acrid = [2] scherp van smaak

 

ACROSS

across corners = over de gehele breedte 

ACRYLIC

acrylic enamel = acrylaatlak

acrylic glass = acrylglas

acrylic plastic = acrylaat

acrylic resin = acrylhars

acrylic urethane enamel = acrylaat-urethaan-lak

ACRYLO

acrylo-nitrile styrene (AS) = acrylonitril-styreen (AS)

ACT

act (verb) = [1] functioneren, fungeren

act (verb) = [2] handelen

act (subst.) = [1] handeling

act (subst.) = [2] wet

 

ACTION

action = [1] actie

action = [2] werking

action of the spring = veerwerking

 

ACTIVATE

activate (verb) = activeren, in werking stellen 

activated = geactiveerd, in werking gesteld

activated carbon = actieve koolstof

activated-carbon filter = filter met actieve koolstof

activated-charcoal filter = filter met actieve koolstof

 

ACTIVATION

activation = activering van airbag

activation circuit = activeringscircuit

activation time = [1] aanspreektijd van remsysteem

activation time = [2] activeringstijd van airbag

 

ACTIVE

active = [1] actief, in werking zijnde

active = [2] actief, variabel functionerend door gebruik van elektronische hulpmiddelen

active braking time = tijd waarbinnen het remsysteem in werking is

active carbon = actieve koolstof

active catalyst surface = actief oppervlak van katalysatordrager

active cornering enhancement = actieve stabiliteitsregeling

active cruise control = actieve snelheidsbegrenzing

active damping = actieve schokdemping

active driver assist = actieve stabiliteitsregeling

active exhaust system = actief uitlaatsysteem

active flank = drukflank van tandwiel

active footwork system = actief wielophangingssysteem

active handling = actieve stabiliteitsregeling

active head restraint = actieve hoofdsteun

active noise system = actief dempingssysteem van rijgeluiden

active safety = actieve veiligheid

active service system = systeem dat waarschuwt voor een naderende servicebeurt

active skid control = actieve stabiliteitsregeling

active skid control + traction = combinatie van actieve stabiliteitsregeling + tractieregeling

active steering = actieve stuurinrichting

active suspension = actieve wielophanging

active torque transfer system = actief tractieregelsysteem

active traction control = actieve tractieregeling

active TRAC = actieve tractieregeling

active ventilation = actieve ventilatie van de stoelen

active vibration isolation = actieve trillingsonderdrukking

 

ACTIVELY

actively-controlled = onder controle met gebruik van actieve hulpmiddelen

 

ACTIVITY

activity = activiteit

  

ACTUAL

actual = [1] actueel

actual = [2] effectief, werkelijk

actual dimension = effectieve maat, werkelijke maat

actual indicated thermal efficiency = geïndiceerd thermisch rendement

actual-measurement dimension = effectieve maat, werkelijke maat

actual payload = effectief laadvermogen

actual power = effectief vermogen

actual size = ware grootte

 

ACTUATE

actuate (verb) = [1] aandrijven

actuate (verb) = [2] bedienen

actuate (verb) = [3] in werking stellen

 

ACTUATING

actuating cam = aandrijfnok

actuating fork = bedieningsvork

actuating mechanism = [1] aandrijfmechanisme

actuating mechanism = [2] bedieningsmechanisme

actuating pin = meeneempen

actuating rod = bedieningsstang

actuating switch = bedieningsschakelaar

 

ACTUATION

actuation = [1] aandrijving

actuation = [2] bediening

 

ACTUATOR

actuator = [1] bedieningsorgaan

actuator = [2] controlelicht

actuator = [3] regeleenheid

 

ACUTE

acute =  scherp

acute angle = scherpe hoek

acute-angled = met een scherpe hoek 

ADAPT

adapt (verb) = aanpassen, geschikt maken

 

ADAPTABILITY

adaptability = aanpasbaarheid, geschiktheid

 

ADAPTER

adapter = adapter

adapter cable = adapterkabel

adapter nipple = verloopnippel

adapter socket = verloopbus, verloopdop

adapter valve = aanpasklep

 

ADAPTIVE

adaptive = adaptief,  zich automatisch aan de omstandigheden aanpassend

adaptive cruise control = adaptieve snelheidsbegrenzing

adaptive damper system = adaptief schokdempingssysteem

adaptive gearbox system = adaptief transmissieregelsysteem

adaptive light control = adaptief verlichtingsregeling

adaptive ride control = adaptieve wielophanging

adaptive suspension control = adaptieve wielophanging

adaptive wheel-slip control = adaptieve tractiecontrole

ADAPTOR

adaptor = adapter

adaptor cable = adapterkabel

adaptor nipple = verloopnippel

adaptor socket = verloopbus, verloopdop

adaptor valve = aanpasklep 

ADD

add (verb) = [1] bijvullen, toevoegen

add (verb) = [2] optellen

add (verb) = [1] bijvullen, toevoegen

add (verb) = [2] optellen

add-on = extra, toege­voegd

add-on part = aanbouwonderdeel, inbouwonderdeel

 

ADDENDUM

addendum = kophoogte van tandwiel

addendum angle = kophoek van conisch tandwiel

addendum circle line = kopcirkel van tandwiel

addendum flank = kopflank van conisch tandwiel

addendum modification = profielverschuiving van tandwiel

addendum of tooth = tandkop van tandwiel

 

ADDER

adder = [1] telmachine

adder = [2] telwerk van analoog meetinstrument

 

ADDITION

addition = toevoeging, vermeerdering

 

ADDITIONAL

additional = aanvullend, extra

additional brake = parkeerrem

additional-brake light = derde remlicht

 

ADDITIVE

additive (adj.) = additief

additive (subst.) = additive

 

ADEQUATE

adequate = adequaat, toereikend

 

ADHERE

adhere (verb) = hechten, kleven

adhere (verb) = vastplakken, vastzitten

 

ADHERENCE

adherence = hechtvermogen

 

ADHERENT

adherent connection = hechtvermogen

 

ADHESION

adhesion = adhesie, hechtvermogen

adhesion coefficient = wrijvingscoëfficiënt

adhesion surface = aanhechtingsoppervlak

 

ADHESIVE

adhesive (adj.) = kleverig, zelfklevend

adhesive (subst.) = kit, kleefmiddel

adhesive (subst.) = lijm, plakband

adhesive foil = zelfklevende folie

adhesive force =  hechtingskracht

adhesive joint = lijmverbinding

adhesive masking tape = afplakband

adhesive primer = hechtende grondlak

adhesive sealant = vloeibare pakking

adhesive tape = kleefband, plakband

 

ADIABATIC

adiabatic (adj.) = adiabatisch

adiabatic (subst.) = adiabaat

adiabatic efficiency = adiabatisch rendement

adiabatic line = adiabaat

 

ADJACENT

adjacent = aangrenzend

 

ADJOIN

adjoin (verb) = grenzen aan, toevoegen

 

ADJOINING

adjoining = aangrenzend

 

ADJUST

adjust (verb) = [1] nastellen, opheffen van speling

adjust (verb) = [2] passend maken, stellen

ADJUSTABLE

adjustable = regelbaar, stelbaar

adjus­table anchorage point = in hoogte verstelbaar bevestigingspunt van veiligheids­gordel

adjustable anti-roll bar = verstelbare stabilisatorstang

adjustable back rest = verstelbare rugleuning

adjustable clamp = plaatklem, schroefklem

adjustable resistor = schuifweerstand

adjustable spanner = verstelbare sleutel

adjustable spot light = schijnwerper, zoeklicht

adjustable steering column = verstelbare stuurkolom

adjustable wrench (Am.) = verstelbare sleutel

ADJUSTER

adjuster = [1] bankwerker

adjuster = [2] monteur

adjuster = regelin­rich­ting, stelinrichting

adjuster bolt = stelbout

 

ADJUSTING

adjusting = afstelling, instelling

adjusting angle = afstelhoek, instelhoek

adjusting arm = stelarm

adjusting block = stelblokje

adjusting bolt = pasbout, stelbout

adjusting bow = verstelbeugel

adjusting bush = stelbus

adjusting cam = verstelnok

adjusting err = instelfout

adjusting file = justeervijl

adjusting grip = verstelhendel

adjusting instruction = afstelinstructie, afstelvoorschrift

adjusting lever = regelhendel, verstelhendel

adjusting mark = merkstreep, merkteken

adjusting nut = sluitmoer, stelmoer

adjusting pin = stelpen, stelstift

adjusting pressure = insteldruk

adjusting procedure = afstelprocedure

adjusting ring = centreerring, opsluitring

adjusting ring = stelring, vulring

adjusting scale = instelschaal

adjusting screw = regelschroef, stelschroef

adjusting shim = lplaatje

adjusting spindle = stelspil voor afstelling van koplicht

adjusting spreader = drukstift, stelstift

adjusting spring = stelveer

adjusting stop = stelaanslag

 

ADJUSTMENT

adjustment = afstelling, bijstelling, nastelling

adjustment angle = afstelhoek, instelhoek

adjustment arm = stelarm

adjustment block = stelblokje

adjustment bolt = pasbout, stelbout

adjustment bow = verstelbeugel

adjustment bush = stelbus

adjustment cam = verstelnok

adjustment error = instelfout

adjustment file = justeervijl

adjustment grip = verstelhendel

adjustment instruction = afstelinstructie, afstelvoorschrift

adjustment lever = regelhendel, verstelhendel

adjustment mark = merkstreep, merkteken

adjustment nut = sluitmoer, stelmoer

adjustment pin = stelpen, stelstift

adjustment pressure = insteldruk

adjustment procedure = afstelprocedure

adjustment ring = centreerring, opsluitring

adjustment ring = stelring, vulring

adjustment scale = instelschaal

adjustment screw = regelschroef, stelschroef

adjustment shim = afstel-shim, stelplaatje

adjustment spindle = stelspil voor afstelling van koplicht

adjustment spreader = drukstift, stelstift

adjustment spring = stelveer

adjustment stop = stelaanslag

 

ADMISSIBLE

admissible weight = toelaatbaar gewicht

 

ADMISSION

admission = inlaat, toegang, toevoer

admission port = [1] inlaatleiding van vierslagmotor

admission port = [2] inlaatpoort van tweeslagmotor

admission pressure = inlaatdruk

admission stroke = inlaatslag

admission valve = inlaatklep

 

ADMIT

admit (verb) = toegang geven, toelaten

admit air (verb) = oppompen

 

ADMIX

admix (verb) = mengen, toevoegen

 

ADMIXTURE

admixture = [1] bijmenging, bijslag

admixture = [2] toeslag bij staalbereiding

 

ADSORB

adsorb (verb) = adsorberen

 

ADVANCE

advance (verb) = [1] vervroegen

advance (verb) = [2] voorafgaan 

 advance (subst.) = [1] vervroeging van ontsteking

advance (subst.) = [2] voorwaarts gerichte kracht

advance angle = voorloophoek

advance characteristic = vervroegingskarakteristiek

advance device = [1] inspuitmomentverstelinrichting van benzinemotor

advance device = [2] voorontstekingsver­stelinrichting van ottomotor

advance-ignition knock = neiging tot pingelen door vroegtijdige ontsteking

advance mechanism = vervroegingsmechanisme

advance meter = vervroegingsmeter

advance opening = vooropening

advance plate = aandrijfflens

 

ADVANCED

advanced = [1] geavanceerd, zeer modern

advanced = [2] naar voren verplaatst

advanced-development vehicle = nog in de voorontwikkelingsfase verkerende auto

advanced electronic ignition = volledig elektronische ontsteking

advanced ignition = voorontsteking van ottomotor

advanced injection = voorinspuiting van dieselmotor

advanced restraint system = geavanceerd passieve-veiligheidssysteem

advanced stability and traction control = geavanceerde combinatie van stabiliteits- en tractieregeling

advanced turbo intercooling = geavanceerde interkoeling bij turbodieselmotor 

 

ADVANCEMENT

advancement = [1] verbetering, vooruitgang

advancement = [2] vervroeging van ontstekingstijdstip

 

ADVERSE

adverse = nadelig, ongunstig

adverse-weather light = mistlicht vóór

adverse wind = tegenwind 

AERATE

aerate (verb) = gas afvoeren, gas toevoeren

 

AERATION

aeration = [1] schuimvorming in versnellingsbakolie

aeration = [2] ventilatie

AERIAL

aerial = antenne

aerial conductor wire = antennekabel

aerial feed = antennevoeding

aerial pick-up = antenneruis

aeriform = gasvormig

 

AERO

aero (adj.) = aërodynamisch

aero (subst.) = aërodynamicah

aero body = stroomlijncarrosserie

aero drag = luchtweerstand

aero energy = stromingsenergie

 

AERODYNAMIC

aerodynamic = aërodynamisch

aerodynamic body = stroomlijncarrosserie

aerodynamic drag = luchtweerstand

aerodynamic energy = stromingsenergie

aerodynamic resistance = luchtweerstand

 

AERODYNAMICS

aerodynamics = aërodynamica, stroomlijn

 

AEROFOIL

aerofoil = vleugel als aerodynamisch hulpmiddel

 

AEROSOL

aerosol = [1] drijfgas uit spuitbus

aerosol = [2] spuitbus met drijfgas

aerosol dispenser = spuitbus met drijfgas

aerosol spray = drijfgas uit spuitbus

 

AES

AES (acrylo-nitrile ethylene rubber styrene) = AES (acrylonitril-ethyleenrub­ber-styreen)

AF

AF (audio frequency) = AF (audiofrequentie)

AFFINITY

affinity = affiniteit

 

AFT

aft = achter-, achterste

aft cross member = [1] achterste dwarsbalk van chassis

aft cross member = [2] dwarsgeplaatste wieldraagarm van achterwielop­hanging

aft window (Am.) = achterste zijraam van stationcar dat niet open kan

 

AFTER

after admission = navulling

after bottom dead center (Am.) = na het onderste dode punt

after bottom dead centre = na het onderste dode punt

after lower dead center (Am.) = na het onderste dode punt

after lower dead centre = na het onderste dode punt

after top dead center (Am.) = na het bovenste dode punt

after top dead centre = na het bovenste dode punt

after-upper center (Am.) = na het bovenste dode punt

after-upper centre = na het bovenste dode punt

AFTERBURN

afterburn (verb) = naverbranden

 

AFTERCOOLER

aftercooler = nakoeler, secundaire koeler

 

AFTERCOOLING

aftercooling = tussenkoeling van inlaat­lucht

 

AFTERDRIBBLE

afterdribble (verb) = nadruppelen

 

AFTERGLOW

afterglow (verb) = nagloeien

 

AFTERMARKET

aftermarket = aftermarket

 

AFTERRUN

afterrun (verb) = nadieselen

 

AFTERTREAT

aftertreat (verb) = een nabehandeling geven

 

AFTERTREATMENT

aftertreatment = nabehandeling

 

AGE

age (verb) = ouder maken, ouder worden

age (subst.) = leeftijd, ouderdom

 

AGEING

ageing = veroudering, verouderingsproces

ageing resistance = bestendigheid tegen veroudering

 

AGENT

agent = [1] agent, vertegenwoordiger

agent = [2] middel, werktuig

 

AGGREGATE

aggregate = aggregaat, groep

 

AGING

aging (Am.) = veroudering, verouderingsproces

aging resistance (Am.) = bestendigheid tegen veroudering

 

AGLEAM

agleam = glanzend, glimmend

 

AGLOW

aglow = gloeiend

 

AGRICULTURAL

agricultural tractor = landbouwtractor, landbouwtrekker

 

AGRIMOTOR

agrimotor = motorvoertuig bestemd voor landbouwdoeleinden

 

AHEAD

ahead gear = versnelling vooruit

AID

aid = hulp, hulpmiddel

AIM

aim (verb) = mikken, richten

aim (subst.) = doel, oogmerk

 

AIMER

aimer (Am.) = apparaat voor het afstellen van koplichten

 

AIMING

aiming point = richtpunt

 

AIR

air (verb) = luchten, ventileren

air (subst.) = lucht

air-actuated = luchtdrukbediend, luchtdrukgestuurd

air-adjust ball = handpomp voor oppompen van lendensteun van stoel

air-adjust screw = luchtregelschroef

air-adjustable = verstelbaar door middel van luchtdruk

air-adjusting screw = luchtregelschroef

air admission = luchtaanzuiging, luchtinlaat, luchttoevoer

air aspiration = luchtaanzuiging, luchtinlaat

air-assisted = luchtdrukbekrachtigd, met ondersteuning van druklucht

air-assisted brake system = luchtdrukbekrachtigd hydraulisch remsysteem

air baffle = luchtgeleidingsplaat

air bag = airbag, luchtbalg van luchtvering

air-bag control light = controlelicht van airbagsysteem

air-bag front sensor = airbagsensor

air-bag gas generator = gasgenerator van airbagsysteem

air-bag inflater = opblaasmechanisme van airbagsysteem

air-bag inflater propellant = brandstof voor het opblazen van de airbag

air-bag sensor = airbagsensor

air-bag squib = ontstekingsmechanisme van airbagsysteem

air bell = luchtbel

air bellows = luchtbalg van luchtvering

air bleed = luchtsproeier, ontluchtingsopening

air bleeder = ontluchtingsnippel

air-bleed system = [1] ontluchtingssysteem

air-bleed system = [2] remluchtsysteem van carburateur

air-bleed valve = ontluchtingsklep

air booster = luchtdrukrembekrachtiger

air-borne = in de lucht zwevend

air box = luchthapper op motorkap

air-brake system = luchtdrukremsysteem

air breather = beluchtingsinrichting, ontluchtingsinrichting

air bubble = luchtbel

air-bypass valve = luchtomloop­klep van carburateur

air cell = luchtkamer van dieselmotor

air chamber = luchtkamer van dieselmotor

air change-over switch = luchtwisselschakelaar van ventilatiesysteem

air charge = compressie van inlaatlucht vóór verbrandingsruimte

air-charge temperature = inlaatluchttemperatuur

air-charge temperature sensor = inlaatluchttemperatuursensor

air chisel = luchtbeitel

air choke = mengbuis, venturi

air circulation = luchtcirculatie in interieur

air cleaner = luchtfilter

air-cleaner bowl = luchtfilterhuis

air-cleaner box = luchtfilterhuis

air-cleaner cartridge = luchtfilterpatroon

air-cleaner element = luchtfilterelement

air-cleaner housing = luchtfilterhuis

air-cleaner intake silencer = inlaatluchtdemper

air-cleaner unit = luchtfilter compleet met filterelement

airco = airconditioning

air compressor = luchtcompressor, luchtperspomp

air conditioner = airconditioning

air conditioning = airconditioning

air-conditioning clutch = elektromagnetische koppeling van airconditioning

air-conditioning compressor = compressor van airconditioning

air-conditioning condenser = condenser van airconditioning

air-conditioning evaporator = verdamper van airconditioning

air-conditioning refrigerant = koelmiddel voor airconditioning

air-conditioning switch = schakelaar van airconditioning

air connection = verbinding tussen twee luchtslangen

air contamination = luchtverontreiniging

air control = luchtregelsysteem van airconditio­ning

air-control valve = [1] inlaatluchtregel­klep

air-control valve = [2] luchtregelklep van katalysator

air-cooled = luchtgekoeld

air cooler = luchtkoeler

air cooling = luchtkoeling

air-correction jet = remluchtsproeier

air-corrector jet = remluchtsproeier

air current = luchtstroom

air cushion = [1] airbag

air cushion = [2] luchtkussen

air-cushion vehicle = hovercraft

air dam = voorspoiler

air deflector = rijwindgeleider

air dehumidification = luchtontvochtiging

air dehumidifier = luchtontvochtigingsinrichting

air density = luchtdichtheid

air diffuser = luchtuitstroomopening, luchtverspreider

air distributer = inlaatspruit­stuk

air-distributer preheating system = voorverwarmingssysteem van inlaatspruitstuk

air-distributer vacuum = onderdruk in inlaatspruitstuk

air distribution = luchtverdeling bij ventilatie- en verwarmingssysteem

air-distribution lever = luchtverdeelhendel van ventilatiesysteem

air-distribution valve = luchtverdeelklep van ventilatiesysteem

air draught = luchtstroming, tocht

air draft (Am.) = luchtstroming, tocht

air dryer = luchtdroger

air-drying paint = in buitenlucht drogende lak

air duct = luchtkanaal

air excess = luchtoverschot

air exhauster = luchtafzuiginrichting

air feed = luchttoevoer

air filter = luchtfilter

air-filter bowl = luchtfilterhuis

air-filter box = luchtfilterhuis

air-filter cartridge = luchtfilterpatroon

air-filter element = luchtfilterelement

air-filter housing = luchtfilterhuis

air-filter intake silencer = inlaatluchtdemper

air-filter unit = luchtfilter compleet met filterelement

air flap = luchtklep

air flow = luchtdebiet, luchtstroom, rijwind

air-flow meter = luchtdebietmeter

air-flow rate = doorgestroomde hoeveelheid lucht

air-flow sensor = luchtdebietsensor, luchthoeveelheidsensor

air-flow system = inlaatluchtsysteem van LPG-motor

air-forced = luchtdrukbekrachtigd, luchtdrukonder­steund

air-forced injection = luchtdrukbekrachtigd brandstofinspuitsysteem

air-fuel control = luchtdoorlaatregister in brandstoftoevoer van LPG-motor

air-fuel mixture = brandstof-luchtmengsel

air-fuel mixture adjusting screw = stelschroef van het stationair brandstof-luchtmengsel

air-fuel mixture control = regeling van het brandstof-luchmengsel

air-fuel mixture control screw = schroef voor de regeling van het brandstof-luchtmengsel

air-fuel mixture control valve = klep voor de regeling van het brandstof-luchtmengsel

air-fuel mixture correction = ­correctie van het brandstof-luchtmengsel

air-fuel mixture distribution = verdeling van het brandstof-luchtmengsel

air-fuel mixture enrichment = verrijking van het brandstof-luchtmengsel

air-fuel mixture formation = vorming van het brandstof-luchtmengsel

air-fuel mixture heater = verwarming van het brandstof-luchtmengsel

air-fuel mixture pre-heater = voorverwarming van het brandstof-luchtmengsel

air-fuel mixture preparation = voorbereiding van het brandstof-luchtmengsel

air-fuel mixture regulating screw = schroef voor de regeling van het brandstof-luchtmengsel

air-fuel ratio = [1] brandstof-lucht-verhouding

air-fuel ratio = [2] luchtge­tal, lucht­overmaat­fac­tor

air funnel = luchtkanaal, luchtopvangkast

air gap = luchtspleet

air-gas mixture (Am.) = lucht-benzinemeng­sel

air-gas mixture (Eng.) = lucht-gasmengsel van LPG-motor

air-gasoline mixture = lucht-benzinemengsel

air grill = luchtrooster

air-guide sheet = luchtgeleidingsplaat

air hammer = luchthamer

air hole = ontluchtingsgat

air horn = luchthoorn, luchtinlaat, venturi

air hose = luchtslang

air humidity = luchtvochtigheid

air induction = luchtinlaat

air-induction cover = luchtfilterdeksel

air-induction flap = klep van inlaatluchtvoorverwarmingssysteem

air-induction grille = luchtinlaatrooster, ventilatierooster

air-induction port = inlaatpoort

air-induction plenum = luchtkamer van luchtinlaatsysteem van motor

air-induction sensor = luchtinlaatsensor van ventilatie- en verwarmingssysteem

air-induction silencer = inlaatluchtdemper

air-inflation indicator = bandspanningsmeter

air injection = luchtinjectie in brandstof-luchtmengsel

air-injection pump = luchtinjectiepomp

air-injection rail = luchtinjectiegalerij

air-injection reaction system = mengselregelsysteem door middel van luchtinjectie

air inlet = luchtinlaat, luchtinlaatopening

air-inlet cover = luchtfilterdeksel

air-inlet flap = klep van inlaatluchtvoorverwarmingssysteem

air-inlet grille = luchtinlaatrooster, ventilatierooster

air-inlet port = inlaatpoort

air-inlet plenum = luchtkamer van luchtinlaatsysteem van motor

air-inlet sensor = luchtinlaatsensor van ventilatie- en verwarmingssysteem

air-inlet silencer = inlaatluchtdemper

air intake (Am.)= luchtinlaat, luchtinlaatopening

air-intake cover (Am.) = luchtfilterdeksel

air-intake flap (Am.) = klep van inlaatluchtvoorverwarmingssysteem

air-intake grille (Am.) = luchtinlaatrooster, ventilatierooster

air-intake port (Am.) = inlaatpoort

air-intake plenum (Am.) = luchtkamer van luchtinlaatsysteem van motor

air-intake sensor (Am.) = luchtinlaatsensor van ventilatie- en verwarmingssysteem

air-intake silencer (Am.) = inlaatluchtdemper

air jack = pneumatische krik

air jet = luchtuitstroomopening, remluchtsproeier

air-jet starter = startluchtsproeier

air leak = lekkage waarbij lucht ontsnapt

air leakage = valse lucht in inlaatluchtsysteem

air line = luchtleiding

air lock = luchtbel, luchtslot in vloeistofleiding

air mass = luchtmassa

air-mass sensor = luchtmassasensor

air-mixing damper = luchtmengdemper van ventilatie- en verwarmingssysteem

air-operated = luchtdrukbediend, luchtdrukgestuurd

air-operated brake system = luchtdrukremsysteem

air outlet = luchtuitstroomopening

air-over-hydraulic brake system = hydro-pneumatisch remsysteem

air passage = luchtdoorlaat

air-plenum chamber = [1] luchtkamer van katalysator

air-plenum chamber = [2] luchtverdeelruimte van inlaatspruit­stuk

air pocket = luchtbel, luchtslot, luchtzak

air pollutant = luchtverontreinigende stof

air pollution = luchtverontreiniging, luchtvervuiling

air-portable = gemakkelijk door de lucht vervoerbaar

air preheater = luchtvoorverwarmingsinrichting

air pressure = atmosferische druk

air-pressure assisted = luchtdrukbekrachtigd

air-pressure cylinder = drukluchtcilinder

air-pressure gage (Am.) = [1] bandspanningsmeter

air-pressure gage (Am.) = [2] luchtdrukmeter

air-pressure gauge = [1] bandspanningsmeter

air-pressure gauge = [2] luchtdrukmeter

air-proof = hermetisch gesloten, luchtdicht

air pump = luchtpomp van luchtdrukremsysteem

air radiator = luchtkoeler

air rate = verbruikte hoeveelheid lucht

air ratio = brandstof-luchtverhouding

air recirculation = luchtverversing in interieur

air-regulating screw = luchtregelschroef

air-release valve = luchtontlastingsklep

air-relief line = ontluchtingsleiding

air reservoir = luchtketel

air resistance = luchtweerstand

air scoop = luchtinlaatopening in carrosserie

air seal = luchtafdichting, luchtdichte afsluiting

air-selection button = luchtstroomregelknop van ventilatiesysteem

air-separation reservoir = ontluchtingsreservoir

air-shutter plate = chokeklep, luchtklep

air slot = luchtinlaatopening

air speed = luchtsnelheid

air-spring bellows = luchtveerbalg

air-spring diaphragm = rubberen rolbalg

air-spring system = luchtveersysteem

air-storage reservoir = luchtvoorraadreservoir

air strainer (Am.) = luchtfilter

air strangler = chokeklep

air stream = rijwind

air-stream cooling = rijwindkoeling

air suction = luchtaanzuiging

air-suction bellows = luchtaanzuigbalg

air-suction valve = luchtaanzuigklep

air supply = luchtaanvoer, luchttoevoer

air-supported = door luchtdruk onder­steund

air-supported fuel injection = luchtdrukonder­steunde brandstofinspuit­ing

air suspension = [1] luchtvering

air suspension = [2] wielophanging met luchtvering

air swirl = luchtwerveling

air-switching valve = luchtschakelklep

air temperature = luchttemperatuur

air-temperature sensor = luchttemperatuursensor

air-tight seal = luchtdichte afsluiting

air tire (Am.) = luchtband

air-to-air intercooling = lucht/lucht-interkoeling

air trap = [1] luchtbel

air trap = [2] luchtslot

air turbulence = luchtturbulentie

air tyre = luchtband

air valve = [1] luchtklep

air valve = [2] ventiel van autoband

air vane = schoep van schoepenwiel

air vent = blaasmond, luchtuitstroomopening

air-vent hose = ontluchtingsslang

air ventilation = luchtverversing, ventilatie

air-ventilation hose = ontluchtingsslang

air-ventilation screw = ontluchtingsschroef

air-vent screw = ontluchtingsschroef

air vessel = luchtketel

 

AIRCON

aircon = airconditioning

AIRCRAFT

aircraft refueller = vliegtuigtankauto

aircraft tractor = vliegtuigtrekker

AIRLESS

airless = [1] windstil

airless = [2] zonder luchtdruk bediend

AJAR

ajar = op een kier staand

  

ALARM

alarm (verb) = alarmeren, alarm slaan

alarm (subst.) = alarm, alarminrichting

alarm signal = alarmsignaal

alarm system = alarmsysteem

alarm-system buzzer = alarmzoemer

alarm-system horn = alarmclaxon

 

ALB

ALB (anti-lock brake) = ABS (antiblokkeerremsysteem)

ALB (anti-lock brakes) = ABS (antiblokkeerremsysteem) 

 

ALCOHOL

alcohol = alcohol

alcohol engine = op alcohol draaiende motor

alcohol-fuel engine = op alcohol draaiende motor

 

ALDC

ALDC (after lower dead center; Am.) = na ODP (na het onderste dode punt)

 ALDC (after lower dead centre) = na ODP (na het onderste dode punt)

ALIGN

align (verb) = richten, uitlijnen

 

ALIGNER

aligner = uitlijnapparaat

 

ALIGNMENT

alignment = sporing, uitlijning

alignment board = richtbord

alignment plate = glijplaat, spoorplaat

alignment screw = stelschroef

 

ALIMENTATION

alimentation = elektrische voeding

 

ALKALI

alkali = alkali

 

ALKALINE

alkaline = alkalisch

 

ALKATHENE

alkathene sheet = kunststoffolie

 

ALKYD

alkyd enamel = synthetische lak

 

ALKYLATION

alkylation = alkylatie van aardolie in raffinaderij

 

ALL

all-aluminium body = geheel van aluminium gemaakte carrosserie

all-aluminum body (Am.) = geheel van aluminium gemaakte carrosserie

all-drive car = auto met aandrijving op alle wielen

all-independent = rondom onafhankelijk

all-independent wheel suspension = onafhankelijke wielophanging rondom

all-loss lubrication = total-loss-smering

all-purpose vehicle = APV

all-purpose spanner = universele sleutel

all-purpose vehicle = multifunctionele auto

all-purpose wrench (Am.) = universele sleutel

all-round glazing = rondom voorzien van ramen

all-season tire (Am.) = voor het gehele jaar geschikte autoband

all-season tyre = voor het gehele jaar geschikte autoband

all-speed governor = all-speed-regulateur van dieselmotor

all-steel body = geheel stalen carrosserie

all-surface tire (Am.) = voor iedere ondergrond geschikte autoband

all-surface tyre = voor iedere ondergrond geschikte autoband

all-synchromesh gearbox = volledig gesynchroniseerde versnellingsbak

all-synchromesh transmission (Am.) = volledig gesynchroniseerde versnellingsbak

all-terrain = geschikt voor iedere ondergrond

all-terrain tire (Am.) = voor iedere ondergrond geschikte autoband

all-terrain tyre = voor iedere ondergrond geschikte autoband

all-terrain vehicle = voor iedere ondergrond geschikt voertuig

all-wave receiver = radio-ontvanger voor alle frequenties

all-weathaer tire (Am.) = voor ieder weer geschikte autoband

all-weathaer tyre = voor ieder weer geschikte autoband

all-wheel drive = aandrijving op alle wielen

all-wheel driven = voorzien van aandrijving op alle wielen

all-wheel steering = voor- en achter­wielbestu­ring

all-year tire (Am.) = voor het gehele jaar geschikte autoband

all-year tyre = voor het gehele jaar geschikte autoband

ALLAN

Allan key = inbus­sleutel

Allan screw = inbusbout

Allan spanner = inbussleutel

Allan wrench (Am.) = inbussleutel

ALLEN

Allen key = inbus­sleutel

Allen key = inbus­sleutel

Allen screw = inbusbout

Allen spanner = inbussleutel

Allen wrench (Am.) = inbussleutel

ALLEY

alley = gangpad in bus, tramrails

 

ALLIANCE

alliance = alliantie, vereniging

 

ALLIGATOR

alligator (Am.) = krokodil

alligator clamp (Am.) = krokodillenklem

alligator clip (Am.) = krokodillenklem

 

ALLOWANCE

allowance = toelaatbare speling, tolerantie

 

ALLOY

alloy (verb) = mengen, vermengd worden

alloy (subst.) = alliage, legering

alloy component = component waarvan legering is gemaakt

alloy wheel = lichtmetalen wiel

 

ALLOYED

alloyed = gelegeerd

 

APLHA

alpha-numeric = alfabetisch, alfanumeriek

 

ALTERNATE

alternate (adj.) = afwisselend

alternate (verb) = afwisselen, verwisselen, wisselen

 

ALTERNATING

alternating current = wisselstroom

alternating-current dual-current = wisselstroom/gelijkstroom

alternating-cuurent generator = wisselstroomdynamo

alternating load = wisselende belasting

alternating masses = massa van heen en weer bewegende delen van motor

alternating voltage = wisselspanning

 

ALTERNATION

alternation = [1] wisseling van polariteit

alternation = [2] wisseling van stroomrichting

 

ALTERNATIVE

alternative frequencies = alternatieve frequen­ties waarheen een radio met RDS tijdens een lange tocht steeds kan overschakelen voor een optimale FM-ont­vangst

alternative-fuel engine = op alternatieve brandstof draaiende motor

 

ALTERNATOR

alternator = wisselstroomdynamo

alternator-charging control light = laadstroomcontrolelicht

alternator-charging indicator = laadstoomcontrolelicht, laadstroommeter

 

ALTIMETER

altimeter (altitude meter) = hoogtemeter

 

ALTITUDE

altitude = hoogte

altitude-compensated carburetter = carburateur met hoogtecompensatie

altitude-compensated carbureter (Am.) = carburateur met hoogtecompensatie

altitude compensator = hoogtecompensatie-onderdrukdoos van carburateur

altitude indicator = hoogtemeter

altitude meter = hoogtemeter

ALUMINOUS

aluminous = aluminiumhoudend

ALUMINIUM

aluminum (Am.) = aluminium

aluminum alloy (Am.) = aluminiumlegering

aluminum body (Am.) = aluminium carrosserie

aluminum casting (Am.) = lichtmetaalgietwerk

aluminum coating (Am.) = dun laagje aluminium

aluminum foil (Am.) = aluminiumfolie

aluminum hammer (Am.) = aluminiumhamer

aluminum housing (Am.) = aluminiumhuis

aluminum oxide (Am.) = aluminiumoxyde

aluminum sheet (Am.) = aluminiumfolie, aluminiumplaat

aluminum-soap grease (Am.) = aluminiumzeepvet

aluminum stiffener (Am.) = in het hart van de krukas aangebracht alumini­um­blok ter vermij­ding van lagertrillingen

aluminum welding (Am.)= aluminiumlassen

aluminum wheel (Am.) = alu-wiel

 

AMBER

amber light = geel licht uitstralende lichteenheid

 

AMBIENT

ambient (adj.) = omringend, omsluitend

ambient (subst.) = atmosfeer, dampkring

ambient air = omgevingslucht

ambient-air temperature = buitentemperatuur

ambient conditions = atmosferische omstandigheden

ambient temperature = buitentemperatuur, omgevingstemperatuur

 

AMBULANCE

ambulance = ambulance, ziekenauto

 

AMERICAN

American Wire Gage (Am.) = in Amerika geldende norm voor draaddikte

AMMETER

ammeter = ampèremeter

 

AMMONIA

ammonia = ammoniak

AMOUNT

amount = hoeveelheid

AMPERAGE

amperage = elektrische stroomsterkte uitgedrukt in ampère 

 

AMPERE

ampere meter = ampèremeter

AMPHIBIAN

amphibian truck = vrachtwagen in amfibie-uitvoering

amphibian vehicle = amfibievoertuig

AMPLIFICATION

amplification = ondersteuning, versterking

 

AMPLIFIER

amplifier = versterker van geluidsinstallatie

 

AMPLIFY

amplify (verb) = ondersteunen, versterken

 

AMPLITUDE

amplitude = [1] amplitude

amplituse = [2] uitslag van wijzernaald

amplitude modulati­on = middengolffrequentie op de radio

amplitude-modulation band = middengolffrequentie op de radio

 

ANALOG

analog (Am.) = analoog

analog/digital (Am.) = analoog/digitaal

analog-digital-analogue converter (Am.) = analoog-digitaal-analoog-omvormer

analog-digital converter (Am.) = analoog-digitaal-omvormer

analog indication (Am.) = analoge aanwijzing

analog tachometer (Am.) = analoge toerenteller

 

ANALOGUE

analogue = analoog

analogue/digital =  analoog/digitaal

analogue-digital-analogue converter = analoog-digitaal-analoog-omvormer

analogue-digital converter = analoog-digitaal-omvormer

analogue indication = analoge aanwijzing

analogue tachometer = analoge toerenteller

 

ANALYSE

analyse (verb) = analyseren, testen

 

ANALYSER

analyser = testapparaat

 

ANALYSIS

analysis = analyse

 

ANALYZE

analyze (verb; Am.) = analyseren, testen

 

ANALYZER

analyzer (subst.; Am.) = testapparaat

 

ANATOMIC

anatomic = anatomisch, op het menselijk lichaam afgestemd

  

ANCHOR

anchor (verb) = goed vastmaken, verankeren

anchor (subst.) = anker, verankering

anchor bolt = ankerbout, bevestigingspunt

anchor pin = ankerbout

anchor plate = ankerplaat

anchor strut = blokkeerpal

 

ANCHORAGE

anchorage point = bevestigingspunt, veranke­ringspunt

 

ANCILLARY

ancillary = aanvullend, hulp-

ancillary industry = toeleveringsindustrie

 

ANECHOIC

anechoic = echovrij, zonder echo

 

ANEMOMETER

anemometer = anemometer, luchtsnelheidsmeter

 

ANGLE

angle (verb) = onder een hoek verdraaien

angle (subst.) = hoek, uitslaghoek

angle bar = hoekstaal, hoekversterking

angle between cranks = krukhoek

angle bracket = hoeksteun ter versterking

angle gear = haakse overbrenging

angle grinder = hoekslijpmachine

angle iron = hoekstaal, hoekversterking

angle joint = hoekverbinding

angle of action = snijhoek, werkingshoek van beitel

angle of advance = [1] schuinte van tandwiel

angle of advance = [2] vervroegingshoek van ontstekingssysteem

angle of application = aangrijpingshoek tussen tandwielen

angle of approach = [1] hoek waaronder rijwind carrosserie raakt

angle of approach = [2] invalshoek, oploop­hoek

angle of attack = [1] hoek waaronder rijwind carrosserie raakt

angle of attack = [2] invalshoek, oploophoek

angle of contact = aanrakingshoek van riem ten opzichte van poelie

angle of deflection = [1] afwijkingshoek

angle of deflection = [2] uitslag van wijzernaald

angle of delay = ontstekingsvertraging

angle of departure = afloophoek

angle of engagement = aangrijpingshoek tussen tandwielen

angle of gradient = hellingshoek

angle of incidence = invalshoek

angle of inclination = afloophoek

angle of incline = afloophoek

angle of lock = stuuruitslaghoek

angle of phase displacement = faseverschuivingshoek

angle of pressure = aangrijpingshoek tussen tandwielen

angle of reflection = lichtweerkaatsingshoek

angle of refraction = lichtbrekingshoek

angle of rotation = draaiingshoek, rotatiehoek

angle of view = gezichtshoek

angle sander = hoekschuurmachine

angle section = hoekprofiel

angle spanner = gehoekte steeksleutel

angle tightening = hoekverdraaiing

angle to the crown = hoek ten opzichte van lengte-as

angle transmission = haakse overbrenging

ANGLED

angled spanner = gebogen sleutel

angled wrench (Am.) = gebogen sleutel

ANGULAR

angular = gehoekt, met scherpe kanten

angular acceleration = hoekversnelling

angular adjustment = hoekafstelling, hoekinstelling

angular bracket = hoeksteun ter versterking van constructie

angular connection = onder hoek aangebrachte aansluiting

angular-contact bearing = hoekcontactlager

angular cutter = hoekfrees

angular deceleration = hoekvertraging

angular displacement = hoekverdraaiing

angular drive = haakse overbrenging

angular error = hoekafwijking

angular gear = conisch tandwiel, kegelvormig tandwiel

angular grinding machine = hoekslijpmachine

angular lever = haakse hefboom

angular retardation = hoekvertraging

angular speed = hoeksnelheid

angular wheel = conisch tandwiel, kegelvormig tandwiel

 

ANIMAL

animal = dier-, dierlijk

animal oil = dierlijke olie

animal-transport vehicle = auto voor het transport van dieren

 

ANNEAL

anneal (verb) = ontharden, temperen

 

ANNUAL

annual costs = gemiddelde kosten op jaarbasis

annual mileage = aantal op jaarbasis afgelegde mijlen

 

ANNULAR

annular = ring-, ringvormig

annular bearing with rolling contact = radiaal wentellager

annular gear = ringwiel

annular ring = ringwiel

annular spring = ringveer

annular valve = ringklep

 

ANNULUS

annulus = ringwiel, wiel met inwendige vertanding

 

ANODE

anode = anode, positieve elektrode

 

ANODIC

anodic electroforesis = anodische elektroforese

 

ANODISE

anodise (verb) = anodiseren

 

ANODIZE

anodize (verb; Am.) = anodiseren

 

ANTAGONISTIC

antagonistic = contra-, tegenwerkend

antagonistic spring = compensatieveer, contraveer

 

ANTECHAMBER

antechamber = voorkamer van dieselmotor

 

ANTENNA

antenna (Am.) = antenne

antenna conductor wire (Am.) = antennekabel

antenna feed (Am.) = antennevoeding

antenna pick-up (Am.)= antenneruis

 

ANTI

anti- = anti-, tegen-

anti-acid = zuurbestendig

anti-afterburn valve = antinaverbrandingsklep

anti-backfire valve = antiterugslagklep

anti-block brake system = ABS (antiblokkeerremsysteem)

anti-block system = ABS (antiblokkeerremsysteem)

anticipate (verb) = anticiperen

anti-clockwise = tegen de wijzers van de klok indraaiend

anti-corrosion agent = anticorrosiemiddel

anti-corrosion primer = grondlak tegen roestvorming

anti-corrosion warranty = roestgarantie

anti-dazzle cap = antiverblindingskap op koplicht

anti-dazzle rear mirror = antiverblindingsachteruitkijkspiegel

anti-dazzle screen = zonneklep

anti-dazzle shield (Am.) = zonneklep

anti-detonant (adj.) = detonatiebestendig

anti-detonant (subst.) = antidetonatie-dope

anti-dieseling device = antinadieselinrichting

anti-dive front suspension = voorwielophanging met anti-dive

anti-drive end = distributie­zijde van motor

anti-drumming coat = antidreunlaag op wagenbodem

anti-foam additive = antischuimdope

anti-foam agent = antischuimdope

anti-freeze = antivries

anti-freeze meter = antivriesmeter

anti-friction bearing = antiwrijvingslager

anti-friction layer = antifrictielaag van lager

anti-friction metal = babbittmetaal

anti-frost screen = verwarmbare ruit

anti-frost shield (Am.) = verwarmbare ruit

anti-glare device = antiverblindingsinrichting van koplichten

anti-glare position = antiverblindingsstand van achteruitkijkspiegel

anti-icing additive = anti-ijsdope

anti-interference cable = ontstoringskabel

anti-interference capacitor = ontstoringscondensator

anti-intrusion side bar = in portier geïntegreerde beschermingsbalk

anti-knock additive = antiklop-additive

anti-knock agent = antiklop-additive

anti-knock index = norm voor klopvastheid van benzine

anti-knock quality = klopvastheid van benzine

anti-knock rating = klopvastheid van benzine

anti-knock value = klopvastheid van benzine

anti-lock system = ABS (antiblokkeerremsysteem)

anti-mist cloth = anticondensdoek

anti-noise system = geluiddempingssysteem

anti-oxidant = antioxydatie-dope

anti-pollution device = inrichting ter vermindering van luchtverontreiniging

anti-puff control = rookstop

anti-rattle coat = antidreunlaag

anti-rattle spring = antiratelveer

anti-roll bar = stabilisatorstang

anti run-on valve = antinadieselklep

anti-rust primer = grondlak tegen roestvorming

anti-rust guarantee = garantie tegen doorroesten van binnenuit

anti-seize compound = grafietvet, kopervet

anti-settling additive = vloeibaarheidsverbeterende additive in was

anti-skid bendix = elektrisch werkend ABS

anti-skid brake system = ABS (antiblokkeer­remsysteem)

anti-skid chain = sneeuwketting

anti-skid device = ABS (antiblokkeer­remsysteem)

anti-skid tire (Am.) = autoband met zeer goede grip

anti-skid tyre = autoband met zeer goede grip

anti-slip brake system = ABS (antiblokkeerremsysteem)

anti-skid system = ABS (antiblokkeerremsysteem)

anti-slip control = antidoorslipregeling, tractie­regeling

anti-slip regulation = antidoorslipregeling, tractie­regeling

anti-spin control = antidoorslipregeling, tractiere­geling

anti-spin regulation = antidoorslipregeling, tractiere­geling

anti-spin system = antidoorslipregelsysteem, tractieregelsysteem

anti-squat rear suspension = achterwielophanging met anti-squat

anti-squeak shim = antipiepplaatje

anti-squeal shim = antipiepplaatje 

anti-stall screw = antistilvalschroef van  dieselmotor 

anti-submarine seat = stoel met naar voren toe oplopend zitgedeelte 

anti-sway bar (Am.) = stabilisatorstang

anti-tampering plug = beschermkap tegen ondeskundig handelen

anti-theft alarm = antidiefstalalarm

anti-theft alarm system = antidiefstalalarmsysteem

anti-tramp bar = wieldraagarm

anti-underrun bumper = onderrijdbeveiliging

anti-wear additive = dope in loodvrije benzine

 

ANTIMONY

antimony = antimoon

 

ANTIQUE

antique = antiek

antique car (Am.) = klassieke auto van vóór 1925

 

ANVIL

anvil = aambeeld

anvil point = vast onderbrekerpunt

 

APERTURE

aperture = opening in carrosserie voor montage van portier

aperture restraint = portiervanger

 

APEX

apex = [1] apex van bocht

apex = [2] apex  van rotor

apex seal = afdichtlijst van rotatiemotor

  

APPARATUS

apparatus = apparaat, toestel

 

APPEAR

appear (verb) = verschijnen, zichtbaar worden

 

APPEARANCE

appearance defect = schoonheidsfoutje

 

APPEND

append (verb) = bijvoegen, toevoegen

 

APPENDAGE

appendages = appendages, hulpstukken

 

APPLICABLE

applicable = toepasbaar

 

APPLICATION

application = aanbrenging, toepassing

application soft-ware = toepassingsprogramma voor computer

 

APPLICATOR

applicator gun = aanbrengpistool

applicator nozzle = verstuiver van aanbrengpistool

 

APPLIED

applied ignition = uitwendige ontstekingsbron

 

APPLY

apply (verb) = aanbrengen, bestrijken, opbrengen

 

APPROACH

approach (verb) = dichterbij komen, naderen

approach (subst.) = benadering, methode, toegang

approach angle = hoek waaronder rijwind carrosserie nadert, invalshoek, oploophoek

approach mark = bewijs van homologatie

 

APPROVAL

approval = goedkeuring, homologatie

approval certificate = typegoedkeuringsbewijs, homologatiecertificaat

 

APPROVE

approve (verb) = goedkeuren, homologeren

 

APPROXIMATELY

approximately = circa, ongeveer

 

APPURTENANCE

appurtenance = [1] accessoires

appurtenance = [2] gereedschap, uitrusting

APRON

apron = aërodynamisch gevormde rand aan onderzijde van carrosserie, skirt

apron panel = voorwielbinnenscherm

 

AQUA

aqua-planing = aqua-planing

 

ARBOR

arbor = [1] cilindervormig onderdeel

arbor = [2] cilindervormig stuk gereedschap

 

ARC

arc (verb) = een boog vormen, vonken trekken

arc (subst.) = cirkelboog, vlamboog

arc welding = vlambooglassen

 

ARCH

arch (verb) = tot een boog buigen, zich welven

arch (subst.) = boog, boogvorm

 

ARCHED

arched ring = ring met gewelfd profiel

 

ARCHITECTURE

architecture = constructie, opbouw

 

ARCING

arcing = vonkoverslag, vonkvorming

 

AREA

area = bereik, gebied, oppervlak

area of contact = contactvlak

area of piston = zuigeroppervlak

area of support = draagvlak, dragende oppervlakte

areal density = oppervlaktedichtheid

 

AREOMETER

areometer = areometer, zuurweger

 

ARGON

argon = argon

argon-arc welding = argon-arc-lassen

 

ARITHMETIC

arithmetic circuit = rekencircuit van elektronisch systeem

 

ARM

arm (verb) = op scherp stellen van alarminrichting

arm (subst.) = arm van hefboom, spaak van wiel

arm file = grove vijl

arm rest = armleuning, armsteun

arm support = armsteun

 

ARMATURE

armature = [1] anker van elektromotor

armature = [2] armatuur, beslag

armature bearing = ankerlager

armature coil = ankerspoel

armature insulation = ankerisolatie

armature plate = ankerplaat

armature shaft = as van anker

armature winding = ankerwikkeling

arming sensor = activeringssensor, sensor die een procedure opstart

 

ARMOR

armor (verb; Am.) = bepantseren, bewapenen

armor (subst.; Am.) = bepantsering, bewapening

 

ARMORED

armored vehicle (Am.) = pantserwagen

 

ARMOUR

armour (verb) = bepantseren, bewapenen

armour (subst.) = bepantsering, bewapening

 

ARMOURED

armoured vehicle = pantserwagen

 

ARMY

army = leger

army vehicle = legervoertuig, militair motorvoertuig

 

AROMATIC

aromatic hydrocarbons = aromaten, aromatische koolwaterstofverbindingen

 

AROMATICS

aromatics = aromaten, aromatische koolwaterstofverbindingen

 

ARRANGE

arrange (verb) = inrichten, opstellen, ordenen

 

ARRANGEMENT

arrangement = nummering, ordening, opstelling

arrangement of cylinders = cilindernummering

 

ARREST

arrest (verb) = tegenhouden

arrest (subst.) = aanslag, opvanginrichting

arrest (subst.) = pal, stop

 

ARRESTER

arrester = aanslag, opvanginrichting

arrester = pal, stop

  

ARTIC

artic = [1] aanhangwagencombinatie

artic = [2] opleggercombi­na­tie

 

ARTICULATE

articulate (verb) = door middel van scharnieren verbinden, scharnieren

 

ARTICULATED

articulated bus = gelede bus

articulated coupling = scharnierkoppeling

articulated door = vouwdeur van autobus

articulated extension = hoekgewricht van sleutel

articulated jack = schaarkrik

articulated extension = hoekgewricht van sleutel

articulated vehicle = [1] aanhangwagencombinatie,

articulated vehicle = [2] pleggercombinatie

 

ARTICULATION

articulation = gewricht, verbinding door middel van gewricht

 

ARTIFICIAL

artificial = kunstmatig

artifici­al intelligence = kunstmatige intelligentie van elektronische systemen

  

ASBESTOS

asbestos (adj.) = van asbest gemaakt

asbestos (subst.) = asbest

asbestos-free = asbestvrij

asbestos lining = asbesthoudende voering

 

AS

as low as possible = zo laag mogelijk

as low as reasonably achievable = zo laag als enigszins mogelijk is

as prescribed = zoals voorgeschreven

as purchased = zoals gekocht

ASH

ash = as

ash content = asgehalte in olie

ash receptacle = asbak

ash tray = asbak

ash-tray illumination = asbakverlichting

  

ASPHYXIATE

asphyxiate (verb) = doen stikken, verstikken

ASPECT

aspect = aspect, ligging, oogpunt

aspect ratio = verhouding tussen hoogte en breedte van autoband

 

ASPIRATE

aspirate (verb) = [1] aanzuigen door motor

aspirate (verb) = [2] inademen door mens 

ASPIRATED

aspirated air = aanzuiglucht, inlaatlucht

 

ASPIRATION

aspiration = aanzuiging 

 

ASSEMBLAGE

assemblage = montage

 

ASSEMBLE

assemble (verb) = assembleren, samenvoegen

 

ASSEMBLING

assembling clearance = montagespeling

assembling direction = montagerichting van zuiger

assembling drawing = montagetekening

assembling-identification number = identificatienummer tijdens montage

assembling instructions = montagevoorschriften

assembling jig = montagebok

assembling line = lopende band, montageband

assembling plant = assemblagefabriek, montagehal

assembling stand = montagebok

assembling supply = levering compleet in losse onderdelen

 

ASSEMBLY

assembly = [1] compleet geheel, garnituur

assembly = [2] montage, set, unit

assembly clearance = montagespeling

assembly direction = montagerichting van zuiger

assembly drawing = montagetekening

assembly-identification number = identificatienummer tijdens montage

assembly instructions = montagevoorschriften

assembly jig = montagebok

assembly line = lopende band, montageband

assembly plant = assemblagefabriek, montagehal

assembly stand = montagebok

assembly supply = levering compleet in losse onderdelen

 

ASSIST

assist (verb) = bekrachtigen, hulp verlenen

assist (subst.) = hulpinstrument, hulpmiddel

assist grip )Am.) = handgreep

assist spring = hulpveer, hulpveerelement

 

ASSISTANCE

assistance = bekrachtiging, hulp

 

ASSISTED

assisted = bekrachtigd, ondersteund, servo-

 

ASSOCIATION

association = associatie, vereniging

ASSY

assy (assembly) = [1] set, unit

assy (assembly) = [2] montage

 

ASYMMETRIC

asymmetric = asymmetrisch, onevenredig, ongelijk verdeeld

asymmetric dipping light = asymmetrisch dimlicht

asymmetric power distribution = asymmetrische verdeling van de motorkracht over voor- en achteras

asymmetric tire (Am.) = autoband met asymmetrisch profiel

asymmetric tyre = autoband met asymmetrisch profiel

asymmetric tire wear (Am.) = asymmetrische loopvlakslijtage

asymmetric tyre wear = asymmetrische loopvlakslijtage

 

ASYNCHRONOUS

asynchronous = a-synchroon

AT

at no extra costs = zonder verdere kosten

ATF

ATF (automatic-transmission fluid) = ATF (automatische-transmissievloeistof) 

ATMOSPHERE

atmosphere = atmosfeer, dampkring

 

ATMOSPHERIC

atmospheric = atmosferisch

atmospheric air = buitenlucht

atmospheric density = luchtdichtheid

atmospheric humidity = luchtvochtigheid

atmospheric pollution = vervuiling van de atmosfeer

atmospheric pressure = atmosferische druk, buitenluchtdruk

atmospheric-pressure sensor = buitenluchtdruksensor

atmospheric sensor = buitenluchtdruksensor

  

ATOM

atom = atoom

 

ATOMIC

atomic = atoom-, kern-, nucleair

atomic nucleus = atoomkern

atomic power = kernenergie

atomic weight = atoomgewicht

 

ATOMISATION

atomisation = verneveling, verstuiving

atomisation pressure = verstuivingsdruk

 

ATOMISE

atomise (verb) = vernevelen, verstuiven

 

ATOMISER

atomiser = sproeier, verstuiver

 

ATOMIZATION

atomization (Am.) = verneveling, verstuiving

atomization pressure (Am.) = vernevelen, verstuiven

ATOMIZE

atomize (verb; Am.) = vernevelen, verstui­ven

 

ATOMIZER

atomizer (Am.) = sproeier, verstuiver

 

ATTACH

attach (verb) = aanhechten, bevestigen

 

ATTACHING

attaching bolt = bevestigingsbout

attaching nipple = aansluitnippel

attaching nut = bevestigingsmoer

 

ATTACHMENT

attachment = bevestiging, hulpstuk

attachment eye = bevestigingsoog

attachment wire = binddraad

 

ATTACK

attack (verb) = aantasten, aanvreten

attack (subst.) = aanval, aanpak, inzet

attack travel = aanspreekduur tijdens remmanoeuvre

 

ATTEND

attend (verb) = bedienen, onderhouden

 

ATTENUATE

attenuate (verb) = dempen van geluid, verdunnen van mengsel

 

ATTENUATION

attenuation = demping van geluid, verdunning van mengsel

 

ATTITUDE

attitude = houding

attitude angle = drifthoek, sliphoek

 

ATRACT

attract (verb) = aantrekken

 

ATTRACTION

attraction = aantrekkingskracht

 

ATTRACTIVE

attractive force = aantrekkingskracht 

AUDIBLE

audible = akoestisch, hoorbaar

audible warning signal = akoestisch waarschuwingssignaal

audible wear indicator = akoestische slijtage-indicator

 

AUDIO

audio = geluids-, het gehoor betreffend

audio frequency = audiofrequentie, frequentie van hoorbare trillingen

audio panel = audiopaneel

audio system = audiosysteem

 

AUDIOMETER

audiometer = geluidsmeter

 

AUDIOMETRY

audiometry = audiometrie, geluidssterktemeting

 

AUSTENITE

austenite = austeniet

 

AUTHORISE

authorise (verb) = goedkeuren, machtigen

AUTHORISED

authorised = erkend, toelaatbaar

authorised dealer = officiële dealer

authorised speed = [1] maximaal toelaatbaar toerental

authorised speed = [2] maximaal toelaatbare snelheid

 

AUTHORITIES

authorities = overheidsinstanties

AUTHORIZE

authorize (verb; Am.) = goedkeuren, machtigen

 

AUTHORIZED

authorized (Am.) = erkend, toelaatbaar

authorized dealer (Am.) = officiële dealer

authorized speed (Am.) = [1] maximaal toelaatbaar toerental

authorized speed (Am.) = [2] maximaal toelaatbare snelheid

 

AUTO

auto-adjust = zelfstellend, zichzelf automatisch stellend

auto adjuster = automatisch stelmechanisme

auto-adjust system = automatisch schokdempingssysteem

auto bonnet (Am.) = dekzeil waaronder de gehele auto schuilgaat

auto choke = automatische choke

auto-directional aerial = automatische antenna

auto-directional antenna (Am.) = automatische antenna

auto ignition = [1] zelfontsteking

auto ignition = [2] zelfontbranding

auto induction = zelfinductie

auto jumble = auto-onderdelenbeurs

auto lift = [1] hefbrug

auto lift = [2] hydraulische laadklep

auto lock = autoslot

auto-mod auto-power control = automatische in- en uitschakeling van lock-up

auto radio = autoradio

auto-radio information = verstrekking van verkeersinformatie op een bepaalde radiofre­quen­tie

auto-return choke = automatisch afschakelende choke

auto stop = automatische afslag

auto-stop position = parkeerstand, ruststand

auto store = automatische opslag in het geheugen van een radiozen­der

auto-store button = geheugenknop van radio

auto tuning = automatische afstelling van radio

auto welder = automatisch lasapparaat, lasautomaat

auto welding = autogeenlassen

auto zero = automatische nulpuntsinstelling van meter

 

AUTOCAR

autocar = automobiel

 

AUTOGAS

autogas = autogas

AUTOGENOUS

autogenous welding = autogeenlassen

 

AUTOMATED

automated = automatisch, geautomatiseerd

automated cruise control = automatische snelheidsbegrenzing

automated test equipment = geautomatiseerd testgereedschap

AUTOMATIC

automatic = [1] automatisch, automatisch schakelend

automatic = [2] automatisch, automatisch werkend

automatic air recirculation = automatische luchtverversing in interieur

automatic airconditioning = automatische airconditioning

automatic body control = automatische niveauregeling

automatic brake-differential system = automatisch stabili­teitsregelsysteem

automatic choke = automatische choke

automatic climate control = automatische klimaatregeling

automatic clutch control = automatische koppelingsbediening

automatic clutch-and-throttle system = automatisch bedieningssysteem van koppelings- en gaspedaal

automatic clutch system = automatisch koppelingsbedieningssysteem

automatic cold-start device = automatische koudestartvervroegingsinrichting

automatic differential = automatisch sperdifferentieel

automatic differential brake) = automatisch sperdifferen­tieel

automatic-disconnection differential = differentieel met automatische ontkop­peling van de vrijloop­naven

automatic data processing = automatische gegevensverwerking

automatic door = automatisch sluitende deur van autobus

automatic door lock = automatische portiervergrendeling

automatic emergency-locking retractor = automatische blokkering van veiligheidsgordel

automatic fuse = automatische zekering

automatic gear selection = automatisch transmissieregelsysteem

automatic gearbox = automatische versnellingsbak

automatic intelligent = zich automatisch aanpassend aan de omstandigheden

automatic intelligent cruise control = ‘zelfdenkend’ snelheidsregelsysteem

automatic interference suppression = automatische storingsonderdrukking bij audio-apparatuur

automatic level control = automatische niveauregeling

automatic levelling system = automatisch niveauregelsysteem

automatic-locking retractor = automatische blokkering van veiligheidsgordel

automatic/manual = automatisch/handbediend

automatic mechanical transmission = mechanisch aangestuurde automatische transmissie

automatic overdrive transmission = automatische transmissie met overdrive

automatic performance control = automatische antiklopregeling

automatic program control = automatisch programmazoeksysteem bij audio-apparatuur

automatic program selection = automatisch programmazoeksysteem bij audio-apparatuur

automatic recirculation system = automatisch interieurlucht circulatiesysteem

automatic ride control = automatische vering

automatic safety belt = automatische veiligheidsgordel

automatic shift = automatische versnellingsbak

automatic skid control = ABS

automatic slip-control differential = automatisch sperdifferentieel

automatic sound levelling = automatische geluidssterkteregeling bij audio-apparatuur

automatic speed control = automatische snelheidsregeling

automa­tic stability control = automa­tische stabili­teitsregeling

automa­tic stability control + traction = combinatie van automa­tische stabili­teitsregeling en tractieregeling

automatic suspension = actieve wielophanging

automatic suspension control = actieve wielophanging

automatic-suspension regulator = regelapparatuur van actieve wielophanging

automatic temperature control = [1] automatische regeling van de inlaatluchttemperatuur van de motor

automatic temperature control = [2] automatische regeling van de luchttemperatuur door de airconditioning

automatic traction control = automatisch tractieregelsysteem

automatic transaxle = automatische transmis­sie van een auto met transaxle

automatic-transaxle fluid = automatische-transmissievloeistof voor auto’s met transaxle

automatic transmission (Am.) = automatische versnellingsbak

automatic transmission (Eng.) = automatische transmissie

automatic-transmission fluid = automatische transmissievloeistof

automatic-transmission parking = parkeerstand van automatische transmissie

automatic tuning control = automatische zenderafstemming bij audio-apparatuur

automatic variable-transmission = variabel werkende automatische transmissie

automatic vehicle identification = automatische voertuigidentificatie

automatic vehicle location = automatische voertuigpositiebepaling

automatic volume control = automatische geluidssterkteregeling bij audio-apparatuur

automatic welding machine = lasautomaat

AUTOMATICALLY

automatically adjustable = zelfstellend, zichzelf automatisch stellend

automatically-adjustable shock absorber = zelfstellende schokdemper

automatically engaging = automatisch inschakelend

automatically selectable = automatisch inschakelend

AUTOMOBILE

automobile (adj.) = auto-, de automobiel betreffend

automobile (subst.; Am.) = auto, automobiel

automobile aftermarket = voertuigacces­soiremarkt

automobile approval = typegoedkeuring van voertuig

automobile behaviour = rij-eigenschappen, wegeigenschappen

automobile body = carrosserie

automobile-capacity weight = maximumlaadvermogen van voertuig

automobile centre line = afstand tussen midden van vooras en midden van achteras, wielbasis

automobile combination = [1] aanhangwagencombinatie

automobile combination = [2] opleggercombinatie

automobile computer = boordcomputer

automobile-control module = module van motormanagement

automobile crash = auto-ongeluk

automobile dead weight = leeg voertuiggewicht

automobile-description section = modelcode bestaande uit het vierde tot en met het negende teken van het chassisnummer

automobile dry weight = droog voertuiggewicht

automobile dynamics = voertuigdynamica

automobile electrician = auto-electricien

automobile engineering = motorvoertuigtechniek

automobile equipment = voertuiguitrusting

automobile handling = rij-eigenschappen van voertuig, weg-eigenschappen van voertuig

automobile heater = verwarmingsinrichting van auto

automobile height =  hoogte van auto

automobile hoist = autohefbrug

automobile homologation = voertuighomologatie

automobile-identification code plate = identificatieplaatje van voertuig

automobile-identification number = chassisnummer van voertuig

automobile illumination = voertuigverlichting

automobile indicator section = chassisnummer bestaande uit de laatste tekens van het chassisnummer

automobile industries = automobielindustrie

automobile-information code plate = identificatieplaatje van voertuig

automobile jack = boordkrik

automobile kerb weight = leeg voertuiggewicht

automobile-lift location = opkrikpunt van voertuig

automobile line = productielijn in autofabriek, modellenserie

automobile-maintenance monitor = onderhoudswaarschuwingslicht

automobile make = automerk

automobile manufacturer = autofabrikant

automobile mass = voertuigmassa

automobile occupant = inzittende van voertuig

automobile overall height = totale hoogte van voertuig

automobile overall length = totale lengte van voertuig

automobile overall width = totale breedte van voertuig

automobile papers = autopapieren

automobile production = autoproduktie

automobile profile = zij-aanzicht van voertuig

automobile range = modellenserie

automobile registration number = kentekennummer van voertuig

automobile registration papers = autopapieren, kentekenbewijs

automobile running weight = rijklaar voertuiggewicht

automobile service equipment = gereedschap voor voertuigonderhoud

automobile speed = rijsnelheid

automobile-speed sensitive = rijsnelheidsafhankelijk werkend

automobile-speed sensor = rijsnelheidssensor

automobile’s range = actieradius van voertuig

automobile stability = voertuigstabiliteit

automobile-stability assist = op ABS en anti-doorslipregelsysteem gebaseerd stabiliteitsre­gelsysteem

automobile-stability control = op alle wielen apart werkend ABS

automobile total weight = totaal voertuiggewicht

automobile type = autotype

 

AUTOMOTIVE

automotive = auto-, de auto betreffend

automotive aftermarket = voertuigacces­soiremarkt

automotive body = carrosserie

automotive-capacity weight = maximumlaadvermogen van voertuig

automotive centre line = wielbasis

automotive combination = [1] aanhangwagencombinatie

automotive combination = [2] opleggercombinatie

automotive computer = boordcomputer

automotive-control module = module van motormanagement

automotive dead weight = leeg voertuiggewicht

automotive dry weight = droog voertuiggewicht, leeg voertuiggewicht

automotive dynamics = voertuigdynamica

automotive electrician = auto-electricien

automotive engineering = motorvoertuigtechniek

automotive equipment = voertuiguitrusting

automotive handling = rij-eigenschappen van voertuig, weg-eigenschappen van voertuig

automotive heater = verwarmingsinrichting van auto

automotive height = bodemspeling

automotive hoist = autohefbrug

automotive homologation = voertuighomologatie

automotive illumination = voertuigverlichting

automotive industries = automobielindustrie

automotive-information code plate = identificatieplaatje van voertuig

automotive jack = boordkrik

automotive-lift location = opkrikpunt van voertuig

automotive line = produktielijn in autofabriek

automotive make = automerk

automotive manufacturer = autofabrikant

automotive mass = voertuigmassa

automotive occupant = inzittende van voertuig

automotive papers = autopapieren

automotive production = autoproduktie

automotive profile = zij-aanzicht van voertuig

automotive range = modellenserie

automotive registration number = kentekennummer van voertuig

automotive registration papers = autopapieren

automotive industrial engine = automotor in gebruik als industriemotor

automotive running weight = rijklaar voertuiggewicht

automotive service equipment = gereedschap voor voertuigonderhoud

automotive speed = rijsnelheid

automotive-speed sensitive = rijsnelheidsafhankelijk werkend

automotive-speed sensor = rijsnelheidssensor

automotive’s range = actieradius van voertuig

automotive stability = voertuigstabiliteit

automotive-stability assist = op ABS anti-doorslipregelsysteem gebaseerd stabiliteitsre­gelsysteem

automotive-stability assist = op ABS anti-doorslipregelsysteem gebaseerd stabiliteitsre­gelsysteem

automotive stability-management system = stabiliteitsregelsysteem

 

AUTONOMOUS

autonomous = onafhankelijk werkend, zelfstandig werkend

autonomous-intelligent = zich automatisch aanpassend aan de omstandigheden

autonomous-intelligent cruise control = ‘zelfdenkend’ snelheidsregelsysteem

autonomous road guidance = navigatiesysteem met positiebepaling

AUTOTHERMIC

autothermic = autothermisch

autothermic piston = autothermische zuiger

  

AUXILIARIES

auxiliaries = bijbehorende onderdelen, hulpaggregaten, hulpapparatuur

 

AUXILIARY

auxiliary = 1] aanvullend, extra-

auxiliary = 2] hulp-, reserve-

auxiliary acceleration pump = hulpacceleratiepomp

auxiliary air = extra lucht bij stationair toerental

auxiliary air control = regeling voor extra luchttoevoer bij stationair toerental

auxiliary air jet = sproeier van carburateur voor extra lucht bij stationair toerental

auxiliary brake = hulprem, noodrem

auxiliary cold-start device = koudestarthulpinrichting

auxiliary drive = hulpaandrijving

auxiliary equipment = hulpapparatuur

auxiliary frame = hulpchassis, subframe

auxiliary gear = kruipversnelling

auxiliary gearbox = [1] naschakelbak

auxiliary gearbox = [1] voorschakelbak

auxiliary head light = extra schijnwerper aan voorkant van auto

auxiliary idler shaft = hulpas, tussenas

auxiliary idling spring = stationaire demperveer

auxiliary jet = hulpsproeier

auxiliary leaf spring = hulpbladveer

auxiliary parts = appendages, hulpstukken

auxiliary seat = noodzitplaats

auxiliary shaft = hulpas, tussenas

auxiliary spring = hulpveer

auxiliary tools = hulpgereedschap

auxiliary valve = ontlastklep

auxiliary wheel gear = hulpwielstel van oplegger

 

AVERAGE

average (adj.) = gemiddeld

average (verb) = een gemiddelde halen

average (subst.) = gemiddelde, gemiddelde snelheid

average fuel consumption = gemiddeld brandstofverbruik

average fuel economy = gemiddeld brandstofverbruik

average injection rate = gemiddeld ingespoten hoeveelheid brandstof

average per hour = gemiddelde snelheid gemeten in kilometer/uur of mijl/uur

average speed = gemiddelde snelheid

 

AWL

awl = priem

AXIAL

axial = axiaal, in de werkrichting van de as

axial bearing = axiaallager

axial clearance = toelaatbare axiale speling

axial compressor = axiale compressor

axial joint = axiale afdichting

axial-flow pump = axiaalpomp

axial joint = axiale afdichting

axial load = belasting in axiale richting

axial movement = axiale beweging, beweging in lengterichting

axial-pivot steering = fuseebesturing

axial play = ontoelaatbare speling in lengterichting

axial pressure = axiaaldruk, druk in lengterichting

axial pump = axiale pomp

axial roller bearing = axiaal wentellager

axial thrust washer = drukring van krukas

 

AXIS

axis = as, hartlijn, middellijn

axis of abscissae = Y-as in grafiek

axis of gravity = zwaartepuntsas

axis of inertia = traagheidsas

axis of rotation = omwentelingsas, rotatie-as

 

AXLE

axle = niet-aandrijvende as, wielas

axle base = wielbasis

axle beam = ashuis, aslichaam

axle bump stop = asaanslag

axle cap = naafdop

axle capacity = draagvermogen van as

axle casing = ashuis, aslichaam

axle end = astap van niet-aandrijvende as

axle half = ashelft

axle housing (Am.)= ashuis, aslichaam

axle journal = asstomp, astap

axle load = asbelasting, aslast

axle-load distribution = aslastverdeling

axle-load shift = aslastverplaatsing

axle-load transfer = aslastverplaatsing

axle mounting = asophanging

axle pinion = tandwiel op as

axle pivot = astap

axle pressure = asdruk

axle ratio = overbrengingsverhouding

axle shaft = aandrijfas, aandrijvende as

axle stand = assteun

axle strut = assteun, wieldraagarm van niet-aandrijvende as

axle tramp = axle tramp, neiging van de aangedreven wielen om tijdens acceleratie op en neer te springen

axle tube = asbuis

axle weight = asbelasting, asdruk

axle-weight rating = asbelasting, asdruk

axle wind-up = wind-up

axle without brakes = ongeremde as